The ‘Magnificent Seven’ 
of European Defence Integration
Ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες, στρατιωτική συνεργασία και Ευρωπαϊκή Αμυντική Ολοκλήρωση. Το μανιφέστο της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. 40 χρόνια που άνοιξαν την Ελλάδα. Ο Μπάιντεν στην Ευρώπη. Ελληνοτουρκικές και ευρωτουρκικές σχέσεις. 60 χρόνια γερμανοτουρκικών σχέσεων. Αθήνα-Πρίστινα. Ενάντια στο λαϊκισμό.
European defence spending, military cooperation, and European Defence Integration. The Ventotene manifesto of a European federation. 40 years that opened up Greece. President Biden comes to Europe. Greek-Turkish and EU-Turkey relations. 60 years of German-Turkish relations. Political scene in Turkey. Athens-Pristina. Strategies to counter populism.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Αμυντική Ολοκλήρωση της EE – Και οι Επτά ήταν Υπέροχοι
Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφουν ο Σπύρος Μπλαβούκος, Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Πάνος Πολίτης-Λάμπρου, BSc, ΟΠΑ.
Publications
 
The ‘Magnificent Seven’ of European Defence Integration
A Policy Paper by Spyros Blavoukos, Research Fellow, ELIAMEP, Associate Professor, Athens University of Economics and Business; and Panos Politis-Lamprou, BSc, Athens University of Economics and Business.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
Το Μανιφέστο του Βεντοτένε 
Καθημερινή 6/6
Ο Γιώργος Παγουλάτος γράφει για τα πρώτα βήματα της ενωμένης Ευρώπης όπως την οραματίστηκε ο Αλτιέρο Σπινέλι και την κληρονομιά του ευρωπαϊκού φεντεραλισμού.
Media
 
The Ventotene Manifesto
Kathimerini 6/6 
George Pagoulatos writes about the first steps towards a unified Europe as envisioned by Altiero Spinelli, and the legacy of the European federalist project.
Ο μήνας του μέλιτος ΗΠΑ-Ευρώπης
ΣΚΑΙ 100,3 
Ο Δημήτρης Κούρκουλας μιλά για τις σχέσεις HΠΑ-Ευρώπης, για το ταξίδι του προέδρου Μπάιντεν στην Ευρώπη και τις προσδοκίες για μία νέα εποχή στις ευρω-ατλαντικές σχέσεις.
A transatlantic honeymoon
Skai 100,3 
Dimitris Kourkoulas talks about US-European relations, the visit of President Biden to the Continent and the expectations for a new era in Euro-Atlantic relations.
40 χρόνια που άνοιξαν την Ελλάδα
Δημόσια Πορτογαλική Τηλεόραση RTP 8/6
Ο Γιώργος Παγουλάτος μιλάει για τα 40 χρόνια συμμετοχής της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, την στήριξη της Ένωσης στα κράτη–μέλη της, αλλά και τις ατελείς εγγυήσεις ασφάλειας που παρέχει.
40 years that opened up Greece
Portuguese Public Broadcasting Corporation (RTP) 8/6
George Pagoulatos talks about Greece’s 40 years in the EU, EU support for its members, but also the incompleteness of the Union when it comes to providing security guarantees to its members.
Πλοηγός της πολιτικής οικονομίας
Καθημερινή 6/6
Ο Γιώργος Παγουλάτος εξηγεί γιατί η ΕΕ προσέδωσε στην Ελλάδα ένα έρμα στρατηγικής σταθερότητας που απουσίαζε από τον ευμετάβολο κοινωνικό και πολιτικό της κορμό.
Navigator of our political economy
Kathimerini 6/6
George Pagoulatos explains why the European Union gave Greece an anchor of strategic stability that had been absent from its volatile social and political core.
Τα κρίσιμα ραντεβού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
Τα Νέα 8/6 
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για τις επόμενες δύο κρίσιμες συναντήσεις που δυνητικά θα κρίνουν τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, την EE και τη Δύση.
Two crucial meetings for Greek-Turkish relations
Ta Nea 8/6
Panayiotis Ioakimidis writes about two critical upcoming meetings that have the potential to determine Turkey’s relations with Greece, the EU and the West for years to come.
Γεωπολιτικές Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ανατολική Μεσόγειο
Ο Παναγιώτης Τσάκωνας μιλά για την ανακολουθία "λόγων και έργων" της Γερμανίας όσον αφορά τη μη-πρόσκληση της Ελλάδας στη Διάσκεψη του Βερολίνου για το μέλλον της Λιβύης, για τις συνόδους κορυφής ΝΑΤΟ και ΕΕ, και τη διαμόρφωση της νέας ευρωτουρκικής σχέσης μέσω διασύνδεσης της αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης με την υποχρέωση εγκατάλειψης από την Τουρκία του casus belli και την αποδοχή του Διεθνούς Δικαστηρίου.
Geopolitical challenges in the Eastern Mediterranean
Panayotis Tsakonas speaks  about the inconsistency between Germany's "words and deeds" regarding the non-invitation of Greece to the Berlin Conference on the future of Libya, about the NATO and EU summits , Greek-Turkish relations and the formation of the new EU-Turkey relationship through linking the upgrading of the Customs Union with the obligation of Turkey to abandon the casus belli and accept the International Court of Justice in The Hague.
Υπότροποι της ιστορίας
Τα Νέα 7/6 
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για τις πληγές του παρελθόντος, τις λεπτές ισορροπίες των διακρατικών σχέσεων και τα εξοπλιστικά προγράμματα.
Recipients of history
Ta Nea 7/6 
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis writes about the wounds of the past and the delicate balance between intergovernmental relations and armament programmes.
Γερμανία και Τουρκία: Αδαμάντινη επέτειος
Duvarenglish.com 8/6
Ο Ekrem Eddy Güzeldere, με αφορμή την κατασκευή ενός χώρου λατρείας για Χριστιανούς, Εβραίους και Μουσουλμάνους στο Βερολίνο, γράφει για τα 60 χρόνια ταραχώδους γερμανοτουρκικής συνεργασίας.
Germans and Turks: their Diamond wedding anniversary
Duvarenglish.com 8/6
Ekrem Eddy Güzeldere writes about the 60 turbulent years of German-Turkish cooperation as construction work begins on a single place of worship for Christians, Jews and Muslims in the centre of Berlin.
Αλλάζουν οι καιροί για την τουρκική αντιπολίτευση;
To Bήμα 6/6
Ο Γιώργος Αγγελετόπουλος και ο Ευάγγελος Αρεταίος αναλύουν το σκηνικό στην Τουρκία και εξηγούν γιατί η αντιπολίτευση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Is there a change in the air for the Turkish opposition?
To Vima 6/6
George Angeletopoulos and Evangelos Areteos analyze Turkey’s political scene and explain why the Turkish opposition is of particular interest under the current circumstances.
Μεταξύ εγκλήματος και πολιτικής
Τα Νέα 5/6 
Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης γράφει για τις διασυνδέσεις της τουρκικής πολιτικής σκηνής με την εγχώρια μαφία με αφορμή τους ισχυρισμούς του Σεντάτ Πεκέρ.
Between organized crime and politics
Ta Nea 5/6 
Ioannis N. Grigoriadis writes about the links between the Turkish political scene and the domestic mafia in the light of Sedat Peker’s allegations.
Καθορίζοντας νέα πρότυπα και στόχους για τις σχέσεις ΕΕ- Τουρκίας
H Αγγελική Δημητριάδη εξετάζει πώς η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας επηρέασε τις ευρωτουρκικές σχέσεις, στο συλλογικό Κείμενο Πολιτικής «Defining New Modes, Models, and Agendas for EU-Turkish Relations» του German Marshall Fund.
Defining New Modes, Models, and Agendas for EU-Turkish Relations 
Angeliki Dimitriadi looks at the EU-Turkey Statement and examines how it has affected EU-Turkish relations, in the collective policy paper “Defining New Modes, Models, and Agendas for EU-Turkish Relations” published by the German Marshall Fund.
H αναβάθμιση των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Κοσόβου
Αθήνα 9,84 5/6
Ο Μπλεντάρ Φετά μιλάει για την απόφαση της Αθήνας να αναβαθμίσει τις διμερείς σχέσεις με το Κόσοβο και τον διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας.
Upgrading relations between Greece and Kosovo
Athina 9,84 5/6
Bledar Feta talks about Athens’ decision to enhance bilateral relations between the two countries, and the Belgrade-Pristina normalization dialogue.
Γέλως άκαιρος κλαυθμάτων παραίτιος
Cnn.gr 9/6
O Νικόλαος Φαραντούρης εξηγεί γιατί είναι πρόωρο να προεξοφλεί κανείς μια ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας πριν ακόμη βγει η χώρα από την οικονομική περιπέτεια της πανδημίας.
Wrong to laugh with the unexpected
Cnn.gr 9/6 
Nikolaos Farantouris writes about the prospects for the Greek economy and explains why it is premature to anticipate growth before the country has even emerged from the trials and tribulations of the pandemic.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Προσεχείς διαδικτυακές εκδηλώσεις
 
"Οι Προοπτικές της Συμφωνίας των Πρεσπών", παρουσίαση δημοσκόπησης, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Τετάρτη 16 Ιουνίου, 12:00-13:30 (στα αγγλικά).
Upcoming online events

 
“Presentation of a Poll: The Prospects of the Prespa Agreement”, online public discussion in cooperation with the Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Greece and Cyprus Office, Wednesday 16 June, 12:00-13:30 (EEST).
“Οι νέες διασπορικές κοινότητες της 'νέας' Τουρκίας”, δημόσια διαδικτυακή συζήτηση (στα αγγλικά), Τετάρτη 16 Ιουνίου, 17:00-18:00.
“New Turkey’s New Diasporas”, online public discussion, Wednesday 16 June, 17:00-18:00 (EEST).
Βίντεο
Video
Παρουσίαση του Έργου ATHENA 
Η κοινοπραξία του έργου ATHENA, για την ενίσχυση των επιχειρηματικών ικανοτήτων μεταναστριών, παρουσίασε το έργο σε εμπλεκόμενους φορείς και τον Τύπο, με τους εταίρους του έργου να περιγράφουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο στις χώρες τους.
Presentation of the ATHENA project 
The consortium of the ATHENA project, which seeks to enhance the entrepreneurial capacities of migrant women, presented the project to stakeholders and the Press, with each partner noting the expected impact of the project in their country.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Λαϊκισμός εναντίον αντιλαϊκισμού
Στο νέο podcast, ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο Μάνος Τσατσάνης, Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητούν με την Οντίν Λιναρδάτου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Demos, για τις διάφορες μορφές λαϊκισμού, τον ρόλο των ελίτ, την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, τις στρατηγικές των μη λαϊκιστικών κομμάτων στην αντιμετώπισή του, τα παραδοσιακά ΜΜΕ, τα λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος, τις αντιδράσεις των πολιτών στις προκλήσεις που θέτει ο λαϊκισμός και τις επιπτώσεις λαϊκιστικών κυβερνήσεων στη δημοκρατική διακυβέρνηση.
Podcast
 
Populism vs anti-populism
In our latest podcast, Dimitri Α. Sotiropoulos, Senior Research Fellow at ELIAMEP and Professor of Political Science at the University of Athens, and Manos Tsatsanis, Research Fellow at ELIAMEP, talk to Odin Linardatou about the DEMOS (Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe) Programme, and specifically about different forms of populism, the role of elites, the lack of public confidence in institutions, the basic strategies non-populist parties employ to deal with populism, the traditional media, the mistakes and omissions of the past, reactions to the challenges posed by populism, and the impact of populist governments on democratic governance.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Ευκαιρίες
 
Το ΕΛΙΑΜΕΠ προσκαλεί ενδιαφερόμενους/-ες ερευνητές/-τριες για την υποβολή υψηλής ποιότητας ερευνητικής πρότασης για την “Marie Skłodowska–Curie Individual Fellowship” 2021 στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
Opportunities
 
The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) invites pre-applications from researchers who wish to submit a high quality “Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship” 2021 proposal in the social sciences and humanities.
.
Το ΕΛΙΑΜΕΠ  ζητά εκπαιδευόμενους/-ες (μερικής απασχόλησης) για διοικητική υποστήριξη στο Τμήμα Ανάπτυξης.
ELIAMEP is looking for trainees (part-time) to provide administrative support to the Development Department.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp