Glasgow Climate Summit – 
Western Balkans destabilized
Παγκόσμιο κλίμα, ηγέτες στη Γλασκώβη αποφασίζουν. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: γεωπολιτικές συνέπειες. Aποσταθεροποίηση στα Δυτικά Βαλκάνια. Εγκατέλειψε η Ευρώπη τη Βόρεια Μακεδονία; Οικονομική κρίση στην Τουρκία και επιπτώσεις. “Brussels effect” και Ελλάδα. Φτώχεια και κατώτατος μισθός. Κατανοώντας τη βία.
Global climate, leaders deciding in Glasgow. Geopolitical implications of the European Green Deal. Τhe Western Balkans destabilized. Has Europe abandoned North Macedonia? The political impact of Turkey’s economic crisis. “Brussels effect” and Greece. Poverty and the minimum wage. Understanding violence.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Κατανοώντας τη βία: Πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης
Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφουν ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, και η Δέσποινα Λιμνιωτάκη, κοινωνική ψυχολόγος, συνιδρύτρια της Healing Tree Community for Mental Health. 
Publications
 
Understanding violence: policies for preventing and countering violence
Α Policy Paper by Triandafyllos Karatrantos, ELIAMEP Research Fellow, and Despoina Limniotaki, social psychologist, co-founder of the Healing Tree Community for Mental Health. (GR)
Capitalising on constraint: Bailout politics in Eurozone countries
Νέο βιβλίο, Manchester University Press, με συν-συγγραφέα τη Στέλλα Λαδή, Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Queen Mary. (EN) 
Capitalising on constraint: Bailout politics in Eurozone countries
A new book, published by Manchester University Press, co-authored by Stella Ladi, ELIAMEP Research Fellow, Reader at Queen Mary University of London and Associate Professor, Panteion University. (EN)
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Διάσκεψη για το Κλίμα
 
Νέα αρχή ή μία από τα ίδια;
Τα Νέα 30/10
Ο Γιώργος Κωστάκος γράφει για τη Διάσκεψη του ΟΗΕ στη Γλασκώβη για το Κλίμα και ανατρέχει σε προηγούμενες συμφωνίες αναμένοντας πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις.
Planet Summit: COP26
 
A new beginning or more of the same?
Ta Nea 30/10
Georgios Kostakos writes about the UN Climate Change Conference in Glasgow and looks back at previous agreements in anticipation of more ambitious climate action commitments. (GR)
Οι γεωπολιτικές συνέπειες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
Τα Νέα 30/10
Η Εμμανουέλα Δούση γράφει για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αναλύει τις πολλαπλές αναγνώσεις του εγχειρήματος και υπογραμμίζει την ανάγκη επιδέξιας κλιματικής διπλωματίας για τη διάσωση του πλανήτη.
The geopolitical implications of the European Green Deal
Ta Nea 30/10
Emmanuella Doussis writes about the European Green Deal, analyzing the multiple interpretations of the project and emphasizing the need for skilful climate diplomacy if we are to save the planet. (GR)
"Ο ενεργειακός μετασχηματισμός να συμπεριλάβει τις τοπικές κοινωνίες”
Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ 4/11
Ο Νικόλαος Φαραντούρης μιλάει για την 26η Διάσκεψη του ΟΗΕ στην Γλασκώβη, την ενεργειακή κρίση και την ενεργειακή μετάβαση.
“Energy transformation should include local communities”
Proto Programma ERT 4/11
Nikolaos Farantouris speaks about the 26th UN Conference in Glasgow, the energy crisis, and energy transition. (GR)
“Brussels Effect” – Ελλάδα και περιβάλλον 
Το Βήμα 31/10 
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για την επίδραση της ΕΕ στον παγκόσμιο χάρτη αλλά κυρίως στα κράτη-μέλη της και αναλύει τα κύματα ευρωπαϊκής επιρροής στην Ελλάδα.
The “Brussels Effect” – Greece and the environment
To Vima 31/10
Panayiotis Ioakimidis writes about the EU’s influence on the world and especially on its member states, analyzing the waves of European Union influence in Greece. (GR)
Άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ; 
Τα Νέα 1/11 
Ο Μάνος Ματσαγγάνης γράφει για την ανάγκη «λελογισμένης» αύξησης του κατώτατου μισθού και για τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στις δυνατότητες και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας.
An immediate increase of the minimum wage to 800 euros?
Ta Nea 1/11 
Manos Matsaganis writes about the need for a “reasonable” increase in the minimum wage and the delicate balance between the potential and the resilience of the Greek economy. (GR)
Επιτυχία αλλά και χαμένη ευκαιρία

GR Diplomatic Review 4/11
Ο Παναγιώτης Τσάκωνας αναλύει τα αποτελέσματα της Συνόδου EUMED9 που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και εξηγεί τα σημεία κλειδιά της «Διακήρυξης των Αθηνών».
Success but also an opportunity missed 
GR Diplomatic Review 4/11
Panayotis Tsakonas analyzes the results of the recent EUMED9 summit in Athens and explains the key points of the “Athens Declaration”. (GR)
“Η Μέρκελ λειτουργούσε υπό ισχυρούς θεσμικούς περιορισμούς”
ΣΚΑΙ RADIO 100,3 29/10
Ο Γιώργος Παγουλάτος μιλά για την αποχώρηση της Άνγκελα Μέρκελ από το γερμανικό και ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο, και τον αμφιλεγόμενο απολογισμό της.
“Merkel operated under extremely rigid institutional restrictions” 
SKAI RADIO 100,3 29/10
George Pagoulatos talked about Angela Merkel’s departure from the German and European political landscape, the difficulties she faced, and her mixed legacy. (GR)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Σε τεντωμένο σχοινί τα Δυτικά Βαλκάνια
 
Η αποσταθεροποίηση των Βαλκανίων
Τα Νέα 4/11
Ο Δημήτρης Κούρκουλας γράφει για την αποσταθεροποίηση των Βαλκανίων, τα προβλήματα που σωρεύονται στην περιοχή και την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής.
The Western Balkans on a tightrope
 
The destabilization of the Balkans
Ta Nea 4/11
Dimitris Kourkoulas writes about the destabilization of the Balkans, the problems that are accumulating in the region, and the need for an integrated strategy. (GR)
Πολιτική Ρευστότητα στην Βόρεια Μακεδονία
Τα Νέα 5/11
O Γιώργος Χρηστίδης γράφει για τις επιπτώσεις από την παραίτηση του πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ στο πολιτικό σκηνικό της Βόρειας Μακεδονίας.
Political Fluidity in North Macedonia 

Ta Nea 5/11
Yorgos Christidis writes about the impact of the resignation of Prime Minister Zoran Zaev on the political scene in North Macedonia. (GR)
Οι Βρυξέλλες σπέρνουν αστάθεια στα Δυτικά Βαλκάνια
Τα Νέα 3/11 
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για την αποσταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων, τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εύθραυστες ισορροπίες που διαμορφώνουν οι νέες εξελίξεις.
Brussels sows instability in the Western Balkans
Ta Nea 3/11
Panayiotis Ioakimidis writes about the destabilization of the Western Balkans, the European Union’s responsibilities, and the fragile balances the new developments are bringing into being. (GR)
«Ξεκινά περίοδος αστάθειας και αβεβαιότητας στη Βόρεια Μακεδονία»
Flash 99,4 3/11
O Ιωάννης Αρμακόλας αναλύει τους κινδύνους που προκαλεί η έλλειψη ευρωπαϊκής προοπτικής για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
“North Macedonia is entering a period of instability and uncertainty”
Flash 99,4 3/11 
Ioannis Armakolas talks about the dangers stemming from the lack of an EU accession prospect for the countries of the Western Balkans. (GR)
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθαψε πολιτικά τον Ζόραν Ζάεφ»
Αθήνα 9,84 2/11
Ο Γιώργος Χρηστίδης εξηγεί τους λόγους της βαριάς ήττας, που υπέστη στις δημοτικές εκλογές το κυβερνών κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία και οδήγησαν στη παραίτηση Ζάεφ.
“The European Union buried Zoran Zaev politically”
Athina 9,84 2/11
Yorgos Christidis analyses the reasons behind the heavy defeat suffered by the ruling SDSM party in North Macedonia’s local elections, leading to Zoran Zaev’s resignation. (GR)
Η ανέχεια ως καταλύτης εξελίξεων
Τα Νέα 1/11
Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης γράφει για τη νέα πτώση της τουρκικής λίρας, την επιστροφή του πληθωρισμού στην κοινωνία και τις πολιτικές εξελίξεις που πυροδοτεί η οικονομική ανέχεια.
Poverty as a driver of developments
Ta Nea 1/11
Ioannis N. Grigoriadis writes about the new devaluation of the Turkish lira, the return of inflation to Turkish society, and the political developments triggered by economic misery. (GR)
Ο πολιτικός θάνατος του Τούρκου Προέδρου
Τα Νέα 4/11
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για τις φήμες περί θανάτου του Ερντογάν, κυρίως το διαφαινόμενο πολιτικό του τέλος και την πολιτική αβεβαιότητα στην Τουρκία.
The political death of the Turkish president
Ta Nea 4/11
Panayiotis Ioakimidis writes about the rumours of Erdogan’s death, the approaching political demise of the Turkish president, and political uncertainty in Turkey. (GR)
“Διόρθωση ημαρτημένων”
Τα Νέα 1/11
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για τις σχέσεις Τουρκίας και Δύσης, τις εξελίξεις στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας και τον αντίκτυπό τους στην ελληνική πραγματικότητα.
“The correction of errors”
Ta Nea 1/11
Ambassador (ad hon.) George Kaklikis writes about relations between Turkey and the West, domestic developments in Greece’s eastern neighbour, and their impact on Greece. (GR)
Η Ελληνογαλλική Συμφωνία και η στρατιωτική θητεία 
GR Diplomatic Review 3/11
Ο Αντώνης Καμάρας γράφει για τις συνέπειες της ελληνογαλλικής συμφωνίας στην Aνατολική Mεσόγειο, τις νέες ισορροπίες μεταξύ ελληνικής και τουρκικής ισχύος, τις ενέργειες για την ελληνική πλευρά αλλά και την σημασία της συμφωνίας για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
The Greece-France Pact and military service
GR Diplomatic Review 3/11
Antonis Kamaras writes about the changes brought about in the eastern Mediterranean by the Greece-France pact, the new balances taking shape between Greek and Turkish power, the actions the Greek side should take, and the pact’s importance for the Greek armed forces. (GR)
Ένας Αμερικανός Πρόεδρος με “ειδικές” γνώσεις
English Edition Kathimerini 4/11
Ο Γιώργος Τζογόπουλος αναλύει το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν γνωρίζει άριστα την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
An American president with ‘specialized’ knowledge
English Edition Kathimerini 4/11
George Tzogopoulos analyzes the significance of US President Joe Biden having specialized knowledge of the balance of power in the Eastern Mediterranean. (EN)
In focus - Ο κατώτατος μισθός ως εργαλείο καταπολέμησης της φτώχειας
Οικονομικός Ταχυδρόμος 4/11
O Μάνος Ματσαγγάνης και ο Γιώργος Μανάλης απαντούν στο εάν η αύξηση του κατώτατου μισθού συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας.
In focus - The minimum wage as a means of fighting poverty

Oikonomikos Taxydromos 4/11
Manos Matsaganis and Georgios Manalis answer the question of whether raising the minimum wage will always lead to a reduction in poverty. (EN) 
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Προσεχής εκδήλωση
 
Συζήτηση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Cengiz Candar “Turkey’s Neo-Ottomanist Moment: A Eurasianist Odyssey”, Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, 17:00-18:15. (EN)
Upcoming online event
 
Panel discussion, on the occasion of the publication of Cengiz Candar’s book “Turkey’s Neo-Ottomanist Moment: A Eurasianist Odyssey”, Wednesday 10 November, 17:00-18:15 (EET). (EN)
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Κλιματική κρίση: Κόκκινος συναγερμός για την ανθρωπότητα
Στο νέο podcast, o Γιώργος Κωστάκος, συνιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής του Foundation for Global Governance and Sustainability (FOGGS), Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για την κλιματική κρίση, τη Σύνοδο της Γλασκώβης, τις αληθείς και ψευδείς υποσχέσεις των κρατών που μολύνουν περισσότερο τον πλανήτη, για την υπερθέρμανση, την Γκρέτα, και το δύσκολο μέλλον του παγκόσμιου πληθυσμού.
Podcast
 
Climate crisis: a red alert for humanity

In our latest podcast, Georgios Kostakos, co-founder and Executive Director of the Brussels-based Foundation for Global Governance and Sustainability (FOGGS), Research Associate at ELIAMEP, talks to Odin Linardatou about the climate crisis, the Glasgow Summit, the truths and lies surrounding the promises made by the leaders of our planet’s most polluting states, global warming, Greta, and the enormous difficulties the people of the world will face in the future.
.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Τα Νέα του ΕΛΙΑΜΕΠ 
 
Συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου PAVE στο Βελιγράδι
Στη συνάντηση εταίρων του προγράμματος PAVE, η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, εκπροσωπούμενη από τους Ιωάννη Αρμακόλα και Μπλεντάρ Φετά, παρουσίασε τα πρώτα ευρήματα της έρευνας πεδίου, που οι ερευνητές της πραγματοποίησαν στην Βόρεια Μακεδονία τον Ιούλιο του 2021.
ELIAMEP’S News
 
PAVE Western Balkans Cross-Thematic Meeting in Belgrade

At the H2020 PAVE Project partners meeting, ELIAMEP’s PAVE team, represented by Ioannis Armakolas and Bledar Feta, made an extensive presentation of the preliminary findings of the fieldwork the team conducted in North Macedonia in July 2021.
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp