Afghanistan, a deadly exodus 
Αφγανιστάν, οι επιπτώσεις: ΗΠΑ και Ευρώπη, Κίνα, Ρωσία και Τουρκία. Νέο προσφυγικό κύμα; Η επόμενη μέρα των Ταλιμπάν. Υπερθέρμανση και ακραίες καταστροφές. Ανέτοιμοι για την κλιματική απορρύθμιση. Μεγα-πυρκαγιές. Αναβάθμιση του RescEU. Η εποχή των Πρώτων Ανταποκριτών. Παραγωγικότητα και πανδημία.
Afghanistan: the consequences. USA and Europe, China and Russia. The role of Turkey. A new refugee crisis? The next day for the Taliban. Climate upheaval is accelerating, we are unprepared. Megafires and extreme disasters. Upgrading RescEU. The era of First Responders. Productivity and the pandemic.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Θανάσιμη Έξοδος: Πέντε Συμπεράσματα από την Κρίση στο Αφγανιστάν
Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Publications
 
A Deadly Exodus: Five Trends to Watch in the Evolving Afghanistan Crisis

A Policy Paper by George Pagoulatos, Director General of ELIAMEP; Professor, Athens University of Economics and Business.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Αφγανιστάν, η νέα κατάσταση 
 
Θα ήταν φιάσκο εάν δεν ήταν τραγωδία
Tα Νέα 17/8
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης εξηγεί γιατί η έκβαση της εικοσαετούς αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στο Αφγανιστάν θα ήταν φιάσκο αν δεν ήταν τραγωδία.
Afghanistan: the new reality
 
It would be a fiasco, if it wasn’t a tragedy
Ta Nea 17/8
Panayiotis Ioakimidis explains why the outcome of two decades of US military intervention in Afghanistan could be described as a complete fiasco, if it weren’t so tragic.
Η ήττα των Αμερικανών στο Αφγανιστάν δεν συνιστά νίκη των Ρώσων και των Κινέζων
Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ 23/8
Ο Λουκάς Τσούκαλης αναλύει την ήττα των Αμερικανών στο Αφγανιστάν και εξηγεί γιατί δεν είναι προφανές ότι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι θα προσεταιριστούν εύκολα τους Ταλιμπάν.
The defeat of the Americans in Afghanistan is not a victory for the Russians and the Chinese
Proto Programma ERT RADIO 23/8
Loukas Tsoukalis analyzes the American defeat in Afghanistan and explains why it is not a foregone conclusion that the Russians and Chinese will be able to cooperate easily with the Taliban.
Περιμένοντας τη νέα προσφυγική κρίση
Τα Νέα 21/8
Η Αγγελική Δημητριάδη γράφει για το ενδεχόμενο ενός νέου προσφυγικού κύματος από το Αφγανιστάν και προτείνει μία βιώσιμη λύση για την διαχείρισή του.
Waiting for the new refugee crisis

Ta Nea 21/8
Writing about the situation in Afghanistan, Angeliki Dimitriadi considers the possibility of a new wave of refugees and proposes how such a wave might be managed.
Ζούμε το τέλος της ηγεμονίας των ΗΠΑ;
lifo.gr 25/8
Ο Σωτήρης Σέρμπος αναλύει τι σηματοδοτεί η επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.
Are we living through the end of US hegemony?
lifo.gr 25/8
Sotiris Serbos analyzes what the Taliban’s victory in Afghanistan means for the West and for the US.
Θέμα αξιοπιστίας
Tα Νέα 23/8
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για την αναξιοπιστία που αποπνέουν οι ΗΠΑ, το στρατηγικό κενό στην Μέση Ανατολή και τον ρόλο των άλλων μεγάλων δυνάμεων.
A matter of reliability
Τa Nea 23/8
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis writes about the unreliability of the US, the strategic vacuum in the Middle East, and the role played by the other great powers.
Τι επιπτώσεις θα έχουν οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν στη Γερμανία;
Die Welt 17/8
H Αγγελική Δημητριάδη μιλάει για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, τη σημασία της αποφυγής συγκρίσεων με το 2015 και τις πρώτες αντιδράσεις στην ΕΕ.
What the situation in Afghanistan will mean for Germany
Die Welt 17/8
Dr Angeliki Dimitriadi discusses the situation in Afghanistan, the importance of avoiding comparisons with 2015, and the initial reaction of EU member states.
Ένας νέος γεωπολιτικός ρόλος για την Τουρκία;
Τα Νέα 23/8
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για το ρόλο που θα μπορούσε να αποκτήσει η Τουρκία στις σχέσεις των Ταλιμπάν με την Δύση, τα εν δυνάμει οφέλη της Δύσης αλλά και τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα.
A new geopolitical role for Turkey?

Ta Nea 23/8
Panayiotis Ioakimidis writes about the role Turkey could play in a Taliban-ruled Afghanistan, examining Turkey’s relations with the West, the benefits such a role could bring, and what Greece should do.
Η επόμενη μέρα για το Αφγανιστάν
ΣKAI 100,3 22/8
O Τριαντάφυλλος Καρατράντος μιλάει για την επικράτηση των Ταλιμπάν και εξηγεί τι κέρδισαν και τι έχασαν οι ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και ποιες οι μεγάλες προκλήσεις της αυριανής ημέρας.
The next day for Afghanistan
SKAI 100,3 
Triandafyllos Karatrantos talks about the dominance of the Taliban, explaining what the US has gained and what it has lost in Afghanistan, and what the major challenges are for the next day.
Στο Νεκροταφείο των Αυτοκρατοριών, ένας ακόμη τάφος
cnn.gr 23/8
Ο Γιώργος Κωστάκος επιχειρεί μία αναδρομή στην τελευταία εικοσαετία στο Αφγανιστάν και αναλύει τον ρόλο των διεθνών οργανισμών.
Another grave in that cemetery of empires known as Afghanistan
cnn.gr 23/8
Georgios Kostakos reviews the major developments of the last two decades for Afghanistan and the role global organizations have played.
Στις συμπληγάδες της κλιματικής κρίσης και του φονταμενταλισμού 
Το Βήμα 22/8
Ο Αντώνης Τριφύλλης γράφει για την διπλή κρίση που αντιμετωπίζει το Αφγανιστάν, τις πολιτικές μεταβολές και την ξηρασία.
Afghanistan in the throes of climate crisis and fundamentalism
To Vima 22/8
Antonis Trifyllis writes about the dual crisis facing Afghanistan: the country’s regime change and its ongoing drought.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές
 
Τέλος Εποχής ή μια Νέα Αρχή;
lifo.gr 9/8
H Εμμανουέλα Δούση και ο Γιώργος Κωστάκος γράφουν για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και την προστασία των δασών και γιατί είναι μια μόνο επίπτωση της κλιματικής αλλαγής.
Climate change and natural disasters
 
End of an era or a new beginning? 
lifo.gr 9/8
Emmanuella Doussis and George Kostakos write about forest protection and the recent fires in Greece, explaining why they aren’t the only consequence of climate change.
Σκέψεις για αμέσως μετά την καταστροφή
Τα Νέα 16/8
Ο Γιώργος Κωστάκος γράφει για την επόμενη μέρα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει το σχέδιο δράσης που ελπίζει να υιοθετηθεί για ένα πραγματικά νέο ξεκίνημα.
A few thoughts after the catastrophe

Ta Nea 16/8
George Costakos writes about the next day after the catastrophic fires, and analyzes the action plan whose adoption would, he hopes, truly mark a new beginning.
Οι συνωμοσίες για τις πυρκαγιές
Τα Νέα 10/8
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για τις θεωρίες συνωμοσίας και εξηγεί γιατί είναι επικίνδυνες.
Conspiracy theories about the wildfires
Ta Nea 10/8
Panayiotis Ioakimidis writes about conspiracy theories and explains why they are dangerous.
Θεομηνίες και εθνική ασφάλεια
Τα Νέα 16/8
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης αναλύει γιατί τώρα είναι πιο απαραίτητη από ποτέ η σύσταση ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.
Disasters, threats and national security
Ta Nea 16/8
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis explains why the need to establish a National Security Council is more pressing than ever.
Αναβάθμιση του RescEU
Τα Νέα 10/8
Ο Σπύρος Μπλαβούκος αναλύει γιατί είναι απαραίτητη η αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
Upgrading RescEU
Ta Nea 10/8
Spyros Blavoukos examines why the European Civil Protection Mechanism is in need of an upgrade.
Η εποχή των Πρώτων Ανταποκριτών
Kαθημερινή 14/8
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για το πόσο σημαντικοί είναι οι Πρώτοι Ανταποκριτές και εξηγεί ποιοί είναι οι άνθρωποι που εκτελούν όσα προβλέπει ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών.
The era of First Responders
Kathimerini 14/8
Triandafyllos Karatrantos writes about the crucial importance of First Responders, the professionals who implement the measures included in any crisis and disaster management plan.
Ενημέρωση ή αξίες;
Καθημερινή 14/8
Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος εξηγεί γιατί δεν αρκεί να ενημερωθούμε για την πρόληψη των πυρκαγιών αλλά χρειάζεται συνολική αλλαγή βασικών αξιών μας.
Information or values?
Kathimerini 14/8
Dimitri A. Sotiropoulos explains why it is not enough to simply be informed about fire prevention, when what is needed is an overhaul of our core values.
Τα γεγονότα είναι ανυπόμονα
Τα Νέα 26/8
Ο Αλέκος Κρητικός γράφει για τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και την πρόκληση αντιμετώπισής τους.
Events wait for no man
Ta Nea 26/8
Alekos Kritikos writes about the rapid changes that are taking place in Europe and Greece, and the challenge of dealing with them.
Μήπως σύμφωνο μη επίθεσης με Τουρκία;
Τα Νέα 11/8
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης διερευνά την υπόθεση η Ελλάδα να προτείνει στην Τουρκία, παρά τις αυτονόητες σημερινές δυσκολίες, τη σύναψη συμφώνου μη επίθεσης, όπως έπραξε ο Καραμανλής το 1976.
A non-aggression pact with Turkey, perhaps?
Ta Nea 11/8
Panayiotis Ioakimidis presents the case for Greece proposing a non-aggression pact to Turkey, of the sort Karamanlis proposed in April 1976, despite the obvious current difficulties.
Οι παράγοντες κλειδιά
Tα Νέα 7/8
Ο Ευάγγελος Αρεταίος αναλύει τους τρεις παράγοντες–κλειδιά που θα κρίνουν το μέλλον της Τουρκίας στην μετά-Ερντογάν εποχή.
Turkey: three key factors
Ta Nea 7/8
Evangelos Areteos analyzes the three key factors that will define the future of Turkey in the post-Erdogan era.
Παραγωγικότητα και πανδημία: Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
capital.gr 19/8
Ο Δημήτρης Κατσίκας γράφει για τις επιπτώσεις που έχουν οι μεγάλες κρίσεις στην παραγωγικότητα.
Productivity and the pandemic: the uncertainty of the next day
capital.gr 19/8
Dimitris Katsikas writes about the impact major crises can have on productivity growth.
Στρωμένος με αγκάθια ο δρόμος του επιχειρείν για τις μετανάστριες
Τα Νέα 11/8
Ο Χάρης Μαλαμίδης αναλύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες που είναι ήδη ή προσπαθούν να γίνουν επιχειρηματίες στην Ελλάδα.
Entrepreneurship: a difficult route for migrant women to choose
Ta Nea 11/8
Haris Malamidis analyzes the difficulties migrant women face in the Greek business environment, which is dominated, as in many other countries, by native males.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Η κλιματική απορρύθμιση επιταχύνεται και είμαστε ανέτοιμοι
Στο νέο podcast η Εμμανουέλα Δούση, Καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, διευθύντρια του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, κάτοχος έδρας UNESCO στην Kλιματική Διπλωματία και Ειδική Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για την έκθεση της Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του OHE, για τους βασικούς λόγους επιδείνωσης των ακραίων καιρικών φαινομένων, για το πόσο επηρεάζεται η Μεσόγειος από την υπερθέρμανση του πλανήτη, για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και την ευπάθειά μας στην κλιματική αλλαγή, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την απολιγνιτοποίηση.
Podcast
 
Global heating is accelerating and we are unprepared
In our latest podcast, Emmanuella Doussis, Professor of International Institutions at the University of Athens, Director of the Institute of European Integration and Policy, UNESCO Chairholder on Climate Diplomacy, and Senior Policy Advisor at ELIAMEP, talks to Odin Linardatou about the report of the UN Intergovernmental Panel on Climate Change, the primary factors feeding into extreme weather conditions, the powerful impact of global warming on the Mediterranean, Greece’s recent fires and the disproportionate impact of climate change on the country, as well as about renewable energy and de-lignification.
 

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Ευκαιρίες
 
Το ΕΛΙΑΜΕΠ προκηρύσσει δύο θέσεις εργασίας στο Παρατηρητήριο Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Οικονομίας:
Opportunities
 
Two open vacancies at ELIAMEP’s Greek & European Economy Observatory:
.
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp