Debating Europe and its Future
Η Ευρώπη και η Διάσκεψη για το Μέλλον της. Αργή ανάκαμψη της ΕΕ κι η ανάγκη επιτάχυνσης. 40 χρόνια Ελλάδα–ΕΕ. Διαμορφώνοντας μία λειτουργική ευρωπαϊκή ταυτότητα. Μετανάστευση και δημοσιονομική λιτότητα. Μία νέα αρχή στις σχέσεις Ελλάδας–Λιβύης;
Europe and the Conference on its Future. The EU’s slow recovery and the need to speed it up. 40 years of Greece in the European Union. Shaping a functional European identity. Emigration and fiscal austerity. A new beginning for Greek-Libyan relations? 
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Μετανάστευση και Δημοσιονομική Εξυγίανση στην Ελληνική Κρίση
Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει η Ευγενία Βέλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια υπό διορισμό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ερευνήτρια, ΕΛΙΑΜΕΠ και Fundació MOVE.
Publications
 
Emigration and Fiscal Austerity in the Greek Depression
A Policy Brief by Eugenia Vella, Assistant Professor elect, Athens University of Economics & Business; Research Fellow, ELIAMEP and Fundació MOVE
Μία νέα αρχή στις σχέσεις Ελλάδας- Λιβύης – Μία οπτική από την Λευκωσία
Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Γιάννης Ιωάννου, Συνιδρυτής του Geopolitical Cyprus και Αναλυτής στην εφημερίδα Καθημερινή Κύπρου.
A fresh start for Greece-Libya relations:  a view from Nicosia

Α Policy Paper by Yiannis Ioannou, Co-founder of Geopolitical Cyprus; Editor, Cyprus edition of Kathimerini newspaper.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Το ΕΛΙΑΜΕΠ συζητά για το Μέλλον της EE
 
Η ευρωπαϊκή επέτειος και οι δικές μας αντιφάσεις
Περιστύλιο, Περιοδικό του Ελληνικού Κοινοβουλίου 12/5 
O Λουκάς Τσούκαλης γράφει για τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη και εξηγεί γιατί πρόκειται για υπαρξιακού χαρακτήρα αλληλεξάρτηση.
ELIAMEP in conversation about the Future of Europe
 
Greece’s European anniversary and its contradictions
Magazine of the Hellenic Parliament 12/5
Loukas Tsoukalis writes about Greece’s relationship with the EU and explains why our mutual dependence is existential in its nature. 
Αν σε έριχνε ένα διαστημόπλοιο, πού θα ήθελες να πέσεις;
Καθημερινή 9/5
Ο Γιώργος Παγουλάτος εξηγεί γιατί η ΕΕ, αν και μια ατελής πολιτεία, είναι παρόλα αυτά το καλύτερο μέρος για να ζει κανείς.
If a spaceship threw you out, where would you like to land? 
Kathimerini 9/5
George Pagoulatos explains why the EU, though an imperfect union, is nonetheless the best place on earth to live.
Η ανάκαμψη δεν μπορεί να περιμένει
Τα Νέα 11/5
Ο Αλέκος Κρητικός αναλύει γιατί η ΕΕ δεν πρέπει να χάσει άλλο χρόνο προς την ανάκαμψη ενώ επισημαίνει και τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έγκριση των ΕΣΠΑ.
Recovery cannot wait
Ta Nea 11/5
Alekos Kritikos explains why the EU must not waste any more time getting its recovery underway, but points out how long it is taking to get the NSRF approved.
Από τα 40 χρόνια ΕΕ στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
Περιστύλιο, Περιοδικό του Ελληνικού Κοινοβουλίου 12/5 
O Γιώργος Παγουλάτος γράφει για τον πανευρωπαϊκό διάλογο που ξεκινά για το μέλλον της Ευρώπης και το ρόλο της Ελλάδας και των χωρών του Νότου σε αυτόν.
From Greece’s 40 years in the EU to the Conference on the Future of Europe
Magazine of the Hellenic Parliament 12/5
George Pagoulatos writes about the EU-wide dialogue on the future of Europe and the role that Greece and the European South should play in it.
Μέλλον και ταυτότητα 
To Bήμα 9/5
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης εξηγεί γιατί μόνο εάν η EE εξελιχθεί σε ένα γνήσιο σύστημα μεγιστοποίησης της ευημερίας μπορεί να επιτρέψει τη διαμόρφωση λειτουργικής ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Future and identity
To Vima 9/5
On Europe Day, Panayiotis Ioakimidis discusses why the EU can only become a source and reference point for the formation of a functional European identity if it evolves into a genuine welfare maximization system.
Πίσω ή μπροστά από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις; 
Kreport 10/5
O Aλέκος Κρητικός γράφει πως η Ελλάδα αντί να ακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, μπορεί να είναι μεταξύ των συνδιαμορφωτών τους.
Behind or ahead of European developments?
Kreport 10/5
Alekos Kritikos writes how Greece can stay ahead of European developments and help shape them, instead of just keeping up with them.
“Στο χέρι μας να μειώσουμε το χάσμα με τον Βορρά ως το 2025”
Liberal.gr 10/5
Ο Γιώργος Παγουλάτος εξηγεί γιατί ο δρόμος προς μια ισχυρή ΕΕ περνάει μέσα από στενότερη ενοποίηση που θα επιτρέψει στην Ευρωζώνη να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις κρίσεις. Μιλά και για το ΕΛΙΑΜΕΠ.
“It is up to us to reduce the gap with the North by 2025”
Liberal.gr 10/5 
George Pagoulatos explains why the route to a strong Europe passes through closer integration that will allow the Eurozone to deal with crises more effectively. He also talks about ELIAMEP.
Mετα-Covid-19: Μπορεί η κατανάλωση να οδηγήσει την ανάκαμψη;
Capital.gr 13/5
O Απόστολος Φασιανός αναλύει γιατί η κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει την οικονομική ανάκαμψη στην μετά-covid εποχή.
Post-Covid-19: Can consumption drive recovery?
Capital.gr 13/5
Apostolos Fasianos analyzes how consumption can drive economic recovery in the post-covid-19 era.
Ποιο είναι το μέλλον για την Ευρώπη; 
Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ 9/5
Ο Γιώργος Παγουλάτος συζητά με τον Κώστα Δουζίνα και τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο για το μέλλον της Ευρώπης.
What is the future for Europe?
Proto Programma ERT 9/5
George Pagoulatos discusses the future of Europe with Kostas Douzinas and Polidefkis Papadopoulos.
Η επονείδιστη συρρίκνωση
Tα Νέα 10/5
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης αναλύει τη στάση της Τουρκίας προς την ελληνορθόδοξη μειονότητα και εξηγεί τις διαφορές με την πολιτική ισονομίας που άσκησε η Ελλάδα έναντι των μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών.
A disgraceful shrinkage
Ta Nea 10/5
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis analyzes Turkey’s attitude towards its Greek Orthodox minority and explains how this differs from the policy of equality which Greece has pursued with regard to its Muslim Greek citizens.
5 πράγματα για τις τελευταίες συνομιλίες στην Κύπρο
Politico 27/4
Ο Παναγιώτης Τσάκωνας σχολιάζει την Πενταμερή για το Κυπριακό.
5 things you should know about the latest Cyprus talks
Politico 27/4 
Panayotis Tsakonas comments on the latest talks on Cyprus.
Το πολιτικό πορτρέτο της Βουλγαρίας
ΔΙΟΝ TV 11/5
O Γιώργος Χρηστίδης μιλάει για την πολιτική κρίση στη Βουλγαρία και την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης.
The political portrait of Bulgaria
DION TV 11/5
George Christidis talks about the political crisis in Bulgaria following the failure to form a government.
Οι σχέσεις της Ελλάδας με το Κόσοβο και ο ρόλος της Αλβανίας στα Δυτικά Βαλκάνια
Albanian ABC News TV 13/5 
Ο Μπλεντάρ Φετά μιλά για τις σχέσεις της Ελλάδας με το Κόσοβο και το ρόλο της Αλβανίας ως σταθεροποιητικού παράγοντα στα Δυτικά Βαλκάνια.
Greece’s relations with Kosovo and the role of Albania in the Western Balkans

Albanian ABC News TV 13/5 
Bledar Feta discusses Greece’s relations with Kosovo and the role of Albania as a stabilizing factor in the Western Balkans.
Ένας νέος κύκλος έντασης και βίας
Alpha 9,89 13/5 
O Τριαντάφυλλος Καρατράντος μιλά για τη νέα ένταση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και τις επιπτώσεις που έχει η βία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
A new cycle of tension and violence
Alpha 9,89 13/5 
Triandafyllos Karatrantos talks about the new cycle of violence between Israelis and Palestinians and the impact it has on the Middle East.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Το ΕΛΙΑΜΕΠ στους Δελφούς συζητώντας για την Ευρώπη
 
Ευρωπαϊκή κυριαρχία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο
Στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Λουκάς Τσούκαλης συντόνισε το διεθνές πάνελ του ΕΛΙΑΜΕΠ για την Ευρωπαϊκή κυριαρχία σε μία εποχή που το ισοζύγιο ισχύος μεταβάλλεται.
ELIAMEP at Delphi discussing Europe
 
European sovereignty in a changing world
Αt the 6th Delphi Economic Forum, Loukas Tsoukalis chaired an international panel of ELIAMEP on European Sovereignty at a time of shifting balance of power.
To Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης αλλάζει τα δεδομένα
Ο Λουκάς Τσούκαλης, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αναλύει τις πολιτικές και οικονομικές διαιρέσεις στην ΕΕ και τη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης.
The Recovery Fund is a game-changer

Loukas Tsoukalis, at the Delphi Economic Forum, talks about the strong political and economic divisions of Europe and explains the importance of the European Recovery Fund.
Δύση και ΕΕ, άγκυρα της Ελλάδας 
Ο Γιώργος Παγουλάτος, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αναλύει το ρόλο της Δύσης και της ΕΕ ως άγκυρας για την Ελλάδα κατά τις μεταπολεμικές δεκαετίες και μετά το 1974.
West and the EU, Greece’s anchor
At the Delphi Economic Forum, George Pagoulatos analyzes the role of the West and of the EU as an anchor for Greece during the post-war and throughout the post-1974 period.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Ευρώπη: Ένας κόμβος αμοιβαιότητας και συνοχής
Στο νέο podcast, ο Αλέκος Κρητικός, Ειδικός Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου, για την ΕΕ, το Ταμείο Ανάκαμψης, τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή του και στην έγκριση των ΕΣΠΑ, για τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών, την Ελλάδα και τις προοπτικές να συνδιαμορφώσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.
Podcast
 
Europe: A hub for reciprocity and cohesion
In our latest podcast, Alekos Kritikos, Senior Policy Advisor of ELIAMEP, talks with Odin Linardatou, ELIAMEP’s Head of Communications, about the EU, the Recovery Fund, the delays in getting approval for and implementing the NSRF, the bureaucracy in Brussels, and Greece’s opportunity to help shape developments in Europe.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Job Opportunities
 
ELIAMEP is inviting applications for one full-time Post-Doctoral Researcher to join ELIAMEP’s “Ariane Condellis European Programme”.
Job Opportunities
 
ELIAMEP is inviting applications for one full-time Post-Doctoral Researcher to join ELIAMEP’s “Ariane Condellis European Programme”
.
ELIAMEP is inviting applications for one part-time Senior Research Fellow. The researcher will head ELIAMEP’s “Ariane Condellis European Programme”.
ELIAMEP is inviting applications for one part-time Senior Research Fellow. The researcher will head ELIAMEP’s “Ariane Condellis European Programme”.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp