Turkish drones - Greek challenges
Τουρκικά drones και προκλήσεις για την Ελλάδα. Μηνύματα αποτροπής και διεύρυνση στρατηγικών συμμαχιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ομοιότητες Ερντογάν και Πούτιν. Τρομοκρατία και ασφάλεια. Ραγδαίες αλλαγές στον καιρό του covid. Παραπληροφόρηση, fake news και ο κίνδυνος για τη δημοκρατία.
Turkish drones and Greek challenges. Messages of deterrence and strategic allies in the Eastern Mediterranean. Similarities between Erdogan and Putin. Terrorism and security. Rapid changes in the covid era and popular anxiety. Organized misinformation campaigns, fake news and the risk for democracy.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Drones της Τουρκίας – Προκλήσεις για την Ελλάδα
Το κείμενο πολιτικής υπογράφει ο Αντώνης Καμάρας, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Publications
 
Turkish drones, Greek challenges

Α policy paper by Antonis Kamaras, Research Associate of ELIAMEP.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
Δύσκολες ισορροπίες
Tα Νέα 20/2  
Ο Παναγιώτης Τσάκωνας γράφει για τη διεύρυνση του μετώπου των συμμάχων στην Ανατολική Μεσόγειο και την ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής εξισορρόπησης της Τουρκίας.
Media
 
Difficult balances
Ta Nea 20/2 
Panayotis Tsakonas writes about Greece strengthening its strategic alliances in the Eastern Mediterranean, and explains how the country can develop a more efficient strategy to counterbalance Turkey.
Αμφιλεγόμενες «συμμαχίες»….
Τα Νέα 2/3 
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης ασκεί κριτική στις συμμαχίες που η Ελλάδα αναπτύσσει στην Ανατολική Μεσόγειο.
Controversial “alliances”…
Ta Nea 2/3 
Panayiotis Ioakimidis criticizes the new alliances Greece has chosen to develop in the Eastern Mediterranean.
Η Ελλάδα ως ανερχόμενη διαμεσογειακή δύναμη 
Iefimerida.gr & Τhe Greek Current podcasts 28/2  
H Ελλάδα μπορεί να γίνει ο γεωπολιτικός επόπτης των αναδυόμενων εμπορικών διαδρόμων Ανατολικής Αφρικής-Ευρώπης και Μέσης Ανατολής-Ευρώπης για την ΕΕ: τo Κείμενο Πολιτικής του καθηγητή Michaël Tanchum για το ΕΛΙΑΜΕΠ είχε μεγάλη απήχηση στα ΜΜΕ. Το Hellenic American Leadership Council και η Καθημερινή ηχογράφησαν ειδικό podcast για το θέμα.
Greece as a rising trans-Mediterranean power
Iefimerida.gr & The Greek Current podcasts 28/2 
Greece could become the geopolitical overseer of the emerging East Africa-to-Europe and Middle East-to-Europe commercial corridors for the EU: professor Michaël Tanchum’s ELIAMEP policy paper made an impact in the Media. The Hellenic American Leadership Council and Kathimerini have recorded a special Greek current podcast on this exact subject.
Στην Ουάσιγκτον καταλαβαίνουν πια πως η Τουρκία είναι το πρόβλημα 
SKAI TV 5/3 
Ο Nίκολας Ντάνφορθ μιλάει για την κρίση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη στρατηγική του προέδρου Ερντογάν, τη στάση της Ελλάδας και της Δύσης.
Washington now understands that Turkey is the problem
SKAI TV 5/3 
Nicholas Danforth speaks about the tensions in the South-East Med, President Erdogan’s strategy, and the stance taken by Greece and the West.
Εκλεκτικές συγγένειες, εθισμός και εξάρτηση
Tα Νέα 3/3
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για τις ομοιότητες Ερντογάν - Πούτιν και τα μέσα πίεσης που χρησιμοποίησαν απέναντι στη Δύση.
Selective affinities, addiction and dependence
Ta Nea 3/3 
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis writes about the similarities between Erdogan and Putin and the ways they apply pressure on the West.
Η ενεργειακή απομόνωση της  Κύπρου έχει στρατηγικές ρίζες
Τα Νέα 5/3 
Ο Μιχάλης Μαθιουλάκης αναλύει τα αίτια της απομόνωσης της Κύπρου από τα ενεργειακά έργα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και τη στρατηγική αποτυχία Αθήνας και Λευκωσίας.
Cyprus’s energy isolation has strategic roots
Ta Nea 5/3 
Michalis Mathioulakis explains why Cyprus has been excluded from energy projects in the South-Eastern Mediterranean and analyzes the strategic failures of Athens and Nicosia.
Ποιος φοβάται την ασφάλεια;
Tα Νέα 4/3 
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για τη ασφάλεια και πως εξελίχθηκε στο Δυτικό κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες.
Who’s afraid of security?
Ta Nea 4/3 
Triandafyllos Karatrantos outlines the evolution of security in the Western world in recent decades.
Όλα αλλάζουν κι όλα ίδια μένουν

Kαθημερινή 28/2
Ο Γιώργος Παγουλάτος αναλύει τις σαρωτικές αλλαγές που έφερε η πανδημία στη ζωή μας και ειδικότερα στον τρόπο εργασίας και στις νέες τεχνολογίες.
Everything changes and everything stays the same
Kathimerini.gr 28/2
George Pagoulatos looks at the sweeping changes the pandemic has brought about in our lives, in the way we work and the implications of new technologies.
Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και διεθνής ανταγωνιστικότητα υπηρεσιών: o ελέφαντας στο δωμάτιο;
Capital.gr 4/3
O Παναγιώτης Μπάρκας γράφει για την ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την ανταγωνιστικότητα.
Structural reforms and international service competitiveness: The elephant in the room?
Capital.gr 4/3 
Panagiotis Barkas writes about the need for structural reforms and the importance of international service competitiveness.
Οι πρώτες 30 ημέρες του νέου προέδρου των ΗΠΑ
Τα Νέα 5/3
Ο Αντώνης Τριφύλλης αναλύει τις πρώτες 30 μέρες διακυβέρνησης Biden: πως ενήργησε για την αντιμετώπιση της πανδημίας, την στήριξη των ασθενέστερων και τη μεταβαλλόμενη διεθνή παρουσία των ΗΠΑ.
The first 30 days of the new US presidency
Ta Nea 5/3 
Antonis Trifyllis outlines the first 30 days of the Biden administration: how has it set about tackling the pandemic, supporting the economically weak citizens, and shifting the global role of the United States.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
34a4c0b7-80b3-4544-a3a8-7f8c6ea13103.jpg
Βίντεο
 
Βίντεο
 

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Eναλλακτικές αλήθειες, fake news και ο κίνδυνος για τη δημοκρατία
Στο νέο podcast, o Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και ο Νίκος Παναγιώτου, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δημοσιογραφίας και Διευθυντής του «Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας», ΑΠΘ, συζητούν με την Οντίν Λιναρδάτου για τις εναλλακτικές αλήθειες, τα fake news, και πως απειλείται η δημοκρατία από τη διάδοση των ψευδών ειδήσεων.
Podcast
 
Alternative truths, fake news and the risk they pose to democracy 
In our latest podcast, Christos Frangonikolopoulos, Professor and Jean Monnet Chair, School of Journalism and Mass Communications, Aristotle University of Thessaloniki, and Nikos S. Panagiotou, Associate Professor, School of Journalism and Mass Media, Aristotle University of Thessaloniki, talk to Odin Linardatou about alternative truths, post-truth, trust in the political system, and how democracy is threatened by the spread of fake news.
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp