Copy

 

LEDER


SIRENE VARSLINGSSYSTEM

KALENDER27. april 2023
Generalforsamling i DR
(Hotel Comwell Kolding)

 

27. - 28. april 2023
Danske Risikorådgiveres årskonference (Hotel Comwell Kolding)
 

3. maj 2023
WTW afholder webinar: Seniorarbejdsliv i kommuner, bliver jeres medarbejdere længe nok?
(Online via Microsoft Teams)

 

25. maj 2023
Danske Risikorådgiveres sikringsdag om DKV-planer (Falck, Aarhus N)
 

15. juni 2023
North afholder netværksdag (Middelfart)
 

31. august 2023
Bagger Låse & Alarm afholder sikkerhedsseminar ifm. Danish Security Fair (MESSE C, Fredericia)
 

Kære Kolleger

Når der ved større ulykker og katastrofer er akut livsfare for et større antal mennesker, kan myndighederne varsle befolkningen ved hjælp af det landsdækkende sirene varslingssystem.

Sirenerne lyder først med "Fare"-signalet, som er en tone, der gentages fire gange i løbet af 45 sekunder. Tonen stiger hurtigt og falder langsomt, og der er pause mellem gentagelserne. Fare-signalet gentages efter fire minutter. Det betyder: Gå ind og søg information på TV 2 og DR. Informationen vil blive offentliggjort hurtigst muligt, efter at sirenerne har lydt.

Når der ikke længere er fare på færde, lyder et "Faren er forbi"-signal, som er en lang ensartet tone, der varer i 45 sekunder.

Sirenerne testes en gang om året. Det er altid den første onsdag i maj kl. 12.00.

Sirenerne drives og vedligeholdes af Beredskabsstyrelsen, men det er Politiet, der beslutter at udsende varsel og starter sirenerne. Der kan udsendes sirenevarsling med alle sirener på én gang, eller der kan varsles i enkelte regionale eller lokale områder. Politiet kan også starte sirenerne enkeltvis og på den måde varsle i afgrænsede områder.

Der er opsat 1.078 sirener i byområder med flere end 1.000 indbyggere. Sirenerne kan høres af omkring 80 % af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.

Hvis der er akut fare for menneskeliv, udsender myndighederne en beredskabsmeddelelse. Den bringes af DR, TV 2 og på politi.dk og oplyser, hvordan befolkningen i det berørte område skal forholde sig.

Der vil aldrig blive hylet med sirenerne, uden at der først er udsendt en beredskabsmeddelelse. Omvendt kan der i særlige tilfælde godt udsendes en beredskabsmeddelelse uden at hyle med sirenerne.

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet lancerer med udgangen af marts 2023 et nyt varslingssystem. Systemet kaldes for S!RENEN og kan advare befolkningen i specifikke områder via deres mobiltelefoner.

Advarsler via S!RENEN er som udgangspunkt et supplement til beredskabsmeddelelser og aktivering af de fysiske varslingssirener. Dvs. at politiet på egne eller andre myndigheders vegne kan udsende advarsler til borgerne i et givent fareområde via mobiltelefoner i tilfælde af en akut situation af livstruende karakter for et større antal mennesker. Det betyder, at for langt de fleste danskere vil en advarsel via S!RENEN kun være noget, de oplever én gang om året – nemlig ved den årlige test første onsdag i maj.

Teknologien bag S!RENEN kaldes "cell broadcast". Det fungerer sådan, at mobilselskabernes telemaster transmitterer advarsler via et envejs-radiosignal til mobile enheder i det område, som politiet har markeret som farligt. Alle nyere mobiltelefoner kan modtage advarsler via S!RENEN. Man skal ikke downloade en app eller tilmelde sig, men man skal sørge for, at styresystemet på telefonen er opdateret. Det er ikke muligt at slå advarsler fra S!RENEN fra på sin mobil.

Risikostyringskoordinatorerne må være a'jour med det nye varslingssystem og må kunne vejlede forvaltninger og institutioner om, hvorledes man skal forholde sig ved sirene varsling.


Med venlig hilsen 


Peter Oriat
Formand
 

FORSIKRINGSNYT
 

STATUS PÅ UDBUD 2022 OG FORVENTNINGER TIL FREMTIDIGE UDBUD

Året 2022 var et mindre udbudsår hos NORTH, og det er det også i 2023, da mange af vores kunder har indgået længere aftaleperioder med mulighed for yderligere forlængelse; en beslutning, der blev taget...

SIKRINGSNYT
 

PROJEKT I FREDERIKSSUND KOMMUNE FOR AT UNDGÅ VANDSPILD OG VANDSKADER

Ledernes engagement for at undgå vandspild og vandskader i de kommunale institutioner og bygninger smittede langsomt men sikkert af på de tekniske servicemedarbejdere i Frederikssund Kommune.

FORENINGSNYT
 

DR SIKRINGSDAG 2023

Danske Risikorådgivere afholder sikringsdag i samarbejde med Falck Aarhus. Se det spændende program her og se hvordan du tilmelder dig.

FORENINGSNYT
 

DR GENERALFORSAMLING 2023

Foreningen Danske Risikorådgivere afholder generalforsamling torsdag den 27. april 2023 kl. 16.15 på Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

FORENINGSNYT
 

DANSKE RISIKORÅDGIVERES
ÅRSKONFERENCE 2023

Danske Risikorådgivere inviterer den 27. og 28. april til Risikostyrings-konference på Hotel Comwell i Kolding, hvor vi igen stiller skarpt på aktuelle risici og udfordringer.

FORENINGSNYT
 

DR SIKKERHEDSPRIS 2023

Danske Risikorådgivere uddeler hvert år risikostyringsprisen til en person, der har gjort et godt stykke arbejde for at fremme risikostyringstanken i sin kommune, region, styrelse eller sin virksomhed.

FORENINGSNYT
 

REFERAT FRA TEMADAG OM FORSIKRINGSUDBUD I ODENSE DEN 9. MARTS 2023

Gik du glip af DR's temadag i samarbejde med Kammeradvokaten Poul Schmith, så fortvivl ej. Her får du et fyldigt refarat af dagen...

DANSKE RISIKORÅDGIVERE

- DET ER OS, DER STILLER SPØRGSMÅLENE


Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring og arbejdsmiljø ansat i offentlige og private virksomheder.

Danske Risikorådgiveres medlemmer arbejder hver dag med at identificere og vurdere risici, sikre mennesker og værdier og forebygge skader og ulykker. Foreningens medlemmer bidrager i gennem deres arbejde til proaktivt at sikre det danske velfærdssamfund.

Danske Risikorådgiveres formål er at udbrede kendskabet til og være forum for risikostyring i Danmark. Foreningen skal være på forkant med udviklingen og medvirke til at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem videns- og erfaringsudveksling, efteruddannelse og udvikling af viden og værktøjer.
 


 

VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER:

HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE

SAMARBEJDSPARTNERE

Danske Risikorådgivere  •   93 99 84 00  •   www.danskerisikoraadgivere.dk
Copyright © 2023 Danske Risikorådgivere

Vil du ændre hvordan du modtager nyhedsbrevet?
Du kan opdatere dine indstillinger eller afmelde nyhedsbrevet


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Danske Risikorådgivere · Præstehaven 37 · Frederikshavn 9900 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp