Copy

Wij wensen je natuurlijk groene
eh... goede feestdagen!

Water Natuurlijk fractie

Nettie, Jan, Anieke, Wim, Ellen, Wouter en Myrte

Uit het AB
Tijdens de algemene beschouwingen van de AB-vergadering van 27 november voerde Jan het woord lees hier zijn bijdrage.
Wij hebben ons samen met de VVD ingezet om het nieuw aan te leggen zonnepanelenpark Vissendijk te vergroenen.  Bloemrijke kruiden, vlinder en bijenplanten tussen, onder en rondom de panelen om ook hier te werken aan biodiversiteit. Duurzaamheid hand in hand met biodiversiteit. 
Daarnaast heeft Wim aandacht gevraagd voor de wijzigingen in het aanvragen van kwijtschelding van waterschapsbelasting. Volgend jaar moeten inwoners apart een aanvraag indienen voor kwijtschelding. Dit loopt straks niet meer samen met de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Water Natuurlijk wil dat inwoners hier duidelijk op worden gewezen en we gaan volgen of het positief uitpakt voor diegene die hier gebruik van maken.

Droogte nog niet voorbij

Al stampen we door de plassen en is de grond onder onze voeten zompig, nog altijd staat het water in de Grote Rietplas in Emmen niet op het normale niveau. In het voorjaar schommelt het rond de 14.65 meter boven NAP en al hebben we nog even, het is de vraag of het zoveel zal regenen dat er voor die tijd nog 450 mm bij zal komen. Ook het waterschap geeft aan dat ondanks de natte herfst de grondwaterstanden op de hoge zandgronden nog niet op het normale niveau. Lees meer...
Even voorstellen... Wim van de Griendt

Mijn naam is Wim van de Griendt. Ik ben 42 jaar oud, getrouwd en vader van drie mooie dochters. Ik werk als senior adviseur regionale economie bij provincie Overijssel. Daarnaast ben ik ook nog groepsbegeleider bij de scouting Hendrik Hudson groep. Ik heb altijd veel met water gehad. Zowel in mijn studie als in mijn werk. Op de universiteit Twente heb ik Bestuurskunde gestudeerd, met specialisatie richting civiele techniek & milieu. Lees meer...

Algemene ledenvergadering Water Natuurlijk Regio Oost
Ed Piek en Wim Boom zijn tijdens de ALV van 19 november afgetreden als bestuurslid. Daarop werden er door de aanwezige leden twee nieuwe, voorgestelde, bestuursleden gekozen, t.w. Ton de Bruijn en Robert Scholma. Het regiobestuur zoekt samen met de fracties (nieuwe) wegen om de verbinding met de achterban te levend te houden.  Lees verder...
Trashpicking & pub quiz
Water Natuurlijk Vechtstromen was door GroenLinks Overijssel uitgenodigd om samen met Trashpackers aan de slag te gaan. Algemeen Bestuurslid Anieke Kranenburg heeft 14 november meegeholpen zwerfafval op te ruimen in Borne. Net als Trashpacker Tijmen zet Water Natuurlijk zich in tegen plastic vervuiling.

Anieke vertegenwoordigde Water Natuurlijk ook tijdens een pubquiz in Almelo voor jonge werknemers van het waterschap. Samen met haar team streed zij voor de overwinning, de winst zat deze keer vooral in het contact met de jonge werknemers, die het erg leuk vonden dat er dit keer een AB-lid deel nam.
Agenda Water Natuurlijk Vechtstromen
  • 29 januari | PEILdag Algemeen bestuur Vechtstromen
  • 12 februari | Vergadering Algemeen Bestuur Vechtstromen
De volgende nieuwsbrief kunt u begin januari verwachten.
Water Natuurlijk Vechtstromen Facebook
Water Natuurlijk Vechtstromen website
Email
LinkedIn
Copyright © 2019 Water Natuurlijk, All rechten voorbehouden


Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief of je gegevens wijzigen:
gegevens wijzigen of afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp