Copy

 

LEDER


KOMMUNALE TRYGHEDSVAGTER

KALENDER


3. maj 2023
WTW afholder webinar: Seniorarbejdsliv i kommuner, bliver jeres medarbejdere længe nok?
(Online via Microsoft Teams)

 

25. maj 2023
Danske Risikorådgiveres sikringsdag om DKV-planer (Falck, Aarhus N)

 

15. juni 2023
North afholder netværksdag (Middelfart)

 

31. august 2023
Bagger Låse & Alarm afholder sikkerhedsseminar ifm. Danish Security Fair (MESSE C, Fredericia)

 

Kære kolleger. 
 
Justitsministeren har den 23. marts 2023 fremsat lovforslag om kommunale tryghedsvagter, der fra den 1. juli 2023 giver kommunerne mulighed for at anvende sådanne vagter.  
 
Med lovforslaget åbnes der for, at kommunerne som led i en forsøgsordning kan ansætte tryghedsvagter, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden. 
 
Tryghedsvagterne kan f.eks. hjælpe med at sikre trygheden i områder, hvor borgerne oplever særlig utryghed, f.eks. i områder, hvor der erfaringsmæssigt sker mange indbrud og i områder med mange udendørs fester og forsamlinger. De vil også kunne indsættes på stationsområder eller i boligområder, hvor der er særlig risiko for indbrud.  
 
Med lovforslaget er der lagt op til, at der som noget nyt kan udøves vagtvirksomhed med henblik på at opretholde ro og orden, hvilket ellers som udgangspunkt er en politimæssig opgave. Tryghedsvagterne skal ikke erstatte politiets arbejde eller patruljering, ligesom tryghedsvagterne ikke bliver tildelt politimæssige beføjelser.  
 
Tryghedsvagterne kan bidrage til at sikre tryghed i kraft af deres tilstedeværelse i gadebilledet og ved at agere ekstra ”øjne og ører” for politiet. Desuden kan de henstille til personer at stoppe forstyrrende adfærd og ved hjælp af kameraer dokumentere forstyrrelser af den offentlige orden eller øvrige strafbare forhold med henblik på overdragelse til politiet.  
 
Tryghedsvagter kan være godkendte kommunalt ansatte vagter eller godkendte vagter i autoriserede vagtvirksomheder, som har indgået aftale med kommunen. Der lægges op til, at tryghedsvagterne skal gennemgå en supplerende uddannelse, inden ansættelsen træder i kraft.  
 
Den foreslåede forsøgsordning vil løbe i 3 år fra den 1. juli 2023 til den 1. juli 2026. Alle kommuner vil uden særlig tilladelse eller lignende kunne vælge at gøre brug af ordningen i denne periode. 
 
Spørgsmålet om kommunernes mulighed for ansættelse af tryghedsvagter var et emne, som lokalpolitikerne debatterede op til det seneste kommune- og regionrådsvalg. Nogle lokalpolitikere ønskede at oprette kommunale vagtværn, der i uniform direkte skulle patruljere i lokalområdet og ved indbrud og uro med lys, lyd og kameraer og hunde, kunne rykke ud til sådanne begivenheder – andre ønskede, at tryghedsvagter alene ved deres tilstedeværelse skulle være synlige i gadebilledet og løse sociale opgaver, men dog i påkommende tilfælde kunne udskrive bøder ved støj, uro og truende adfærd – andre ønskede slet ikke sådanne vagter.  
 
Det nu fremsatte lovforslag er, hvad Regeringspartierne er nået til enighed om. Kommunerne får således nu et nyt værktøj i deres arbejde med at skabe tryghed for borgerne.  
 
I de kommuner, der benytter sig af ordningen, medfører dette et samarbejde med risikostyringskoordinatorerne – et samarbejde som risikostyringskoordinatorerne naturligvis indgår positivt i. Med venlig hilsen 


Peter Oriat
Formand
 

RISIKOSTYRINGSNYT
 

INTELLIGENT OG BÆREDYGTIG SIKRING AF KOMMUNALE BYGNINGER I AARHUS KOMMUNE

G4S og Aarhus Kommune har indgået et flerårigt samarbejde om servicering, reparation og opgradering af tyverialarmer og video-overvågning i hundredvis af kommunalt ejede og -administrerede...

RISIKOSTYRINGSNYT
 

BRANDSIKKERHEDEN HALTER STADIG PÅ PLEJEHJEMMENE

Over 3000 påbud er der givet for mangelfuld brandsikkerhed på landets plejehjem i 2022. Og fire kommuner har stadig ikke bragt brand-sikkerheden i orden efter en undersøgelse i 2018, som afslørede...

FORENINGSNYT
 

DR SIKRINGSDAG 2023

Danske Risikorådgivere afholder sikringsdag i samarbejde med Falck Aarhus. Se det spændende program her og se hvordan du tilmelder dig.

FORENINGSNYT
 

DANSKE RISIKORÅDGIVERES
ÅRSKONFERENCE 2023

Se programmet for vores Risikostyrings-konference på Hotel Comwell i Kolding, hvor vi igen stiller skarpt på aktuelle risici og udfordringer.

DANSKE RISIKORÅDGIVERE

- DET ER OS, DER STILLER SPØRGSMÅLENE


Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring og arbejdsmiljø ansat i offentlige og private virksomheder.

Danske Risikorådgiveres medlemmer arbejder hver dag med at identificere og vurdere risici, sikre mennesker og værdier og forebygge skader og ulykker. Foreningens medlemmer bidrager i gennem deres arbejde til proaktivt at sikre det danske velfærdssamfund.

Danske Risikorådgiveres formål er at udbrede kendskabet til og være forum for risikostyring i Danmark. Foreningen skal være på forkant med udviklingen og medvirke til at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem videns- og erfaringsudveksling, efteruddannelse og udvikling af viden og værktøjer.
 


 

VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER:

HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE

SAMARBEJDSPARTNERE

Danske Risikorådgivere  •   93 99 84 00  •   www.danskerisikoraadgivere.dk
Copyright © 2023 Danske Risikorådgivere

Vil du ændre hvordan du modtager nyhedsbrevet?
Du kan opdatere dine indstillinger eller afmelde nyhedsbrevet


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Danske Risikorådgivere · Præstehaven 37 · Frederikshavn 9900 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp