Europe on China:
interdependent or getting tougher?
Ευρωατλαντικές σχέσεις και Κίνα. Δυτικά Βαλκάνια, Ελλάδα και ΕΕ. Ελλάδα και Ευρώπη διχασμένες για την Τουρκία. Ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και η νέα στρατηγική των ΗΠΑ.
Euro-Atlantic Relations and China. Western Balkans, Greece and the EU. Greece and Europe divided over Turkey. The role of NATO in the Eastern Mediterranean and the new US strategy.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Σκέψεις για την αλληλεξάρτηση της Σινο-Γερμανικής Οικονομικής Πολιτικής

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Δρ. Jens Bastian, Ειδικός Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Publications
 
They Need Each Other: Reflections on Sino-German Economic Policy Interdependence
A Policy Paper by Dr. Jens Bastian, Senior Policy Advisor of ELIAMEP.
Διαφθορά και καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα 
Το Κείμενο Πολιτικής, που υπογράφει ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελεί προϊόν έρευνας στο πλαίσιο του Έργου ANTICORRP, του οποίου το ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν εταίρος.
Corruption and Anti-Corruption in Today’s Greece
The Policy Paper by Dimitri A. Sotiropoulos, Senior Research Fellow of ELIAMEP and Professor of Political Science at the University of Athens, draws on research under the EU-funded project ANTICORRP, in which ELIAMEP has been a partner.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Eυρώπη, Τουρκία και το αγκάθι των κυρώσεων 
 
Οι δύσκολες ευρωτουρκικές σχέσεις και η μεταναστευτική πρόκληση: η νέα στρατηγική 
Τη Μελέτη Πολιτικής του FES υπογράφει ο Παναγιώτης Τσάκωνας, Επικεφαλής του Προγράμματος Ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Europe, Turkey and the complex issue of sanctions
 
EU-Turkey relations and the migration challenge: What is the way forward?

A FES Policy Paper by Panayiotis Tsakonas, Senior Research Fellow and Head of the Security Programme of ELIAMEP.
 
Ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας;
Kαθημερινή 8/12 
Ο Λουκάς Τσούκαλης γράφει για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα και η Ευρώπη απέναντι στη δύσκολη Τουρκία.
European sanctions against Turkey?

Kathimerini 8/12 
Loukas Tsoukalis writes about the strategy that Greece and Europe should follow in the face of Turkey’s challenges.
Πιο κοντά η Ευρώπη στις κυρώσεις προς την Τουρκία
liberal.gr 4/12 
O Γιώργος Παγουλάτος μιλάει για την ευρωπαϊκή αντίδραση στην Τουρκία και εξηγεί τι προσδοκά η Ελλάδα.
Europe closer to sanctions against Turkey
liberal.gr 4/12 
George Pagoulatos talks about the European reaction towards Turkey and the expectations of Greece.
Η αμαρτωλή Ευρώπη και οι ανοχές της
Kαθημερινή 9/12
Ο Γιώργος Κακλίκης γράφει για την ανάγκη η Ευρώπη να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στον Ερντογάν.
Europe’s tolerance of Turkey must end
Kathimerini 9/12 
George Kaklikis writes about the need for Europe to take a harder stance against Turkey.
Στρίβειν διά του Μπάιντεν;
Tα Νέα 10/12
Ο Σωτήρης Σέρμπος γράφει για τον φάκελο Τουρκία και την πρόθεση της ΕΕ να συζητήσει το θέμα με τη νέα αμερικανική ηγεσία.
Turning to Biden?
Ta Nea 10/12
Sotiris Serbos writes about the Turkey issue and the EU’s intention to discuss the matter with the new US administration.
Mία ακόμα αναβολή 
Τα Νέα 10/12
Ο Παναγιώτης Τσάκωνας γράφει τη Σύνοδο Κορυφής και τα συμφέροντα που καθορίζουν τη στάση των χωρών-μελών της Ένωσης απέναντι στην Τουρκία.
One more postponement
Τa Nea 10/12
Panayiotis Tsakonas writes about the EU Summit and the criteria used by the Member States to define their stance towards Turkey.
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα
Τα Νέα 10/12
Ο Αθανάσιος Μανής γράφει για τη Σύνοδο Κορυφής και τα κρίσιμα ζητήματα που έχει μπροστά της η Ευρώπη.
The countdown
Τa Nea 10/12
Αthanasios Manis writes about the EU Summit and the difficult agenda of topics to be addressed.
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σεβασμός του κράτους δικαίου στην ΕΕ 
Liberal.gr 11/12 
Ο Αλέκος Κρητικός γράφει για τη σύγκρουση των αξιών ΕΕ και Ουγγαρίας -Πολωνίας και την προσωρινή διευθέτησή τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
European Council, the EU budget, and the rule of law conditionality 
Liberal.gr 11/12
Alekos Kritikos writes on the clash of values between the EU and Hungary-Poland, and the temporary settlement achieved at the EU Summit.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Ευρωατλαντικές σχέσεις και Κίνα. Δυτικά Βαλκάνια, Ελλάδα και ΕΕ
 
H Ευρώπη αντιλαμβάνεται πως πρέπει να σκληρύνει τη στάση της προς την Κίνα
Carnegieeurope.eu 10/12
O Γιώργος Παγουλάτος γράφει για την ανάγκη σύγκλισης ΕΕ και ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα. 
Transatlantic Relations and China. Western Balkans, Greece and the EU
 
Europe understands it needs to get tougher on China

Carnegieeurope.eu 10/12 
George Pagoulatos writes about the need for the EU and the US to converge towards China. 
Διχασμένη η Ευρώπη στο θέμα της Κίνας
Carnegieeurope.eu 10/12
Ο Jens Bastian γράφει για τις διαφωνίες στους κόλπους της ΕΕ στο ζήτημα της Κίνας.
Europe divided over China 

Carnegieeurope.eu 10/12 
Jens Bastian writes about the disagreements between EU members regarding China.
Οι σχέσεις Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας και η ενεργειακή συνεργασία
Τα Νέα 8/12 
Ο Γιώργος Χρηστίδης γράφει για τα οφέλη που θα έχει η αναβάθμιση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας.
Greek – North Macedonian relations and energy cooperation 

Ta Nea 8/12 
George Christidis writes about the benefits that will arise from the energy cooperation between Greece and North Macedonia.
Τα Δυτικά Βαλκάνια και ο δύσκολος δρόμος προς την ΕΕ
Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ  5/12 
Ο Ιωάννης Αρμακόλας μιλάει για την ανάγκη της πλήρους σταθεροποίησης, ανάπτυξης και προόδου των Δυτικών Βαλκανίων μέσω της ένταξης στην Ε.Ε.
The Western Balkans and the region’s path towards the EU
Proto Programma ERT 5/12 
Ioannis Armakolas talks about the need for stabilization, development and progress for the Western Balkans through EU accession.
Από τις ψηφιακές λεωφόρους στη μαγική σκέψη
Καθημερινή 6/12 
Ο Γιώργος Παγουλάτος γράφει πως ο εκδημοκρατισμός της πληροφόρησης τροφοδοτεί και τις δυνάμεις του σύγχρονου σκοταδισμού.
From digital highways to “magical thinking”
Kathimerini 6/12 
George Pagoulatos writes about how the democratization of information also opens new avenues to the forces of οbscurantism. 
Τι εξαγωγικές επιχειρήσεις θέλουμε;
Capital.gr 10/12
O Σαράντης Καλυβίτης γράφει για την εξαγωγική εικόνα της Ελλάδας.
The export companies we want
Capital.gr 10/12
Sarantis Kalyvitis writes about the export image of Greece.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
One special event
 
To Ελληνικό Δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης EUROPE DIRECT, στο οποίο ανήκει το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, διοργανώνει το 4ο EU Jobs and Mobility Roadshow την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 - 20:30. Θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά εργαστήρια για την Πράσινη Συμφωνία και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, την Νεανική Επιχειρηματικότητα και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, τα Soft Skills, την εύρεση εργασίας στην ΕΕ και πολλά άλλα. 
Η εκδήλωση θα προβληθεί ζωντανά στη σελίδα του 4ου EU Jobs and Mobility Roadshow στο Facebook και στο κανάλι στο YouTube
One special event
 
The Greek Network of the Europe Direct Information Centers, of which Europe Direct ELIAMEP is part, hosts the 4th EU Jobs and Mobility Roadshow. The online event will take place on Wednesday 16 December, from 11:00 to 20:30.
The sessions will focus on the European Green Deal, the Digital Transformation of employment, Youth Entrepreneurship and the Cohesion Policy funds, soft skills, finding a job in the EU and much more.
Live streaming will be available on the official accounts of the 4th EU Jobs and Mobility Roadshow on Facebook and YouTube.
Προσεχής εκδήλωση:
Upcoming online event:
“Νέος Πρόεδρος, Παλαιά Προβλήματα: Η Διοίκηση Μπάιντεν και η Ανατολική Μεσόγειος”, δημόσια διαδικτυακή συζήτηση (στα αγγλικά), Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, 17:00-18:00.
“New President, Old Problems: The Biden Administration and the Eastern Mediterranean”, online public discussion (in English), Tuesday 15 December, 17:00-18:00 (EET).
Βίντεο: 
Video: 


b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Tο ΝΑΤΟ ως ρυθμιστής ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου 
O καθηγητής Παναγιώτης Τσάκωνας, Επικεφαλής του Προγράμματος Ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με Ελλάδα και Τουρκία και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην Ανατολική Μεσόγειο.
Podcast
 
NAΤΟ as security regulator of the Eastern Mediterranean
Professor Panayiotis Tsakonas, Head of the ELIAMEP Security Programme, talks to Odin Linardatou about NATO’s relations with Greece and Turkey, the new challenges NATO faces in the Eastern Mediterranean, and its new strategy for the region.
.
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ μετά τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές
H δημοσιογράφος Κατερίνα Σώκου, Nonresident Senior Fellow στο Atlantic Council, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με τις ΗΠΑ, για τις ευρωατλαντικές σχέσεις και το πως βλέπουν το ΝΑΤΟ οι Αμερικανοί.
The US and NATO after the American Presidential Election
Journalist Katerina Sokou, Nonresident Senior Fellow at the Atlantic Council, talks to Odin Linardatou about NATO’s relations with the United States, transatlantic relations and how Americans view NATO.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2020 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp