Climate change: the Mediterranean on fire!
Μέσα από φλόγες και καπνούς: Νέος, γενναίος, δυστοπικός κόσμος. Κλιματική αλλαγή στην εποχή των πολυκρίσεων. Μεσόγειος και υπερθέρμανση του πλανήτη. Διπλωματία των καταστροφών. Πράσινη ενέργεια και συνεργασία στη Μεσόγειο. Ελληνο-αφρικανικές σχέσεις. Εκλογές τον καιρό της πανδημίας. Βουλγαρία σε μετάβαση. Διδάγματα Ελευθερίου Βενιζέλου. Μην πυροβολείτε την Ευρώπη!
Amidst the smoke and flames: a brave new dystopian world. Climate change in the polycrisis era. The Mediterranean basin, at the epicentre of global warming. Disaster diplomacy. Green energy cooperation in the Eastern Mediterranean. Greece-Africa relations. Elections in the pandemic era. Bulgaria’s party system in transition. The lasting legacy of Eleftherios Venizelos. Don’t shoot the European Union!
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Η κλιματική αλλαγή 
καίει τη Μεσόγειο
 
Νέος, γενναίος, δυστοπικός κόσμος 
Kathimerini.gr 6/8
O Γιώργος Παγουλάτος αναλύει τις βαθύτερες επιπτώσεις των νέων φυσικών καταστροφών και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής για τη χώρα, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη και τον πλανήτη.
Climate change, 
the Mediterranean on fire
 
A brave new dystopian world
ekathimerini.gr 6/8
George Pagoulatos analyzes the implications of the new anthropogenic natural disasters, and the multiple challenges posed by climate change for Greece, the Mediterranean, Europe, and the planet.
 
Μέσα από φλόγες και καπνούς, μια επείγουσα έκκληση για βιώσιμη και ανθεκτική ανάκαμψη
Ekathimerini.gr 6/8
Η Σέρυλ Νόβακ γράφει για την κλιματική αλλαγή, τα ακραία κλιματικά φαινόμενα που ήρθαν για να μείνουν αλλά και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης.
Amidst the smoke and flames, an urgent call for a sustainable and resilient recovery
Ekathimerini.gr 6/8
Cheryl Novak writes about climate change, the extreme phenomena that have come to stay, but also the steps that need to be taken by the state and other actors to ensure a sustainable and resilient recovery.
“Οι σύγχρονες συνήθειες και ανάγκες έχουν επιδεινώσει την κατάσταση του περιβάλλοντος”
Lifo.gr 23/2 
H Εμμανουέλα Δούση αναλύει γιατί τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα αυξηθούν και θα έχουμε πολλούς καταστροφικούς καύσωνες.
“Modern habits and needs have worsened the state of the environment”

Lifo.gr 23/2 
Emmanuella Doussis explains why extreme weather conditions will intensify, causing more heatwaves with catastrophic results.
Η Ελλάδα επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή περισσότερο από όσο της αναλογεί
Kαθημερινή 4/8/2018 
H Εμμανουέλα Δούση εξηγεί γιατί η Ελλάδα θα πλήττεται βαρύτερα από την κλιματική αλλαγή.
Climate change is impacting on Greece far more than it should be

Kathimerini 4/8/2018
Emmanuella Doussis explains why Greece will be carrying a heavier toll from climate change.
Πέντε χρόνια από τη Συμφωνία του Παρισιού – Τι χρειάζεται για την εφαρμογή της
Cnn.gr 13/12/2020
O Γιώργος Κωστάκος γράφει για τη Συμφωνία του Παρισιού και εξηγεί γιατί πρέπει να βιαστούμε.
Five years on from the signing of the Paris Agreement – What needs to be done to implement it
Cnn.gr 13/12/2020
George Kostakos writes about the Paris Agreement on Climate Change and explains why we need to speed up.
Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή σε ΗΠΑ και Ελλάδα
Delphi Economic Forum 13/5
H Σέρυλ Νόβακ συνομιλεί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ και πρώην υπουργό Εξωτερικών, Τζον Κέρι, για την κλιματική αλλαγή.
Fighting Climate Change in the US and Greece
Delphi Economic Forum 13/5
Cheryl Novak speaks with US climate envoy and former US Secretary of State John Kerry about climate change and the environment.
Η κλιματική αλλαγή είναι φαινόμενο όχι πρόβλημα: Δεν την σταματάς, την αντιμετωπίζεις
youtube, soundcloud, spotify 13/11/2020
H Eμμανουέλα Δούση μιλά για την υπερθέρμανση του πλανήτη και εξηγεί γιατί η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μονόδρομο.
Climate change is a phenomenon not a problem: You can’t stop it, you deal with it
youtube, soundcloud, spotify 13/11/2020
Emmanuella Doussis talks about climate change and global warming, explaining why protecting the environment is a one-way street.
Η διπλωματία των καταστροφών 
Τα Νέα 6/8
O Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για την διπλωματία των καταστροφών, την ανάγκη υπερεθνικής δράσης και τις νέες προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κράτη εντός και εκτός της ΕΕ.
Disaster diplomacy
Ta Nea 6/8
Panayiotis Ioakimidis writes about disaster diplomacy, the need for supranational action to deal with supranational crises, and the new challenges countries inside and outside the EU will be called upon to face.
Αναθεωρώντας την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο
soundcloud and youtube and spotify 16/6 
H Κλεοπάτρα Κιττή και ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης μιλούν για την ενεργειακή γεωπολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την πανδημία.
Rethinking energy cooperation in the Eastern Mediterranean
soundcloud and youtube and spotify 16/6 
Cleopatra Kitti and Ioannis Ν. Grigoriadis talk about the geopolitical state of play in the Eastern Mediterranean, the European Green Deal, and the pandemic.
Κλιματική αλλαγή και πανδημία: δύο όψεις του ίδιου νομίσματος
Tα Νέα 9/1 
Η Εμμανουέλα Δούση γράφει για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και εξηγεί γιατί αποτελεί το νέο οδικό χάρτη για τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη.
Climate change and COVID-19: two sides of the same coin
Ta Nea 9/1
Emmanuella Doussis writes about the European Green Deal and explains why it serves as the new roadmap for sustainability in Europe.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
Η πανδημία «χτύπησε» τις εκλογές

Protagon.gr 2/8
Ο Γιώργος Παγουλάτος μιλάει για τη σχέση της κρίσης με την εκλογική διαδικασία, σχολιάζοντας πως «οι λαϊκιστές δεν κέρδισαν το στοίχημα».
Media
 
The pandemic impacted on the elections
Protagon.gr 2/8
George Pagoulatos talks about the relationship between the crisis and the electoral process, noting that “The populists did not win the challenge”.
Ένα νέο κεφάλαιο στις ελληνοαφρικανικές σχέσεις ή άλλο ένα πυροτέχνημα;
Greek Business File 2/8
Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης μιλά για τις έως τώρα διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με αφρικανικές χώρες, τις δυνατότητες εμπορικής συνεργασίας που διαφαίνονται και τον ρόλο της στη διασφάλιση της ειρήνης στην Αφρική.
A new chapter in Greek-African relations or a flash in the pan?

Greek Business File 2/8
Ioannis N. Grigoriadis speaks about Greece’s diplomatic relations with African countries to date, the opportunities for trade cooperation in the future, and Greece’s role in ensuring peace in the adjacent continent.
Βουλγαρία: Το κομματικό σκηνικό σε μετάβαση
Τα Νέα 6/8
Ο Γιώργος Χρηστίδης γράφει για το κομματικό περιβάλλον της Βουλγαρίας, τις διεργασίες στο εσωτερικό του και την επόμενη μέρα.
Bulgaria: political parties in transition

Ta Nea 6/8
George Christidis writes about the party environment in Bulgaria, the changes that are underway, and the next day for Bulgaria’s political parties.
Απόπειρες παραπλάνησης
Τα Νέα 5/8
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για την τουρκική επιστολή καταγγελίας της Ελλάδας στον ΟΗΕ και πως αυτή αποδομήθηκε από τη μόνιμη αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον Οργανισμό.
Attempts at deception
Ta Nea 5/8
Ambassador (ad hon.) George Kaklikis writes about Turkey’s letter of complaint to the United Nations about Greece, and how it was taken apart point by point by Greece’s permanent representative to the UN.
Ελλάδα-Τουρκία: Τι διδάσκει ο Ελευθέριος Βενιζέλος
Τα Νέα 3/8
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για τη νέα βιογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου και τα διδάγματα που θα μπορούσε να παρέχει σε στιγμές έντασης, όπως η παρούσα.
Greece-Turkey: What Eleftherios Venizelos has to teach us
Ta Nea 3/8
Panayiotis Ioakimidis writes about the new biography of Eleftherios Venizelos and the lessons we could learn from the Greek statesman at tense junctures such as the present.
Ελευθέριος Βενιζέλος – Ίων Δραγούμης 
Καθημερινή 1/8
Ο Θάνος Βερέμης, με αφορμή την έκδοση των απομνημονευμάτων του Ίωνος Δραγούμη, γράφει για τη νέα ανάγνωση του εμβληματικού πολιτικού και τη σχέση του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Eleftherios Venizelos – Ion Dragoumis

Kathimerini 1/8
In the light of the recent publication of Ion Dragoumis’ memoires, Thanos Veremis writes about the new image that is taking shape of the iconic politician and his relationship with Eleftherios Venizelos.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
"Μην πυροβολείτε την Ευρώπη"
Στο νέο podcast, o Δημήτρης Κούρκουλας, Ειδικός Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, τ. Υφυπουργός Εξωτερικών, τ. Πρέσβης της ΕΕ, με αφορμή το νέο του βιβλίο με τίτλο " Μην πυροβολείτε την Ευρώπη" (εκδ. Παπαζήση) συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για την έκταση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, τη δύσκολη διαδρομή και τα μεγάλα επιτεύγματα των τελευταίων 70 ετών που διαμόρφωσαν τη σημερινή ΕΕ, την αντιφατική μας αντίληψη για την Ευρώπη αλλά και το όνειρο της πολιτικής ένωσης των κρατών-μελών.
Podcast
 
"Don’t shoot Europe"
In our latest podcast, to mark the publication of his latest book, Do not shoot Europe (Papazisis Publishers), Dimitris Kourkoulas, Senior Policy Advisor at ELIAMEP, Former Deputy Minister of Foreign Affairs, former Ambassador to the EU, talks to Odin Linardatou about the scope and contribution of the European acquis, the difficult path and great achievements of the last 70 years that have shaped today’s European Union, our contradictory views of Europe, and the dream of a political union of its Member States. 

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Ευκαιρίες
 
Το ΕΛΙΑΜΕΠ προκηρύσσει δύο θέσεις εργασίας στο Παρατηρητήριο Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Οικονομίας:
Opportunities
 
Two open vacancies at ELIAMEP’s Greek & European Economy Observatory:
.
Κύριος/α Ερευνητής/τρια στο Παρατηρητήριο Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας, Έμμισθη θέση, προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
27 Αυγούστου 2021.
Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια για την «Ερευνητική Έδρα Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη», Έμμισθη θέση, προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
6 Σεπτεμβρίου 2021.
ELIAMEP is looking for an intern to work part-time in the Communication Department. Position unpaid, available September 1 to November 30, 2021.
Το Newsletter του ΕΛΙΑΜΕΠ θα είναι πάλι μαζί σας στις 27 Αυγούστου.
Καλές διακοπές!
The ELIAMEP Newsletter will be with you again on August 27.
Happy summer holidays!

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp