9/11: Twenty years on -
Turkey in the German elections
Η Τουρκία στα προεκλογικά προγράμματα των γερμανικών κομμάτων. H Αμερική 20 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Η επέλαση των Ταλιμπάν και η νέα γενιά προσφύγων. Οι συνέπειες της ήττας στο Αφγανιστάν. Κοινές προκλήσεις Δύσης και Ανατολής. Γερμανικές εκλογές και δημοσιονομική λιτότητα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη.
Turkey in the electoral manifestos of German political parties. The United States twenty years after September 11. The Taliban’s advance and a new generation of refugees. The consequences of the defeat in Afghanistan. Common challenges facing East and West. German elections and fiscal austerity. Pupils and teachers in Europe. 
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Η Τουρκία στις γερμανικές εκλογές του 2021: Οι προεκλογικές θέσεις των κομμάτων για την Τουρκία 
Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Dr Ronald Meinardus, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ (από 1/10/2021) (GR)
Publications
 
Turkey in Germany’s 2021 Elections: Political party manifestos and their views on Turkey 
A Policy Paper by Dr Ronald Meinardus, ELIAMEP Senior Research Fellow (as of 1/10/2021) (EN)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
Στο Αφγανιστάν είκοσι χρόνια μετά 
Καθημερινή 5/9
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος ανατρέχει στους τρεις κύκλους της ισλαμιστικής τρομοκρατίας, που ολοκληρώνονται με την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, και γράφει για την επόμενη μέρα της παγκόσμιας ασφάλειας.
Media
 
In Afghanistan twenty years on
Kathimerini 5/9
Triandafyllos Karatrantos takes a brief look at the three cycles of Islamist terrorism, which culminated in the American withdrawal from Afghanistan, and writes about the next day for global security (GR). 
Δυναμική σύμπλευση
Τα Νέα 7/9
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης αναλύει τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ υπό τη σκιά της αποχώρησης από το Αφγανιστάν.
A dynamic overlap
Ta Nea 7/9
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis analyzes US-EU relations in the shadow of the withdrawal from Afghanistan (GR).
Κοινές προκλήσεις
Kathimerini English Edition 8/9
Ο Γιώργος Τζογόπουλος αναλύει τις προκλήσεις για Δύση και Ανατολή μετά την ήττα των HΠΑ στο Αφγανιστάν (ΕΝ).
Common challenges
Kathimerini English Edition 8/9
George Tzogopoulos analyzes the challenges facing both East and West after the US defeat in Afghanistan.
Πως στρατολογούνται οι ισλαμιστές τρομοκράτες
Αθήνα 9,84 8/9
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος μιλάει για τους τρεις κύκλους της ισλαμιστικής τρομοκρατίας και τη στρατολόγηση των τρομοκρατών.
How Islamist terrorists are recruited

Athina 9,84 8/9
Triandafyllos Karatrantos talks about Islamist terrorism, the three cycles of terrorism, and the recruitment of terrorists (GR).
“Να μην επαναληφθεί το 2015”:
Αλλά πώς;

Τα Νέα 6/9
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για την πιθανότητα νέων μεταναστευτικών ροών από το Αφγανιστάν και τις συγκρίνει με την μεταναστευτική κρίση του 2015, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν οι ίδιες αστοχίες από ΕΕ και Ελλάδα.
“There will be no repeat of 2015”:
But how?

Ta Nea 6/9
Panayiotis Ioakimidis writes about the possibility of new migratory flows from Afghanistan, comparing them with the refugee crisis of 2015 and stressing that the European Union and Greece must not repeat the same failures this time round (GR).
“Στην ΕΕ δεν υφίσταται ο επιμερισμός του προσφυγικού”
Aθήνα 9,84 6/9
Η Αγγελική Δημητριάδη μιλάει για την κατάσταση στο Αφγανιστάν, τις ενδεχόμενες νέες προσφυγικές ροές και την διαχείριση που αναμένεται από την ΕΕ.
“In the EU, there is no burden-sharing over the refugee issue”
Athina 9,84 6/9
Angeliki Dimitriadi speaks about the situation in Afghanistan, the possibility of new refugee flows, and how the EU is expected to manage them (GR).
Γερμανικές εκλογές και Τουρκία: τι λένε τα κόμματα;
duvaR.english 6/9
Ο Εκρέμ Έντυ Γκιουζέλντερε αναλύει τι σημαίνουν οι εθνικές εκλογές στη Γερμανία για τις διμερείς σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας και για τους τουρκικής καταγωγής Γερμανούς.
German elections and Turkey: What do the party programs say?
duvaR.english 6/9
Ekrem Eddy Güzeldere focuses on various aspects of what Germany’s parliamentary elections could mean for bilateral Germany-Turkey relations and for German Turks (ΕΝ).
“Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι και Αριστερά στη Γερμανία, τάσσονται υπέρ της εγκατάλειψης της δημοσιονομικής λιτότητας”
Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ 6/9
Ο Αλέκος Κρητικός μιλάει για τις Γερμανικές εκλογές, την ατζέντα των κομμάτων και την σημασία τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
“Germany’s Social Democrats, Greens and the Left are all in favour of abandoning fiscal austerity”

Proto Programma ERT Radio 6/9
Alekos Kritikos speaks about the German elections, the parties’ ‘manifestos’, and their significance for the European Union (GR).

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Βίντεο
 
“20 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου: Τι σημαίνει η έξοδος από το Αφγανιστάν;”
Συζητούν οι:
Τριαντάφυλλος Καρατράντος, Ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ 
Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ 
Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Επικεφαλής Συνηγορίας, SolidarityNow 
Σώτη Τριανταφύλλου, Συγγραφέας και ιστορικός των ΗΠΑ 
Video
 
“20 years since 9/11: What does the withdrawal from Afghanistan mean?” (GR)
Α panel discussion with: 
Triandafyllos Karatrantos, Research Fellow, ELIAMEP
George Pagoulatos, Professor, Director General of ELIAMEP
Lefteris Papayannakis, Head of Advocacy, SolidarityNow
Soti Triantafyllou, Author and historian of the USA

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
H επιστροφή των Ταλιμπάν: και τώρα τί; 
Στο νέο podcast o Δημήτρης Τσαρούχας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων του πανεπιστημίου Μπίλκεντ και Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού στο ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τα λάθη που έγιναν στο Αφγανιστάν, για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η ήττα των ΗΠΑ στην περιοχή, για την επιρροή που ασκεί το Πακιστάν στους Ταλιμπάν, για την εμπλοκή της Κίνας και της Ρωσίας, για το ρόλο που θα θελήσει να παίξει η Τουρκία, για το προσφυγικό και την αδυναμία της ΕΕ να αρθρώσει ενιαία, δυνατή φωνή.
Podcast
 
The Taliban are back: Now what? 

In our latest podcast, Dimitris Tsarouhas, Associate Professor in the Department of International Relations, Bilkent University, Turkey and Non-Resident Senior Research Fellow at ELIAMEP’s Turkey Programme, talks to Odin Linardatou about the mistakes made in Afghanistan, the consequences of this great defeat for the United States in the region, the influence Pakistan has over the Taliban, the involvement of China and Russia, the role Turkey will want to play in the region, refugees, and the inability of the EU to articulate a single, powerful voice (GR).
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp