Ahead of the 5-party meeting on Cyprus
Κύπρος: ενόψει της πενταμερούς. Οι κρίσιμες εκλογές στην Αλβανία. Η σημειολογία ενός δικτάτορα. Σύγκρουση Ρωσίας–Ουκρανίας. Οι προκλήσεις της Ευρώπης και 40 χρόνια ΕΕ. Η στρατηγική των εμβολιασμών. Οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα. Δημοσιογραφία και τεχνητή νοημοσύνη. Διπλωματία και σκληρές αλήθειες.
Cyprus: ahead of the five-party meeting. What’s at stake in Albania’s crucial elections. The semiology of a dictator. The Russia-Ukraine conflict. Europe’s challenges and Greece’s 40 years in the EU. The covid-19 vaccination strategy. Organized crime in Greece. Journalism and artificial intelligence. Diplomacy and harsh truths.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Ενόψει της πενταμερούς: Συγκλίσεις και γεφυρώσιμες αποκλίσεις προς την επανένωση της Κύπρου

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφουν οι Δρ. Γιώργος Καλπαδάκης, Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, και Νίκος Τριμικλινιώτης, Καθηγητής στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Publications
 
Ahead of the five-party meeting: Convergences and bridgeable differences towards the reunification of Cyprus
A Policy Paper by Dr. George Kalpadakis, Research Fellow of ELIAMEP, and Nicos Trimikliniotis, Professor and Head of the Centre for Fundamental Rights at the University of Nicosia. 
Οι εκλογές του Απριλίου 2021 στην Αλβανία και τα διακυβεύματά τους

Το κείμενο υπογράφουν οι Ιωάννης Αρμακόλας, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος ΝΑ Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, και Μπλεντάρ Φετά, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Συνδημοσίευση Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) και ΕΛΙΑΜΕΠ.
Can Albania Exorcise the Ghost of Elections Past? The Milestone April 2021 Elections
A Policy Paper by Ioannis Armakolas, Senior Research Fellow and Head of ELIAMEP’s South-East Europe Programme, and Bledar Feta, ELIAMEP Research Associate. A joint publication by Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) and ELIAMEP.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
Που βαδίζει η Ευρώπη; 
Lifo.gr 22/4
O Γιώργος Παγουλάτος μιλάει για τις προκλήσεις της Ευρώπης, τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην ΕΕ, τις ευρωατλαντικές σχέσεις και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.
Media
 
Where is Europe going? 
Lifo.gr 22/4 
George Pagoulatos talks about the challenges facing Europe, the 40 years of Greece’s EU membership, the Euro-Atlantic relations, and the European way of life.
Υπέρ της στρατηγικής εμβολιασμού Covid-19 της ΕΕ
Global Policy Journal 20/4 
Οι Δημήτρης Κατσίκας και Απόστολος Φασιανός γράφουν για τη στρατηγική εμβολιασμού της ΕΕ και τη σημασία της για την διασφάλιση της ισότητας, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την επόμενη μέρα στον τομέα της εργασίας και της οικονομίας.
In defense of the EU’s Covid-19 vaccine strategy
Global Policy Journal 20/4 
Dimitris Katsikas and Apostolos Fasianos write about the EU’s vaccination strategy and its importance for ensuring equality and for European integration, noting its significance for the next day in the labour market and the economy.
Σκιές, εμβόλια και σκιαγραφικά
Tα Νέα 20/4 
Ο Αντώνης Τριφύλλης γράφει για την παγκόσμια διαδικασία εμβολιασμού, τα κακώς κείμενα και την στάση της ΕΕ.
Shadows, vaccines and contrast agents
Τa Nea 20/4
Antonis Trifyllis writes about the global vaccination process, the failures to date, and the strategy of the European Union.
Σύγκρουση «λογικών»
Καθημερινή 19/4 
Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα των μέτρων που ελήφθησαν κατά του Covid-19 καταδεικνύοντας πώς συγκρούεται η λογική των μέτρων με την εναλλακτική λογική της ανάγκης να ανοίξει η οικονομία.
A conflict of “logics”
Kathimerini 19/4 
Dimitris A. Sotiropoulos presents the timeline of measures taken against Covid-19, highlighting the discrepancy behind their underlying logic and the alternative logic that has led to the current demands to reopen the economy.
Εύθραυστες ισορροπίες
Tα Νέα 21/4 
Η Παναγιώτα Μανώλη γράφει για τις εύθραυστες ισορροπίες στην Κριμαία και στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου, τον ρόλο της Ρωσίας και τη θέση των ΗΠΑ.
Fragile Balances
Ta Nea 21/4  
Panagiota Manoli writes about the fragile balance in the Crimea and the wider Caucasus region, the role of Russia, and the role the United States could play.
“Και του σαλονιού και του λιμανιού;”
Tα Νέα 19/4
Ο Παναγιώτης Τσάκωνας αναλύει την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και το ρόλο της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς διπλωματίας.
Plain talk when needed 
Τa Nea 19/4 
Panayotis Tsakonas analyzes Greek-Turkish relations over the last decade and the role of Greek, European and international diplomacy.
Μπροστά σε αποφάσεις
Τα Νέα 20/4 
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης εξηγεί γιατί η Ελλάδα πρέπει να παρουσιάσει προς τους συμμάχους της και την Τουρκία ένα συγκεκριμένο και συνεκτικό διπλωματικό πρόσωπο.
Faced with decisions
Ta Nea 20/4 
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis explains why Greece should present both its allies and Turkey with a concrete and coherent diplomatic face.
“Δώστε στη διπλωματία μία ευκαιρία…”
Τα Νέα 20/4
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης εξηγεί γιατί η διπλωματία παίζει κυρίαρχο ρόλο στις διμερείς σχέσεις και πρέπει να διεξάγεται διακριτικά.
“Give diplomacy a chance…”
Ta Nea 20/4 
Panayiotis Ioakimidis explains why diplomacy has to play a major role in bilateral relations and should be conducted discretely.
Οργανωμένο έγκλημα και Ελλάδα
Τα Νέα 19/4
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα με αφορμή τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.
Organized crime and Greece
Ta Nea 19/4 
Triandafyllos Karatrantos writes about organized crime in Greece in the light of the recent murder of a Greek investigative journalist.
Δημοσιογραφία και τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα
Ekathimerini.com 16/4
Ο Γιώργος Τζογόπουλος με αφορμή την προτεραιότητα της πορτογαλικής Προεδρίας στην ψηφιακή μεταμόρφωση της ΕΕ, γράφει για την τεχνητή νοημοσύνη και την επόμενη μέρα της δημοσιογραφίας.
Journalism and AI in Greece

Ekathimerini.com 16/4
In the light of the priority the Portuguese Presidency has placed on the digital transformation of the EU, George Tzogopoulos writes about Artificial Intelligence and its importance for the next day in journalism.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Βίντεο:
 
Video:
 

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Ποιος είναι και ποιος δεν είναι δικτάτορας;
Στο νέο podcast, o Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Καθηγητής πολιτικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κύριος Ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τον ολοκληρωτισμό, για το ποιος είναι δικτάτορας και ποιος όχι, για τον αυταρχισμό και τα καθεστώτα που καταστρέφουν τον κοινωνικό ιστό, για τις επαναστάσεις τον 21ο αιώνα, την Αραβική Άνοιξη, τους κινδύνους για τις φιλελεύθερες δημοκρατίες και τη σημασία της ατομικής ευθύνης.
Podcast
 
Who is and who is not a dictator?

In our latest podcast, Dimitris A. Sotiropoulos, Professor of Political Science, University of Athens, Senior Research Fellow at ELIAMEP, talks to Odin Linardatou about Hannah Arendt and totalitarianism, about who is and who is not a dictator, about authoritarianism and regimes that destroy the fabric of society, revolutions in the 21st century, the Arab Spring, the dangers facing liberal democracies, and the importance of individual responsibility.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Ευκαιρίες
 
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την  1η Διαδικτυακή Θερινή Ακαδημία Διεθνούς Πολιτικής "Είναι η Ανατολική Μεσόγειος καταδικασμένη σε αστάθεια; Προοπτικές συνεργασίας και σταθερότητας". Συνδιοργάνωση με το Institute of Global Affairs του Αμερικανικού Κολλεγίου (Deree)
Opportunities
 
Call for Applications for the 1st Global Politics Online Summer Academy on "Is the Eastern Mediterranean Doomed to Instability? Prospects for Cooperation and Stability". In cooperation with the Institute of Global Affairs of the American College of Greece.
 
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp