Main drivers of Turkey’s new foreign policy
Εξωτερική πολιτική της Τουρκίας μετά το 2016: στρατικοποίηση και Ισλάμ. Ελληνικές προϋποθέσεις για μια θετική Ευρωπαϊκή ατζέντα για την Τουρκία. Διερευνητικές. Βαλκάνια: ο δύσκολος δρόμος προς την Ευρώπη. Μια θετική δυναμική ελληνοαλβανικών σχέσεων. Γυναίκες στην άμυνα και την ασφάλεια. Ιδιωτικό χρέος και πανδημία στην ΕΕ.
Turkey's post-2016 foreign policy: militarization and Islam. Greek preconditions for a positive EU agenda on Turkey. Exploratory talks. Balkans: the long hard road to Europe. A positive momentum in Greek-Albanian relations. Women in defense and security. Private debt, household debt, and the pandemic in the EU. 
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Καθοριστικοί Παράγοντες Διαμόρφωσης της Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής μετά το 2016: Στρατικοποίηση, Ισλάμ, Πολιτισμός και Ισχύς
Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Ahmet Erdi Öztürk, Αναπληρωτής Καθηγητής, London Metropolitan University, υπότροφος Marie Sklodowska-Curie, Πανεπιστήμιο Coventry και GIGΑ, Ερευνητής Εξωτερικού ΕΛΙΑΜΕΠ. 
Publications
 
Turkey’s Post-2016 Foreign Policy Drivers: Militarisation, Islam, Civilisation and Power

A Policy Paper by Dr. Ahmet Erdi Öztürk, Associate Professor, Marie Curie Fellow, Coventry University; GIGA Faculty Member, London Metropolitan University; Non-Resident Scholar, ELIAMEP.
Η Χαρτογράφηση των σχετικών με την μετανάστευση ερευνητικών και πολιτικών εξελίξεων στα Δυτικά Βαλκάνια 
Τη Μελέτη υπογράφουν οι Ιωάννης Αρμακόλας, Παναγιώτης Πασχαλίδης και Θεόδωρος Βαβίκης, Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ΕΛΙΑΜΕΠ.
Mapping Migration-Related Research and Policy Development in the Western Balkans

A Report by Ioannis Armakolas, Panagiotis Paschalidis and Theodoros Vavikis, South-East Europe Programme, ELIAMEP

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
Τουρκία: Τα αιτήματα που δεν προβάλλουμε στην ΕΕ ("Θυμάμαι το Ελσίνκι...") 
Τα Νέα 11/3 
Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου, ο ομότιμος καθηγητής Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει πώς η Ελλάδα, αντλώντας από τη “στρατηγική του Ελσίνκι”, θα μπορούσε να διατυπώσει τέσσερα τουλάχιστον αιτήματα ως προϋποθέσεις προκειμένου να υποστηρίξει τη θετική ατζέντα της ΕΕ για την Τουρκία. 
Media
 
Turkey: The demands we do not make to the EU (“I remember Helsinki …”)

Ta Nea 11/3 
In view of the upcoming European Council of March 25, professor emeritus Panayiotis Ioakimidis draws on the “Helsinki strategy” of 1999, and proposes that Greece could put forward at least four demands as preconditions for supporting a “positive” EU agenda on Turkey. 
Υπονομεύοντας τις διερευνητικές
Τα Νέα 9/3 
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για την ξεκάθαρη στάση που κρατά η Ελλάδα και εξηγεί τις αμφιταλαντεύσεις της Τουρκίας.
Undermining the exploratory talks
Ta Nea 9/3
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis discusses the clear stance Greece has maintained at the exploratory talks and explains Turkey’s vacillations.
Τι θέλει να πετύχει με την στάση της η Τουρκία για τις διερευνητικές
SKAI TV 9/3
O Σωτήρης Σέρμπος αναλύει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την τουρκική στάση στις διερευνητικές συνομιλίες αλλά και το ρόλο των άλλων παικτών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
What does Turkey hope to achieve with its stance at the exploratory talks 
SKAI TV 9/3
Sotiris Serbos analyzes Greek-Turkish relations, the Turkish stance at the exploratory talks, and the role of other players in the South-Eastern Mediterranean.
Οι στρατηγικές επιλογές απέναντι στην Τουρκία
Το Βήμα 7/3
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης εξηγεί γιατί η Τουρκία θα παραμείνει μια τεράστια δομική μακροχρόνια πρόκληση για τη χώρα μας και αναλύει τις στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας απέναντι σε αυτή την πρόκληση.
Greece’s strategic choices vis-à-vis Turkey
To Vima 7/3 
Panayiotis Ioakimidis explains why Turkey will remain an enormous structural challenge for our country into the long term, and analyzes Greece’s strategic choices in the face of this challenge.
Μια θετική δυναμική ελληνοαλβανικών σχέσεων
Albanian Daily News 6/3 
Σε συνέντευξή του ο Γιώργος Παγουλάτος μιλά για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, την αντίδραση της Ευρώπης στην κρίση, την αναβίωση της στενής ευρωατλαντικής συνεργασίας, τις προκλήσεις στις σχέσεις ΕΕ με Κίνα και Ρωσία, τη διάσκεψη για το Mέλλον της Ευρώπης, και διαπιστώνει μια θετική δυναμική στις ελληνοαλβανικές σχέσεις μετά τη συμφωνία παραπομπής της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο.
A positive Greek-Albanian momentum

Albanian Daily News 6/3 
In an interview, George Pagoulatos discusses the European prospect of the Western Balkans, Europe’s reaction to the pandemic crisis, the revival of transatlantic cooperation, the challenges of EU relations with China and with Russia, the conference on the Future of Europe, and sees a positive momentum in Greek-Albanian relations following the agreement to refer the delimitation of maritime zones to the International Court of Justice.
Tα Βαλκάνια μετά τον Ψυχρό Πόλεμο 
ΣΚΑΙ Κρήτης 92,1 
Ο Γιώργος Χρηστίδης μιλάει για τη Συμφωνία των Πρεσπών, την εκμετάλλευση των ευκαιριών και την πολιτική βούληση.
The Balkans after the Cold War
SKAI Crete 92,1 
George Christidis talks about the Prespa Agreement, making the most of opportunities, and political will.
Οι γυναίκες στον τομέα των διεθνών σχέσεων και ασφάλειας
Τα Νέα 8/3 
Η Έλενα Λαζάρου εξηγεί γιατί η συμμετοχή των γυναικών στους τομείς της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής είναι αναγκαία.
Women in the field of international relations and security
Ta Nea 8/3
Elena Lazarou explains why women’s participation on equal terms in the field of international relations and security is a necessity.
Κόστος – ωφέλεια από την τεχνολογία
Καθημερινή 7/3 
Ο Θάνος Βερέμης γράφει για τις νέες τεχνολογίες και πως οι επενδύσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε αυτές υπόσχονται πολλά για το μέλλον της οικονομίας.
The costs and benefits of technology
Kathimerini 7/3 
Thanos Veremis looks at new technologies and how private and public sector investment in innovation promises a good deal for our economic future.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Είναι τα Βαλκάνια μία ειδική περίπτωση;
Στο νέο podcast, ο Γιώργος Χρηστίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τον δύσκολο δρόμο των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρώπη, τη σύγκρουση της Βουλγαρίας με τη Βόρεια Μακεδονία, τη Συμφωνία του Ντέιτον και τις σχέσεις της Σερβίας με το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο αλλά και τις κρίσιμες εκλογές στην Αλβανία.
Podcast
 
Are the Balkans a special case?
In our latest podcast, George Christidis, Associate Professor of Comparative Politics in the Balkans in the Department of Balkan, Slavonic and Oriental Studies at the University of Macedonia (Greece), Visiting Professor at the University of Sofia, and an ELIAMEP Research Fellow, talks to Odin Linardatou, about the Western Balkans, their long and difficult road to EU membership, the animosity between Bulgaria and Northern Macedonia, the Dayton Agreement, Serbia’s relations with Montenegro and Kosovo, and the crucial elections in Albania.
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp