Mutual assistance – Democracy challenges
Ελλάδα-Γαλλία, αμοιβαία συνδρομή και ΕΕ. Ρωσία-Τουρκία, ανταγωνιστική συνεργασία. Κίνα-Tουρκία, σημαντική σχέση. Σύγχρονα μοτίβα διασποράς της Νέας Τουρκίας. ΕΕ και Δυτικά Βαλκάνια, ένας αγώνας δρόμου. Νέες προκλήσεις στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Aκροδεξιός εξτρεμισμός στην πανδημία. Κατανοώντας την τρομοκρατία. Φόροι κληρονομιάς και γονικής παροχής στις χώρες του ΟΟΣΑ. Ανοιχτός διάλογος ευρωπαίων πολιτών με την ΕΕ. 
Greece-France, mutual assistance clause, and the EU. Russia-Turkey, a competitive collaboration. China-Turkey, an important relationship. New Turkey’s new diasporic constellations. EU and the Western Balkans: a road race. New challenges facing European democracies. Far-right extremism in the pandemic era. Understanding terrorism. Inheritance and parental benefit taxes in OECD countries. The first open dialogue between European citizens and the EU
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Σύγχρονα μοτίβα διασποράς για τη νέα Τουρκία: Η γενιά του Γκεζί και μετά

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφουν ο Ahmet Erdi Öztürk, Αναπληρωτής Καθηγητής στο London Metropolitan University, Ερευνητής Marie Sklodowska Curie στο Πανεπιστήμιο του Coventry, Ερευνητής Εξωτερικού στο Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ και η Bahar Baser, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής της Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Durham. (EN)
Publications
 
New Turkey’s new diasporic constellations: The Gezi generation and beyond
A Policy Paper by Ahmet Erdi Öztürk, Associate Professor, London Metropolitan University, Marie Sklodowska Curie Fellow, Coventry University and GIGA, and Non-Resident Scholar, Turkey Programme, ELIAMEP and Bahar Baser, Associate Professor in Middle East Politics, School of Government and International Affairs, Durham University. (ΕΝ)
“Εκστρατευτικό κεφάλαιο” στην Ανατολική Μεσόγειο: Γιατί η Τουρκία έχει σημασία για την Κίνα και αντίστροφα
Tο Κείμενο Εργασίας υπογράφει ο Jens Bastian, ειδικός σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ. (EN)
“Expeditionary Capital” in the Eastern Mediterranean: Why Turkey Matters to China and Vice Versa

 A Working Paper by Jens Bastian, Senior Policy Advisor, ELIAMEP. (EN)
Αντιδράσεις Πολιτών στον Λαϊκισμό στην Ευρώπη: Πως ανταποκρίνονται οι ομάδες-στόχοι στη λαϊκιστική πρόκληση;
To Κείμενο Εργασίας υπογράφουν για το έργο Demos οι:
Osman Şahin (Glasgow Caledonian University), Federico Vegetti (University of Turin), Umut Korkut (GCU), Giuliano Bobba (UNITO), Moreno Mancosu (UNITO), and Antonella Seddone (UNITO), Agnieszka Stępińska (Adam Mickiewicz University, AMU), Samuel Bennett (AMU), Artur Lipiński (AMU), Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Μάνος Τσατσάνης, Αλεξία Μητσικώστα (ELIAMEP), Zsuzsanna Árendás, Vera Messing (Centre for Social Sciences, Budapest), Nicolas Hubé, and Martin Baloge (University of Lorraine). (EN)
Citizens’ Reactions to Populism in Europe: How do target groups respond to the populist challenge?

Α Working Paper for Demos by:

Osman Şahin (Glasgow Caledonian University, GCU), Federico Vegetti (University of Turin, UNITO), Umut Korkut (GCU), Giuliano Bobba (UNITO), Moreno Mancosu (UNITO), Antonella Seddone (UNITO), Agnieszka Stępińska (Adam Mickiewicz University, Poznan, AMU), Samuel Bennett (AMU), Artur Lipiński (AMU), Dimitri Sotiropoulos, Manos Tsatsanis, Alexia Mitsikostas (ELIAMEP), Zsuzsanna Árendás, Vera Messing (Centre for Social Sciences, Budapest), Nicolas Hubé, and Martin Baloge (University of Lorraine, UL). (EN)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Συμφωνίες και εταιρικές σχέσεις
 
“Ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής” και πραγματισμός
Τα Νέα 4/10
Ο Παναγιώτης Τσάκωνας γράφει για τη νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και τη σημασία της σε περίπτωση έντασης με την Τουρκία.
Agreements and partnerships

 
The “mutual assistance clause” and pragmatism
Ta Nea 4/10 
Panayotis Tsakonas writes about the new defense agreement between Greece and France, focusing on the mutual assistance clause and its significance in case of tensions between Greece and Turkey. (GR)
Το Σαχέλ και η αποτρεπτική ισχύς της Ελλάδας 
Τα Νέα 8/10
Ο Αντώνης Καμάρας εξηγεί, με αφορμή την αμυντική συμφωνία Ελλάδας–Γαλλίας, γιατί η ελληνική αποτρεπτική ισχύς θα παραμείνει επικίνδυνα λειψή εάν οι μόνιμοι στρατιωτικοί δεν αποκτήσουν σύγχρονες εμπειρίες μάχης συνεπιχειρώντας με έναν από τους πλέον αξιόμαχους στρατούς στον κόσμο, τον γαλλικό.
The Sahel and the deterrent power of Greece 
Ta Nea 8/10 
On the occasion of the ratification of the defense agreement between Greece and France, Antonis Kamaras explains that if Greek professional soldiers do not gain modern combat experience by co-operating with the French army, one of the most powerful in the world, Greece’s deterrence will remain dangerously underpowered.
Η Γαλλία, η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής και η ΕΕ 
Το Βήμα 3/10
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης αναλύει τα ερωτηματικά που εγείρει η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην αμυντική συμφωνία Ελλάδας–Γαλλίας.
France, the mutual assistance clause, and the EU
To Vima 3/10 
Panayiotis Ioakimidis analyzes the questions raised by the mutual assistance clause included in the Greece-France defense agreement. (GR)
Tο καλύτερο ως εχθρός του καλού
Athens Voice 7/10
Ο Παναγιώτης Τσάκωνας αναλύει τη στάση της μείζονος αντιπολίτευσης στην ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία.
The best as an enemy of good
Athens Voice 7/10 
Panayiotis Tsakonas analyzes the position of the main opposition to the Greece-France defence agreement. (GR)
Φοβίες, δυσαρέσκειες, ρωγμές
Τα Νέα 7/10 
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης αναλύει τη σημασία της δυναμικής επαναφοράς στο προσκήνιο της αμυντικής αυτονομίας της Ευρώπης.
Phobias, resentments, cracks
Ta Nea 7/10
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis analyzes the significance of the dynamic return of the debate on European defense autonomy. (GR)
«Το επόμενο βήμα θα είναι η δημιουργία λειτουργικών Ευρωπαϊκών Ομάδων Μάχης»
Vimapress 7/10
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος μιλάει για τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό περιβάλλον και την επιρροή τους στα ελληνικά συμφέροντα.
“The next step will be the creation of operational European Battle Groups”

Vimapress 7/10
Triandafyllos Karatrantos talks about developments in the geopolitical environment and their impact on Greek interests. (GR)
Η σύνοδος Πούτιν- Ερντογάν και η ισορροπία της Τουρκίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας
The Greek Current 4/10 
Ο Nicholas Danforth αναλύει την τελευταία σύνοδο κορυφής Πούτιν-Ερντογάν και το εξισορροπητικό παίγνιο που επιχειρεί η Τουρκία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. (EN)
The Putin-Erdoğan summit and Turkey’s balancing act between the US and Russia
The Greek Current 4/10 
Nicholas Danforth analyzes the latest summit between Putin and Erdogan and looks at the balancing act Turkey is attempting between the US and Russia. (EN)
“Τουρκία και Ρωσία έχουν αναπτύξει ένα αξιοσημείωτο είδος ανταγωνιστικής συνεργασίας”
Conversationsix.com 4/10
Ο Nicholas Danforth μιλάει για την επίσκεψη Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, την αντίδραση Μπάιντεν και τις σχέσεις ΗΠΑ, Τουρκίας και Ρωσίας. (EN)
“Turkey and Russia have developed a remarkable kind of competitive collaboration”
Conversationsix.com 4/10
Nicholas Danforth talks about Erdogan’s visit to New York, Biden’s reaction, and relations between the United States, Turkey and Russia. (EN)
Γερμανικές εκλογές και Τουρκία: οι Γερμανοί βουλευτές τουρκικής και κουρδικής καταγωγής
duvaR.english 5/10
Ο Εκρέμ Έντυ Γκιουζέλντερε γράφει για τις γερμανικές εκλογές, για τους 18 βουλευτές τουρκικής και κουρδικής καταγωγής και τι σημαίνει η εκλογή τους για τις γερμανοτουρκικές σχέσεις. (EN)
German elections and Turkey: German MPs of Turkish and Kurdish origin

duvaR.english 5/10
Ekrem Eddy Güzeldere writes about the German elections, the 18 MPs with a Turkish and Kurdish background, and what they mean for German-Turkish relations. (EN)
Η Τουρκία θα προσπαθήσει να δώσει νομικό χαρακτήρα στα επιχειρήματά της 
Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ 6/10
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης μιλάει για τον νέο γύρο των διερευνητικών επαφών, τους στόχους της Τουρκίας και εξηγεί γιατί οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να βρουν διεξόδους συνεννόησης με την Τουρκία.
Turkey will try to give a legal character to its arguments

Proto Programma ERT 6/10
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis talks about the new round of exploratory talks and Turkey’s goals, explaining why the US will try to find ways to reach out to Turkey. (GR)
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Ευρωπαϊκές και εσωτερικές προκλήσεις
 
Διάσκεψη για το Mέλλον της Ευρώπης: μια ιστορικής σημασίας πρωτοβουλία
ΕΡΤ 1 6/10
Ο Γιώργος Παγουλάτος μιλάει για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και τις πρωτοβουλίες διαλόγου των Ευρωπαίων πολιτών σε Ελλάδα και Ευρώπη.
European and domestic challenges
 
Conference on the Future of Europe: a historic initiative 

ERT 1 6/10
George Pagoulatos talks about the Conference on the Future of Europe, the aspirations of EU citizens, and citizens’ initiatives taking place in Greece and Europe.
Οι σημερινές προκλήσεις στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες
Kathimerini English Edition 5/10
Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος και η Αλεξία Μητσικώστα αναλύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες.
Challenges facing European democracies today 
Kathimerini English Edition 5/10
Dimitri A. Sotiropoulos and Alexia Mitsikostas analyze the challenges that European democracies face today. (EN)
«Η ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια τρέχει μόνη της, αλλά κινδυνεύει να τερματίσει δεύτερη»
European Western Balkans 1/10 
 O Ιωάννης Αρμακόλας επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται σε κρίση, ενώ η περιοχή αναμένει από την ΕΕ να δηλώσει αξιόπιστα εάν είναι έτοιμη να δεχθεί τα Δυτικά Βαλκάνια.
“The EU is the only runner in the Western Balkans race, but it’s in danger of coming second”
European Western Balkans 1/10 
Ioannis Armakolas points out that the Western Balkans’ European perspective is in crisis as the region waits for the EU to say whether it is realistically and credibly ready to accept the Western Balkans into the Bloc. (EN)
«Συνασπισμός των κρατών-μελών υπέρ της διεύρυνσης για να πειστούν οι σκεπτικιστές»
Αθήνα 9,84 7/10
Ο Ιωάννης Αρμακόλας, με αφορμή την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ–Δυτικών Βαλκανίων στη Σλοβενία, μιλά για τις επιφυλάξεις χωρών όπως η Γαλλία για το θέμα της διεύρυνσης και της δυνατότητας της ΕΕ να «απορροφά» νέα μέλη.
“A coalition of the EU member states in favour of enlargement to convince the sceptics”
Athina 9,84 7/10 
Ioannis Armakolas comments on the recent EU-Western Balkans Summit in Slovenia, and notes that, once again, countries including France appeared cautious on the issue of enlargement and the EU’s ability to “absorb” new members. (GR)
Κατανοώντας την τρομοκρατία αποδομούμε τον φόβο του θανάτου
The Book's Journal 3/10
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος και η Δέσποινα Λιμνιωτάκη γράφουν για την ανάγκη να κατανοήσουμε την τρομοκρατία για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ολοκληρωμένες πολιτικές παρεμβάσεις.
Understanding terrorism breaks down the fear of death
The Book's Journal 3/10
Triandafyllos Karatrantos and Despina Limniotaki write about the need to understand terrorism as a prerequisite for designing comprehensive policy interventions. (GR)
Λογική και πίστη
Capital.gr 5/10
Ο Θάνος Βερέμης γράφει για την εξέλιξη του αξιακού κώδικα των σύγχρονων κοινωνιών, τις μεταβολές και τα μοτίβα που παρατηρούνται, αλλά και τι μέλλει γενέσθαι την επόμενη μέρα.
Logic and faith
Capital.gr 5/10
Thanos Veremis writes about the evolution of modern societies’ code of values, the changes to this code, the patterns in these changes, and what we can expect from the next day. (GR)
Οι επιπτώσεις της πανδημίας στη βιώσιμη ανάπτυξη
Capital.gr 5/10
Ο Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος γράφει για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τον αντίκτυπο της πανδημίας στην επίτευξή τους και τους ρυθμούς ανάκαμψης.
The pandemic’s impact on sustainable development 
Capital.gr 5/10
Constantine Michalopoulos writes about the goals of sustainable development, the impact the pandemic has had on their achievement, and the pace of recovery. (GR)
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Προσεχείς εκδηλώσεις
 
“Ακροδεξιός Εξτρεμισμός στην Εποχή της Πανδημίας”, διαδικτυακή συζήτηση, Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, 18:00-19:00.
Συζητούν:
Βασιλική Γεωργιάδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τριαντάφυλλος Καρατράντος, Ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ
Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Επικεφαλής Συνηγορίας, SolidarityNow
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Συντονίζει η Οντίν Λιναρδάτου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Upcoming online events
 
“Far-right Extremism in the Pandemic Era”, online discussion (in Greek), Wednesday 13 October at 18:00-19:00 (EEST).
Participants:
Vassiliki Georgiadou, Professor, Department of Political Science and History, Panteion University
Triandafyllos Karatrantos, Research Fellow at ELIAMEP
Lefteris Papagiannakis, Head of Advocacy, SolidarityNow
Michalis Chrisochoidis, former Minister for Citizen Protection 
Μoderator: Odin Linardatou, Head of Communications at ELIAMEP.
“Ρωσία–Τουρκία: μία συγκρουσιακή φιλία;” διαδικτυακή συζήτηση (στα αγγλικά), Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, 16:00-17:00.
“Russian-Turkish Relations: Conflictual Camaraderie?”, online discussion, Thursday 14 October at 16:00-17:00 (EEST).
Βίντεο
Video
Διάλογος με τους Πολίτες για το Μέλλον της Ευρώπης
Συζητούν:
Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα
Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση, πρώην Επίτροπος ΕΕ
Βαγγέλης Ντηνιακός,  Δήμαρχος Χαϊδαρίου 
Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής, Εθνικός Εκπρόσωπος της Κοινωνίας Πολιτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.
Συντονίζει η δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ Εύα Αντωνοπούλου.
A Citizens Dialogue on the Future of Europe (GR)
Participants:
Margaritis Schinas, Vice-President of the European Commission for Promoting our European Way of Life
Miltiadis Varvitsiotis, Alternate Minister of Foreign Affairs for European affairs.
Anna Diamantopoulou, President, "DIKTIO" Network for Reform in Greece and Europe, former European Commissioner for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
Vangelis Diniakos, Mayor of Chaidari
George Pagoulatos, Professor, Director General of ELIAMEP, National Citizens’ Representative to the Conference on the Future of Europe
Moderator:
Eva Antonopoulou, journalist at SKAI TV.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Ποιες μεταρρυθμίσεις; Κυβερνώντας υπό εξωτερική πίεση
Στο νέο podcast η Καλλιόπη Σπανού, Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Ειδική Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, με αφορμή το νέο της βιβλίο "Ποιες μεταρρυθμίσεις; Κυβερνώντας υπό εξωτερική πίεση" (Εκδόσεις Πατάκη), συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τις μεταρρυθμίσεις, τις εξωτερικές πιέσεις κατά την μεγάλη οικονομική κρίση, για το ποιοι διέγνωσαν τα προβλήματα και καθοδήγησαν τις αναγκαίες πολιτικές, για το περιθώριο κινήσεων των κυβερνήσεων και τις χρόνιες αδυναμίες.
Podcast
 
What reforms? Ruling under external pressure
In our latest podcast, Calliope Spanou, Professor in the Department of Political Science and Public Administration at the University of Athens and Senior Policy Advisor at ELIAMEP, talks to Odin Linardatou on the occasion of the publication of her new book, Which reforms? Governing under external pressure" (Patakis Publications). They discuss reforms, external pressures during the great economic crisis, who diagnosed the problems and introduced the necessary and appropriate policies, the government’s scope for action, and long-standing weaknesses.
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp