Turkey: A Problem Partner?
Τουρκία: μια προβληματική σχέση. Η επίσκεψη των Προέδρων της ΕΕ στην Άγκυρα. Τα παράδοξα της Τουρκίας. Ελλάδα-Λιβύη, μία νέα αρχή; 40 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μεταμόρφωσαν την Ελλάδα. Εκλογές στη Βουλγαρία. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο. Η πολιτική βία και η Μαρφίν.
Turkey: a problem partnership. The EU Presidents visit to Ankara. Turkish paradoxes. Greece-Libya: a new beginning for their relationship? 40 years in the EC/EU that transformed Greece. Elections in Bulgaria. Developments in the Middle East and the Gulf. Political violence and the Marfin tragedy.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Τουρκία: ένας προβληματικός εταίρος;
Η βαρύνουσα έκθεση του Προγράμματος Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ, καταγράφει την προβληματική συμπεριφορά, τις παραβιάσεις της διεθνούς νομιμότητας και των αρχών του δημοκρατικού κράτους δικαίου από το καθεστώς Ερντογάν. Με δυο χάρτες.
Publications
 
Turkey: a problem partner?
A working paper from ELIAMEP’s Security & Foreign Policy Programme, which documents the Erdoğan regime’s problematic behavior in the region, and ongoing violations of international law, human rights and the principles of the democratic rule of law. Together with two maps. 

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
“Δεν πρέπει να επιτρέψουν στον Ερντογάν να διαιρέσει την ΕΕ”
Politico.eu 6/4 
Συνέντευξη του Γιώργου Παγουλάτου στο έγκυρο περιοδικό Politico, για το τί πρέπει να επιδιώξουν και τι να αποφύγουν οι δύο Πρόεδροι της ΕΕ στην Άγκυρα. Το Politico αφιερώνει εκτενές ρεπορτάζ στη νέα έκθεση του ΕΛΙΑΜΕΠ για την Τουρκία την ημέρα επίσκεψης των Προέδρων της ΕΕ στον Ερντογάν, υπενθυμίζοντας την ανάγκη να τηρηθούν οι αυστηρές προϋποθέσεις που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χαρακτηρίζει την έκθεση “χρήσιμο οδηγό για τους Προέδρους της ΕΕ, γιατί περιλαμβάνει κάθε τομέα όπου η ΕΕ, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και οι γείτονες της Τουρκίας έχουν προβλήματα μαζί της.” 
Media
 
“They must not allow Erdoğan to divide the EU”
Politico.eu 6/4
George Pagoulatos is interviewed by Brussels Playbook, Politico, and explains the top misstep the EU Presidents should avoid making while visiting Erdogan. Politico provides extensive reference to ELIAMEP’s new report on Turkey, on the day of the two EU Presidents visit to Ankara, reminding of the need to uphold the strict principles and conditions adopted by the European Council. Florian Eder of Politico describes the report as “a helpful vade-mecum for the EU presidents: it lists every single area where the EU, the US, NATO and Turkey’s neighbours have issues”.
Το “ντόπιο και το εθνικό” στη νέα Τουρκία
Tα Νέα 4/4
Ο Δημήτρης Τσαρούχας γράφει για τις κομματικές συμμαχίες μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, τις πολιτικές αλλαγές και τον ρόλο της αντιπολίτευσης.
The “local and national” in the new Turkey
Ta Nea 4/4
Dimitris Tsarouchas analyzes party alliances in the wake of Turkey’s failed coup, the political transformations that followed, and the role of the Opposition.
Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας
Tα Νέα 4/4
Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης αναλύει το σκιώδη ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας.
The role of the Turkish Central Bank

Ta Nea 4/4
Ioannis N. Grigoriadis discusses the shadowy role of the Turkish Central Bank.
Μπροστά σε ένα πολιτικό παράδοξο
Τα Νέα 4/4
Ο Ευάγγελος Αρεταίος αναλύει τη σημερινή πολιτική και κοινωνική αναταραχή στην Τουρκία και εξηγεί ποιες είναι οι δύο κοινωνικές ομάδες που έχουν γυρίσει την πλάτη τους στον πρόεδρο Ερντογάν.
Facing a political paradox
Ta Nea 4/4
Evangelos Areteos analyzes the current political and social turbulence in Turkish society, and explains which two social groups are turning their backs on President Erdoğan.
Ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Τουρκία;
duvarenglish.com 7/4
O Ekrem Eddy Güzeldere γράφει για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, και τα νέα δεδομένα μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 25-26 Μαρτίου.
A new EU framework for Turkey?

duvarenglish.com 7/4
Ekrem Eddy Güzeldere writes about the relationship between Europe and Turkey, Turkey’s stance towards Europe, and the situation in the wake of the EU summit of March 25-26.
Απαρχή αναδιατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο;
Τα Νέα 7/4
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για το παρελθόν και το παρόν των σχέσεων Ελλάδας-Λιβύης, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Λιβύη, την επανεκκίνηση των διμερών σχέσεων και τους παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία νέα ρήξη.
Is this the start of realignments in the Eastern Mediterranean?
Ta Nea 7/4
Panayiotis Ioakimidis writes about the past and present of Greece-Libya relations, the Greek Prime Minister’s visit to Libya, the resumption of bilateral relations between the two countries, and the factors that could lead to a fresh break.
Η μαύρη Δευτέρα
Τα Νέα 6/4 
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για τη μέρα που η Τουρκία αποχώρησε από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ο πρόεδρος απέλυσε τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.
Black Monday
Ta Nea 6/4 
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis dubs the day Turkey withdrew from the Istanbul Convention and fired the administration of the Turkish Central Bank “Black Monday”.
Και όμως, κινείται: Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο
Τα Νέα 8/4 
Ο Αντώνης Τριφύλλης γράφει για τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και την περιοχή του Κόλπου και για τον ρόλο της ελληνικής διπλωματίας στο παρόν και στο μέλλον της περιοχής.
And yet, it moves: Developments in the Middle East and the Gulf
Ta Nea 8/4 
Antonis Trifyllis discusses developments in the Eastern Mediterranean and the Gulf, and the role of Greek diplomacy in the present and the future of both regions.
Τελικά, είναι «κουτόφραγκοι»;

liberal.gr 7/4
O Αλέκος Κρητικός και ο Γιώργος Φλωρίδης αναλύουν τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά οφέλη που αποκόμισε η Ελλάδα από την ένταξή της στην ΕΕ.
In the end, are they “just stupid foreigners”?
liberal.gr 7/4
Alekos Kritikos and George Floridis analyze the social, economic and political gains which EU membership has brought to Greece.
Ο Μπορίσοφ πληγωμένος αλλά όχι τελειωμένος
liberal.gr 6/4
O Γιώργος Χρηστίδης αναλύει τα αποτελέσματα των εκλογών στη Βουλγαρία, σκιαγραφεί το προφίλ του Μπορίσοφ και μιλάει για το μέλλον της χώρας.
Borisov down but not out

liberal.gr 6/4 
Yorgos Christidis analyzes the results of the Bulgarian elections, pens a political portrait of Borisov, and looks ahead to the next day for the nation.
Μαρφίν: Το γεγονός της πολιτικής βίας 
Τα Νέα 8/4 
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για την πολιτική βία που ξέσπασε στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια και πως μεταλλάχτηκε στα χρόνια της πανδημίας.
Marfin: political violence in practice
Ta Nea 8/4
Triandafyllos Karatrantos analyzes the political violence that has exploded in Greece in recent years and how it has changed form in the pandemic era.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Βίντεο:
 
Video:
 

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
Τουρκία : Τα δύο πρόσωπα του Ιανού 
Στο νέο podcast o Δημήτρης Τσαρούχας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων του πανεπιστημίου Μπίλκεντ, Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού, Πρόγραμμα Τουρκίας, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου, για τον Ερντογάν, το “ντόπιο και εθνικό” στη νέα Τουρκία, τις κομματικές συμμαχίες μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, τις πολιτικές μεταμορφώσεις που ακολούθησαν και το ρόλο της αντιπολίτευσης.
Podcast
Turkey: The two faces of Janus
In our latest podcast, Dimitris Tsarouchas, Associate Professor in the Department of International Relations, Bilkent University, and Non-Resident Senior Research Fellow of ELIAMEP’s Turkey Programme, speaks with Odin Linardatou, discussing Erdoğan, the "local and the national" in the new Turkey, party political alliances wrought in the wake of the failed coup, the political transformations that followed, and the role of the Opposition.
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp