American assertiveness - UN irrelevance -
Europe’s moment?
H τριμερής συμφωνία AUKUS και η σημασία της. Πίεση προς την Κίνα και επιπτώσεις. Θυμός της Γαλλίας και αποτυχία της ΕΕ. Η επιστροφή της Βρετανίας. ΝΑΤΟ σε αναζήτηση αποστολής. Ανατολική Μεσόγειος μεταξύ υδρογονανθράκων και ΑΠΕ. Τουρκικό άνοιγμα στην Αφρική. Η κληρονομιά της Μέρκελ. Λαϊκισμός στην Ευρώπη. Ανθεκτικότητα. Ο πλούτος των νοικοκυριών.
The trilateral military agreement AUKUS and its importance. Containing China –and its implications. France’s anger and a failure for the EU. Britain’s come-back. NATO in search of a mission. The Eastern Mediterranean between hydrocarbons and renewable energy. Turkey’s opening to Africa. Merkel’s legacy. Populism in Europe. Normality and social resilience. Net wealth of households in the Eurozone.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Αποφασιστικότητα των ΗΠΑ, ο ΟΗΕ στο περιθώριο, η στιγμή της Ευρώπης;
Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφουν ο Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Σπύρος Μπλαβούκος, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (ΕΝ)
Publications
 
American assertiveness. UN irrelevance. Europe’s moment?
Α Policy Brief by George Pagoulatos, Director General of ELIAMEP, Professor of European Politics and Economy at the Athens University of Economics and Business, and Spyros Blavoukos, Senior Research Fellow, Head, Arianne Condellis European Programme; Associate Professor at the Athens University of Economics and Business. (EN)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
AUKUS: η συμφωνία που αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη
 
“Σκοπός της AUKUS είναι ο περιορισμός της Κίνας” 
ΣΚΑΙ 100,3 21/9
Ο Λουκάς Τσούκαλης μιλάει για την συμφωνία AUKUS, για την αντίδραση της Γαλλίας και της ΕΕ, την θέση της Κίνας απέναντι στις ΗΠΑ και την ΕΕ και το ζήτημα της ασφάλειας της Ελλάδας.
AUKUS: The deal that changes the geopolitical map

 
“AUKUS’ purpose is to limit China”

SKAI Radio 100,3 21/9
Loukas Tsoukalis talks about the AUKUS agreement, the reactions of France and the EU, China’s stance towards the US and the EU, and the issue of security for Greece. (GR)
AUKUS: Γιατί η προμήθεια πυρηνικών υποβρυχίων από την Αυστραλία αφορά και την Ελλάδα
Πρώτο Θέμα 20/9
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος αναλύει την συμφωνία AUKUS, τις επιπτώσεις και τις αλλαγές που επιφέρει στη διεθνή πολιτική και τους λόγους για τους οποίους αφορά και την Ελλάδα.
AUKUS: Why Australia’s purchase of nuclear submarines concerns Greece, too
Proto Thema 20/9
Triandafyllos Karatrantos analyzes the AUKUS agreement, its implications for and impact on international politics, and the reasons why it concerns Greece, too. (GR)
Το ΝΑΤΟ σε αναζήτηση προσανατολισμού
Kreport 22/9
Ο Γιώργος Τζογόπουλος γράφει για τον κίνδυνο στρατιωτικού ατυχήματος στη γειτονιά της Κίνας και εξηγεί γιατί η ειρήνη σήμερα δεν είναι δεδομένη.
NATO in search of direction

Kreport 22/9
George Tzogopoulos writes about the risk of a military incident in the vicinity of China, and explains why peace today is not a given. (GR)
“Η AUKUS αποτελεί πλήγμα κύρους για Γαλλία και ΕΕ”
Action 24 17/9
O Γιώργος Παγουλάτος μιλάει για την συμφωνία μεταξύ Αυστραλίας–Βρετανίας–ΗΠΑ, την ανάγκη για στρατηγική αυτονομία της EE και το ζήτημα της κοινής Ευρωπαϊκής Αμυντικής πολιτικής.
“AUKUS is a blow to the prestige of France and the EU”
Action 24 17/9
George Pagoulatos talks about the AUKUS (Australia–United Kingdom–US) agreement, the European Union’s quest for strategic autonomy, and the issue of a common European defense policy. (GR)
Οι ΗΠΑ εξωθούν την Κίνα να αντιδράσει επιθετικά
Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ 21/9
Ο Παντελής Οικονόμου εξηγεί γιατί η AUKUS είναι μια συμφωνία πρόκληση σε σχέση με το ισχύον νομικό καθεστώς, το διεθνές, το πολυμερές ή ακόμα και το εθνικό των ΗΠΑ, καθώς και στο πλαίσιο της γεωπολιτικής συμπεριφοράς μεγάλων δυνάμεων.
US forces China to react aggressively

Proto Programma Radio ERT 
Pantelis Oikonomou explains why the strongest feature of the AUKUS agreement is how it challenges the current international, multilateral and even US national legal order, as well as the geopolitical behaviour of powerful nations. (GR)
Τι σηματοδοτεί η συμφωνία AUKUS

Alpha Radio 98,9 20/9
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος μιλά για τη συμφωνία AUΚUS και αναλύει το τι σηματοδοτεί για τις παγκόσμιες ισορροπίες ισχύος, το σχεδιασμό των ΗΠΑ για την Ασία, το ρόλο της Βρετανίας μετά-Βrexit και τις επιπτώσεις για την Ευρώπη.
What messages does the AUKUS agreement send out?
Alpha Radio 98,9 20/9
Triandafyllos Karatrantos talks about the AUKUS agreement and analyzes the message it sends vis-à-vis global power balances, the USA’s plans for Asia, Britain’s role in the post-Brexit era, and the agreement’s implications for Europe. (GR)
Ένας “θαυμαστός καινούργιος κόσμος”
Τα Νέα 22/9
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για την στάση των ΗΠΑ στην παγκόσμια σκηνή αλλά και πως ενδεχομένως θα κινηθεί προς την Ευρώπη και την Γαλλία, για τη θέση που αναζητά η Μεγάλη Βρετανία και για την στρατηγική αυτονομία που θα πρέπει να αναζητήσει η ΕΕ.
A “brave new world”
Ta Nea 22/9
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis  writes about the US position on the world stage and how it may move towards Europe and France, the position Great Britain is seeking for itself, the strategic autonomy the EU should aim for, and the internal obstacles it faces in doing so. (GR)
Τα καμπανάκια που δεν άκουσε η Ευρώπη 
Kreport 21/9
Ο Αλέκος Κρητικός εξηγεί γιατί το καμπανάκι για την AUKUS χτυπούσε ήδη από την στιγμή που εξελέγη  Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ ο Αυστραλός υποψήφιος και όχι ένας Ευρωπαίος.
The alarm bells Europe didn’t heed

Kreport 21/9
Alekos Kritikos explains why the AUKUS was on the cards from the moment the Australian candidate, rather than a European, was elected Secretary General of the OECD. (GR)
AUKUS: Πόσο πραγματικά αιφνιδιάζει η αγγλοσαξονική συμφωνία;
Fortune Greece 20/9
Ο Αντώνης Τριφύλλης γράφει για την συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Μεγάλης Βρετανίας και Αυστραλίας, τους λόγους πίσω από τη συμφωνία, τις πρώτες αντιδράσεις από Κίνα και Γαλλία και τη θέση που θα κρατήσει η ΕΕ.
AUKUS: Was the Anglo-Saxon agreement really so unexpected?
Fortune Greece 20/9
Antonis Trifyllis writes about the agreement between the US, the UK and Australia, its rationale, the first reactions from China and France, and the stance he expects the EU to take. (GR)
Οι δυο τηλεφωνικές επαφές του Σι Τζινπίνγκ και το φαινόμενο της πεταλούδας
Το Βήμα 19/9
Ο Αντώνης Τριφύλλης αναλύει τις σχέσεις της Κίνας με ΗΠΑ και ΕΕ.
Xi Jinping’s two phone calls and the butterfly effect

To Vima 19/9
Antonis Trifyllis analyzes China’s relations with the US and the EU. (GR).
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
H μεταβαλλόμενη φύση της διπλωματίας
 
Η Ανατολική Μεσόγειος μεταξύ υδρογονανθράκων και ΑΠΕ
Τα Νέα 22/9
Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης και o Κωνσταντίνος Λεβογιάννης γράφουν για την ανάγκη αλλαγής του ενεργειακού υποδείγματος της ΕΕ, τον ρόλο που μπορεί να έχει η Μεσόγειος στην μετάβαση αυτή και την γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή.
The changing nature of diplomacy
 
The Eastern Mediterranean between hydrocarbons and RES
Ta Nea 22/9
Ioannis N. Grigoriadis and Constantine Levoyannis write about the need for the EU to adopt a new energy model, the decisive role the Mediterranean can play in such a transition, and the geopolitical situation prevailing in the region. (GR)
To τουρκικό «Άνοιγμα στην Αφρική» και οι επιπτώσεις του για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πρώτο Θέμα 24/9 
Ο Γεώργιος Χ. Κωσταράς γράφει για το τουρκικό “Άνοιγμα στην Αφρική”, την επιρροή της Άγκυρας στην περιοχή του Σαχέλ, την σημασία του ανοίγματος για Ελλάδα και ΕΕ, και την στρατηγική της Αθήνας.
Turkey’s “Opening to Africa” and its implications for Greece and the European Union
Proto Thema 24/9
George Kostaras writes about Turkey’s “Opening to Africa”, its importance for Greece and the EU, Ankara’s influence in the Sahel region, and the strategy that Athens must follow. (GR)
Η κληρονομιά της Μέρκελ
Athens Voice 24/9
Ο Σπύρος Μπλαβούκος γράφει για το αποτύπωμα που αφήνει πίσω της η Άνγκελα Μέρκελ στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ευρώπη.
Merkel’s legacy
Athens Voice 24/9
Spyros Blavoukos writes about the imprint Angela Merkel is leaving behind on Greece, Germany and Europe. (GR)
“Η Δύση απέτυχε να ρυθμίσει την παγκοσμιοποίηση” 
Alpha Radio 98,9 20/9
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος μιλάει για την πολυπλοκότητα των διεθνών σχέσεων, την κρίση της Δύσης και την αποχώρηση των Η.Π.Α από το Αφγανιστάν.
“The West failed to regulate globalization”
Alpha Radio 98,9 20/9
Triandafyllos Karatrantos talks about the complexity of international relations, the crisis facing the West, and the withdrawal of US troops from Afghanistan. (GR)
“Είκοσι χρόνια μετά είμαστε σε χειρότερη κατάσταση”
Alpha Radio 98,9 20/9
Ο Γιώργος Παγουλάτος μιλάει για την κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος είκοσι χρόνια μετά τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, τις ενέργειες όλων των μερών που οδήγησαν στο σημείο αυτό και την σημασία για την Δύση.
“Twenty years on, the situation’s worse” 

Alpha     Radio 98,9 20/9
George Pagoulatos talks about the state of the world twenty years after the start of the war in Afghanistan, what has been done to bring us to this point, and the significance for the West of the changes that have taken place. (GR)
Κανονικότητα, ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα
Καθημερινή 19/9
Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος γράφει για την σημασία της κανονικότητας στην πολιτική ατζέντα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας τις παραχωρήσεις εις βάρος κοινωνικής ανθεκτικότητας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
Regularity, durability, sustainability

Kathimerini 19/9
Dimitri A. Sotiropoulos writes about the importance which both the Greek Government and Opposition assign to normality in their agendas, and points out how this focus is contrary to environmental sustainability and social resilience. (GR)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Προσεχής εκδήλωση: 
 
“Συζητώντας για τον λαϊκισμό στην Ευρώπη: πρώτα αποτελέσματα από έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος DEMOS", διαδικτυακή συζήτηση, Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, 17:00-18:30. Απαιτείται προ-εγγραφή. (EN)
Μία συζήτηση με τους:
Δημήτρη Χ. Κατσίκα, Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας ΕΛΙΑΜΕΠ, Επίκουρο Καθηγητή Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας, ΕΚΠΑ
Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλο, Κύριο Ερευνητή ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή πολιτικής επιστήμης, ΕΚΠΑ 
Μάνο Τσατσάνη, Ερευνητή (ΕΛΙΑΜΕΠ)
Ευτυχία Τεπέρογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας.
Upcoming online event:
 
“Taking stock of populism in Europe: ELIAMEP’s research into populism in the context of the DEMOS project”, online discussion, Thursday 30 September, 17:00-18:30 (EEST). Pre-registration is required. 

A discussion with:
Dimitris Katsikas, Senior Research Fellow, Head, Greek and European Economy Observatory, ELIAMEP; Assistant Professor, National and Kapodistrian University of Athens
Dimitri A. Sotiropoulos, Senior Research Fellow, ELIAMEP; Professor of Political Science, National and Kapodistrian University of Athens
Manos Tsatsanis, Research Fellow, ELIAMEP
Eftichia Teperoglou, Assistant Professor, Department of Political Science, Aristotle University of Thessaloniki. 
The discussion will be moderated by the journalist Pavlos Tsimas.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
AUKUS: το μεγάλο άλμα στην Ασία
Στο νέο podcast o Σωτήρης Σέρμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τη συμφωνία AUKUS, για τις δύσκολες σχέσεις των ΗΠΑ με την ΕΕ και ειδικά με τη Γαλλία, για την αντίδραση της Κίνας, για το ενδεχόμενο ενός νέου Ψυχρού Πολέμου, τον ρόλο που θα παίξει το Ηνωμένο Βασίλειο και τη μεγάλη στροφή της Αυστραλίας.
Podcast
 
AUKUS: the great leap into Asia
In our latest podcast, Sotiris Serbos, Associate Professor of International Politics at the Democritus University of Thrace, talks to Odin Linardatou about the AUKUS agreement, which has stirred up the waters in the international political arena, about the strained relations between the US and the EU, and France in particular, China's reaction, the possibility of a new Cold War, the UK’s role, and Australia’s change in direction. (GR)
 
.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Τιμητική διάκριση
 
Ο Σταυρός του Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής του Πολίτη στον Λουκά Τσούκαλη από τον πρέσβη της Ισπανίας
Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, τιμήθηκε από την κυβέρνηση της Ισπανίας με τον Σταυρό του Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής του Πολίτη  (La Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil).
An honorary distinction
 
Loukas Tsoukalis awarded the Cross of the Order of Civil Merit by the Ambassador of Spain

The President of ELIAMEP, Professor Loukas Tsoukalis, has been awarded one of Spain’s highest honours, the Cross of the Order of Civil Merit (La Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil).
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp