Border crises – borderline dictators
Νέα κρίση στα σύνορα της Ευρώπης. Προβληματικοί γείτονες της ΕΕ, εργαλειοποίηση μεταναστών και ευρύτερα παίγνια. Ελλάδα-Τουρκία, διδάγματα από την ιστορία. Η κατάσταση στα Βαλκάνια. Πολιτική συνοχής και το όραμα της ΕΕ. Υποχρεωτικότητα εμβολιασμών και νέο κύμα. Ανεργία και ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Ο κατώτατος μισθός ωφελεί τις επιχειρήσεις.
New crisis on the borders of the European Union. Problematic EU neighbours, weaponization of migrants, and the broader geostrategic game. Greece and Turkey, lessons of history. The situation in the Balkans. EU cohesion policy and a vision for Europe. Mandatory vaccinations and the new wave. Unemployment and labour shortages in Greece. The minimum wage as a boost for business.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης: Ευκαιρία για ενδυνάμωση της δημοκρατικής νομιμοποίησης αποφάσεων στην EE;
Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Δρ. Αθανάσιος Κολλιόπουλος, Διδάσκων, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ. (EN)
Publications
 
Drafting National Recovery Plans and stakeholder involvement: an opportunity to bolster EU legitimacy?
A Policy Brief by Dr. Athanasios Kolliopoulos, Teaching Fellow, National and Kapodistrian University of Athens. (EN)
«Η Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης—Η εξέλιξή της στις μεγάλες στιγμές της ευρωπαϊκής ενοποίησης»
Συγγραφέας του νέου βιβλίου είναι ο Αλέκος Κρητικός, Ειδικός Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Εκδόσεις Επίμετρο.
“The Cohesion Policy of the European Union—Its evolution in the great moments of European integration” 
Alekos Kritikos, Senior Policy Advisor at ELIAMEP, is the author of this new book, published by Epimetro. (GR)
Οι μειονότητες ως πολίτες: Η νομική υπεράσπιση των γλωσσικών δικαιωμάτων από την ουγγρική μειονότητα στη Ρουμανία
Το κείμενο υπογράφει η Beáta Huszka, Υπότροφος Marie Skłodowska-Curie στο ΕΛΙΑΜΕΠ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου MINORLEGMOB. (EN)
Minorities as citizens: The legal advocacy of language rights by the Hungarian minority in Romania

The paper, authored by Beáta Huszka, Marie Skłodowska-Curie Fellow at ELIAMEP, contains her findings under the MINORLEGMOB project. (EN)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
Η κατάσταση στα σύνορα της Λευκορωσίας είναι ένα ευρύτερο γεωστρατηγικό παίγνιο 
Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ 18/11
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος μιλάει για την κρίση στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας κι εξηγεί γιατί το Μινσκ επιχειρεί ξανά να εκβιάσει την ΕΕ.
Media
 
The situation on the border with Belarus is just part of a broader geostrategic game
Proto Programma ERT 18/11
Triandafyllos Karatrantos talks about the crisis on the Polish-Belarusian border and explains why Minsk is trying once again to blackmail the EU. (GR)
«Είναι μία ευκαιρία για προβληματικούς γείτονες της ΕΕ να κάνουν επίδειξη ισχύος»
Action24 11/11
Ο Γιώργος Παγουλάτος αναλύει την κατάσταση στα σύνορα Ευρώπης—Λευκορωσίας και εξηγεί τη σημασία του νέου μεταναστευτικού κύματος για την πολιτική ζωή της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Γαλλίας.
“An opportunity for problematic EU neighbours to make a show of force” 

Action24 11/11
George Pagoulatos analyzes the situation on the Europe-Belarus border and the importance of the new wave of immigrants for the political life of Europe—and France, in particular. (GR)
Οι ανήθικοι εξοπλισμοί του Σάντσεθ και η EE
Tα Νέα 19/11 
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για τη νέα αμυντική συμφωνία Ισπανίας-Τουρκίας και το έλλειμμα στην πολιτική της ΕΕ.
Sanchez's unethical arms sales and the European Union
Ta Nea 19/11
Panayiotis Ioakimidis writes about the new defence agreement between Spain and Turkey and the deficit in EU defence policy. (GR)
Ακάρ ή… Μαζάουερ; (Ιστορία, Ελλάδα, Τουρκία)
Tα Νέα 16/11
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης εξηγεί γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία οφείλουν να αντλήσουν τα αναγκαία διδάγματα από την ιστορία τους.
Akar or…Mazower? (History, Greece, Turkey)
Ta Nea 16/11
Panayiotis Ioakimidis explains why both Greece and Turkey need to take on board the lessons of their respective pasts. (GR)
Τα διδάγματα της «Τελευταίας μάχης»
Tα Νέα 17/11
Ο Αντώνης Καμάρας, με αφορμή την εμπειρία της ΕΛΔΥΚ του 1974, αντλεί τα διδάγματα της τελευταίας μάχης στην Κύπρο και εξηγεί γιατί είναι σημαντικά για τη σημερινή αποτρεπτική ισχύ της χώρας.
The lessons of the “Last Battle”
Ta Nea 17/11
Taking the experience of the Hellenic Force in Cyprus (ELDYK) in 1974, Antonis Kamaras draws lessons from the last battle, and explains why they are important for Greece’s deterrent power today. (GR)
«Ιστορία χαμένων ευκαιριών»
Τα Νέα 13/11
Με αφορμή την πρόσφατη πολιτική κρίση στη Βόρεια Μακεδονία, ο Ιωάννης Αρμακόλας αναλύει τις χαμένες ευκαιρίες της ελληνικής διπλωματίας στα Βαλκάνια.
“A story of opportunities missed” 
Ta Nea 13/11
In the wake of the recent political crisis in North Macedonia, Ioannis Armakolas analyzes the “missed opportunities” for Greek diplomacy in the Balkans. (GR)
Η «δεύτερη φωνή» και ο ρόλος της Αθήνας 
Τα Νέα 18/11
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για την επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται στα Βαλκάνια, τον λαϊκισμό που ενισχύεται και τον νέο ρόλο που πρέπει να αναλάβει η Αθήνα.
The “second voice” and the role of Athens
Ta Nea 18/11
Ambassador (ad hon.) George Kaklikis writes about the dangerous situation emerging in the Balkans, the growing strength of populism, and the new role that Athens must assume. (GR)
«Κρίσιμος παράγοντας εξελίξεων στη Β. Μακεδονία η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε»
Euronews 16/11
O Ιωάννης Αρμακόλας αναλύει τις πολιτικές εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία και τη σημασία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.
“The start of EU accession talks will be a key factor in political developments in North Macedonia”
Euronews 16/11
Ioannis Armakolas analyzes political developments in North Macedonia, and explains why it is important to start EU accession talks. (GR)
Να γίνει σεβαστή η Συμφωνία των Πρεσπών
Τα Νέα 13/11
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης εξηγεί γιατί είναι κομβικής σημασίας για τη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων η τήρηση από όλους της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Respect the Prespa Agreement

Ta Nea 13/11
Panayiotis Ioakimidis explains why it is crucial for the stability of the Western Balkans that the Prespa Agreement be respected by all. (GR)
«Η επιθυμία των Βουλγάρων για αλλαγή έδωσε τη νίκη στο νέο κεντρώο κόμμα»
Αθήνα 9,84 17/11
Ο Γιώργος Χρηστίδης αναλύει το μετεκλογικό τοπίο μετά την τρίτη κατά σειρά πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση στη Βουλγαρία.
“The Bulgarians’ desire for change meant victory for the new centrist party”

Athina 9,84 17/11
Yorgos Christidis provides an in-depth analysis of the post-electoral landscape in Bulgaria in the wake of the country’s third consecutive elections. (GR)
«Όραμα της Ευρώπης, να αποτελέσει παράγοντα σταθερότητας»
ΕΡΤ1 13/11
Ο Γιώργος Παγουλάτος μιλάει για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, το όραμα της Ευρώπης και την επόμενη μέρα της γηραιάς Ηπείρου.
“Europe envisions itself as a stabilizing factor”
ERT 13/11
George Pagoulatos talks about the Conference on the Future of Europe, the vision of Europe, and the next day for the Old World. (GR)
Το μοντέλο της “ανελεύθερης δημοκρατίας” να αποτελέσει σύντομα παρελθόν για την Ευρώπη
Action24 18/11
Ο Γιώργος Παγουλάτος μιλά για τα 40 χρόνια ελληνικής συμμετοχής στην Ε.Ε.
We hope the 'illiberal democracy' model will soon be a thing of the past for Europe
Action24 18/11
George Pagoulatos talks about Greece's 40 years in the European Union (GR)
Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού διεθνώς
Τα Νέα 16/11
Ο Αντώνης Τριφύλλης γράφει για τις πολιτικές υποχρεωτικού εμβολιασμού και τα κίνητρα που δίνουν 17 χώρες.
The obligation to vaccinate around the world 
Ta Nea 16/11
Antonis Trifyllis writes about compulsory vaccination and the incentives provided by 17 countries around the world. (GR)
Έξι χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι
Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ 13/11
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος μιλά για τις τρομοκρατικές επιθέσεις που αιμοτοκύλισαν το Παρίσι πριν από έξι χρόνια.
Six years on from the terrorist attacks in Paris
Proto Programma ERT RADIO 13/11
Triandafyllos Karatrantos talks about the terrorist attacks that shocked Paris six years ago. (GR)
«O κατώτατος μισθός ωθεί τους πάντες να προσπαθούν περισσότερο»
Πολίτης της Κύπρου 14/11
Ο Μάνος Ματσαγγάνης εξηγεί γιατί η εισαγωγή του κατώτατου μισθού μπορεί να οδηγήσει σε μια διαδικασία εξυγίανσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
“A minimum wage encourages everyone to try harder”
Politis, Newspaper of Cyprus 14/11
Manos Matsaganis explains why the introduction of a minimum wage can help provide a boost for business activity. (GR)
In focus—Ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα
Οικονομικός Ταχυδρόμος 18/11
Ο Μάνος Ματσαγγάνης και ο Γιώργος Μανάλης αναλύουν την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και την προβληματική σύνδεση των ανέργων με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας. (GR)
In focus: hiring shortages in the Greek labour market
Oikonomikos Tahydromos 18/11
Manos Matsaganis and Georgios Manalis analyze the Greek labour market and the difficulties of matching jobless workers to vacant posts. (EN)
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Προσεχείς εκδηλώσεις
 
"Στηρίζοντας την Καινοτομία στην Θεσσαλονίκη”, σε συνδιοργάνωση με το Dukakis Center του Αμερικανικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης (ACT) και με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τρίτη 23 Νοεμβρίου, 16:00–17:00. (EN)
Upcoming online events
 
"Unleashing Innovation in Thessaloniki", co-organised with the Dukakis Center at the American College of Thessaloniki (ACT) and supported by the US Embassy in Athens, Tuesday 23 November, 16:00–17:00 (EET). (EN) 
"Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Διατλαντικές σχέσεις", με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ, Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, 16:00–17:30.
"European Security and Transatlantic Relations”, supported by NATO’s Public Diplomacy Division, Thursday 25 November, 16:00–17:30 (EET). (GR)
Βίντεο:
Video:

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Γεωστρατηγικά παιχνίδια και η εργαλειοποίηση του ξεριζωμού 
Στο νέο podcast, η Αγγελική Δημητριάδη, Κύρια Ερευνήτρια, Επικεφαλής του Προγράμματος Μετανάστευσης στο ΕΛΙΑΜΕΠ και η Παναγιώτα Μανώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Οικονομίας των Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητούν με την Οντίν Λιναρδάτου, για την εργαλειοποίηση των μεταναστών και προσφύγων, για την κρίση στα σύνορα Πολωνίας—Λευκορωσίας, για το ρόλο της Ρωσίας, τις κυρώσεις της ΕΕ και τους τρόπους αντιμετώπισης των προσφυγικών ροών.
Podcast
 
Geostrategic games and the instrumentation of uprooting
In our latest podcast, Angeliki Dimitriadi, Senior Research Fellow and Head of the Migration Programme at ELIAMEP, and Panagiota Manoli, Assistant Professor οn the Political Economy of International Relations at the Department of Political Science and International Relations of the University of the Peloponnese, Research Fellow at ELIAMEP, talk to Odin Linardatou about the instrumentalization of migrants and refugees, the crisis on the Polish-Belarusian border, Russia’s role in developments, EU sanctions, and ways of dealing with refugee flows. (GR)
 

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Τα Νέα του ΕΛΙΑΜΕΠ
 
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Emirates Policy Center
Mνημόνιο Συνεργασίας με το Emirates Policy Center (EPC) συνήψε το ΕΛΙΑΜΕΠ. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, και η Πρόεδρος του EPC, Dr. Ebtesam al–Ketbi, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 8ου Στρατηγικού Διαλόγου που οργάνωσε το EPC στο Άμπου Ντάμπι.
ELIAMEP’S News
 
Memorandum of Understanding between ELIAMEP and the Emirates Policy Center
The President of ELIAMEP, Professor Loukas Tsoukalis, and the President of the Emirates Policy Center (EPC), Dr Ebtesam al-Ketbi, signed a Memorandum of Understanding (MoU) between ELIAMEP and the EPC. The ceremony took place on 13 November, within the framework of the 8th Strategic Dialogue organized by the Emirates Policy Center in Abu Dhabi.
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp