New Dilemmas for Europe
Νέα διλήμματα για την Ευρώπη. Ευρωπαϊκές αξίες και κράτος δικαίου. Polexit μετά το Brexit; Περιφερειακές συμμαχίες. Τί γυρεύει η Ελλάδα στο Σαχέλ; Ανασυγκρότηση της Δύσης μετά το Αφγανιστάν. Δημοκρατία και άκρα δεξιά. Ανθρώπινη συμπεριφορά και Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Παγκόσμιος εταιρικός φόρος και πολλαπλά οφέλη. Οι προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης. 
Europe’s new dilemmas. European values and the rule of law. Polexit after Brexit? Regional alliances. Does Greece have any business being in the Sahel? Reconstruction of the West after Afghanistan. Democracy and the far right. Human behaviour and implementation of the National Recovery and Resilience Plan. Global corporate tax and its benefits. The challenges of Artificial Intelligence.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Συμπεριφορικά Οικονομικά και η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Κείμενο πολιτικής του Δημοσθένη Κόλλια, Συνεργάτη του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. (GR)
Publications
 
Nudging for Recovery: Behavioral Economics and the implementation of the National Recovery & Resilience Plan
Α Policy Paper by Demosthenes Kollias, Associate, Diktio-Network for Reform in Greece and Europe. (EN)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Επίθεση στις αξίες της ΕΕ
 
“Η Ευρώπη μπαίνει σε βαθιά νερά”
Πρώτο Πρόγραμμα, ΕΡΤ 20/10
Ο Λουκάς Τσούκαλης αναλύει την στάση της Πολωνικής κυβέρνησης έναντι βασικών αξιών της ΕΕ, την ενεργειακή κρίση αλλά και την στρατηγική θέση της Ευρώπης. 
EU values under attack
 
“Europe is entering deep waters”
Proto Programma, ERT 20/10
Loukas Tsoukalis analyzes the Polish government’s attitude towards fundamental EU values, the energy crisis, and the Old Continent’s strategic position. (GR)
Νέα μεγάλα διλήμματα για την Ευρώπη
e-kyklos 12/10 
Ο Γιώργος Παγουλάτος συζητά τα δυνατά και αδύναμα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την διαχείριση των μεγάλων κρίσεων και την επόμενη μέρα της Ευρώπης.
Major new dilemmas for Europe
e-kyklos 12/10 
George Pagoulatos discusses on the strengths and weaknesses of the European Union, its management of major crises, and the next day for Europe. (GR) 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: ρόλος και Ελλάδα 
Τα Νέα 22/10
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης εξηγεί το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και γιατί έχει χάσει τον πολιτικό του χαρακτήρα.
The European Council: its role and Greece
Ta Nea 22/10
Panayiotis Ioakimidis analyzes the role of the European Council, and explains why it has lost its political character. (GR) 
Πολωνία, Ουγγαρία και “βασικός μέτοχος”
Τα Νέα 21/10 
Ο Αντώνης Τριφύλλης αναλύει την πιθανότητα η Πολωνία να οδηγηθεί εκτός ΕΕ και υπενθυμίζει τι είχε συμβεί στην Ελλάδα όταν το 2005 ψήφισε νόμο για το “βασικό μέτοχο”, σε αντίθεση με την κοινοτική νομοθεσία.
Poland, Hungary and “major shareholders”
 Ta Nea 21/10 
Antonis Trifyllis analyzes the possibility of Poland finding itself out of the EU and recalls what happened in Greece in 2005 when a law on “major shareholders” was passed which was in conflict with EU legislation. (GR) 
“Η πράσινη μετάβαση είναι απαραίτητη, αλλά θα έχει κόστος”
Action 24 19/10
O Λουκάς Τσούκαλης μιλά για την ενεργειακή κρίση στην ΕΕ, τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία, την πορεία της Γαλλίας προς τις επόμενες προεδρικές της εκλογές και τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.
“The green transition is necessary, but it will come at a cost”
Action 24 19/10 
Loukas Tsoukalis analyzes the EU energy crisis, the formation of a government in Germany. He also discusses France as it moves towards its next presidential elections, and the Conference on the Future of Europe. (GR)
Από τι πάσχει, πράγματι, η δημοκρατία

Καθημερινή 17/10
Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος αναλύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημοκρατία σήμερα και εξηγεί γιατί η Ελλάδα δεν βαδίζει στο μονοπάτι προς καθεστώς κεκαλυμμένης δικτατορίας.
What is democracy really suffering from?
Kathimerini 17/10
Dimitri A. Sotiropoulos analyzes the problems facing democracy in Greece today, and explains why Greece is not on a path leading to a regime of covert dictatorship. (GR) 
«Η Άκρα Δεξιά έχει έναν ξεκάθαρο εχθρό: τη Φιλελεύθερη Ευρώπη»
Politico 18/10
Ο Γιώργος Παγουλάτος μιλά για την αναζωπύρωση της ακροδεξιάς στην Ελλάδα και χαρακτηρίζει την ανοιχτή επιστολή, κατά των ΛΟΑΤΚ+ δικαιωμάτων και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ως μία προσπάθεια συσπείρωσης του ακροδεξιού κοινού με έναν ξεκάθαρο εχθρό: την Φιλελεύθερη Ευρώπη.
“The Far Right has a clear enemy: liberal Europe”
Politico 18/10 
George Pagoulatos talks about the resurgence of the Far Right in Greece and characterizes the open letter against LGBT+ rights and sex education signed by 160+ individuals from the academic, judicial and military spheres as an attempt to unite Far-Right sympathizers against a clear enemy: liberal Europe. (EN)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Συμφωνίες, συμμαχίες, συνεργασίες
 
Πόσο χρήσιμα είναι τα περιφερειακά σχήματα συνεργασίας;
Τα Νέα 20/10
Ο Δημήτρης Κούρκουλας γράφει για την αξία των περιφερειακών σχημάτων συνεργασίας, για τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς στη Μεσόγειο και για την ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.
Agreements, alliances, collaborations
 
How useful are regional cooperation schemes? 
Ta Nea 20/10
Dimitris Kourkoulas writes about the value of regional cooperation schemes, geopolitical alignments in the Mediterranean, and the opportunity that shouldn’t be allowed to go to waste. (GR)
“Δεν είναι ο Ερντογάν το μόνο πρόβλημα, αλλά η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας”
ΣΚΑΙ 100,3 
Ο Λουκάς Τσούκαλης αναλύει τις συμφωνίες «ασφαλιστήρια» της Ελλάδας με Γαλλία και ΗΠΑ, τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την επόμενη μέρα για την Ανατολική Μεσόγειο.
“It is not just Erdoğan which is the problem, but Turkish revisionism”

SKAI 100,3 
Loukas Tsoukalis discusses Greece’s agreements with France and the US as an "insurance policy", recent developments in Greek-Turkish relations, and the next day for the Eastern Mediterranean. (GR) 
Έχει δουλειά η χώρα μας στο Σαχέλ; 

Καθημερινή 17/10
Ο Αλέξανδρος Διακόπουλος γράφει για την πιθανότητα να σταλούν ελληνικές δυνάμεις στο Σαχέλ και τη σκοπιμότητα επιχειρησιακής συμμετοχής της Ελλάδας στην υποσαχάρια Αφρική.
Does Greece have any business being in the Sahel?
Kathimerini 17/10
Alexandros Diakopoulos writes about the possibility of Greek forces being sent to the Sahel, and the purpose of a Greek operational presence in sub-Saharan Africa. (GR)
Μετά τη συμφωνία με ΗΠΑ (όχι και αυταπάτες) 
Τα Νέα 19/10
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης εξηγεί γιατί, όσο σημαντικές κι αν είναι οι συμφωνίες που υπέγραψε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, δεν λύνουν τα προβλήματα της χώρας με την Τουρκία.
Greece should be under no illusions after its agreement with the US 
Ta Nea 19/10
Panayiotis Ioakimidis explains why, no matter how significant the agreements Greece has signed with the US and France are, they do not solve the country’s problems with Turkey. (GR)
Κοινωνία συμφέροντος
Τα Νέα 18/10 
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για τη σημασία της συμφωνίας με τις ΗΠΑ και για τον αποτρεπτικό αντίκτυπο που ασκεί στις γεωπολιτικές βλέψεις της Τουρκίας.
A community of interest
Ta Nea 18/10
Ambassador (ad hon.) George Kaklikis writes about the importance of the US-Greece defence cooperation agreement, and the deterrent effect it has on Turkey’s geopolitical aspirations. (GR)
«Ελλάδα και Αυστραλία πιο κοντά»
Ελληνικός Κήρυκας 21/10 
O Τριαντάφυλλος Καρατράντος μιλά για τη συμφωνία AUKUS, αναλύει την αμυντική συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας και εστιάζει στις εύφλεκτες σχέσεις με την Τουρκία.
“Greece and Australia will draw closer”
The Greek Herald 21/10
Triandafyllos Karatrantos talks about the AUKUS agreement, analyzes the Greek-French defense alliance, and looks at combustible relations with Turkey. (GR)
Οι Αμερικανοί έλαβαν την εξωτερική πολιτική που ζήτησαν
Foreign Policy 20/10
Ο Nicholas Danforth, με αφορμή την έξοδο των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, γράφει για την εξωτερική πολιτική που επιθυμούν οι αμερικανοί πολίτες, τον ρόλο των κυβερνήσεων και των ειδικών. (EN)
The Americans got the foreign-policy blob they asked for
Foreign Policy 20/10
On the occasion of the US withdrawal from Afghanistan, Nicholas Danforth writes about the foreign policy American citizens want, and the roles of government and experts. (EN)
«Η ανασυγκρότηση της Δύσης μετά το Αφγανιστάν – οι επιπτώσεις στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια»
e-kyklos 12/10
Ο Λουκάς Τσούκαλης αναλύει την μεταβατική περίοδο που διανύει η Δύση, την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ και ΕΕ, τη στρατηγική σημασία της Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, και την επόμενη μέρα για την Ελλάδα.
“The reconstruction of the West after Afghanistan: the impact on the Mediterranean and the Balkans”
e-kyklos 12/10
Loukas Tsoukalis analyzes the current period of transition in the West, the US and EU political scenes, the strategic importance of the Mediterranean, the Balkans and the Middle East, and the next day for Greece. (GR)
Η αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν και η συμφωνία ΑUKUS
e-kyklos 12/10 
Ο Ιωάννης Αλέξιος Ζέπος και ο Γιώργος Τζογόπουλος σχολιάζουν την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, την συμφωνία AUKUS και τα βήματα ανασυγκρότησης που επιχειρεί η Δύση.
The US withdrawal from Afghanistan and the AUKUS agreement
e-kyklos 12/10 
Ioannis Alexios Zepos and George Tzogopoulos comment on the US withdrawal from Afghanistan, the AUKUS agreement, and the steps the West has taken towards reconstruction. (GR)
To ΝΑΤΟ μετά το Αφγανιστάν 
e-kyklos 12/10
Η Οντίν Λιναρδάτου συζητά με την Ινώ Αφεντούλη για τον ρόλο του ΝΑΤΟ και την επόμενη μέρα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Πολιτικής.
Nato’s role after Afghanistan 
e-kyklos 12/10 
Odin Linardatou talks to Ino Afendouli about the role of NATO, and the next day for European Defence Policy. (GR)
In focus Ποια τα οφέλη από τον παγκόσμιο εταιρικό φόρο;

Οικονομικός Ταχυδρόμος 21/10
Ο Γιώργος Μανάλης και ο Μάνος Ματσαγγάνης αναλύουν τα οφέλη από τον νέο παγκόσμιο εταιρικό φόρο τον οποίο συμφώνησαν 136 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. (GR)
In focusBenefits from the global minimum tax rate on multinational corporations
Oikonomikos Taxydromos 21/10
Georgios Manalis and Manos Matsaganis analyze the benefits from the global tax rate on multinational corporations agreed by 136 OECD member states. (EN) 
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Βίντεο
 
Video
 
“Ρωσία–Τουρκία: μία συγκρουσιακή φιλία;” σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (EUISS) (EN)
“Russian-Turkish Relations: Conflictual Camaraderie?”, in cooperation with the European Union Institute for Security Studies (EUISS) (EN)
“COP26 – Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – Κλιματική Κρίση στην Ελλάδα: Προβλήματα και Προοπτικές”, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Ομοσπονδία της Eυρώπης (ΕΕνΟΕ / UEF GR) - Παράρτημα Βρυξελλών.
“COP26 – European Green Deal – Climate Crisis in Greece: Problems and Prospects”, in collaboration with the Greek Section of the Union of European Federalists-Brussels Chapter (GR)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Τεχνητή Νοημοσύνη: τα Μεγάλα Διλήμματα
Στο νέο podcast ο Μιχάλης Μπλέτσας, Διευθυντής Πληροφορικής του Media Lab του MIT, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛΙΑΜΕΠ και ο Θάνος Βερέμης, Αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητούν με την Οντίν Λιναρδάτου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την επίδρασή της στις ανθρώπινες σχέσεις, τους φόβους και τα διλήμματα, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους αλγόριθμους, την ανάγκη κανονιστικού πλαισίου, την ηθική της τεχνολογίας και τις μεγάλες διαδικτυακές εταιρείες.
Podcast
 
Artificial Intelligence: the major dilemmas 
Ιn our latest podcast, Michail Bletsas, Director of Computing at the MIT Media Lab and Member of the ELIAMEP Advisory Board, and Thanos Veremis, Vice-President of ELIAMEP’s Board of Directors, Professor Emeritus, University of Athens, talk to Odin Linardatou about Artificial Intelligence, its impact on human relations and the fears and dilemmas it provokes, but also about social media and algorithms, human privileges, the need for a regulatory framework, and the ethics of technology and large internet companies.
.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Νέα και ευκαιρίες
 
Η Ελλάδα στην Ευρώπη του 2040 – Κείμενο στα πλαίσια του Forum για τα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση
Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, παρουσίασε συλλογική μελέτη με θέμα «Η Ελλάδα στην Ευρώπη του 2040», στα πλαίσια του Forum για τα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση «Η Ελλάδα το 2040».
News and opportunities
 
“Greece in Europe in 2040” – Paper in the framework of the Forum celebrating the 200 years after the Greek Revolution
Professor Loukas Tsoukalis, President of ELIAMEP, presented a collective study on “Greece in Europe in 2040” at the Forum celebrating the “200 years after the Greek Revolution”.
.
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp