Copy

 

LEDER

Kriser

KALENDER


2. juni 2022
ACTAS' seminar om PLOV (Horsens)
 

9. juni 2022
North Netværksdag (Middelfart)
 

21. juni 2022
Møde i ARK-ansvarsnetværk (Vejle)
 

23. juni 2022
ERFA-møde for kommunerne i region Sjælland og Hovedstaden:
Lolland Kommune

 

15. september 2022
ERFA-møde for kommunerne i region Syddanmark:
Assens Kommune

 

15. september 2022
ERFA-møde for kommunerne i region Sjælland og Hovedstaden:
Odsherred Kommune

 

24. november 2022
ERFA-møde for kommunerne i region Sjælland og Hovedstaden:
Høje-Tåstrup Kommune

 

Kære kolleger.

Tak for sidst ved DR årskonference 2022 på Hotel Nyborg Strand!

161 deltog i selve konferencen og herudover gæstede 30-40 sikringsmessen torsdag eftermiddag.

Det var et meget fint arrangement. Gode faciliteter, godt program med spændende indlæg af kompetente indlægsholdere og en flot sikringsmesse med 30 udstillere medbringende det nyeste inden for sikring og skadeforebyggelse. Også den sociale del af arrangementet med festmiddag og underholdning torsdag aften var vellykket - stor ros til arrangørerne.  

Konferencens hovedemne var "stigende utryghed - reelt problem eller medieskabt?" og blev behandlet ud fra en socialt vinkel - ud fra et kriminalitetsforebyggende vinkel og ud fra en byplanmæssigt vinkel.

Gennemgangen viste, at der er masser af forhold, foruden de nære ting som privatøkonomi, sygdom og vold, der påvirker os og gør os utrygge i hverdagen.
I det store perspektiv hænger utryghed ofte sammen med samfundskriser.

Vi har lige gennemlevet en sundhedskrise. Corona-pandemien har hærget verden. Hos os er den forhåbentlig forbi, men den har fortsat fat andre steder, så vi kan endnu ikke sige os fri for sygdommen i vores del af verden.

Sikkerhedskrise befinder vi os i her og nu. Krigen i Ukraine presser vesten og har medført politisk beslutning om tilførsel af betydelige ressourcer til forsvaret. Vi skal i løbet af relativt få år op på at bruge 2% af BNP på forsvaret. Det vil presse landets økonomi og medføre nedprioriteringer på andre områder.

Økonomisk krise som følge af uro i verden har medført stærkt stigende råvarepriser og energipriser og vi oplever for tiden inflation med vedvarende prisstigninger på stort set alt. Dette vil på sigt resultere i pres på lønninger, der igen vil presse priserne yderligere - og vi er inde i en ond spiral.

Velfærdskrise. Mangel på arbejdskraft på plejeområdet gør det vanskeligt at levere en rimelig omsorg for plejekrævende børn og ældre. Regeringen har netop opgivet at gennemføre sit valgløfte om en velfærdslov, så der må forudses en hård politisk ”kamp” på dette område.

Flygtningekrise vil fremover være en del af den politiske og praktiske hverdag. Krigsflygtninge, klimaflygtninge og økonomiske flygtninge vil presse vores samfund. Det vil medføre store ideologiske konfrontationer med risiko for uro i landet.

Klimakrise vil dramatisk ændre vores måde at leve på. Alt vil fremover blive vurderet i forhold til klimapåvirkning og verdens lande vil forhåbentlig være i stand til at holde befolkningstilvæksten i ave og nedbringe CO2 udslippet til et minimum, så vi undgår den helt store katastrofe med temperaturstigninger og stærkt stigende vandstand.

På kommunalt og regionalt plan bliver vi direkte eller indirekte involveret i disse samfundskriser. Pludselig er fokus rettet på andre områder end de traditionelle og vi må omlægge vore indsatser.

Vi må være fleksible og aktivt indgå i de politisk besluttede løsningsmodeller i vore respektive lokalområder.

Med venlig hilsen


Peter Oriat
Formand
 

RISIKOSTYRINGSNYT

 

RISIKOSTYRING AF BILPARKEN
OG DE KØRENDE MEDARBEJDERE

For ca. 25 år siden rettede det daværende Kommuneforsikring og Instituttet for Sikring og Tryghed henvendelse til Kurt Mark for at få hjælp til at nedbringe antallet af autoskader og skabe større sikkerhed for de kørende medarbejdere...

RISIKOSTYRINGSNYT

 

NY LØSNING GIVER SAMLET FORSVAR MOD CYBERANGREB

Med projektet "Samarbejdende Cybersikkerhed" har DBI og Derant udviklet en løsning, der forkorter reaktionstiden ved cyberangreb. Det kan minimere skaden og sikre driften hos både virksomheder og kommuner.

BRANCHENYT

 

H.C. ANDERSEN HAVDE ET REB KLAR TIL AT SIKRE SIT LIV

Hans nye hus har læksikring klar til at sikre den kulturarv, han har efterladt.

FORSIKRINGSNYT

 

ERSTATNINGSPLIGT FOR BØRN PÅ SKOLER OG I DAGTILBUD

Juridisk konsulent Maiken Mikkelsen, Holstebro kommune, har udarbejdet en vejledning til forvaltningen omkring ansvar / erstatningspligt for børn på skoler og i institutioner.

FORENINGSNYT

 

SIKKERHEDSNÅLEN 2022


Årets prismodtager - Jane Hoffmann - har gennem mange år været aktiv deltager, både som indlægsholder, underviser og arrangør af risikostyringsbegivenheder i Danske Risikorådgiveres regi, samt generelt for medarbejderne i Region Midtjylland.

FORENINGSNYT

 

REFERAT FRA DR'S ÅRSKONFERENCE 2022

Se billeder og få et fyldigt referat af årskonerencen, der atter var tilbage efter to års fravær grundet Corona restriktioner.

DANSKE RISIKORÅDGIVERE

- DET ER OS, DER STILLER SPØRGSMÅLENE


Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring og arbejdsmiljø ansat i offentlige og private virksomheder.

Danske Risikorådgiveres medlemmer arbejder hver dag med at identificere og vurdere risici, sikre mennesker og værdier og forebygge skader og ulykker. Foreningens medlemmer bidrager i gennem deres arbejde til proaktivt at sikre det danske velfærdssamfund.

Danske Risikorådgiveres formål er at udbrede kendskabet til og være forum for risikostyring i Danmark. Foreningen skal være på forkant med udviklingen og medvirke til at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem videns- og erfaringsudveksling, efteruddannelse og udvikling af viden og værktøjer.
 


 

VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER:

HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE

SAMARBEJDSPARTNERE

  DANSKERISIKORÅDGIVERE  •  info@danskerisikoraadgivere.dk   Telefon 93 99 84 00  •  www.danskerisikoraadgivere.dk  
Copyright © 2022 Danske Risikorådgivere

Vil du ændre hvordan du modtager nyhedsbrevet?
Du kan opdatere dine indstillinger eller afmelde nyhedsbrevet


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Danske Risikorådgivere · Præstehaven 37 · Frederikshavn 9900 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp