Realpolitik and authoritarianism
Επιστροφή της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελληνορωσικές σχέσεις. Λευκορωσία και κρατική αεροπειρατεία. Αλλαγές συνόρων και άλυτα προβλήματα. Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ. Οργανωμένo έγκλημα και νέα στρατηγική της ΕΕ. Πρότυπο για τις ΗΠΑ η Ευρώπη. Πανδημία και δημοκρατία. 40 χρόνια στην ΕΕ.
Greece’s comeback in the Eastern Mediterranean. Greek-Russian relations. Belarus and state hijacking. Border changes and unresolved issues. EU Common Foreign and Security Policy. Organized crime and a new EU strategy. Turkish rapprochement with the West. Europe: a model for the United States. The pandemic and democracy. 40 years in the European Union. 
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη και η Νέα Στρατηγική της EE
Το Κείμενο υπογράφει ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Publications
 
Organized crime in Europe and the new European Union strategy
Α Policy Brief by Triandafyllos Karatrantos, Research Fellow of ELIAMEP.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
Η Ελλάδα επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο
Foreignpolicy.com 25/5
Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης αναλύει πως η Ελλάδα ανακτά την επιρροή της σε μια περιοχή που είχε εγκαταλείψει εδώ και χρόνια.
Media
 
Greece is making a comeback in the Eastern Mediterranean
Foreignpolicy.com 25/5 
Ioannis N. Grigoriadis analyzes how Greece is reclaiming its influence in an area it has neglected for years.
Tι σημαίνει για την Ευρώπη και την Ελλάδα η «αεροπειρατεία» στη Λευκορωσία
Καθημερινή 28/5
Ο Λουκάς Τσούκαλης αναλύει τι σημαίνει για την ΕΕ και την Ελλάδα η “αεροπειρατεία” στη Λευκορωσία.
What does the “hijacking” in Belarus mean for Europe and for Greece

Kathimerini 28/5
Loukas Tsoukalis analyzes what the “hijacking” in Belarus means for the EU and for Greece.
Ταξίδι στη Ρωσία
Τα Νέα 25/5 
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για την ελληνική επίσκεψη στο Σότσι, τις ουλές του παρελθόντος στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας, αλλά και τις νέες προοπτικές συνεργασίας που διανοίγονται.
The visit to Russia
Ta Nea 25/5 
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis discusses the Greek Foreign Minister’s trip to Sochi, the scars the past has left on Greece-Russia bilateral relations, and the new prospects for cooperation between the two nations.
Oι κυρώσεις θα φέρουν πιο κοντά Πούτιν και Λουκασένκο 
Action 24 25/5
Ο Γιώργος Παγουλάτος μιλά για τη σύλληψη του λευκορώσου δημοσιογράφου, την κρατική αεροπειρατεία, τις κυρώσεις της ΕΕ και τις σχέσεις Πούτιν- Λουκασένκο.
Sanctions will bring Putin and Lukashenko closer together
Action 24 25/5 
George Pagoulatos talks about the arrest of Belarusian journalist Roman Protasevich, the plane hijacked by Belarus, EU sanctions, and relations between Putin and Lukashenko.
Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ
Ο Σπύρος Μπλαβούκος παρουσιάζει την οπτική της Ελλάδας για την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική, στην Έκθεση του GLOBSEC Policy Institute.
EU Foreign and Security Policy, the view from Greece
Spyros Blavoukos presents and discusses the Greek views οn EU Foreign and Security Policy, in the joint report of the GLOBSEC Policy Institute.
Το ελληνικό παράδοξο στην ΕΕ
Τα Νέα 28/5
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης επιχειρεί μία αναδρομή στα 40 χρόνια από την ένταξη της χώρας μας στην ΕΕ.
The Greek Paradox in the EU 
Ta Nea 28/5
Panayiotis Ioakimidis does a flashback at the 40 years of Greece’s membership in the EU.
Ελλάδα–Τουρκία, δύο κοινωνίες σε κίνηση 
Καθημερινή 23/5
Ο Γιώργος Παγουλάτος γράφει για τις συγκλίσεις και διαφορές της ελληνικής και τουρκικής κοινωνίας με αφορμή την πρώτη παράλληλη έρευνα κοινής γνώμης ΕΛΙΑΜΕΠ-διαΝΕΟσις στις δύο χώρες.
Greece and Turkey: two societies in motion
Kathimerini 23/5 
George Pagoulatos writes about the convergences and divergences between Greek and Turkish society in the light of the first joint public opinion survey conducted in the two countries by ELIAMEP-diaNEOsis.
Να συμμετάσχει ή όχι η Τουρκία στην PESCO;
Τα Νέα 27/5 
O Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για την προσπάθεια της Τουρκίας να επαναπροσεγγίσει την ΕΕ μέσω του επίσημου αιτήματός της για συμμετοχή στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) και τη στρατηγική για την Αθήνα.
Should Turkey participate in PESCO or not?
Ta Nea 27/5 
Panayiotis Ioakimidis writes about Turkey’s efforts to achieve a rapprochement with the EU through its formal request to participate in the Permanent Structured Cooperation (PESCO), and about the strategy Athens should pursue in response.
Οι αλλαγές συνόρων δημιουργούν περισσότερα ζητήματα από όσα λύνουν
Albanian Daily News 25/5 
O Γιώργος Χρηστίδης μιλάει για τα Δυτικά Βαλκάνια, τη δύσκολη συγκυρία στις σχέσεις Βουλγαρίας – Βόρειας Μακεδονίας και τις προοπτικές των Ελληνοαλβανικών σχέσεων.
Border changes create more issues than they solve

Albanian Daily News 25/5 
Yorgos Christidis talks about the Western Balkans, the ongoing dispute between Bulgaria and North Macedonia, and about Greek-Albanian relations.
Η Αμερική θέλει να γίνει Ευρώπη, αλλά μπορεί; 
Protagon.gr 27/5 
Ο Αλέκος Κρητικός και ο Γιώργος Φλωρίδης γράφουν για τη στροφή των ΗΠΑ προς ένα κοινωνικό κράτος “ευρωπαϊκού τύπου”, τις διαφορετικές αφετηρίες των δύο κοινωνιών και τα σημεία που θέλουν να φτάσουν.
America wants to become Europe, but can it?
Protagon.gr 27/5 
Alekos Kritikos and George Floridis write about the US turn towards a welfare state model similar to that of the EU, the different starting points of the two societies, and where they want to end up.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Βίντεο:
 
Διαδικτυακό σεμινάριο στο πλαίσιο της Στρατηγικής 2030 για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής της Τουρκίας (TEPAV) και το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC). (στα αγγλικά)
Video:
 
Regional Stakeholders Seminar in the context of the preparatory activities for the South East Europe 2030 Strategy. In cooperation with the Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) and the Regional Cooperation Council (RCC).

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Οι νέοι στην αγορά εργασίας: Προκλήσεις και προοπτικές
Στο νέο podcast, ο Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης, Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, και ο Κυριάκος Φιλίνης, Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητούν με την Οντίν Λιναρδάτου για την αγορά εργασίας των νέων, τα κύρια εμπόδια στην πρόσβαση των νέων σε αυτή, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας, την αναντιστοιχία προσόντων και τις νέες προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία.
Podcast
 
Young people in the labour market: challenges and prospects
In our latest podcast, Charalampos Chrysomallidis, Non-Resident Research Associate at ELIAMEP, and Kyriakos Filinis, Researcher at ELIAMEP, talk with Odin Linardatou about the youth labour market, the main obstacles limiting young people's access to it, how education impacts on their prospects in the labour market, if and why there is a mismatch between young people’s qualifications and the jobs they end up doing, and the new challenges brought into being by the pandemic.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Ευκαιρίες
 
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την 1η Διαδικτυακή Θερινή Ακαδημία Διεθνούς Πολιτικής με θέμα "Είναι η Ανατολική Μεσόγειος καταδικασμένη σε αστάθεια; Προοπτικές συνεργασίας και σταθερότητας". Σε συνδιοργάνωση με το Institute of Global Affairs του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Deree). Προθεσμία: 31 Μαΐου.
Opportunities
 
Call for Applications for the 1st Global Politics Online Summer Academy on "Is the Eastern Mediterranean Doomed to Instability? Prospects for Cooperation and Stability". In cooperation with the Institute of Global Affairs of the American College of Greece. Deadline for applications: 31st May.
.
Το ΕΛΙΑΜΕΠ προκηρύσσει δύο νέες θέσεις εργασίας για ερευνητές στο νεοσυσταθέν «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αριάν Κοντέλλη». Προθεσμία: 31/5.
ELIAMEP is inviting applications for two research positions at its newly established “Ariane Condellis European Programme”. Deadline: 31 May.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp