Τurkey and the West: a hostile dance?
Tουρκία και Δύση: η δύσκολη σχέση. Γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στη Μεσόγειο. Αεριαγωγός EastMed. Τι πιστεύουν οι Αλβανοί για τους Έλληνες. Αρνητικό κοινωνικό κεφάλαιο και social media. Oικονομική ύφεση και το νέο δόγμα οικονομικής πολιτικής. Μοντέλα αστυνόμευσης. Η ελληνική επανάσταση και το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας.
Turkey and the West: a hostile dance. Greece’s geostrategic role in the Mediterranean. EastMed pipeline. What Albanians think about the Greeks. Negative social capital and social media. Εconomic recession and the new economic policy doctrine. Policing models. The Greek War of Independence and the first Constitution.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Τουρκία και Δύση: Άσπονδοι Σύμμαχοι
Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Νίκολας Ντάνφορθ, Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού, Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Publications
 
Turkey and the West: a hostile dance
A Policy Paper by Nicholas Danforth, Non-Resident Senior Research Fellow, Turkey Programme, ELIAMEP.
Στάσεις της κοινής γνώμης της Αλβανίας για την Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές
Το κείμενο υπογράφουν ο Ιωάννης Αρμακόλας, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ και ο Δρ. Γιώργος Σιάκας, Διευθυντής Ερευνών της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Greece and Albanian public opinion: trends and perspectives

Α Policy Paper by Ioannis Armakolas, Assistant Professor at the Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, University of Macedonia, Senior Fellow and Head of ELIAMEP's South-East Europe Programme; and Dr. George Siakas, Research Director at the Public Opinion Research Unit, University of Macedonia.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
Η προβολή ενός διαλλακτικού προσωπείου
Τα Νέα 16/3
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης εξετάζει τις προθέσεις του Τούρκου προέδρου και τη στάση της Ελλάδας.
Media
 
Presenting a conciliatory face

Ta Nea 16/3 
George Kaklikis examines the intentions of the Turkish President and Greece’s response.
Η εξομάλυνση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας θα έχει θετικές συνέπειες για την ανάπτυξη των δύο χωρών
Εμπρός, Εφημερίδα Ξάνθης 15/3 
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης μιλάει για τις δύσκολες ελληνοτουρκικές σχέσεις και το τι θα σημάνει η εξομάλυνσή τους και για τις δύο χώρες.
The normalization of Greek-Turkish relations will have positive impacts on both countries
Embros, newspaper of Xanthi, 15/3
Panayiotis Ioakimidis discusses the difficult relationship between Greece and Turkey and what the normalization of relations will mean for both countries.
Αεριαγωγός EastMed, ένας νέος Nabucco; 
Καθημερινή 16/3
Ο Μιχάλης Μυριάνθης εξηγεί τι θα σημαίνει για την Ελλάδα ενδεχόμενη εγκατάλειψη του EastMed.
EastMed pipeline: a new Nabucco?

Kathimerini 16/3
Mikhail Myrianthis analyzes the possible scenarios for Greece if the EastMed pipeline project is abandoned.
Αρνητικό κοινωνικό κεφάλαιο
Καθημερινή 16/3 
Ο Γιώργος Παγουλάτος γράφει για την πολιτική της πόλωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον αρνητισμό των χρηστών τους.
Negative social capital
Kathimerini 16/3 
George Pagoulatos writes about political polarization in social media and the negativity and anger of social media users.
Τι μοντέλο αστυνόμευσης έχουμε;
Tα Νέα 17/3
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για τις αλλαγές στα μοντέλα αστυνόμευσης των τελευταίων 100 χρόνων και το που βρίσκεται σήμερα η ελληνική αστυνομία.
What policing model do we have?
Ta Nea 17/3 
Triandafyllos Karatrantos writes about the changes in policing models over the last century and asks where the Greek police force finds itself today.
«Placebo» Δημοκρατίες
Τα Νέα 18/3
Ο Αντώνης Τριφύλλης γράφει για τον πόλεμο των εμβολίων και πως ιατρικά επιτεύγματα μετατρέπονται σε πολιτικά όπλα.
“Placebo” Democracies 
Ta Nea 18/3 
Antonis Trifyllis writes about the vaccine war and how medical achievements can be turned into political weapons.
Γεννήθηκα την 1η Ιανουαρίου 1822
Liberal.gr 15/3
Ο Θάνος Βερέμης γράφει για το πρώτο φιλελεύθερο Σύνταγμα των Ελλήνων πριν από 200 χρόνια.
I was born on January 1, 1822
Liberal.gr 15/3
Thanos Veremis writes about the first liberal Greek Constitution, which was written 200 years ago.
Πανδημία, πληθωρισμός και το νέο δόγμα οικονομικής πολιτικής
Capital.gr 18/3
Ο Δημήτρης Κατσίκας αναλύει τα οικονομικά προβλήματα που δημιούργησαν οι πολιτικές αντιμετώπισης της πανδημίας και εξηγεί γιατί θα είναι μακρύς ο δρόμος προς την ανάκαμψη.
Pandemic, inflation and the new economic policy doctrine
Capital.gr 18/3 
Dimitris Katsikas analyzes the economic problems caused by measures taken against the pandemic and explains why economic recovery will be a long time coming.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Ελλάδα: Ένας ανερχόμενος στρατηγικός παίκτης 
Στο νέο podcast, ο Michaël Tanchum, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Navarra, Κύριος Ερευνητής στο Austrian Institute for European and Security Policy, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου, για τον στρατηγικό πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να αναλάβει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, για τη σημασία της σχέσης Αθήνας-Καΐρου, για τη θέση-κλειδί του Πειραιά σε όλα τα σενάρια εξέλιξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφορών και ναυτιλίας, για το ρόλο που μπορεί να παίξει η ΕΕ και ποιες χώρες θα στηρίξουν την Ελλάδα, και για τις προσπάθειες της Αθήνας να εμβαθύνει τις σχέσεις της με τα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ.
Podcast
 
Greece: An up-and-coming strategic player 
In our latest podcast,  Michaël Tanchum, Professor of international relations at the University of Navarra, Senior Fellow at the Austrian Institute for European and Security Policy, talks to Odin Linardatou, about the strategic role Greece can play in the Eastern Mediterranean, the Middle East and the Gulf region; about the importance of Athens’ relationship with Cairo; about the centrality of the port of Piraeus and its key role in any scenario in which Greece serves as a transport and shipping hub; about how the EU, or certain EU member-states, can support Greece in this regard; and about Athens' efforts to deepen its cooperation with the UAE, Saudi Arabia and Israel.
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp