Copy
Kan du inte se bilderna? Sätt på bildvisning i ditt epostprogram.
27 JANUARI 2020. ETT NYHETSBREV FRÅN
Test med liten slant
Herlev-Bladet inför som första danska gratistidning mikrobetalningar i digitala kanaler, rapporterar Journalisten i Danmark. Från och med januari måste den som är intresserad av att läsa Herlev-Bladet digitalt betala några kronor per artikel. Tidningsägaren Jysk Fynske medier säger till Journalisten att tidigare försök visat att det är svårt för medier att skapa en robust affär via mikrobetalningar. Men koncernen uppfattar affärsrisken med mikrobetalningar som väldigt liten för en gratistidning. Bladet skriver mer om den nya strategin på sidan två i förra veckans utgåva.

Användaranalys för minskad churn

Mittmedia har fler än 90 000 digitala prenumeranter – och trenden är positiv. Fler och fler tecknar digitala abonnemang. Största hotet mot tillväxten är i dag avhoppen. Men vad beror avhoppen på och vad kan man göra åt dem? Mittmedias dataanalys visar exempelvis att avhoppen minskar om köparen läser mycket redaktionellt innehåll, varit prenumerant tidigare och tecknat sig via appen. Däremot ökar avhoppsrisken om köparen får ta emot väldigt många pushnotiser. Analysen visar vidare att kvinnor är mer benägna än män att säga upp sin prenumeration. I en bloggpost hos Inma går Mittmedia på djupet i hur man jobbar för att minska avhoppen.

Nya strategier för färre kampanjkramare

Ett av Schibsteds mål är att minska antalet prenumeranter som skuttar från den ena kampanjperioden till den andra. Koncernen vill förmå köparna att betala ett högre snittpris och stanna kvar längre som kunder. Därför skapade man i fjol en testmodell där kunder som utnyttjat en tidigare kampanj slussas över till ett annat och högre – men fortfarande rabatterat – pris. Målet är att förändra bilden av mediernas erbjudandestrategi, men också att få ökad kunskap om var svårigheterna i att finkalibrera volym och balans i stora kampanjer finns samt hur resultat bäst ska mätas. Hos Inma berättar Schibsted hur man lyckats hittills.

Sista chansen att boka TU:s analysdag

På torsdag, den 30 januari, träffas branschens analytiker och affärsutvecklare på TU:s analysdag i Stockholm. Och i dag måndag är absolut sista anmälningsdag – senast kl. 12. Halvdagen riktar sig till intresserade av annons- och användardata, redaktionell och teknisk utveckling, kommersiell analys och medieaffärens stärkande. Medverkar gör Josefin Lundh, Aftonbladet, Morgan Andersson, Gota media, Magnus Anshelm, MMS, Unn Edberg, Vi, och Pernilla Jonsson, Ericsson. Hela programmet och anmälan på TU:s sajt.

Ger 27 000 paddor hopp?

Arkansas Democrat-Gazette har bestämt sig. De ska endast komma ut i tryckt form en gång i veckan. Resten av dagarna kan läsarna ta del av en print-replika via de 27 000 paddor som tidningen nu lånar ut till prenumeranterna. Enligt försök i olika testområden har fler än sju av tio av tidningens prenumeranter gått över till digital läsning i Ipad. Och nås samma resultat i hela utgivningsområdet tror tidningen att den ska kunna gå med vinst, skriver AP. Försöket analyseras av Local News Initiative vid universitetet Northwestern – medan bloggen Media Stack i sin genomgång menar att målet inte kan vara att efterlikna print. Det bör istället vara att förstå det tryckta ordets styrkor och använda insikterna för att göra digitala kanaler bättre.

Så jobbar medier i USA med leads

Journalistikinstitutionen Lenfest Institute i Philadelphia har undersökt hur nya och etablerade medier i USA arbetar för att förmå potentiella kunder att bli betalande kunder. Genomlysningen sker i ett par handboksartade rapporter – rapport 1 (2019) samt rapport 2 (2020). Resultaten i rapporternas fallstudier visar att det ofta lönar sig att avsätta resurser för att locka de som visat aktivt intresse för produkten och tackat ja till att bli kontaktade. Obs! Amerikanska mediehus arbetssätt inom detta område är inte alltid förenliga med europeisk lagstiftning.

Nordiska medier mer trovärdiga

Press, radio och tv i Danmark, Finland och Sverige har hög trovärdighet bland ländernas medborgare. Det visar aktuell statistik från EU-kommissionens undersökning Europabarometern. 78 procent av svenskar och danskar har högt eller ganska högt förtroende för medierna i landet. Medan 81 procent av finländarna har detsamma. EU-medeltalet ligger på 60 procent.

Digitala medier börjar tjäna pengar

Axios nyhetsbrev Media Trends pekar i förra veckans utgåva på en handfull tendenser som förklarar varför digitala aktörer som Business Insider, Politico och just Axios nu börjar visa svarta siffror – El Diario, Mediapart, Zetland med flera gör det sedan tidigare. Axios nämner bland annat att nya upphovsrättslagar ökar sannolikheten för att plattformar börjar betala för innehåll, vissa aktörer gör det redan. Man pekar också på att det finns ett ökat sug efter redaktionellt innehåll och en växande medvetenhet gällande privat dataanvändning. Därtill har användarna i större utsträckning än tidigare börjat vända sig till trovärdiga marknadsplatser.

Nyheter i korthet

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Anmäl dig här!

TU – Medier i Sverige
Här hittar du alla tidigare utgåvor av TU:s marknadsbrev.

Kontakta TU Marknad och insikt:
tobias.lindberg@tu.se eller info@tu.se
TU - Medier i Sverige, Box 22500, 104 22 Stockholm

Du får detta nyhetsbrev för att du tecknat dig för det eller för
att du arbetar hos ett företag anslutet till branschorganisationen TU
.

Vill du inte längre få TU:s Marknad och insikt?
Ändra dina inställningar här eller avsluta din prenumeration helt.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Webbplats
Facebook
Flickr
Twitter
Email


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
TU - Medier i Sverige · Box 22500 · Stockholm 104 22 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp