Copy

 

LEDER

 

BRANDSIKKERHED PÅ PLEJEHJEM

KALENDER9. marts 2023
Danske Risikorådgivere afholder seminar om udbud - særligt forsikringsudbud (Odense kommune)
 

13. marts 2023
ERFA-møde for kommunerne i region Midt og Nordlylland (Mariagerfjord Kommune)
 

30. marts 2023
ERFA-møde for kommunerne i region Sjælland og Hovedstaden (Halsnæs Kommune)
 
27. - 28. april 2023
Danske Risikorådgiveres årskonference (Hotel Comwell Kolding)
 

25. maj 2023
Danske Risikorådgiveres sikringsdag om DKV-planer (Falck, Brendstrupgårdsvej 13, 8200 Aarhus N)
 

Kære kolleger.

I 2022 blev der givet over 3.000 påbud for mangelfuld brandsikkerhed på landets plejehjem.

De seneste 6 år er mere end 30 mennesker omkommet i brande på plejehjem. De mange dødsbrande medførte, at alle landets plejehjemsbygninger i 2018 undersøgt for mangler ved brandsikringen.

Undersøgelsen viste udbredte og ulovlige problemer. Kommunerne fik derfor krav fra den daværende minister om at sikre, at alle plejehjem lever op til lovkravene. En kommune har pligt til at få styr på alle ulovlige forhold, den kender til.

Nu næsten 5 år senere er der kommuner, der endnu ikke har fået styr på de ulovlige brandsikkerhedsforhold på deres plejehjem, viser en gennemgang foretaget af Danmarks Radio.

Nogle kommuner påberåber sig uklarhed om reglerne på området som årsag til den mangelfulde sikkerhed.

De driftsmæssige forskrifter vedrørende brandsikkerhed har været der i mange år, så det er der ikke noget nyt i. Det nye består i, at reglerne i 2018 blev skrevet ind i Bygningsreglementet, og at kravene til bl.a. kontrol og dokumentation dermed blev præciseret.

I 2022 kom så den nye brandsynsbekendtgørelse, som betyder, at myndighederne nu kontrollerer, om plejehjem, hospitaler, institutioner og andre bygninger med særlig driftsmæssig anvendelse lever op til BR18-kravene til drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden. Gør de ikke det, risikerer de påbud, når Beredskabet går brandsyn.

Problemerne omfatter bl.a. manglende brandsikre glasvægge ud til flugtveje og brandsikre døre samt rør til sprinkleranlæg.

Foruden de fysiske krav, kan påbud gives, hvis personale ikke er bekendt med instruks om evakuering på plejehjemmet eller hvis møbler spærrer for flugtveje.

Det er helt uacceptabelt, at de påpegede ting ikke er etableret.

Risikostyringskoordinatorerne må medvirke til, at få brandsikkerheden på plejehjemmene bragt i orden, så beboere ved brand kan reddes ud i tide. Det er vigtigt, at beboerne også i forhold til brand er trygge ved at bo på plejehjem.

Danske Risikorådgivere har samarbejdspartnere, der kan hjælpe kommunerne med at sikre, at kravene til drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden overholdes.


Med venlig hilsen 


Peter Oriat
Formand
 

SIKRINGSNYT
 

SIKRE FÆRGER MOD ELBILBRANDE

Brande i el- eller hybridbiler på færger udgør en ny og særlig risiko. Men den kan håndteres med de rette tilføjelser til det eksisterende beredskab ombord. Det er konklusionen på projektet ELBAS, som DBI stod i spidsen for.

FORENINGSNYT
 

TEMADAG OM FORSIKRINGSUDBUD

Den 9. marts afholder Danske Risikorådgivere, i samarbejde med Kammeradvokaten Poul Schmith, temada om forsikringsudbud. Hent invitationen her og se hvordan du tilmelder dig.

FORENINGSNYT
 

DR GENERALFORSAMLING 2023

Foreningen Danske Risikorådgivere afholder generalforsamling t orsdag den 27. april 2023 kl. 16.30 på Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

FORENINGSNYT
 

DR SIKKERHEDSPRIS 2023

Danske Risikorådgivere uddeler hvert år risikostyringsprisen til en person, der har gjort et godt stykke arbejde for at fremme risikostyringstanken i sin kommune, region, styrelse eller sin virksomhed.

DANSKE RISIKORÅDGIVERE

- DET ER OS, DER STILLER SPØRGSMÅLENE


Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring og arbejdsmiljø ansat i offentlige og private virksomheder.

Danske Risikorådgiveres medlemmer arbejder hver dag med at identificere og vurdere risici, sikre mennesker og værdier og forebygge skader og ulykker. Foreningens medlemmer bidrager i gennem deres arbejde til proaktivt at sikre det danske velfærdssamfund.

Danske Risikorådgiveres formål er at udbrede kendskabet til og være forum for risikostyring i Danmark. Foreningen skal være på forkant med udviklingen og medvirke til at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem videns- og erfaringsudveksling, efteruddannelse og udvikling af viden og værktøjer.
 


 

VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER:

HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE

SAMARBEJDSPARTNERE

Danske Risikorådgivere  •   93 99 84 00  •   www.danskerisikoraadgivere.dk
Copyright © 2023 Danske Risikorådgivere

Vil du ændre hvordan du modtager nyhedsbrevet?
Du kan opdatere dine indstillinger eller afmelde nyhedsbrevet


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Danske Risikorådgivere · Præstehaven 37 · Frederikshavn 9900 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp