After Prespa | Time to let Turkey go?
Eυρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία μετά τις Πρέσπες. Η Τουρκία του Ερντογάν και τα συμφέροντα των χωρών της ΕΕ. Οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και τις επικίνδυνες ψευδείς ειδήσεις.
European strategic autonomy. Greece and North Macedonia after Prespes. Erdogan’s Turkey and the interests of EU countries. The challenges of a digital era and the dangers of fake news. 
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Γιατί είναι σημαντική η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
Κατ’ αποκλειστικότητα στα ελληνικά για το ΕΛΙΑΜΕΠ, άρθρο του Josep Borrell, Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής & Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Publications
 
Why European strategic autonomy matters
An important editorial by Josep Borrell, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission.
Διευρύνοντας την Πολυεπίπεδη Διασυνδεσιμότητα Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών
Την ερευνητική έκθεση υπογράφουν οι: Παναγιώτης Πασχαλίδης, Islam Jusufi, Γιώργος Χρηστίδης, Μαίρη Δροσοπούλου, Cvete Koneska, Ιωάννης Αρμακόλας και Veli Kreci.
Broadening Multilevel Connectivity Between Greece and North Macedonia in the Post-Prespa Environment

The report is jointly authored by: Panagiotis Paschalidis, Islam Jusufi, Yorgos Christidis, Mary Drosopoulos, Cvete Koneska, Ioannis Armakolas and Veli Kreci.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Η Τουρκία του Ερντογάν, τα συμφέροντα της ΕΕ και ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος
 
Καιρός να αφήσουμε την Τουρκία να φύγει
Foreignpolicy.com 17/12
O Nicholas Danforth γράφει για τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, την στροφή της Τουρκίας κατά της Δύσης και τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ.
Erdogan’s Turkey, the interests of the EU and the new American President
 
It Is Time to Let Turkey Go

Foreignpolicy.com 17/12 
Nicholas Danforth writes about US-Turkey relations, Turkey turning against the West, and the next steps of the US.
Επιτυχίες και Κίνδυνοι για την Κυβέρνηση Ερντογάν
Tα Νέα 12/12 
Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης γράφει για τις επιτυχίες της κυβέρνησης Ερντογάν αλλά και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει εξαιτίας της απομόνωσής της.
Wins and risks for Erdogan’s government
Ta Nea 12/12 
Ioannis N. Grigoriadis writes about the successes of the Turkish government as well as the dangers that it faces in light of its growing isolation.
Η απαίτηση για εμπάργκο όπλων της Ε.Ε. στην Τουρκία
Kαθημερινή 11/12 
Ο Αντώνης Καμάρας γράφει για τα ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα και την ανάγκη η ΕΕ να σταματήσει να πουλάει όπλα στην Τουρκία.
Demanding an EU arms embargo against Turkey
Kathimerini 11/12 
Antonis Kamaras writes about European armaments and the need for the EU to stop selling arms to Turkey.
Επιστροφή στην ομαλότητα χωρίς αυταπάτες
Eπίκαιρα 16/12
Ο Σωτήρης Σέρμπος γράφει για την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τα νέα σχέδια των ΗΠΑ.
Return to normalcy free from illusions

Epikaira 16/12
Sotiris Serbos writes about the power shifts in the Eastern Mediterranean and about US interests in the region.
Αναποτελεσματικές αντιδράσεις
Tα Νέα 15/12
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για την αναποτελεσματική αντίδραση της ΕΕ προς την Τουρκία.
Ineffective reactions
Ta Nea 15/12 
Amb. (ad. hon.) George Kaklikis writes about the ineffective reaction of the EU towards Turkey.
Αιχμάλωτοι της γεωγραφίας
Tα Νέα 14/12
Ο Παναγιώτης Κ. Ιωακειμίδης γράφει για τις δύσκολες σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και εξηγεί ποια πρέπει να είναι η στρατηγική της επόμενης μέρας.
Captives of geography 
Ta Nea 14/12
Panayiotis K. Ioakimidis writes about Greece’s challenging relations with its neighbor, Turkey, and suggests a strategy to be followed to manage the conflict.
Γιατί ο Ερντογάν μπορεί να επιλέξει τον πόλεμο
Tα Νέα 12/12 
Ο Αντώνης Καμάρας γράφει γιατί ο Ερντογάν μπορεί να επιλέξει πόλεμο με την Ελλάδα για να σωθεί ο ίδιος.
Why Erdogan may choose war

Ta Nea 12/12
Antonis Kamaras writes why Erdogan may opt for war with Greece to save himself politically and remain in power.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Aνατολική εταιρική σχέση, Συμφωνία των Πρεσπών, Ντέιτον, Συμφωνία Παρισιού
 
Οι πολίτες της Λευκορωσίας εξακολουθούν να προσβλέπουν στην EE
Tα Νέα 11/12
H Παναγιώτα Μανώλη γράφει για τους εξ Ανατολών γείτονες της ΕΕ, για τις πολιτικές προκλήσεις και τις προσδοκίες που τρέφουν προς την Ευρώπη.
EU eastern partnership, the Prespa Agreement, Dayton and the Paris Agreement
 
Citizens of Belarus want the EU by their side

Τa Nea 11/12 
Panagiota Manoli writes about the EU’s eastern neighbors, their political challenges and hopes for Europe, and EU support during the pandemic.
Ένας Βαλκάνιος statesman
Τα Νέα 15/12
Ο Γιώργος Χρηστίδης γράφει για την πολιτική στάση του Ζόραν Ζάεφ και εξηγεί γιατί η Ελλάδα έχει συμφέρον να τον αντιμετωπίσει ως εταίρο.
Α statesman from the Balkans
Τa Nea 15/12 
George Christidis commends the Prime Minister of North Macedonia Zoran Zaev and explains why Greece should treat him as a strong ally.
Πέντε χρόνια από τη Συμφωνία του Παρισιού – Τι χρειάζεται για την εφαρμογή της;
Cnn.gr 13/12
O Γιώργος Κωστάκος γράφει για τη σημασία της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα, για τα φιλόδοξα σχέδια της ΕΕ και για τις άφθονες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που διαθέτει η Ελλάδα.
Five years after the signing of the Paris Agreement – What needs to be done?

Cnn.gr 13/12
George Kostakos writes about the importance of the Paris Agreement on Climate, the EU’s growing climate ambitions and the abundant renewable energy resources at Greece’s disposal.
25 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης του Dayton
Αθήνα 9,84 14/12 
Ο Ιωάννης Αρμακόλας μιλάει για τη Συνθήκη του Ντέιτον, τον πόλεμο στη Βοσνία και τον αμφιλεγόμενο ρόλο της διεθνούς κοινότητας στον πόλεμο αυτό.
25th anniversary of the Dayton Agreement 
Athens 9,84 14/12 
Ioannis Armakolas speaks about the Dayton Agreement, the war in Bosnia and the international community’s controversial role.
Γερμανική Προεδρία της ΕΕ: Επιτυχίες, αποτυχίες και αναβολές
Tα Νέα 17/12
Ο Αντώνης Τριφύλλης γράφει τις επιτυχίες και αποτυχίες της γερμανικής προεδρίας της ΕΕ στην οικονομία, το εμπόριο και την υγεία.
German Presidency of the EU: Successes, failures and postponements
Ta Nea 17/12
Antonis Trifyllis writes about the German presidency, and the successes, failures and postponements in the economic and health sector.
Τρομοκρατία και αποκλεισμοί 
Τα Νέα 17/12
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για την πολιτική καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
Terrorism and exclusions
Τa Nea 17/12 
Triandafyllos Karantrantos writes about the EU counter-terrorism strategy.
Στιγμιαίες και διαρκείς αποκλίσεις

Καθημερινή 13/12 
Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος για το πρόβλημα της χρηματοδότησης του πολιτικού ανταγωνισμού στις δημοκρατίες.
Momentary and permanent discrepancies
Kathimerini.gr 13/12 
Dimitris A. Sotiropoulos writes about the problem of financing political competition in democracies.
Ο καλός και κακός Βρετανός του 1821 
Καθημερινή 13/12 
Ο Θάνος Βερέμης γράφει για δύο σημαντικούς Βρετανούς πολιτικούς και το πως επηρέασαν την Επανάσταση του 1821.
British friends and foes of 1821
Kathimerini.gr 13/12 
Thanos Veremis outlines two significant British politicians, Robert Stewart and George Canning, and their significance for the 1821 revolution.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Προσεχής εκδήλωση:
 
“Ενισχύοντας τη Σταθερότητα στο Νότο”, δημόσια διαδικτυακή συζήτηση με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, 16:00-17:00.
Upcoming online event:
 
“Strengthening Stability in the South”, online public discussion supported by NATO’s Public Diplomacy Division (in Greek), Monday 21 December, 16:00-17:00 (EET).
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
Oι προκλήσεις ενός ψηφιακού κόσμου
Ο Δρ. Γιώργος Τζογόπουλος συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τις νέες τεχνολογίες ως μέσο αντιμετώπισης των καινούργιων προκλήσεων, για τα διλήμματα που τίθενται για τη δημοκρατία και το μείζον ζήτημα των διακρατικών συνεργασιών.
Podcast
The challenges of a digital world
Dr. George Tzogopoulos talks to Odin Linardatou about: the new dangers presented by a digital world, using new technologies to deal with new challenges, and the dilemmas for democracy and transnational cooperation.
.
Fake news: Ένα επικίνδυνο παιχνίδι
Η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Βουδούρη συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τις ψευδείς ειδήσεις, τις εκστρατείες παραπληροφόρησης και ελέγχου εκλογικών αναμετρήσεων, την ελευθερία του λόγου και τους τρόπους προστασίας των πολιτών και της δημοκρατίας από τις διαδικτυακές επιθέσεις αυταρχικών καθεστώτων.
Fake news: A dangerous game
Journalist Alexandra Voudouri talks to Odin Linardatou about: the fake news, organized disinformation campaigns and attempts to control electoral results, freedom of speech and ways to protect citizens and democracy from cyber-attacks by authoritarian regimes.
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2020 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp