Changes, Challenges, Centenaries
Κυπριακό μετά τα Βαρώσια. Τουρκία και Συνθήκη της Λωζάνης. Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία. 47 χρόνια ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Κίνα και Δημοκρατία. Η διαβουλευτική στροφή της ΕΕ και το μέλλον της Ευρώπης. Διαπροσωπική βία την εποχή του lockdown. Brain drain και οικονομική ύφεση. 1821, Ύμνος στην Ελευθερία.
The Cyprus issue following the Varosha events. Turkey and the Lausanne Treaty. Bulgaria blocking North Macedonia. 47 years of Greek foreign policy. China and democracy. The deliberative shift of the EU and the future of Europe. Interpersonal violence during the lockdowns. Brain drain and economic recession. 1821, Hymn to Liberty. 
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
Η πρωτοβουλία στη Λευκωσία
Τα Νέα 27/7
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης εξηγεί γιατί η πρωτοβουλία στο Κυπριακό, μετά τη Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που καταδικάζει τις παράνομες τουρκικές ενέργειες στην Αμμόχωστο και ζητά ανάκληση των τετελεσμένων, θα πρέπει να περάσει στα χέρια της Λευκωσίας.
Media
 
The initiative in Nicosia
Ta Nea 27/7
Panayiotis Ioakimidis explains why, following the UN Security Council Statement unequivocally condemning the illegal Turkish actions and calling for the immediate reversal of all unilateral steps taken on Varosha, the initiative in the Cyprus issue should pass to Nicosia.
Γεωπολιτική διελκυστίνδα
Τα Νέα 30/7
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης αναλύει τη στάση της Τουρκίας απέναντι στη Δύση κι εξηγεί γιατί η Τουρκία θα εμπλουτίζει τα σχέδιά της με νέες διεκδικήσεις.
Geopolitical tug of war
Ta Nea 30/7
Ambassador (ad hon.) George Kaklikis analyzes Turkey’s attitude towards the West and explains why Turkey will continue to enrich its original plans with new claims.
Τουρκία: βαδίζοντας προς το 2023
Τhe Lausanne Project 24/7
Ο Νίκολας Ντάνφορθ συζητά τις τουρκικές θεωρίες συνομωσίας για τη Συνθήκη της Λωζάνης, την αναθεωρητική στάση του Ερντογάν, και τη μακρά ιστορία της προβληματικής σχέσης της Τουρκίας με τη Δύση.
Turkey: heading for 2023
Τhe Lausanne Project 24/7
Nicholas Danforth discusses Turkish conspiracy theories regarding the Treaty of Lausanne, Erdoğan’s revisionist stance, and the long history of Turkey’s problematic relationship with the West.
Βουλγαρία-Βόρεια Μακεδονία: η επαναπροσέγγιση αργεί
European Western Balkans 28/7 
Ο Γιώργος Χρηστίδης εξηγεί γιατί οι διμερείς σχέσεις Βουλγαρίας-Βόρειας Μακεδονίας βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.
Bulgaria–North Macedonia: rapprochement process delayed 
European Western Balkans 28/7
Yorgos Christidis explains why bilateral relations between Bulgaria and North Macedonia are at a critical juncture.
Η Βόρεια Μακεδονία και η εμπλοκή της ευρωπαϊκής της πορείας
Τα Νέα 30/7
Ο Γιώργος Χρηστίδης αναλύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βόρεια Μακεδονία στην προσπάθεια να γίνει μέλος της ΕΕ.
North Macedonia and the problems facing its European course
Ta Nea 30/7
Yorgos Christidis analyzes the problems faced by North Macedonia in its bid to join the European Union.
Κίνα και δημοκρατία
Το Βήμα 25/7
Ο Αντώνης Τριφύλλης γράφει για το νέο πρόσωπο της Κίνας και εξηγεί πως μεταλλάσσεται σε στρατιωτική δύναμη ανταγωνιστική προς τις ΗΠΑ.
China and democracy
To Vima 25/7
Antonis Trifyllis writes about the new face of China, and explains how the country is transforming itself into a military force that’s a match for the US.
Πώς το Brain Drain προκάλεσε βαθύτερη ύφεση 
Οικονομικός Ταχυδρόμος και in.gr 30/7
Η Ευγενία Βέλλα και η Μυρτώ Οικονόμου αναλύουν τις αρνητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης, του brain drain, στη συνολική ζήτηση και το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Ελλάδας.
How the Brain Drain caused a deeper recession 
Oikonomikos Taxydromos and in.gr 30/7
Eugenia Vella and Myrto Oikonomou analyze the negative effects of emigration, the so-called brain drain, on the aggregate demand and the fiscal balance of Greece.
Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και η Διαβουλευτική Στροφή της ΕΕ
Τα Νέα 29/7
Ο Αλέξανδρος Κυριακίδης γράφει για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και αναλύει τι σημαίνει η διαβουλευτική στροφή στη διαμόρφωση πολιτικών της ΕΕ.
The Conference on the Future of Europe and the EU Deliberative Shift

Τa Nea 29/7
Alexandros Kyriakidis writes about the Conference on the Future of Europe and analyzes the implications of the deliberative shift for the EU policy-making process.
47 χρόνια εξωτερικής πολιτικής 
To Bήμα 25/7
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για την εξωτερική πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα τα χρόνια της μεταπολίτευσης, τα επιτεύγματά της και πέντε καίρια στρατηγικά λάθη.
47 years of foreign policy
To Vima 25/7
Panayiotis Ioakimidis writes about the foreign policy which Greece has pursued since the 1974 transition to democracy, its achievements but also five key strategic mistakes.
Η διαπροσωπική βία στον 21ο αιώνα 

Καθημερινή 25/7
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για την εντατικοποίηση της διαπροσωπικής βίας κατά τη διάρκεια των lockdowns, την αντίδραση των θεσμών και τις κοινωνικές στάσεις που οδηγούν στο φαινόμενο.
Interpersonal violence in the 21st century
Kathimerini 25/7
Triandafyllos Karatrantos writes about the intensification of interpersonal violence during the lockdowns, the reaction of institutions, and the social attitudes that underpin this phenomenon.
1821: Ύμνος εις την Ελευθερίαν
ΣΚΑΙ 100,3
Ο Θάνος Βερέμης συζητά με τον ομότιμο Καθηγητή Νίκο Αλιβιζάτο και τον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε για τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αναλύοντας το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής μέσα από γνωστά και λιγότερο γνωστά γεγονότα.
1821: Hymn to Liberty
SKAI RADIO 100,3
Thanos Veremis discusses the era of the Greek Revolution of 1821 with Professor Emeritus Nikos Alivizatos and journalist Aris Portosalte, analyzing the social and political context of the time through events both well- and less well-known.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
H επόμενη μέρα του Eυρωπαϊκού εγχειρήματος
Στο νέο podcast o Σπύρος Μπλαβούκος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κύριος Ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για το πως η Ευρώπη μπορεί να βγει πιο δυνατή, για την ετερογένεια της ΕΕ, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, το κράτος δικαίου και τις κρίσιμες εκλογές σε Γαλλία και Γερμανία, τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αλλά και για τους Ευρωπαίους πολίτες που νιώθουν πως η παγκοσμιοποίηση τους άφησε πίσω.
Podcast
 
The next day for the European project

In our latest podcast, Spyros Blavoukos, Associate Professor at the Athens University of Economics and Business, ELIAMEP Senior Research Fellow and Head of the Arianne Condellis Programme, talks to Odin Linardatou about how Europe could come out of the pandemic stronger, about the heterogeneity and diversity of the EU, about the great challenges facing the Union, the Rule of Law, the crucial elections in France and Germany, the Conference on the Future of Europe, and the European citizens who feel that globalization has left them behind. 

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Ευκαιρίες
 
Το ΕΛΙΑΜΕΠ προκηρύσσει δύο αμειβόμενες θέσεις εργασίας στο Παρατηρητήριο Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Οικονομίας.
Opportunities
 
ELIAMEP invites applications for two paid vacancies at the Greek & European Economy Observatory.
.
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp