Copy
2020-12-22
Ser mejlet konstigt ut?
Öppna det i din webbläsare

Dans i Örebro läns nyhetsbrev 

Riksteatern utlyser produktionsresidens för dans

Inom Riksteaterns uppdrag för det fria dansfältets utveckling kan du som koreograf och danskreatör som är skriven i Sverige söka till ett tre veckor långt produktionsresidens. Ett av de fem residensen är även i år vikt för en produktion som riktar sig till en publik mellan 0 och 15 år/unga vuxna.
Ansökningsperioden är mellan 11-24 januari. 
Sök och läs mer här: riksteatern.se/dansresidens

Dansalliansen anställer dansare 

Dansalliansen planerar en anställningsomgång 2021 med möjlighet att söka från 1 februari.
Mer information om ansökningsförfarande och kriterier presenteras i slutet av januari.
Läs mer om Dansalliansen här: https://dansalliansen.se/verksamhet/anstallning-av-dansare/ 

Save the date - Dans i Örebro läns kickoff 

Fredagen den 5 februari, klockan 16.00 bjuder Dans i Örebro län in till en digital kickoff via ZOOM.
Kom och ta del av vår kickoff för regionens dansverksamma där vi berättar om kommande verksamhet för 2021. Mer information/inbjudan kommer i januari.
 

Sök Dans i Örebro läns stöd

Dansfrämjandestöd
Dans i Örebro län har som uppgift att främja och stärka dansens ställning i länet. Dans i Örebro län fördelar därför stöd till dansverksamma som vill utveckla sina kunskaper inom dansområdet och få chans att testa sina idéer.

Dansproduktionsstöd 
Syftet med stödet är att möjliggöra för danskonstnärer som verkar i Örebro län att producera nya dansföreställningar och verk. Stödet kan till exempel användas för att bekosta löner och gage till medverkande i dansproduktionen eller andra kostnader såsom resor och förstudier.

Arrangörsstöd för professionella dansföreställningar
Dans i Örebro län har som uppdrag att utveckla den sceniska dansen och dess infrastruktur i regionen. Syftet med arrangörsstödet är att stärka arrangörer i länet att våga köpa in professionella dansföreställningar, så att utbudet breddas. Ansökan görs löpande under året.

Dansfrämjandestöd/dansproduktionsstöd går att sökas vid tre tillfällen per år: 15 februari, 15 maj och 15 september. Arrangörsstödet kan sökas löpande under året.
För ansökningsinformation se https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Kulturstod-och-stipendier/

Lilian Runestam Stipendium 2021

Lilian Runestams stipendiefond utlyser härmed för 2021 sitt stipendium för förkovring och fördjupning i undervisningsämnet barndans för barn i åldrarna 3–9 år.
Stipendiet är på 20 000 kronor för år 2021.

Lilian Runestam inrättade år 1985 en fond vars årliga avkastning skall gå till ett stipendium för
barndanspedagoger. Syftet med fonden var att stimulera till en förkovring och fördjupning i ämnet
barndans. Lilian Runestam, ledande danspedagog och under åren 1970–1980 rektor för Danshögskolan,
konstaterade i sin motivering för att inrätta fonden att undervisningsämnet barndans inte rönt det stöd
detta viktiga ämne förtjänar. Hon framhöll att den första kontakten med dans och dansträning är av
största vikt för de yngre barnen. Under de första utvecklingsåren skall stil- och formkänsla grundläggas
och det naturliga rörelsebehovet tillvaratas i en dansriktig form. Det är därför viktigt att danspedagogen
har en riktig förståelse för och god kunskap om små barns utvecklingsmöjligheter inom detta område.

Mer inforrmation om ansökan hittar du här: https://dansmuseet.se/lilian-runestams-stipendiefond/
Ansökan ska vara tillhanda senast 28 februari 2021.
 
Foto: Alicja, Pixabay (CC) 
 
Vi lägger nu på många sätt ett tungt år bakom oss med hopp om ett ljusare dansår och många tillfällen att  få mötas på riktigt. God jul och Gott nytt år önskar Dans i Örebro län. 
Ta hand om er!
 
Facebook
Facebook
Hemsida
Hemsida
E-post
E-post
Instagram
Instagram
Kontaktuppgifter:
Region Örebro län - Dans i Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro (Eklundavägen 1)
E-post: mia.eklund@regionorebrolan.se
Telefon: 019-602 72 57
Mobil: 072-142 01 20
Webb: www.regionorebrolan.se/dans

Du får detta nyhetsbrev för att du antingen tidigare registrerat dig för det, eller så har du varit i kontakt med oss och vi har gissat att du vill ha våra nyheter. Önskar du dem inte så kan du avregistrera dig, eller ändra dina intressen via länkarna nedan.

Avbryt prenumerationen av nyhetsbrevet    Ändra dina prenumerationsinställningar
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dans i Örebro län · Box 1613 · Örebro 701 16 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp