Copy
View this email in your browser
Nyhedsbrev nr. 02/2020
Odder, den 25. februar 2020
Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
onsdag den 18. marts 2020 kl. 19:00
i Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder
Vi starter som sædvanlig med en times musik som i år leveres
af 
Kaj og jazzvenner. 
Kaj og jazzvenner er et sammenrend af spilleglade spillemænd, der har mødt hinanden i forskellige sammenhænge. De spiller det gode gamle traditionelle New Orleans jazz, som er drivkraften i samspillet og repetoirevalget. Instrumenteringen er som den var i det traditionelle streetband, op og ned ad Bourbon Street.
På banjo Kaj Jensen, trompet og flygelhorn Svend Uth, trombone Poul Christensen, tenor- og sopransax Kjeld Uth, susafon Hans Holmelund, guitar Bertil Abrahamson og trommer Mogens Jensen.
Generalforsamling
Generalforsamlingen starter kl. 20:15 med følgende 
 
Dagsorden
 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab 
  • Fastsættelse af kontingent(er)
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 1 (een) bestyrelsessuppleant
 8. Valg af 2 kritiske revisorer samt 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for ovenstående dagsorden, skal fremsendes skriftligt
(e-mail tilladt) og være bestyrelsen i hænde senest på ugedagen før generalforsamlingens afholdelse - d.v.s. onsdag den 11. marts 2020.
Mødeberettigede og stemmeberettigede på general-forsamlingen er alle, der har betalt deres kontingent til foreningen.
Der føres afkrydsningsliste ved indgangen. Derfor er det vigtigt at medbringe gyldigt medlemskort for 2020.

Klubben er vært ved en forfriskning.
Med venlig hilsen
Odder Jazzklub
Bestyrelsen
Del på Twitter Del på Twitter
Del på Facebook Del på Facebook
Copyright © 2020 Odder Jazzklub, All rights reserved.


Hvis du ønsker at ændre oplysningerne?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp