Europe’s Transformations - 
Escape to the metaverse
Δραπετεύοντας στο μετασύμπαν. Κρίσεις και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ψηφιακές αγορές, νέοι κανόνες. Αποτυχημένες χώρες. Γαλλική ακροδεξιά. Αγορά εργασίας: από την πανδημία στη Μεγάλη Παραίτηση. Ατομική τρομοκρατία. Βόρεια Μακεδονία σε κρίση. Τουρκία σε μετάβαση.
Escape to the metaverse. Crises and European integration. Digital markets, new rules. Failed states. French far right. Labour market: from the pandemic to the Great Resignation. Οne-person terrorism. Tremors in North Macedonia. Turkey in prolonged transition.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Europe's Transformations. Essays in Honour of Loukas Tsoukalis, επιμέλεια: Helen Wallace, Νίκος Κουτσιαράς και Γιώργος Παγουλάτος, Εκδόσεις Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Τιμητικός τόμος για τον Λουκά Τσούκαλη, με κείμενα κορυφαίων διεθνών ακαδημαϊκών και πολιτικών, και δύο πρώην πρωθυπουργών. Η ελληνική έκδοση σε λίγους μήνες.
Publications
 
Europe's Transformations. Essays in Honour of Loukas Tsoukalis, edited by Helen Wallace, Nikos Koutsiaras and George Pagoulatos, Oxford University Press, 2021. A collection of essays in honor of Loukas Tsoukalis, by leading academics and policy makers from across Europe and beyond, including two former prime ministers. Greek edition to follow in a few months. 
O Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές: Mεταξύ Ευρωπαϊκής Αυτονομίας και Διατλαντικής Συνεργασίας
Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Δρ. Γιώργος Τζογόπουλος, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. (EN)
The Digital Markets Act (DMA): Between European autonomy and transatlantic cooperation
A Policy Paper by Dr. George Tzogopoulos, Senior Research Fellow, ELIAMEP. (EN)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Συμπαντικές αλλαγές
 
Λαθρεπιβάτες στο (μετα)σύμπαν
Καθημερινή 7/11
Ο Γιώργος Παγουλάτος γράφει για το αναδυόμενο «μετασύμπαν», και τον κατακερματισμό των κοινωνιών μας σε φούσκες ιδιοτελούς αυτάρκειας, εις βάρος της δημόσιας σφαίρας και του συλλογικού συμφέροντος.
Universal changes
 
Free-riders in the metaverse 
Kathimerini 7/11
George Pagoulatos writes about the emerging ‘metaverse’, and the looming fragmentation of our societies into self-reliant, self-interested bubbles of indifference towards the public space and the common good. (GR)
Αποτυχημένες χώρες, μια μάστιγα της εποχής μας
Καθημερινή 7/11
Ο Θάνος Βερέμης γράφει για τις αδύναμες θεσμικά χώρες που δημιουργούν κοινωνικές ανισότητες και οπισθοδρομήσεις στη σύγχρονη πραγματικότητα.
Failed countries, a scourge of our time 

Kathimerini 7/11
Thanos Veremis writes about the institutionally weak countries that engender social inequalities and regression in our contemporary world. (GR)
Το μονοπάτι της κακίας
Τα Νέα 10/11
Ο Παναγιώτης Πασχαλίδης γράφει για τις επερχόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές, την άνοδο της ακροδεξιάς, την υποψηφιότητα του Ερίκ Ζεμούρ και την ανάγκη εκλογικής ήττας του εν λόγω πολιτικού ρεύματος.
The path of evil
Ta Nea 10/11
Panagiotis Paschalidis writes about the upcoming French presidential election, the rise of the far right, the candidacy of the ultra-conservative journalist Eric Zemmour, and the need for this political trend to be defeated at the polls. (GR)
Οι κρίσεις ως… ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
liberal.gr 7/11
Ο Αλέκος Κρητικός αναλύει τις θετικές πλευρές των κρίσεων και τη συνεισφορά τους στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Crises as … opportunities for European integration
liberal.gr 7/11
Alekos Kritikos analyzes the positive aspects of crises and the contribution they can make to European integration. (GR)
Περιορισμός προσφοράς εργασίας μετά την πανδημία – από την Πανώλη στη Μεγάλη Παραίτηση
capital.gr 11/11
Ο Γιώργος Μανάλης γράφει για τις ριζικές αλλαγές παγκοσμίως όσον αφορά την αγορά εργασίας λόγω της πανδημίας, και ανατρέχει στην παγκόσμια ιστορική εμπειρία προηγούμενων επιδημικών κρίσεων.
“A post-pandemic fall in the labour supply”– from the Plague to the Great Resignation
capital.gr 11/11
Georgios Manalis writes about the radical changes observed globally in the labour market due to the pandemic, and looks to world history for the impact of previous epidemic crises on labour supply. (GR)
Ταμείο Ανάκαμψης: Επιτάχυνση από Αθήνα, «κατενάτσιο» από Βρυξέλλες;
Μεταρρύθμιση 6/11
Ο Αλέκος Κρητικός εξηγεί γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστερεί το παράρτημα της Επιχειρησιακής Σύμβασης που θα πρέπει να συμφωνηθεί και να υπογραφεί μεταξύ Eλληνικής Kυβέρνησης και Επιτροπής.
Recovery Fund: Athens pressing for speed but “catenaccio” from Brussels?
Metarithmisi 6/11
Alekos Kritikos explains why the European Commission is taking its time sending the annex of the Operational Arrangement that has to be agreed and signed between the Greek government and the Commission. (GR)
Ο κίνδυνος της “ατομικής τρομοκρατίας”
Kαθημερινή 9/11
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος εξηγεί τι είναι η “ατομική τρομοκρατία” και τους κινδύνους που απορρέουν από την αλλαγή του βίαιου εξτρεμισμού.
The danger of “one person terrorism” 

Kathimerini 9/11
Triandafyllos Karatrantos explains what “one person terrorism” is and the dangers posed by this new form of violent extremism. (GR)
Το σεξ στην τρομοκρατία: ταυτότητα, εγκλωβισμός και επιβολή
The Book's Journal 8/11
O Τριαντάφυλλος Καρατράντος και η Δέσποινα Λιμνιωτάκη γράφουν για το σεξ στην τρομοκρατία και πως αξιοποιείται ως στρατηγικό μέσο και μηχανισμός στρατολόγησης νέων τρομοκρατών.
Sex in Terrorism: identity, entrapment and enforcement
The Book's Journal 8/11
Triandafyllos Karatrantos and Despoina Limniotaki write about sex in terrorism and how it is used both as a strategic tool and as a mechanism for recruiting, engaging and mobilizing new terrorists. (GR)
Η αποτροπή είναι παράλογη και επικίνδυνη, ο αφοπλισμός δύσκολος αλλά απαραίτητος 
Peacefare.net 8/11
Ο Παντελής Οικονόμου εξηγεί γιατί η χρήση πυρηνικών όπλων ως μέσο αποτροπής είναι επικίνδυνη και έχει αποβεί αναποτελεσματική πολλές φορές στο παρελθόν.(EN)
Deterrence is absurd and risky, disarmament difficult but necessary

Peacefare.net 8/11
Pantelis Ikonomou explains why the use of nuclear weapons as a deterrent is dangerous and has proven ineffective many times in the past. (EN)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Ανοιχτά μέτωπα
 
«Πολλαπλές οι επιπτώσεις της πολιτικής κρίσης στη Βόρεια Μακεδονία»
ΣΚΑΙ 100,3 8/11
Ο Ιωάννης Αρμακόλας εξηγεί τι σημαίνει ο νέος κύκλος αναταραχής στη Βόρεια Μακεδονία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών. (GR)
Open fronts
 
“The political crisis in North Macedonia has multiple implications” 

SKAI Radio 100,3 8/11
Ioannis Armakolas talks about the implications of the political turmoil now enveloping North Macedonia, especially with regard to the Prespa Agreement. (GR)
Προσεισμικές δονήσεις
Τα Νέα 8/11
Ο  πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία, την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού με την παραίτηση Ζάεφ και τις εύθραυστες ισορροπίες στα Βαλκάνια.
Tremors before the earthquake
Ta Nea 8/11
Ambassador (ad hon.) George Kaklikis writes about the developments in North Macedonia, the political upheaval following Zaev’s resignation, and the fragile balances that are forming in the Balkans. (GR)
«Μια παραίτηση που πρέπει να προβληματίσει»
Αυγή 8/11
Ο Ιωάννης Αρμακόλας γράφει για τις επιπτώσεις της παραίτησης Ζάεφ στην πολιτική σκηνή και εξωτερική πολιτική της Βόρειας Μακεδονίας.
“A resignation and a cause for reflection”
Avgi 8/11
Ioannis Armakolas explains what impact Zaev’s resignation will have on the political scene and foreign policy of North Macedonia. (GR)
«Η αποτυχία του πειράματος στη Βόρεια Μακεδονία, ισχυρό μήνυμα προς τις ηγεσίες της περιοχής»
Το Βήμα 7/11
Ο Ιωάννης Αρμακόλας εξηγεί ποιο είναι το ισχυρό μήνυμα που στέλνει η αποτυχία του πειράματος στη Βόρεια Μακεδονία στις ηγεσίες της περιοχής και τι πρέπει να πράξει η ΕΕ.
“The failure of the experiment in North Macedonia sends a powerful message to the region’s leaderships”
To Vima 7/11
Ioannis Armakolas explains the powerful message that the failure of the experiment in North Macedonia has sent to the region’s leaderships and what the EU should do. (GR)
Η Τουρκία σε μετάβαση 
Το Βήμα 7/11
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για τις οικονομικές εξελίξεις στην Τουρκία που πυροδοτούν μια νέα πολιτική μετάβασης καθώς και για την αναγκαία στρατηγική επίλυσης προβλημάτων που αναδύεται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Turkey in transition
To Vima 7/11
Panayiotis Ioakimidis writes about the economic developments in Turkey that are feeding into a new policy of transition, as well as about the problem-solving strategy that is emerging by necessity between Greece and Turkey. (GR)
Αποχώρηση Ερντογάν: Θα αλλάξει κάτι για την Ελλάδα;
Τα Νέα 9/11
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για τα πιθανά σενάρια διαδοχής του Ερντογάν, τα αφηγήματα που κυριαρχούν στην τουρκική πλευρά για την Ελλάδα και τα στρατηγικά βήματα για την Αθήνα.
Erdogan’s departure: will anything change for Greece?
Ta Nea 9/11
Panayiotis Ioakimidis writes about Erdogan’s possible successors at the top of the Turkish political hierarchy, the narratives that dominate Turkish views of Greece, and the strategic steps Athens should take. (GR)
In focus - Η μεγάλη παραίτηση
O Mάνος Ματσαγγάνης και ο Γιώργος Μανάλης αναλύουν τα βαθύτερα αίτια της μαζικής εξόδου εργαζομένων από την αγορά εργασίας ως αποτέλεσμα της πανδημίας.(GR)
In focus - “The Great Resignation”
Manos Matsaganis and Georgios Manalis analyze the deeper causes of the mass exodus of workers from the labour market as a result of the pandemic. (EN)
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Εκδηλώσεις
 
5o EU Jobs and Mobility Roadshow
Τις κρίσιμες δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας, μέσα από τις αλλαγές που φέρνουν η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η Ψηφιακή Μετάβαση, ανέδειξε το 5ο EU Jobs and Mobility Roadshow, 10-11 Νοεμβρίου.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε ξανά το Roadshow μέσα από τη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook ή στο YouTube με τίτλο EU Jobs & Mobility Roadshow, με οδηγό το αναλυτικό πρόγραμμα.
Events
 
5th EU Jobs and Mobility Roadshow
The necessary skills required in the modern labor market, through the changes brought by the European Green Agreement and the Digital Transition, were highlighted during the 5th EU Jobs and Mobility Roadshow, on Wednesday 10 and Thursday 11 November 2021, that took place online.
You can revisit the Roadshow through the event accounts on Facebook or YouTube and guided by the official programme. (GR)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Eρίκ Ζεμούρ, αναταράξεις στη γαλλική ακροδεξιά  
Στο νέο podcast, o Παναγιώτης Πασχαλίδης, Ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τις γαλλικές εκλογές, τις αναταράξεις στη γαλλική ακροδεξιά, τον υπερσυντηρητικό Ερίκ Ζεμούρ που ανέρχεται στις δημοσκοπήσεις εκτοπίζοντας τη Μαρίν Λεπέν, τον Εμμανουέλ Μακρόν και τη δύσκολη πορεία προς τις κάλπες.
Podcast
 
Eric Zemmour—upheavals in the French far right
In our latest podcast, Panagiotis Paschalidis, Research Fellow at ELIAMEP, talks to Odin Linardatou about the French election; upheavals in the French far right; the far-right journalist Eric Zemmour who has leapt ahead in the polls, supplanting Marine Le Pen; Emmanuel Macron; and the difficult days ahead in the lead up to election day. (GR)
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp