911 @ 20, a legacy.
A very German election
11η Σεπτεμβρίου, απολογισμός εικοσαετίας. Ο επόμενος κύκλος της τρομοκρατίας. Ευρωπαϊκός στρατός; Γερμανικές εκλογές: Ελλάδα και Ευρώπη μετά τη Μέρκελ. Αιολική ενέργεια στη Μεσόγειο. Η αφρικανική περιπέτεια της Τουρκίας. 
September 11, a review of twenty years. The next cycle of terrorism. A European Army? German federal elections: Europe and Greece after Merkel. Wind power in the Mediterranean. Turkey’s African adventure.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Η αφρικανική περιπέτεια της Τουρκίας: Απολογισμός ενός νέου κεφαλαίου των ευρωτουρκικών σχέσεων
Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφουν οι Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ, Επικεφαλής Προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, και Γεώργιος Χ. Κωσταράς, Βοηθός Ερευνητής στο Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ (GR).
Publications
 
Turkey’s African adventure: Taking stock of a new chapter in EU-Turkey relations

Policy Paper by Ioannis N. Grigoriadis, Associate Professor and Jean Monnet Chair of European Studies, Bilkent University, Head of the Programme on Turkey οf ELIAMEP; and Georgios C. Kostaras, Junior Research Assistant on the ELIAMEP Turkey Programme (EN)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Ο κόσμος 20 χρόνια μετά
 
11η Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια μετά: ένας απολογισμός
Καθημερινή 12/9
Ο Γιώργος Παγουλάτος αξιολογεί την βαριά κληρονομιά της 11ης Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια μετά, τις αλλαγές που επέφερε στον κόσμο, και τα διδάγματα για τις ΗΠΑ υπό την σκιά της εξόδου από το Αφγανιστάν.
The word 20 years later
 
September 11, twenty years later: a review
Kathimerini 12/9
Twenty years on, George Pagoulatos assesses the legacy of September 11, taking stock of the global changes it unleashed, and highlighting the lessons for the U.S., in the shadow of its exit from Afghanistan (GR).
Μαθήματα ιστορίας και (γεωπολιτικής) αναγκαιότητας
Τα Νέα 11/9
Ο Σωτήρης Σέρμπος γράφει για την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, τους λόγους για την απόφαση αυτή και ποια θα είναι η θέση της στον παγκόσμιο χάρτη.
Lessons in history and (geopolitical) necessity
Ta Nea 11/9
Sotiris Serbos writes about the US withdrawal from Afghanistan, the factors that fed into its decision, and the position of the US on the strategic map from now on (GR).
Η ημέρα που άλλαξε ριζικά την τρομοκρατία 
Τα Νέα 11/9 
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για το τρομοκρατικό χτύπημα της 11/9, την αμερικανική επέμβαση στο Αφγανιστάν, την εξόντωση του Μπιν Λάντεν και πώς όλα αυτά μεταμόρφωσαν την έννοια της τρομοκρατίας.
The day that radically changed terrorism
Ta Nea 11/9
Triandafyllos Karatrantos writes about the 911 terrorist attack on the World Trade Center, the US intervention in Afghanistan, the death of bin Laden, and how these events would transform the concept of terrorism in just a few years (GR).
Μια σύντομη αποτίμηση
Τα Νέα 11/9 
Ο Δημήτρης Τσαρούχας γράφει για τις αλλαγές που συντελέστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο αμέσως μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους, όσο και στο βάθος της εικοσαετίας που ακολούθησε, και τη σημασία των αλλαγών αυτών.
A brief assessment
Ta Nea 11/9
Dimitris Tsarouhas writes about the changes that took place worldwide both immediately after the terrorist attack on the World Trade Center and over the twenty years that followed, then analyses their importance as a learning process (GR).
Ποιος θα είναι επόμενος κύκλος της τρομοκρατίας;
Kreport 13/9
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για τις αλλαγές στον κόσμο την τελευταία εικοσαετία μετά την 11η  Σεπτεμβρίου 2001, τις πολλαπλές μορφές τρομοκρατίας και την επόμενη μέρα της ανθρωπότητας.
What will the next cycle of terrorism be?

Kreport 13/9
Triandafyllos Karatrantos writes about the ways the world has changed in the twenty years since September 11, 2001, the multiple forms of terrorism that have emerged since, and the next day for humanity (GR).
Ευρωπαϊκός στρατός: Είναι εφικτός;
Το Βήμα 12/9
Με αφορμή την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για το ενδεχόμενο ενός ευρωπαϊκού στρατού, την αναγκαιότητά του αλλά και την στάση που θα έπρεπε να κρατήσει η Ελλάδα.
A European Army: a possibility?
To Vima 12/9
In the light of the US withdrawal from Afghanistan, Panayiotis Ioakimidis discusses the possibility of a European army, the necessity of such a project, and the position Greece should adopt (GR).
Ισορροπημένη και δυναμική προσέγγιση
Τα Νέα 15/9 
Ο Γιώργος Κακλίκης γράφει για την επιθυμία της Τουρκίας να εμπλακεί στα Βαλκάνια, τις κινήσεις της Άγκυρας προς τα Σκόπια, την στάση της Βόρειας Μακεδονίας και την θέση της Ελλάδας.
A balanced and dynamic approach

Ta Nea 15/9
George Kaklikis writes about Turkey’s desire for greater involvement in the Balkans, Ankara’s courting of Skopje, the Northern Macedonian stance, and the position of Greece (EN).
Η Λέσβος μετά την πυρκαγιά στη Μόρια: «Οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές δίπλα στη θάλασσα»
Deutsche Welle 10/9 
Η Αγγελική Δημητριάδη στη Deutsche Welle μιλά για τον ένα χρόνο από την πυρκαγιά στη Μόρια, τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης και τη θέση της Ελλάδας στο προσφυγικό ζήτημα (EN/DE).
Lesbos after the Moria fire: “People are still living in tents by the sea”

Deutsche Welle 10/9 
Angeliki Dimitriadi talks about the year since the fire in Moria, the poor living conditions of migrants and refugees, and Greece’s stance on the refugee issue (EN/DE).

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Αλλαγή σελίδας στη Γερμανία και την Ευρώπη;
 
Γερμανικές εκλογές: Ένας αγώνας με ανοιχτή έκβαση
Τα Νέα 13/9 
Ο Jens Bastian γράφει για τις επικείμενες γερμανικές ομοσπονδιακές εκλογές, τα δυνατά και τρωτά σημεία των υποψηφίων και την επόμενη μέρα.
Turn of the page in Germany and Europe? 
 
The German elections: an open race

Ta Nea 13/9
Jens Bastian writes about the upcoming German federal elections, the strengths and weaknesses of the candidates, and the next day for the German political scene (GR).
Η άλλη συνέντευξη
Kreport 14/9 
Ο Αλέκος Κρητικός γράφει για τις θέσεις του γερμανού πολιτικού Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, επικεφαλής του SPD έως το 2018, που αφορούν την κρίση χρέους στην Ελλάδα, το Tαμείο Aνάκαμψης και την επόμενη μέρα για την EE.
The other interview
Kreport 14/9 
Alekos Kritikos writes about the positions of the German politician Sigmar Gabriel, head of the SPD until 2018, on the debt crisis in Greece, the Recovery Fund, and the next day for the European Union (GR).
Ο Scholz θα μπορούσε να είναι πιο ανοιχτός σε μεταρρυθμίσεις της Ευρωζώνης 
Handelsblatt 14/9 
Ο Γιώργος Παγουλάτος εξηγεί γιατί ο ηγέτης των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών θα μπορούσε να έχει την «ψήφο» της Ελλάδας για την Καγκελαρία (DE).
Scholz could be more open to Eurozone reforms

Handelsblatt 14/9 
George Pagoulatos explains why the leader of the German Social Democrats, Olaf Scholz, could have Greece’s ‘vote’ for Chancellor (DE).
Ο Ολαφ Σολτς δείχνει τον δρόμο της Σοσιαλδημοκρατίας
Τα Νέα 13/9 
Ο Αντώνης Τριφύλλης γράφει για την κληρονομιά που αφήνει η Μέρκελ, το προφίλ των επικρατέστερων υποψηφίων και τα φλέγοντα ζητήματα για Γερμανία και ΕΕ.
Olaf Scholz shows the Social Democrat way
Ta Nea 13/9
Antonis Trifyllis writes about Angela Merkel’s legacy for Germany, the profile of the leading candidates, and burning issues for Germany and the EU (GR).
Η Τουρκία στις γερμανικές εκλογές, σύμφωνα με τα προγράμματα των κομμάτων
eKathimerini 10/9 
Ο Ronald Meinardus  γράφει για τις επικείμενες ομοσπονδιακές γερμανικές εκλογές, τη θέση των κομμάτων απέναντι στην Τουρκία και τη σημασία τους για τη σχέση της γειτονικής χώρας με την EE (EN).
Turkey in Germany’s 2021 elections, as reflected in the parties’ manifestos

eKathimerini 10/9
Ronald Meinardus writes about the upcoming German federal elections, the parties’ positions vis-à-vis Turkey, and the importance of these positions for Turkey’s relationship with the European Union (EN).
Η κακομεταχείριση της Ιστορίας
Καθημερινή 12/9 
Ο Θάνος Βερέμης γράφει για την κακομεταχείριση της Ιστορίας από συγκεκριμένες ιδεολογίες και την αναχρονιστική αποτίμηση μεγάλων διανοητών και εξετάζει το παράδειγμα της Κίνας.
The abuse of History
Kathimerini 12/9
Looking at the example of China, Thanos Veremis writes about the falsification and misuse of history by specific ideologies, and the anachronistic evaluations of great thinkers (GR).
Η θαλάσσια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα
Capital.gr 16/9 
Το άρθρο συνοψίζει τα ευρήματα της πρόσφατης μελέτης του ΕΛΙΑΜΕΠ & Alma Economics για τα υπεράκτια πάρκα αιολικής ενέργειας και τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη αλλά και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις.
Off-shore wind energy in Greece

Capital.gr 16/9 
This article summarizes the findings of the research ELIAMEP & Alma Economics recently conducted into offshore wind farms and the environmental, social and economic benefits—and negative impacts—they can have (GR).
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Βιβλία
 
Books
 

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Προσεχής εκδήλωση:
 
“Άνεμοι αλλαγής: οικοδομώντας ένα ενεργειακό μέλλον στη Μεσόγειο σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία", διαδικτυακή συζήτηση (EN) στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Winds of Change, Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, 17:00-18:15.
Upcoming online event:
 
“Winds of change: building a Green Deal compliant energy future in the Med”,
online discussion, Thursday 23 September, 17:00-18:15 (EEST) (EN).
.
Βίντεο
Video  
«Το μέλλον της Ευρώπης – 40 χρόνια Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
Συζήτησαν οι:
Mιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
Ευάγγελος Βενιζέλος 
Εύα Καϊλή
Γιώργος Κατρούγκαλος
Λουκάς Τσούκαλης
Συντόνισε ο Συμεών Τσομώκος
“The future of Europe – 40 years of Greece in the European Union” (GR)
Α panel discussion with 
Eva Kaili
George Katrougalos 
Loukas Tsoukalis 
Miltiades Varvitsiotis 
Evangelos Venizelos
Chaired by Symeon Tsomokos

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ: Γιατί η 11η Σεπτεμβρίου άλλαξε τον κόσμο
Στο νέο podcast o Παναγής Παναγιωτόπουλος, Αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου του "ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ: Γιατί η 11η Σεπτεμβρίου άλλαξε τον κόσμο" (Εκδόσεις Οξύ), και εξηγεί γιατί η τρομοκρατική αυτή επίθεση αναγνωρίζεται ευρέως ως ιστορικό Γεγονός και αποτελεί μια ρήξη με όλα όσα γνωρίζαμε και πώς οδήγησε στο τέλος των μεγάλων ταυτοτικών ισορροπιών.
Podcast
 
THE EVENT: Why 9/11 changed the world (GR)
In our latest podcast, Panayis Panagiotopoulos, Associate Professor of Sociology at the University of Athens, talks to Odin Linardatou about 9/11, on the occasion of the reissue of his book «THE EVENT: Why 9/11 changed the world» (Οξύ Publications), and explains why this terrorist attack is universally recognized as an historic event and a moment of cessation—a rupture with everything we knew up to that point— and how it spelled the end for the great identity balances.
.
Ποιος θα είναι ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας; (EN)
Στο νέο podcast o Jens Bastian, Ειδικός Σύμβουλος στο ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τις κρίσιμες γερμανικές εκλογές, την ανατροπή στο εκλογικό σκηνικό από την αποχώρηση της Μέρκελ, την ξαφνική άνοδο των σοσιαλδημοκρατών στις δημοσκοπήσεις, το ρόλο που παίζουν τα πρόσωπα και τις επιπτώσεις από μία αλλαγή κυβέρνησης στη Γερμανία στις σχέσεις της με Ελλάδα και Τουρκία.
Who will be the next chancellor of Germany? (EN)
In our latest podcast, Jens Bastian, Senior Policy Advisor at ELIAMEP, talks to Odin Linardatou about the crucial German federal election, the electoral uncertainty brought about by Chancellor Merkel's departure, the sudden rise of the Social Democrats in the polls, the role played by personality in German politics, and the impact a change of government in Germany would have on the nation’s relations with Greece and Turkey.
Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς τη Μέρκελ; 
Ο Γιώργος Παγουλάτος συζητά με τον Μιχάλη Τσιντσίνη για την καγκελάριο που άμεσα ή έμμεσα επηρέασε όσο λίγοι προκάτοχοί της τα ελληνικά πράγματα, την διαχείριση που ακολούθησε στις μεγάλες κρίσεις της Ευρώπης και το αποτύπωμα που αφήνει τόσο στα ελληνικά όσο και τα ευρωπαϊκά πράγματα.
And now, what are we going to do without Merkel?
George Pagoulatos talks with Michalis Tsintsinis about the outgoing Chancellor who impacted on Greek affairs, directly or indirectly, as few of her predecessors did, her handling of the great crises Europe has faced during her term in office, and the mark she leaves behind on both Greek and European affairs (GR).

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp