A Greek visit to Russia 
Επίσκεψη στη Ρωσία. Στρατηγική Πυξίδα για την ΕΕ. Ελλάδα-Τουρκία, σε νέα κούρσα εξοπλισμών; Ευρωπαϊκή γραφειοκρατία και πολιτική συνοχής. Δυτικά Βαλκάνια και ευρωπαϊκό έλλειμμα. Οικονομική κρίση στην Τουρκία. Ελληνικές επιχειρήσεις δεν επενδύουν στις δεξιότητες των υπαλλήλων τους. Η ιστορική γνώση των Ελλήνων. Ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία.
A visit to Russia. A Strategic Compass for the European Union. Greece and Turkey: on a new arms race? European red tape and EU cohesion policy. The Western Balkans and the European deficit. Economic crisis in Turkey. Greek companies refusing to invest in their employees’ skills. The historical knowledge of Greeks. A promising government coalition in Germany.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Ελλάδα, Ρωσία και ΕΕ:
Τα Επόμενα Βήματα

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Δρ. Γιώργος Τζογόπουλος, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. (GR)
Publications
 
Greece, Russia and the EU:
The Way Forward

A Policy Brief by Dr. George Tzogopoulos, Senior Research Fellow, ELIAMEP. (EN)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
Σε αναζήτηση “Στρατηγικής Πυξίδας”
Τα Νέα 27/11
Ο Αλέξανδρος Διακόπουλος γράφει για το προσχέδιο της «Στρατηγικής Πυξίδας», τις απειλές και προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάγκη περαιτέρω ενοποίησης.
Media
 
In search of a “Strategic Compass”
Ta Nea 27/11
Alexandros Diakopoulos writes about the draft of the “Strategic Compass”, the threats and challenges facing the EU, and the need for further integration. (GR)
Εξοπλισμοί και ένταση…
Τα Νέα 3/12
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για το φάσμα μιας κούρσας εξοπλισμών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, με αφορμή τις πωλήσεις όπλων από την Ισπανία.
Armaments and tension…
Ta Nea 3/12
In light of the sale of arms from Spain to Turkey, Panayiotis Ioakimidis reflects on the prospect of an arms race between Greece and Turkey. (GR)
Ο ποταμός Κβάι και η γραφειοκρατία των Βρυξελλών
Tα Νέα 30/11
Ο Αλέκος Κρητικός γράφει για τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με τα προγράμματα Συνοχής και επισημαίνει το γραφειοκρατικό πλέγμα διατάξεων που εξελίσσονται σε τροχοπέδη της ανάπτυξης.
Brussels and the bridge on the River Kwai
Ta Nea 30/11
Alekos Kritikos writes about the European Commission services that deal with its cohesion programs. By prioritizing form over substance, he argues, they have created red tape which ends up hindering economic development. (GR)
«Η ΕΕ πρέπει να ξαναβρεί πολιτικό όραμα για τα Δυτικά Βαλκάνια»
Alpha 9,89 30/11
O Ιωάννης Αρμακόλας μιλάει για το διαρκές έλλειμμα από την έλλειψη εγγυήσεων για την Ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
“The EU needs to redefine its political vision for the Western Balkans”
Alpha 9,89 30/11
Ioannis Armakolas analyzes the problems created by the lack of a guaranteed prospect of EU membership for the Western Balkans. (GR)
Ευρωπαϊκές σκέψεις για την AUKUS: Ένα σημείο καμπής για τις διατλαντικές σχέσεις; Center for Youth and International Studies (CYIS) 29/11
Ο Γεώργιος Κωσταράς με αφορμή την συμφωνία AUKUS, σχολιάζει τις προοπτικές της ΕΕ και τα βήματα προς την στρατηγική αυτονομία. (EN)
Εuropean Reflections on AUKUS: A make-or-break moment for transatlantic relations Center for Youth and International Studies (CYIS) 29/11
Georgios Kostaras comments on European perspectives on the AUKUS agreement, and the next steps towards ΕU strategic autonomy. (EN)
Θέλουμε επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ; 
Τα Νέα 2/12 
Ο Αντώνης Τριφύλλης αναλύει το ενδεχόμενο η Βρετανία να κάνει αίτηση επανένταξης στην EE.
Do we want Britain back in the European Union?
Ta Nea 2/12
Antonis Trifyllis reflects on the possibility of Britain reapplying for EU membership. (GR)
Εν αναμονή αναστροφής πορείας
Τα Νέα 29/11
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για την κατάσταση στην Τουρκία, τις κινήσεις Ερντογάν και το χρέος των δυτικών χωρών.
Waiting for a change of course
Ta Nea 29/11
Ambassador (ad hon.) George Kaklikis writes about the situation in Turkey, President Erdogan’s manoeuvers, and the obligations of the West. (GR)
“Πιθανό να αναθερμανθεί το Κυπριακό”
Politis.com.cy 29/11
Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης αναλύει την οικονομική κατάσταση της Τουρκίας, την στρατηγική του Προέδρου Ερντογάν, τις σχέσεις Ελλάδας—Κύπρου—Τουρκίας και τα σενάρια της επόμενης μέρας.
“The Cyprus issue is likely to heat up”
Politis.com.cy 29/11
Ioannis N. Grigoriadis analyzes the economic situation in Turkey, the strategy employed by President Erdogan, the relations between Greece, Cyprus and Turkey, and scenarios for the next day. (GR)
«Οι περισσότεροι πολιτικοί δεν γνωρίζουν την ιστορία της χώρας»
Lifo 29/11
Ο Θάνος Βερέμης μιλάει για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, για τα ιστορικά λάθη της Ελλάδας και την ιστορική γνώση των Ελλήνων.
“Most politicians do not know the history of this country”
Lifo 29/11
Thanos Veremis talks about the 200th anniversary of the Greek War of Independence, Greece’s historic mistakes, and the Greek people’s knowledge of their history. (GR)
Η αλληλογραφία Κοραή-Τζέφερσον (1823–25) 
Τα Νέα 2/12
Ο Θάνος Βερέμης γράφει για την πολύτιμη, για την ιστορία του Διαφωτισμού, αλληλογραφία του Αδαμάντιου Κοραή με τον Τόμας Τζέφερσον.
The Korais-Jefferson Correspondence (1823-25)
Ta Nea 2/12
Thanos Veremis writes about the correspondence between Adamantios Korais and Thomas Jefferson, and its value for historians of the Enlightenment. (GR)
In focus—Η αδιαφορία των επιχειρήσεων για την κατάρτιση εμπόδιο για την αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου
Οικονομικός Ταχυδρόμος 2/12
Ο Μάνος Ματσαγγάνης και ο Γιώργος Μανάλης εξηγούν ότι η ελληνικές επιχειρήσεις δεν επενδύουν στην κατάρτιση του προσωπικού τους. (GR)
In focus—The upgrading of Greece’s growth model is undermined by firms’ underinvestment in skills 

Oikonomikos Tahydromos 2/12
Manos Matsaganis and Georgios Manalis write about the fact the majority of Greek firms provide no employee training. (EN)
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Προσεχείς εκδηλώσεις
 
“Διατλαντική Συνεργασία στο Εμπόριο και την Τεχνολογία”, στο πλαίσιο του 32ου Greek Economic Summit του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, 17:00–17:35. (GR)
Upcoming online events
 
“Transatlantic Cooperation in Trade and Technology”, in the context of the 32nd Annual Greek Economic Summit organized by the American-Hellenic Chamber of Commerce. Tuesday 7 December, 17:00–17:35 (EET). (EN)
“Διαχωρίζοντας γεγονότα και μυθοπλασία στην αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων”, στο πλαίσιο του 32ου Greek Economic Summit του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου, 14:00-14:25. (GR)
“Deciphering facts from fiction to tackle major issues”, in the context of the 32nd Annual Greek Economic Summit organised by the American-Hellenic Chamber of Commerce. Wednesday 8 December, 14:00-14:25 (EET).  (EN)
“Ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου στις σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Τουρκίας”, θεματικό εργαστήρι, ερευνητικό έργο TARGET. Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, 13:30–17:30. (EN)
“Integrating gender into studies of South-East Europe and Turkey”, online workshop within the context of the TARGET research project. Friday 10 December, 13:30–17:30 (EET). (EN)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Η Γερμανία σε τροχιά αλλαγών 
Στο νέο podcast, o Dr. Ronald Meinardus, Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού στο ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου, για τη νέα κυβέρνηση στη Γερμανία, την αισιοδοξία που προκαλεί στην Ευρώπη, τις αλλαγές που θα προωθήσει σε κομβικά θέματα, τις διαφορές ανάμεσα σε Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινους και Φιλελεύθερους, για τους συμβιβασμούς, την νέα εξωτερική πολιτική, το κοινωνικό μοντέλο, την πράσινη ανάπτυξη και τη δημοσιονομική πειθαρχία.
Podcast
 
Germany on course for change
In our latest podcast, Dr. Ronald Meinardus, non-resident Senior Research Fellow at ELIAMEP, talks to Odin Linardatou about the new government in Germany; the optimism it has given rise to in Europe; the changes it will seek on key issues; the differences between the Social Democrats, Greens and Liberals; the compromises the government will have to make; the new foreign policy it will pursue; as well as the social model, green growth, and fiscal discipline. (EN)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Ευκαιρίες
 
Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει Διαχειριστή Προγράμματος / Βοηθό Ερευνητή μερικής απασχόλησης για το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έμμισθη Θέση / Προθεσμία: 12 Δεκεμβρίου 2021.
Opportunities
 
ELIAMEP is looking to hire a Part-time Programme Manager / Assistant Researcher for its South-East Europe Programme. This is a paid position/ Deadline: December 12, 2021. (GR)
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp