Copy
Kan du inte se bilderna? Sätt på bildvisning i ditt epostprogram.
8 MAJ 2020. ETT NYHETSBREV FRÅN
Tidning viktig i kris 
Tidningsläsarna läser sina tidningar både under längre tid och mera noggrant än tidigare. Värdet och intresset av att ta del av det redaktionella materialet ökar samtidigt som läsarna uppfattar tidningen som ännu mer angelägen eller viktig än tidigare. Dessutom har tidningarnas opinionsbildande roll stärkts och annonsobservationen förbättrats. Det är några av de slutsatser analysbolaget RAM drar efter att ha studerat sina mesta aktuella mätningar.

Nytt mediepaket i dag från regeringen

Klockan 09 i dag presenterar kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) ytterligare stödåtgärder för mediebranschen med anledning av det nya coronaviruset.

Nic Newman redogör för poddens möjligheter, Reuters Institute Oxford.

Nyhetspodd bjuder på möjligheter

Nyheter och politik är de två ämnen som lockar flest lyssnare till poddar. Därtill är den dagliga nyhetsuppdateringen det populäraste och snabbast växande formatet. Så lyder ett par av de punkter medieinstitutet Reuters summerar i den nya presentation som lagts ut på Youtube om poddmarknaden – i Sverige och världen. Nic Newman, som håller i dragningen, noterar också att poddar var en växande intäktskälla för publicisterna ända fram till coronavirusets utbrott. Nu är det dock svårare att räkna hem affären ekonomiskt. Samtidigt fortsätter poddarna att vara lojalitets- och vanebyggande samt locka en yngre publik. De nya plattformarna, som Spotify, öppnar också för en annan publik än Apples. Presentationen är en snabbuppdatering av en Reutersrapport från i slutet av förra året. På tal om poddar har Bloomberg en aktuell intervju med Daniel Ek om Spotifys annonsaffär.

Missa inte IRM:s annonsprognos

Hur kommer reklammarknaden för nyhetsmedier att utvecklas 2020-21? Vilken effekt får coronakrisen på helåret? Och hur mycket påverkar det förväntade BNP-raset om dryga sex procent i år? Den 29 maj kommer svaret då Madeleine Thor, vd IRM, presenterar reklam- och medieinstitutets prognos för annonsintäkternas utveckling 2020-21. Boka din plats här.

Hälften av investeringarna försvinner

Medierna får i genomsnitt 51 procent av de belopp annonsörerna investerar i programmatisk handel. Resten av investeringarna stannar hos mellanhänderna, visar den nya studien Programmatic Supply Chain Transparency Study från brittiska PwC – i samarbete med Incorporated Society of British Advertisers och Association of Online Publishers. I studien går PwC igenom hela kedjan – 15 varumärken, åtta byråer, fem DSP:er, sex SSP:er och tolv mediehus – och visar var någonstans pengarna stannar. Störst andel hamnar i kategorin "okänt". Studien sammanfattas av Warc och Marketingweek.

Hög digital innovationstakt

Varför går så många nya heldigitala nyhetstjänster i graven? Det är en av de frågor som ställs i det aktuella temanumret av Media and Communication om heldigitala medier. De olika forskarna studerar bland annat ett antal framgångsrika heldigitala aktörers affärsmodeller och orsakerna till att vissa av dem misslyckas. Särskilt intresse ägnas ett par svenska och finska nystartsbolag som fokuserat på datajournalistik och hur dessa nu börjar vända sig till aktörer utanför mediebranschen.

Hushållens medieutgifter ökar

Hushållens utgifter för medier ökar med 5 procent under första kvartalet i år, enligt färska siffror från Mediavision. Utgifterna för dagspress växer också – upp 4 procent jämfört med motsvarande månader i fjol. I genomsnitt lägger hushållen 140 kr på tidningar och tidskrifter per månad. Mediavision ser en signifikant ökning av digitala prenumerationer på dagspress samtidigt som utgifterna för tryckta lösnummer sjunker. Hushållen spenderar även 425 kr på rörlig bild och 90 kr på ljud månatligen.

Läsaraffären vinner i tyngd

Prenumerationsbolaget Zouras rapport Covid-19 Subscription Impact Report visar att uppåt 23 procent av de 700 bolag som ingår i underlaget noterat ökad tillväxttakt i prenumerationsaffären under coronakrisens inledning (1-31 mars), jämfört med de föregående tolv månaderna. Bland de som ökar finns video-, nyhets- och kommunikationstjänster, uppger What’s New In Publishing. Som skäl för tillväxten för nyhetsmedier nämner Zoura att den snabba nyhetsutvecklingen lockat fler att teckna digitala abonnemang. Besluten om att öppna betallösningarna för delar av det redaktionella materialet har också påverkat affären.

Corona-annonser når kraftigare genomslag

En ny studie från analysbolaget Lumen indikerar att annonser anpassade till den aktuella pandemin lockar till sig större uppmärksamhet av konsumenterna än normalt, det vill säga jämfört med normen före krisen skriver Warc.

Vägen till ökad tillväxt

Amerikanska tidningen Wilmington Star News har varit framgångsrik i att nå och öka antalet medelålders digitala prenumeranter, skriver tjänsten Better News. Tidningen började med att identifiera den grupp som lämnat den tryckta tidningen under senare år, men som fortsatt är engagerad i lokalsamhället och intresserad av vad som händer där. Därefter skapade redaktionen nytt material som var relevant för den gruppen. Den nya strategin har genererat både ett stort antal nya prenumeranter och en miljon dollar i nya intäkter.

Nyheter i korthet

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Anmäl dig här!

TU – Medier i Sverige
Här hittar du alla tidigare utgåvor av TU:s marknadsbrev.

Kontakta TU Marknad och insikt:
tobias.lindberg@tu.se eller info@tu.se
TU - Medier i Sverige, Box 22500, 104 22 Stockholm

Du får detta nyhetsbrev för att du tecknat dig för det eller för
att du arbetar hos ett företag anslutet till branschorganisationen TU
.

Vill du inte längre få TU:s Marknad och insikt?
Ändra dina inställningar här eller avsluta din prenumeration helt.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Webbplats
Facebook
Flickr
Twitter
Email


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
TU - Medier i Sverige · Box 22500 · Stockholm 104 22 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp