Copy
Kan du inte se bilderna? Sätt på bildvisning i ditt epostprogram.
5 JUNI 2020. ETT NYHETSBREV FRÅN

Vi läser mer nyheter

Konsumtionen av nyheter har ökat under coronakrisen. Det visar preliminära resultat från Nordicoms rapport Mediebarometern, som jämför nyhetskonsumtionen under februari-april i år med helårssiffrorna för 2019. Allra mest ökar den upplevda konsumtionen av SVT:s nyheter följt av kvälls- och morgonpress. Ökningen är mest påtaglig hos de under 45 år och gäller i första hand för nyheter från professionella medier, inte via sociala nätverk. Bonnier har också genomfört en undersökning av hur pandemin påverkat nyhetsvanorna och synen på annonser. Och studien visar bland annat att tämligen få upplevde negativa känslor för annonser i anslutning till coronanyheter.

8 av 10 läser tidningen

81 procent av landets befolkning (9-79 år) läser en tryckt eller digital dagstidning under en vanlig vecka, visar nya medievaneundersökningen Mediebarometern 2019 från Nordicom. 44 procent av befolkningen har i dag tillgång till en prenumererad morgontidning i hemmet samtidigt som 6 procent betalar för en kvällstidnings digitala plustjänst. Nästan var tredje, 31 procent, har tillgång till prenumererad digital morgontidning och lika många till en tryckt tidning.

Chefred Anna Carborg talade om SvD:s strategier under och efter corona på konferensen beBETA.

Så blir SvD:s strategi mot 2022

Svenska Dagbladet har som mål att nå 125 000 digitalt aktiva prenumeranter 2022, det vill säga prenumeranter som använder SvD minst fyra dagar i veckan. Och under coronakrisen har antalet användare ökat så raskt att man redan i maj i år nådde 110 000 aktiva användare. Det berättade SvD:s Anna Careborg under en digital mediekonferens i Tyskland nyligen. För att nå det målet ämnar SvD att prioritera än hårdare på läsarfokus, fortsätta att utveckla journalistiken utifrån läsarnas behov samt investera i innovation – inte minst i produktutveckling. Hela presentationen och de bakomliggande strategiresonemangen i videoklippet ovan.

IRM spår minskade investeringar

Annonsköparna skär rejält i sina budgetar i år, enligt Institutet för reklam- och mediestatistiks aktuella prognos för 2020-21. IRM förväntar sig att de totala medieinvesteringarna i år faller med cirka 13 procent jämfört med i fjol. Först för nästa år visar prognosen positiva siffror. TU:s medlemmar kan ta del av ett sammandrag av några av prognosens centrala delar via organisationens sajt. Sammanfattningen har fokus på nyhetsmedier. Resumé rapporterar också om Warcs globala prognos för helåret och även där handlar det om minskande investeringar – liksom hos IAB Europe.

Nya köpare verkar stanna

Många medier i Sverige och utomlands har sett ett ökat inflöde av nya prenumeranter under coronakrisen. Enligt en aktuell artikel hos Digiday, som bygger på data från Piano, verkar det som om de som tecknat prenumerationer under krisen är mindre benägna att kliva av än vad nya prenumeranter vanligen är. För nya prenumeranter i mars minskade månadsavhoppen med 34 procent i Europa, jämfört med genomsnittet i januari och februari.

Nyheter i korthet

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Anmäl dig här!

TU – Medier i Sverige
Här hittar du alla tidigare utgåvor av TU:s marknadsbrev.

Kontakta TU Marknad och insikt:
tobias.lindberg@tu.se eller info@tu.se
TU - Medier i Sverige, Box 22500, 104 22 Stockholm

Du får detta nyhetsbrev för att du tecknat dig för det eller för
att du arbetar hos ett företag anslutet till branschorganisationen TU
.

Vill du inte längre få TU:s Marknad och insikt?
Ändra dina inställningar här eller avsluta din prenumeration helt.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Webbplats
Facebook
Flickr
Twitter
Email


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
TU - Medier i Sverige · Box 22500 · Stockholm 104 22 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp