Copy

 

LEDER


DRONEFLYVNING

KALENDER15. juni 2023
North afholder netværksdag (Middelfart)

 

29. juni 2023
Sedgwick afholder seminar "Product Recall - Take a strategic approach to protecting your brand" (Carlsberg Museum & Business Centre, Valby)

 

31. august 2023
Bagger Låse & Alarm afholder sikkerhedsseminar ifm. Danish Security Fair (MESSE C, Fredericia)

 

26. oktober 2023
Danske Risikorådgiveres netværksdag
(placering endnu ikke fastlagt)

 

4. - 5. april 2024
Danske Risikorådgiveres årskonference
(Hotel Nyborg Strand)

Kære kolleger

Anvendelse af droner til videooptagelser og fotos fra luften er efterhånden et almindeligt redskab for kommunerne i forbindelse med planlægning, kontrol og miljøovervågning.

Når man anvender droner, er det vigtigt, at man er bekendt med og nøje overholder lovgivningen på området.

I Danmark flyves efter to forskellige regelsæt. Ét regelsæt, der er reguleret via EU og ét regelsæt som reguleres i Danmark.

I mange år var det kun Trafikstyrelsen, der fastsatte reglerne i Danmark. Siden 2021 har EU overtaget det overordnede ansvar for reglerne og har designet et fælles regelsæt i alle EU-lande. Dette regelsæt er ufravigeligt og definerer blandt andet, hvor højt man må flyve, hvor tæt du må flyve på andre mennesker og andre sikkerhedsrelaterede ting.

EU har opstillet en række krav til pensum på uddannelsen som dronepilot bl.a. en grundig gennemgang af dronens teknik, luftfartsregler, menneskelig ydeevne, meteorologi og operationelle procedurer - altså procedurer for, hvordan man overholder lovgivningen i forskellige situationer.

Alle lande har forskelligt syn på ting som luftfartssikkerhed, privatlivets fred og naturbeskyttelse. Derfor har hvert enkelt EU-land deres eget nationale regelsæt, som man også skal tage hensyn til ud over de mere overordnede EU-regler. Her fremgår det bl.a. hvor tæt man må flyve på fængsler, flyvepladser eller privat grund.

Når man flyver drone i Danmark, skal man enten være registreret som droneoperatør, når man flyver privat, eller være tilknyttet en virksomhed eller organisation, der er registreret som droneoperatør. Hvis dronen er et legetøj, skal man ikke registreres som fjernpilot. Et legetøj er droner uden kamera med en vægt på under 250 gram.

Registrering sker via Trafikstyrelsen.

Når man er registreret som droneoperatør, skal operatørregistreringsnummeret påsættes dronen.

Droner skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring. Altså en forsikring, der dækker skader på tredjepart. Kommuner, der selvforsikrer på ansvarsområdet, kan også selvforsikre på dette område.

Det er operatøren, der er ansvarlig for, at dronen er forsikret, at dronen vedligeholdes efter forskrifterne og at tilknyttede fjernpiloter har den rette uddannelse.

Det er vigtigt, at kommunerne har sat sig grundigt ind i reglerne på området, så man kan udføre droneflyvning sikkert og forsvarligt uden at udsætte borgere for unødvendige risici eller chikane.


Med venlig hilsen 


Peter Oriat
Formand
 

RISIKOSTYRINGSNYT
 

NYT EU-DIREKTIV SKÆRPER KRAVET TIL CYBERSIKKERHED

Det nye NIS2-direktiv fra EU er trådt i kraft. Det skærper kravene til cyber- og informationssikkerhed og kræver en helhedsorienteret og risikobaseret tilgang for danske virksomheder...

FORSIKRINGSNYT
 

HVORNÅR MÅ DIN KOMMUNE INDGÅ FORLIG?

Kommuner mødes jævnligt af erstatnings- og godtgørelseskrav fra borgere. Sådanne erstatnings- og godtgørelseskrav kan f.eks. udspringe af, at en borger er uenig i en afgørelse, som kommunen har truffet...

FORSIKRINGSNYT
 

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG PSYKISKE ARBEJDSSKADER

Forsikringsakademiet afholder seminar på Rungstedgaard, tirsdag den 13. juni 2023 kl. 9.30-16.15

FORENINGSNYT
 

SIKKERHEDSNÅLEN 2023

På den netop afholdte årskonference, blev DR's sikkerhedspris "Sikkerhedsnålen", uddelt. Tillykke til prismodtageren Allan Nielsen fra InsuBiz.

FORENINGSNYT
 

REPORTAGE FRA DR'S ÅRSKONFERENCE

Gik du glip af DR's årskonference, har du her muligheden for at se hvordan det forløb. Seniormedlem Allan Petersens har igen i år, udarbejdet en flot reportage fra konferencen...

DANSKE RISIKORÅDGIVERE

- DET ER OS, DER STILLER SPØRGSMÅLENE


Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring og arbejdsmiljø ansat i offentlige og private virksomheder.

Danske Risikorådgiveres medlemmer arbejder hver dag med at identificere og vurdere risici, sikre mennesker og værdier og forebygge skader og ulykker. Foreningens medlemmer bidrager i gennem deres arbejde til proaktivt at sikre det danske velfærdssamfund.

Danske Risikorådgiveres formål er at udbrede kendskabet til og være forum for risikostyring i Danmark. Foreningen skal være på forkant med udviklingen og medvirke til at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem videns- og erfaringsudveksling, efteruddannelse og udvikling af viden og værktøjer.
 


 

VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER:

HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE

SAMARBEJDSPARTNERE

Danske Risikorådgivere  •   93 99 84 00  •   www.danskerisikoraadgivere.dk
Copyright © 2023 Danske Risikorådgivere

Vil du ændre hvordan du modtager nyhedsbrevet?
Du kan opdatere dine indstillinger eller afmelde nyhedsbrevet


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Danske Risikorådgivere · Præstehaven 37 · Frederikshavn 9900 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp