Truths, lies and diplomacy
Ελλάδα στην Ευρώπη του 2040. Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Αλήθειες και ψέματα για την ΕΕ. Aσθενής Τουρκία και νέα διπλωματική κρίση. Δύσκολες ελληνογερμανικές σχέσεις. Το νέο πρόσωπο της Κίνας. O κόσμος μετά την 11η Σεπτεμβρίου. 75 χρόνια ΟΗΕ:  συμμαχίες, αδυναμίες και λάθη. Φορολογικός ανταγωνισμός. Το προφίλ των αντιεμβολιαστών. 
Greece in Europe 2040. Conference on the Future of Europe. Truths and lies about the European Union. Turkey's weak position and a new diplomatic crisis. The difficult Greek-German relations. The new face of China. Why the world changed after 9/11. 75 years of the UN: alliances, weaknesses and mistakes. Tax competition and international agreements. The profile of anti-vaxxers.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις 
 
Η Ελλάδα στην Ευρώπη του 2040 
Κείμενο στη Λευκή Βίβλο “Η Ελλάδα το 2040”, που επιμελήθηκε η Επιτροπή “Ελλάδα 2021”. Ομάδα εργασίας: Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ (συντονιστής), Άξελ Σωτήρης Βαλντέν, Ειδικός Σύμβουλος ΕΛΙΑΜΕΠ, Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Διευθυντής Περιεχομένου διαΝΕΟσις, Ρουμπίνη Γρώπα, σύμβουλος IDEA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μαρία Δεμερτζή, Υποδιευθύντρια του Bruegel, Γιάννης Εμμανουηλίδης, Διευθυντής Έρευνας, European Policy Centre, Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Δημοσιεύσεις 
 
“Greece in Europe 2040” 
Study by a Working Group in the White Paper “Greece in 2040”, edited by the “Greece 2021” Committee. The Working Group consisted of: Loukas Tsoukalis, President of the ELIAMEP Board (coordinator), Axel Sotiris Wallden, Senior Policy Advisor, ELIAMEP, Thodoris Georgakopoulos, Editorial Director, diaNEOsis, Ruby Gropas, Advisor, IDEA, European Commission, Maria Demertzis, Deputy Director of Bruegel, Janis A. Emmanouilidis, Director of Research, European Policy Center, George Pagoulatos, Director General of ELIAMEP. (GR)
Απόψεις των πολιτών σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις και αφηγήσεις για την ΕΕ 
Το Κείμενο Εργασίας υπογράφει ο Γιώργος Ανδρέου, Επίκουρος 
Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. (GR)
Citizens’ views on fake news and false narratives about the European Union

A Policy Brief by George Andreou, Assistant Professor, School of Political Sciences, Aristotle University of Thessaloniki; Research Fellow, ELIAMEP. (EN)
The Miracle of China: The New Symbiosis with the World
Στο νέο του βιβλίο ο Δρ. Γιώργος Ν. Τζογόπουλος, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, επιχειρεί να εξηγήσει τον τρόπο σκέψης της Κίνας στο εσωτερικό και διεθνές πεδίο. Εκδοτικός Οίκος: Springer (στην αγγλική) – China Social Sciences Press (στην κινεζική).
The Miracle of China: The New Symbiosis with the World
In his new book, Dr George N. Tzogopoulos, Senior Research Fellow of ELIAMEP, seeks to analyze China’s thinking on both the domestic and international fronts. Publisher: Springer (in English) – China Social Sciences Press (in Chinese).


b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
Μία Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
Καθημερινή 24/10
Ο Γιώργος Παγουλάτος αναλύει τη σημασία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και εξηγεί γιατί οι εμπεδωμένες δημοκρατίες κινδυνεύουν από πολίτες αμέτοχους στα κοινά. (GR)
Media
 
A Conference on the Future of Europe 

Kathimerini 24/10
George Pagoulatos analyzes the importance of the Conference on the Future of Europe and explains why even consolidated democracies are at risk if citizens do not participate in the commons. (EN)
Mέρκελ η συναινετική, Μακρόν ο γκωλικός
Tα Νέα 25/10
Ο Παναγιώτης Ιωκειμίδης γράφει για τα γεγονότα στην Τουρκία με αφορμή την περίπτωση Οσμάν Καβάλα, για την χειραγώγηση της δικαιοσύνης και τις νέες προοπτικές που διαμορφώνονται.
Merkel the consensualist, Macron the Gaullist
Ta Nea 25/10
Panayiotis Ioakimidis writes about Merkel the ‘consensualist’, Macron the Gaullist, and the leadership gap in Europe. (GR)
Η Τουρκία, αγκάθι στις ελληνογερμανικές σχέσεις
Deutsche Welle 28/10
Ο Ronald Meinardus αναλύει τις ελληνογερμανικές σχέσεις και τη δομική παθογένεια που τις χαρακτηρίζει.
Turkey, a thorn in Greek-German relations
Deutsche Welle 28/10
Ronald Meinardus analyzes Greek-German relations and the structural pathogenesis that characterizes them. (GR)
Η Τουρκία και η εκτόνωση της νέας διπλωματικής κρίσης
ΣΚΑΙ 100,3 
Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης μιλάει για την εκτόνωση της διπλωματικής κρίσης μεταξύ της Τουρκίας και δέκα δυτικών κρατών.
Turkey and the defusing of the new diplomatic crisis
SKAI Radio 100,3
Ioannis N. Grigoriadis discusses how the diplomatic crisis between Turkey and ten western countries was defused. (GR)
Αποσάθρωση και εξαρτήσεις 
Τα Νέα 25/10
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για τα γεγονότα στην Τουρκία με αφορμή την περίπτωση Οσμάν Καβάλα, για την χειραγώγηση της δικαιοσύνης και τις νέες προοπτικές που διαμορφώνονται.
Disintegration and dependencies
Ta Nea 25/10
Ambassador (ad hon.) George Kaklikis writes about the events in Turkey on the occasion of the Kavala case, about the pursuit of justice, and the new perspectives that are coming into being. (GR)
Ασθενής διεθνώς η θέση της Τουρκίας
Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ 25/10
Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης μιλάει για την κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας, την κρίση, τη λαϊκή δυσαρέσκεια και το έλλειμμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Turkey’s position is weak internationally
Proto Programma ERT 25/10
Ioannis N. Grigoriadis talks about Turkey, its economic crisis, popular discontent, and the human rights deficit. (GR)
Φορολογική ανταγωνιστικότητα και διεθνής συμφωνία για εταιρική φορολογία
capital.gr 28/10
Ο Γιώργος Μανάλης αναλύει τις δύο καίριες τομές του νέου τρόπου φορολόγησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Taxation competitiveness and the international corporate tax agreement

capital.gr 28/10
Georgios Manalis analyzes two key points about the new taxation regime for multinational companies. (GR)
Ένας κόσμος που αλλάζει συνεχώς
GR Diplomatic Review 26/10
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για τον κόσμο που αλλάζει, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις στρατηγικές επιλογές των κρατών.
A world that is constantly changing
GR Diplomatic Review 26/10
Triandafyllos Karatrantos writes about an ever-changing world, geopolitical developments, and the strategic choices that states make. (GR)
Το Γεγονός, 20 χρόνια μετά
Book's Journal 13/10
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος αναλύει το βιβλίο του Παναγή Παναγιωτόπουλου “Το Γεγονός. Γιατί άλλαξε ο κόσμος μετά την 11η Σεπτεμβρίου”.
9/11, 20 years on
Book's Journal 13/10
Triandafyllos Karatrantos analyzes Panayis Panagiotopoulos’ book “The Event: why the world changed after 9/11” (GR)
H παράδοση της αξιοκρατίας
Καθημερινή 24/10 
Ο Θάνος Βερέμης γράφει για τα απομνημονεύματα του Αγώνα του 1821, για τις αντικρουόμενες πραγματικότητες του παρελθόντος και για την ανάγκη αξιοκρατίας στην ελληνική ιστορία.
Merit in Greek history
Kathimerini 24/10
Thanos Veremis writes about memoires relating to the Independence War of 1821, the conflicting realities of the past, and the need to give credit where credit’s due in Greek history. (GR)
In focus - Δυσμενείς επιδράσεις του lockdown και άρνηση εμβολιασμού
Οικονομικός Ταχυδρόμος 28/10
Ο Μάνος Ματσαγγάνης και ο Γιώργος Μανάλης αναλύουν το προφίλ των αντιεμβολιαστών. (GR)
In focus: Adverse effects of the Covid-19 lockdowns and vaccine rejection
Oikonomikos Taxydromos 28/10
Manos Matsaganis and Georgios Manalis analyze the profile of anti-vaxxers. (EN)
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Προσεχής εκδήλωση
 
«Ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός της Βορείου Ελλάδας», με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, 17:00-18:00.
Oμιλητές:
Μαρίκα Καραγιάννη, Ειδική Επιστήμων για την Ενέργεια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Επιστημονική Συνεργάτιδα του ΕΛΙΑΜΕΠ
Σωτήρης Σέρμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ
Νικόλαος Φαραντούρης, Καθηγητής, Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ενέργεια, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / Ειδικός Σύμβουλος ΕΛΙΑΜΕΠ
Συντονίζει η Σοφία Χύτου, Δημοσιογράφος, pagenews.gr. 
Upcoming online event
 
“The Energy Transformation of Northern Greece”, with the kind support of the US Embassy in Athens, Wednesday 3 November, 17:00-18:00 (EET). (GR)
Speakers:
Marika Karagianni, Expert on Energy issues; Visiting Lecturer, University of Peloponnese and the International Hellenic University; Research Associate, ELIAMEP 
Sotiris Serbos, Associate Professor in International Politics, Democritus University of Thrace; Research Fellow, ELIAMEP
Nikolaos Farantouris, Professor and Jean Monnet Chair on EU Law; Director of the MSc Programme in Energy, University of Piraeus; Senior Policy Advisor, ΕΛΙΑΜΕP

To moderate: Sophia Hytou, Journalist, pagenews.gr.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Συμμαχίες και χαμένες ευκαιρίες στον ΟΗΕ
Στο νέο podcast o Σωτήρης Μουσούρης, πρώην Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, πρώην απεσταλμένος του Γεν. Γραμματέα για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τα δυνατά και αδύναμα σημεία του ΟΗΕ, το ρόλο του σήμερα και τα επιτεύγματα του παρελθόντος, για τους σημαντικούς και μη Γενικούς Γραμματείς, για τις δύσκολες ισορροπίες, τις απαιτήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων και το βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Podcast
 
Alliances and missed opportunities at the UN
In our latest podcast, Sotiris Mousouris, former Assistant Secretary-General of the United Nations, former Envoy of the Secretary-General for Afghanistan and Pakistan, talks to Odin Linardatou about the United Nations, its strengths and weaknesses, its current role and past achievements, UN Secretaries-General significant and less significant, the difficult balances it must strike, the demands of the Great Powers, and the Security Council veto. (GR) 

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Νέα του ΕΛΙΑΜΕΠ
 
Σημαντική διάκριση για το πρόγραμμα Open European Dialogue
Ως Βέλτιστη Πρακτική Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα αναδείχθηκε το Πρόγραμμα Open European Dialogue (OED) από το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του ΟΟΣΑ.
Το Open European Dialogue δημιουργήθηκε το 2015 από τη σύμπραξη πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και δεξαμενών σκέψης: German Marshall Fund of the United States, Stiftung Mercator, Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), Istituto Affari Internationali (IAI) και ΕΛΙΑΜΕΠ.
ELIAMEP’s News
 
An important distinction for the Open European Dialogue programme
The Open European Dialogue programme has been selected as a Best Practice for Public Sector Innovation by the OECD’s Observatory for Public Sector Innovation.

Open European Dialogue was co-created in 2015 by five leading European foundations and think tanks: the German Marshall Fund of the United States, Stiftung Mercator, the Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), the Istituto Affari Internationali (IAI), and ELIAMEP.
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp