New Agendas in the Mediterranean
Μεσόγειος σε κίνηση. Ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και αμυντική ενοποίηση. Ενεργειακή κρίση και γεωπολιτικός ανταγωνισμός. Ακροδεξιός εξτρεμισμός στην πανδημία. Προβλήματα κράτους δικαίου και η αμφισβήτηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Αντιευρωπαϊσμός στην Ευρώπη. Πράσινη Συμφωνία στη Μεσόγειο.
Changes in the Mediterranean. European strategic autonomy and defence integration. Energy crisis and geopolitical competition. Inflation following the opening of the economy. Far-Right extremism in the pandemic era. Undermining the rule of law, questioning the supremacy of European law. Anti-Europeanism in Europe. European Green Deal in the Med. 
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Ο ρόλος της Τουρκίας στην ζώνη σύγκρουσης στην Αν. Μεσόγειο (GR)
Κείμενο Πολιτικής του Πρέσβη ε.τ. Θρασύβουλου Σταματόπουλου, Ειδικού Συμβούλου ΕΛΙΑΜΕΠ, πρώην Βοηθού Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ.
Publications
 
The role of Turkey in the Eastern Mediterranean conflict zone (EN)
Policy Paper by Ambassador (ad hon.) Thrasyvoulos Stamatopoulos, ELIAMEP Senior Policy Advisor, former Assistant Secretary General of NATO.
 

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Αλλάζουν τα δεδομένα στη Μεσόγειο: Ειδική Έκδοση του ΕΛΙΑΜΕΠ στα Νέα
 
Ένα (ατελές) άλμα προς την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία
Τα Νέα 11/10
Ο Γιώργος Παγουλάτος εξηγεί γιατί η ελληνογαλλική στρατηγική συμφωνία είναι βαρύνουσας σημασίας και συνιστά μεγάλο βήμα προς την Ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και μια κοινή αμυντική πολιτική της ΕΕ.
A changing Mediterranean: a Special ELIAMEP Issue in the newspaper Ta Nea (GR)
 
An (incomplete) leap towards European strategic autonomy
Ta Nea 11/10
George Pagoulatos explains why the Greek-French strategic agreement is important and marks a big step towards European strategic autonomy and the formation of a common EU defense policy. (GR)
Το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας
Τα Νέα 11/10
Η Έλενα Λαζάρου γράφει για τις αλλαγές στον παγκόσμιο στρατηγικό χάρτη, τον αντίκτυπό τους στην ΕΕ και το πεδίο που ανοίγεται για μία κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική.
The future of European defense
Ta Nea 11/10
Elena Lazarou writes about the drastic changes to the world strategic map, their impact on the European Union, and the space that is opening up for a common European defense policy. (GR)
Μεταξύ νοσταλγίας και φαντασίωσης 
Tα Νέα 11/10
Ο Σωτήρης Σέρμπος γράφει γιατί η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία περνάει μέσα από τον γαλλογερμανικό άξονα.
Between nostalgia and fantasy
Ta Nea 11/10
Sotiris Serbos explains why European strategic autonomy must come through the Franco-German axis. (GR)
Μια ώθηση για την ευρωπαϊκή κυριαρχία
Τα Νέα 11/10
Η Ιζαμπέλ Ιωαννίδου γράφει για την ελληνογαλλική συμφωνία, τη σημασία της για την ανατολική Μεσόγειο αλλά και την ευκαιρία που σηματοδοτεί για την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική.
A boost for European sovereignty

Ta Nea 11/10
Isabelle Ioannides writes about the Greek-French agreement, its importance for the eastern Mediterranean, but also the opportunity it represents for European defense policy. (GR)
Δυνατότητες και ευκαιρίες
Τα Νέα 11/10
Ο Παναγιώτης Τσάκωνας γράφει για το αναμφίβολα θετικό και στρατηγικά ισχυρό αποτύπωμα της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας.
Possibilities and opportunities
Ta Nea 11/10
Panayotis Tsakonas writes about the undoubtedly positive and strategically powerful impact of the Greece-France defense agreement. (GR)
Η στρατηγική της Γαλλίας
Τα Νέα 11/10
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για την στρατηγική της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο, το κενό που έρχεται να καλύψει και το όραμα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Πολιτικής.
The strategy of France
Ta Nea 11/10
Triandafyllos Karatrantos writes about France’s strategy for the Eastern Mediterranean, the gap it is aiming to fill, and its vision for a European Defense Policy. (GR)
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Νέες κρίσεις 
 
Κοιτώντας ψυχρά τις αυξήσεις στην ενέργεια
Καθημερινή 12/10 
Ο Μιχάλης Μαθιουλάκης γράφει για τις αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας, τις αιτίες τους, τη στάση της Ελλάδας και τις πιθανές λύσεις σε παρόντα και διαρκή ενεργειακά διλήμματα.
New crises
 
Coolly examining the increases in energy costs
Kathimerini 12/10
Michalis Mathioulakis writes about the increases in energy costs, the reasons behind these increases, the stance taken by Greece, and possible solutions to current and permanent energy dilemmas. (GR)
Πληθωρισμός: ίδιο πρόβλημα, διαφορετικές αιτίες
capital.gr 14/10
Ο Γιώργος Μανάλης αναλύει το πρόβλημα του πληθωρισμού και της αύξησης του ενεργειακού κόστους όπως αυτό εκδηλώθηκε με το άνοιγμα των οικονομιών μετά την πανδημία.
Inflation: same problem, different causes
capital.gr 14/10
Georgios Manalis analyzes the problem of inflation and rising energy costs which have manifested themselves following the opening up of economies after the pandemic. (GR)
Η μάχη για την ψυχή της Ευρώπης
Καθημερινή 10/10
Ο Γιώργος Παγουλάτος γράφει για την αμφισβήτηση της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου και τα προβλήματα του κράτους δικαίου στην Πολωνία, και εξηγεί τη σημασία τους.
The battle for the soul of Europe
Kathimerini 10/10
George Pagoulatos writes about the rule of law violations in Poland and the supremacy of European law being called into question by its Constitutional Court, and the implications. (GR)
Η “Ευρώπη-φρούριο”
Τα Νέα 14/10 
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης στη σημερινή εποχή και θέτει το δίλημμα «ευρωπαϊκός πραγματισμός ή σκέτος αντιευρωπαϊσμός»;
“Fortress Europe”
Ta Nea 14/10
Panayiotis Ioakeimidis writes about the present and the future of Europe in our days and asks: “European pragmatism or pure anti-Europeanism”? (GR)
Ο Σεμπάστιαν Κουρτς σε νέες περιπέτειες
Τα Νέα 12/10
Ο Αντώνης Τριφύλλης γράφει για την πορεία του Σεμπάστιαν Κουρτς στην πολιτική σκηνή της Αυστρίας, τα σκάνδαλα αλλά και την επόμενη μέρα για την αυστριακή σοσιαλδημοκρατία.
The new adventures of Sebastian Kurz

Ta Nea 12/10
Antonis Trifyllis writes about Sebastian Kurz’s trajectory on the Austrian political scene, the scandals, and the next day for Austria’s Social Democratic party. (GR)
Ακροδεξιός εξτρεμισμός και πανδημία
Καθημερινή 9/10
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, με αφορμή τα βίαια γεγονότα στην Σταυρούπολη, αναλύει την επανεμφάνιση ακροδεξιών εξτρεμιστών, τις αιτίες και τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.
Far-Right extremism and the pandemic 
Kathimerini 9/10
In the light of the violence in Stavroupoli, Thessaloniki, Triandafyllos Karatrantos examines the re-emergence of Far-Right extremism, analyzing the causes of the phenomenon and ways of dealing with it. (GR)
Οι… κλεφταρματωλοί της αξιολόγησης
liberal.gr  12/10
Ο Θάνος Βερέμης γράφει για τις απεργίες στον χώρο της εκπαίδευσης με αφορμή τον νέο νόμο για την αξιολόγηση των σχολείων.
The rebels… of evaluation
liberla.gr 12/10
Thanos Veremis writes about the strikes in the field of education sparked by the new law on the evaluation of schools. (GR)
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Το ΕΛΙΑΜΕΠ στο Athens Democracy Forum
 
O καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα: 'From the Ground Up: New Economic Models'. (EN)
ELIAMEP at the Athens Democracy Forum
 
Professor Loukas Tsoukalis, President of ELIAMEP, participated in the panel discussion “From the Ground Up: New Economic Models” (EN)
Η Μαρία Λογοθέτη, Ειδική Σύμβουλος στο ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα: “Δημιουργώντας έναν Κόμβο για την Κλιματική  Αλλαγή: Ανθεκτικότητα και Ανάκαμψη” (EN) 
Maria Logotheti, Senior Policy Advisor at ELIAMEP, participated in the panel discussion “Creating a Hub for Climate Change: Sustainability and Recovery” (EN) 
Ο καθηγητής Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα: “Ανήλικοι πρόσφυγες: Πέφτοντας μέσα από τις ρωγμές”(EN)
Professor Dimitri Α. Sotiropoulos, Senior Research Fellow at ELIAMEP, participated in the panel discussion “Refugee Minors: Falling Through the Cracks” (EN)
Προσεχείς εκδηλώσεις
Upcoming online events
“COP26 – Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – Κλιματική Κρίση στην Ελλάδα: Προβλήματα και Προοπτικές”, διαδικτυακή συζήτηση σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Ομοσπονδία της Ευρώπης (ΕΕνΟΕ/UEF GR)–Παράρτημα  Βρυξελλών, Τρίτη 19 Οκτωβρίου, 19:30-21:00.
“COP26 – European Green Deal – Climate Crisis in Greece: Problems and Prospects”, online discussion in collaboration with the Greek Section of the Union of European Federalists—Brussels Chapter, Tuesday 19 October, 19:30-21:00 (EEST). (GR)
“Άνεμοι αλλαγής: οικοδομώντας ένα ενεργειακό μέλλον στη Μεσόγειο με την Πράσινη Συμφωνία”, διαδικτυακή συζήτηση, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, 17:00-18:30. (EN)
Ομιλητές: 
Γιώργος Αμυράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ιωάννης Γρηγοριάδης, Κύριος Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ
Frode Overland Andersen, Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα και την Κύπρο
Aleksandra Tomczak, Μέλος του Γραφείου του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Frans Timmermans, αρμόδιου για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Συντονίζει η Αλεξάνδρα Βουδούρη, Αρχισυντάκτρια MacroPolis.
“Winds of change: building a Green Deal-compliant energy future in the Med”, online discussion, Wednesday 20 October, 17:00-18:30 (EEST). (EN)
Speakers:
Giorgos Amyras, Deputy Minister for Environmental Protection, Ministry of Environment and Energy
Ioannis N. Grigoriadis, Senior Research Fellow, ELIAMEP
Frode Overland Andersen, Norwegian Ambassador to Greece and Cyprus
Aleksandra Tomczak, Member of the Cabinet of the Executive Vice-President Frans Timmermans in charge of the European Green Deal, European Commission
Moderator: Alexandra Voudouri, Editor-in-chief, MacroPolis.
Ο Θάνος Βερέμης συνομιλεί με τον Νίκο Θρασυβούλου, την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου στις 19:30 στο café του ΙΑΝΟΥ, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του «21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το '21», εκδόσεις (Μεταίχμιο).
Thanos Veremis talks to Nikos Thrasyvoulou on Wednesday October 20 at 19:30 in the IANOS café on the occasion of the publication of his book "21 questions and answers for '21", Metaichmio publications. (GR)
Βίντεο:
Video:
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Ενέργεια: Ένας νέος ψυχρός πόλεμος;
Στο νέο podcast ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Greek Energy Forum, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ για θέματα ενέργειας, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τις αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και τις αιτίες τους, για το ρόλο της Ρωσίας και του αγωγού Nordstream 2, για τα μέτρα που πήρε η Ελλάδα κι η ΕΕ και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Podcast
 
Energy: A new Cold War?
In our latest podcast, Michalis Mathioulakis, Research Associate at ELIAMEP, Energy Strategy Analyst and Academic Director of the Greek Energy Forum, talks to Odin Linardatou about the rapid and major increase in electricity and gas prices, about the real causes of this price increase, the role of Russia and the Nordstream 2 pipeline, the measures taken by Greece and the European Union, and renewable energy sources.
.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Νέα και ευκαιρίες
 
Υποβολή αιτήσεων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Κολλεγίου της Ευρώπης 2022-23
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι 19 Ιανουαρίου 2022.
News and opportunities
 
Call for Applications: Master’s Programme at the College of Europe 2022-23
The closing date for applications is 19 January 2022.
.
Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «YouthEU: Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητώντας (με) το μέλλον της»
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου, 12:00.
European Training Opportunity: “YouthEU: Learning the European Union, discussing (with) its future”

The closing date for applications is 29 October 2021 at 12:00.
Ο τέως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναλαμβάνει Ειδικός Σύμβουλος, Επικεφαλής του Προγράμματος Εσωτερικής Ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος, συμμετέχει στο High-Level Advisory Group  για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, υπό την Προεδρία του Herman Van Rompuy και της Brigid Laffan.
Professor George Pagoulatos, ELIAMEP's Director General, has joined the High-Level Advisory Group on the Conference on the Future of Europe, presided by Herman Van Rompuy and Brigid Laffan.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp