The EU Resilience Summit
Διαβατήρια ανοσίας: τεχνολογικές λύσεις, ηθικά διλήμματα. Η μειούμενη Ευρωπαϊκή ισχύς. Σύνοδος Κορυφής, Διάσκεψη του Βερολίνου και οι δύσκολες σχέσεις με την Τουρκία. Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η πιθανή συμφωνία. Η κοινή γνώμη, τρία χρόνια μετά τις Πρέσπες. Το διπλό στοίχημα του Ταμείου Ανάκαμψης και οι κομβικές μεταρρυθμίσεις.
Immunity Passports: technological solutions, ethical dilemmas. Shrinking European power. The European Council, the Berlin Conference and the difficult relation with Turkey. Iran’s nuclear programme and the possible agreement. Public opinion three years after the Prespa Agreement. The double wager of the Recovery Fund and the key reforms.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Διαβατήρια ανοσίας COVID-19: τεχνολογικές λύσεις, νομικά ερωτήματα και ηθικές προκλήσεις
Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Μιχάλης Κρητικός, Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Ερευνητικός Εταίρος σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, Σχολή Διακυβέρνησης, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών.
Publications
 
Immunity passports, COVID-19: technological solutions, regulatory considerations and ethical challenges
A Policy Brief by Mihalis Kritikos, Researcher at ELIAMEP; Governance Fellow on Artificial Intelligence at the Brussels School of Governance, Vrije Universiteit Brussel.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
Η Αφροδίτη χρειάζεται τον Άρη
Καθημερινή 19/6
Ο Γιώργος Παγουλάτος αναλύει το μειούμενο παγκόσμιο αποτύπωμα της ΕΕ, τη διάκριση «σκληρής» και «ήπιας» ισχύος, το ζήτημα του βέτο, και τη λεπτή ισορροπία μεταξύ ευρωατλαντικής συμμαχίας και Ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.
Media
 
Venus needs Mars
Kathimerini 19/6
George Pagoulatos analyzes the shrinking global footprint of the European Union, the tension between hard and soft power, the veto issue, and the fine balance between Euro-Atlantic relations and the pursuit of European strategic autonomy.
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Μέρκελ, Ρωσία, Τουρκία
Τα Νέα 25/6
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής, τα δύο θέματα που κυριάρχησαν, Ρωσία και Τουρκία, και για την δυναμική επανεμφάνιση του γαλλογερμανικού άξονα.
European Council: Merkel, Russia, Turkey
Τa Nea 25/6
Panayiotis Ioakimidis writes about the results of the EU Summit, and the foreign policy issues that dominated it: Russia, Turkey and the dynamic reappearance of the Franco-German axis.
Διάσκεψη Βερολίνου, Σύνοδος Κορυφής και τρεις… NAVTEX
Liberal.gr 24/6
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για τη Διάσκεψη του Βερολίνου, τις σχέσεις Τουρκίας–Λιβύης και τη Σύνοδο Κορυφής EE.
Berlin Conference, EU Summit and three… NAVTEX 
Liberal.gr 24/6
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis writes about the Berlin conference, Turkey-Libya relations, and the June European Council.
Μια “άλλη” Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο;
Τα Νέα 23/6
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη βούληση των ΗΠΑ για εξεύρεση ενός κοινού τρόπου συνύπαρξης με την Τουρκία, την προώθηση της θετικής ατζέντας από την ΕΕ, και την επόμενη μέρα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
A “different” Turkey at the European Council?
Ta Nea 23/6 
Panayiotis Ioakimidis writes about the European Summit, the United States’ willingness to find a way to coexist with today’s Turkey, the gradual promotion of the positive agenda by the European Union, and the next day for Greek foreign policy.
“Να αναλάβει πρωτοβουλία η Αθήνα για τα ελληνοτουρκικά”
Πρώτο Πρόγραμμα, ΕΡΤ 24/6
Ο Πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης σχολιάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ προς την Τουρκία για το προσφυγικό, και την Τελωνειακή Ένωση.
“Athens should take the initiative in Greek-Turkish relations” 
Proto Programma, ERT 24/6
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis speaks about Greek-Turkish relations, EU funds going to Turkey for refugees, and the issue of the Customs Union.
Συναίσθημα και αμφισημία: Η κοινή γνώμη τρία χρόνια μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών
Το Βήμα 19/6
Οι Ιωάννης Αρμακόλας και Γιώργος Σιάκας αναλύουν τα βασικά ευρήματα της τρίτης πανελλαδικής έρευνας κοινής γνώμης για το ζήτημα της ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας.
Sentiments and ambiguity: public opinion three years after the Prespa Agreement
To Vima 19/6
Ioannis Armakolas and George Siakas analyze the key findings of the third-in-a-row nationwide survey on public opinion in relation to the North Macedonia name issue.
“Υπάρχουν συμφέροντα στις ΗΠΑ που δεν θέλουν συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά”
Πρώτο Πρόγραμμα, ΕΡΤ 23/6
Ο Παντελής Οικονόμου μιλάει για μία ενδεχόμενη νέα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τις ισορροπίες στο εσωτερικό των ΗΠΑ, και τον ρόλο του νέου Προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί.
“There are interests in the USA that do not want a nuclear deal with Iran”

Proto Programma, ERT 23/6
Pantelis Ikonomou speaks about a possible new agreement between the US and Iran on Tehran’s nuclear programme, the balances within the United States, and the role the new President of Iran, Ebrahim Raisi, will play.
Τελετουργίες δημοκρατικής συμμετοχής
Καθημερινή 19/6
Ο Δημήτρης Α.  Σωτηρόπουλος αναλύει τα εργαλεία δημοκρατικής συμμετοχής και εξηγεί γιατί δεν είναι πλέον επαρκή και είναι αναγκαία η ίδρυση ουσιαστικών θεσμών πέραν των εκλογών.
Rituals of democratic participation

Kathimerini 19/6
Dimitri A. Sotiropoulos analyzes the tools of democratic participation, explaining why they are no longer sufficient and why we need to establish meaningful and substantial democratic institutions over and beyond elections.
«H Ελλάδα δεν έχασε ποτέ χρήματα παρά τις καθυστερήσεις στην απορρόφηση»
Economia.gr 24/6
Ο Αλέκος Κρητικός, εξηγεί την ευκαιρία ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων που παρέχουν στη χώρα μας τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, και πως η μείωση περιφερειακών και εσωτερικών ανισοτήτων είναι η πρώτη προϋπόθεση ευρωπαϊκής ενοποίησης.
“Greece has never lost money despite delays in absorption”

Economia.gr 24/6 
Alekos Kritikos explains that the Recovery Fund presents Greece with an opportunity for development but also for critical reforms. He also argues that the reduction of inequalities between different parts of the Union and within individual member states is the primary condition for European integration.
Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού: ο δρόμος προς την κανονικότητα και οι προκλήσεις
Tα Νέα 25/6
Ο Μιχάλης Κρητικός αναλύει υπέρ και κατά του πιστοποιητικού εμβολιασμού.
The European Vaccination Certificate: the road to normalcy is paved with challenges 
Ta Nea 25/6 
Michalis Kritikos looks at the pros and cons of the vaccination certificate.
Η εποχή της οξυμένης αστάθειας και τα megatrends
Fortunegreece.com 18/6
Ο Αντώνης Τριφύλλης γράφει για τα megatrends, τις προβλέψεις και μελέτες για το εγγύς και το μακροπρόθεσμο μέλλον, και εξετάζει τις αναγκαίες προσαρμογές για κράτη και υπερεθνικούς θεσμούς.
The era of acute instability and megatrends 
Fortunegreece.com 18/6
Antonis Trifyllis writes about long-term foresight studies, megatrends, surveys relating to the near and long-term future, and the adjustments that states and supranational institutions will have to make.
Πανδημία, ύφεση και ανάκαμψη: τι μαθαίνουμε από τα στοιχεία κινητικότητας της Google;
Capital.gr 25/6
Ο Απόστολος Φασιανός γράφει για την πανδημία, την ύφεση που ακολούθησε και την ανάκαμψη που σημειώνεται, και πως αυτή η πορεία αποτυπώνεται στα στατιστικά εργαλεία τεχνολογικών κολοσσών.
Pandemic, recession and recovery: what can we learn from the Google mobility data?
Capital.gr 25/6
Apostolos Fasianos writes about the pandemic, the recession that followed it and the recovery that’s now underway, and how this progression is captured by Big Tech’s statistical tools.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Προσεχείς διαδικτυακές εκδηλώσεις
 
“Διασπορά και ελληνικές start-up: ένα ισχυρό δίδυμο;”, δημόσια διαδικτυακή συζήτηση (στα αγγλικά), Δευτέρα 28 Ιουνίου, 18:00-19:00.
Upcoming online events

 
“Diaspora and the Greek start-up ecosystem: A power couple?”, online public discussion, Monday 28 June, 18:00-19:00 (EEST).
“Οι σχέσεις Αλβανίας – Ελλάδας: τι πιστεύουν οι πολίτες”, δημόσια διαδικτυακή συζήτηση (στα αγγλικά) σε συνεργασία με το Open Society Foundation Albania (OSFA), Τρίτη 29 Ιουνίου, 16:00-17:30.
“Albania and Greece relations – What do citizens think”, online public discussion in co-operation with Open Society Foundation Albania (OSFA), Tuesday 29 June, 16:00-17:30 (EEST).
“Ανατολική Μεσόγειος και Τουρκία κατά την Πορτογαλική προεδρία της ΕΕ”, δημόσια διαδικτυακή συζήτηση (στα αγγλικά), Τετάρτη 30 Ιουνίου, 17:00-18:30.
“The East-Med and Turkey during Portugal’s EU presidency”, online public discussion, Wednesday 30 June, 17:00-18:30 (EEST).
Βίντεο
Video

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
To διπλό στοίχημα του Ταμείου Ανάκαμψης
Στο νέο podcast o Δημήτρης Κατσίκας, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για το διπλό στοίχημα του Ταμείου Ανάκαμψης, τους πυλώνες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, τη δυσκολία απορρόφησης των 30,5 δισ. που αναλογούν στην Ελλάδα, τα σχέδια των άλλων κρατών και τις μεταρρυθμίσεις της ελληνικής οικονομίας.
Podcast
 
The double wager of the Recovery Fund

In our latest podcast, Dimitris Katsikas, Assistant Professor of International and European Political Economy at the University of Athens, Head of the Greek and European Economy Observatory, talks to Odin Linardatou about the Recovery Fund’s double wager, the twin pillars of the green and digital transitions, how difficult it will be to absorb the 30.5 billion euros Greece will be receiving, other countries’ plans, and the key reforms that will transform the Greek economy.
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp