Copy
View this email in your browser

Ajankohtaista raiteilta 2/2020

Edellisen uutiskirjeen jälkeen on kuljettu raiteilla jo useampi kilometri ja raideliikenteen parissa on tapahtunut sillä aikaa paljon koronasta huolimatta. Hyvä näin! Voit lukea yhdistyksemme kuulumisista ja muista alan ajankohtaisista asioista tästä yhdistyksemme uutiskirjeestä ja siihen poimituista linkeistä.

Innostavia lukuhetkiä!

Hannu Kemppainen, toiminnanjohtaja, Pro Rautatie ry

Hallituksen pöydältä

Syksy on alkanut kovin erilaisissa tunnelmissa kuin vielä elokuussa odotettiin, mutta toisaalta olimme myöskin varautuneet siihen, että koronavirus todennäköisesti tulee toisessa aallossa myös Suomeen. Nyt keväinen uusi tuttavuus on jo vanha ja paremmin tunnettu kuin maaliskuussa. Se auttaa kohdentamaan toimet sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Valitettavasti näyttää siltä, että matkailu ja siihen liittyvät elinkeinot sekä joukkoliikennemuodot ovat eniten koronasta kärsivien palvelu- ja toimialojen joukossa. Tätä tilannetta hallitus ja eduskunta pyrkivät lieventämään elvyttävillä investoinneilla ja esimerkiksi maakunnilta kerättiin ehdotuksia alueellisiksi kärkihankkeiksi. Suuri osa näistä ehdotuksista liittyi raideliikenteeseen tavalla tai toisella. Tästä huolimatta osa toimijoista epäilee, että tilanteen jatkuessa ja asiakkaiden vähentyessä koko liikennejärjestelmä on pian kriisissä. Tässä tarvitaan edelleen valtionhallinnon ratkaisuja ja erilaisia tukitoimia.

Henkilökohtaisesti sain todeta hiljentyneen matkustajaliikenteen lokakuun alussa, kun tein 4-vuotiaan tyttärenpojan kanssa hänen elämänsä ensimmäisen pendolinomatkansa Tampereelta Hankasalmelle. Ei tullut pojalla aika pitkäksi ja ravintolavaunuunkin tutustuimme jäätelöannoksen syömisen verran. Tunneleita matkalle osui kuusi ja nekin noteerattiin suurella mielenkiinnolla. Varusteena meillä oli kasvosuojukset, joita junassa näkyi muutamalla muullakin. Junan päästä päähän kävellessä ei ruuhkaa ollut. Paluumatkan teimme sitten tavanomaiseen tapaan henkilöautolla.

Korona-aika on opettanut myös Pro Rautatien hallituksen hyödyntämään seminaarijärjestelyissä yhä enemmän teknisiä ratkaisuja eli webinaareja. Näihin olemme saaneet hyvin myös osallistujia, josta suuri kiitos kuuluu asiantuntijoille, jotka kiitettävästi ovat olleet asiantuntijoina käytettävissä eri näkökulmien esille tuojina.

Syksyltä odotan koronaviruksen laantumista ja raideliikenteen elpymistä niin rahti- kuin joukkoliikenteen osalta sekä innovatiivisuutta raideliikenteen ja teknologioiden kehittämisessä.

Tervettä ja turvallista syksyä!

Tuula Petäkoski-Hult, puheenjohtaja, Pro Rautatie ry

Digirata, autonominen liikenne ja uudet teknologiat -webinaarissa visioitiin tulevaa

Pro Rautatie ry järjesti totuttuun tapaan ajankohtaisen ja tulevaisuuteen luotaavan webinaarin 23.9.2020, johon osallistui 29 alan ammattilaista ja jossa käytiin jälleen hedelmällistä keskustelua.  

Jari Pylvänäinen Finrail Oy:stä ja Juha Lehtola Väylävirastosta kertoivat DIGIRATA -hankkeesta, jonka tuloksena saadaan jopa 30 % lisää kapasiteettia raiteillemme.

Autonomisen liikenteen mahdollisuuksia ja käyttöönoton haasteita valotti Eetu Pilli-Sihvola Traficomista. Miten automaatio osaa tehdä oikeita eettisiä valintoja kohdatessaan esteitä ja miten saadaan sovittua yhteiset standardit?

Lopuksi Jukka Laitinen VTT:ltä teki katsauksen rautateille tulevista uusista teknologioista niin käyttövoimassa kuin automaatiossa. Osa uusista sovellutuksista on jo vähintään koekäytössä maailmalla.

Pro Rautatie järjestää 2-4 seminaaria vuodessa ajankohtaisista raideliikenteeseen liittyvistä teemoista. Seminaareissa esiintyvät raideliikenne- ja liikennealan maan kärkinimet ja ne keräävät kuulijoita alan ammattilaisista ja päättäjistä kansanedustajia myöden.

Kaikki esitykset, myös aikaisempien seminaarien, on ladattavissa yhdistyksemme nettisivuilta.

Seuraava webinaari on tulossa marras-joulukuussa 2020!

Isot valtakunnalliset rautatiehankkeet - missä mennään

Kesäkuussa webinaarissamme saimme kuulla, että Suomi-radan ja Turun tunnin junan valmistelu etenee. Valtion ja kuntien päätöksillä perustettavat hankeyhtiöt aloittavat suunnittelun heti, kun hankeyhtiöt on perustettu. Valtio ja kunnat ovat tehneet myönteiset päätöksensä, mutta yhtiöt eivät ole vielä aloittaneet toimintaansa eikä suunnittelu ole alkanut. Toivottavasti asiat etenevät ripeästi - aikaa ei ole hukattavaksi.

Itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluja jatketaan Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjauksen pohjalta.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 10.9.2019, että nopeaa itäisen suunnan raideyhteyttä edistetään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Itäisen suunnan hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä on hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Kuten Turun tunnin juna – ja Suomi-rata-hankeyhtiöiden osalta, valtion tulee omistaa itäisen suunnan hankeyhtiöstä perustamisvaiheessa vähintään 51 prosenttia ja muiden osakkaiden noin 49 prosenttia.

Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöstä kuntien kanssa Lentorata-Porvoo-Kouvola-ratalinjauksen pohjalta.

Valtion osallistuminen ja sen rahoitusosuus itäisen suunnan hankeyhtiöneuvotteluihin käsitellään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa syksyn 2020 aikana. Valtion rahoitusosuudesta hankeyhtiöön päättäisi eduskunta.

(Lisää LVM:n tiedotteessa 30.9.2020)

Linjaus oli odotettu vaihe Itärata-hankkeen käynnistymiselle.

Kotkan valtuusto varmisti Itäisen rantaradan hankeyhtiön rahoituksen
Kotkan kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunki lisää osuuttaan Itäisen rantaradan suunnitteluhankeyhtiössä 16,3 miljoonalla eurolla. Näin koko Itäisen rantaradan suunnitteluhankeyhtiön rahoituksesta on päätökset, kun huomioidaan myös muiden kuntien rahoituspäätökset.

Kotka on jo aiemmin päättänyt rahoittaa hankeyhtiötä 21,4 miljoonalla eurolla ja vakuuttanut liikenne- ja viestintäministeriölle, että koko tarvittava rahoitus on olemassa. Kaupunginvaltuusto päätti lisärahoituksesta keskiviikkona ylimääräisessä kokouksessaan.

Näin ollen Kotka ei ole vielä antanut periksi itäisen ratalinjauksen suhteen.

(Lisää Kotkan kaupungin tiedotteessa 7.10.2020) 

Lue myös Rautatieuutiset-sivuston uutinen.

Tukea EU LIFE-rahoitusohjelman hakemukselle

"DUOLIFE – kestävä alueellinen rautateihin perustuva matkaketjukonsepti keskisuurille keskuskaupungeille ja niitä ympäröiville seuduille."  

EU LIFE-rahoitusohjelma on ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuva EU-suorarahoitusohjelma. LIFE-ohjelman (2014-2020) budjetti on noin 3,4 miljardia euroa. Hankkeet ovat joko ympäristö- tai ilmastohankkeita (Climate Change adaptation tai mitigation) ja tyypiltään pilotti, demo tai best practice. ”Pilottihankkeet” ovat hankkeita, joissa käytetään tekniikkaa tai menetelmää, jota ei ole käytetty tai testattu aikaisemmin tai muualla ja jotka tuottavat mahdollisia ympäristö- tai ilmastohyötyjä vallitsevaan parhaaseen käytäntöön verrattuna ja joita voidaan myöhemmin hyödyntää laajemmin vastaavissa tilanteissa. 

Ympäristöministeriö on ohjelman kansallinen yhteyspiste (National Contact Point) ja on valinnut Proxionin hakemaan DUOLIFE-hankkeen strategiaa palvelevaksi hankkeeksi ja myöntänyt osarahoituksen. DUOLIFE hakemuksen jättö oli 6.10.2020. Rahoituspäätös saadaan 7-9 kuukauden kuluttua. Tavoitteena on DUOLIFE-pilottihankkeen aloitus heinäkuussa 2021.

Pro Rautatie ry on antanut pyynnöstä tuenilmaisun Proxionin LIFE-rahoitushakemukselle hankkeeseen. Pro Rautatie edistää raideliikenteen kestävää kehitystä.

Poimintoja

Viidelle raidehankkeelle myönnettiin EU:n CEF-rahoitusta
Suomi menestyi EU:n rahoitushaussa. Viidelle raidehankkeelle myönnettiin EU:n CEF-rahoitusta yhteensä 58,3 miljoonaa euroa. Rahoitusta saivat Turun tunnin juna, Espoon kaupunkiradan rakennussuunnittelu, Pasila–Riihimäki-radan parantaminen, Kouvolan, Kotkan ja Haminan välisen raideyhteyden parantaminen sekä raideliikenteen kehittäminen välillä Oulu–Laurila–Tornio–Haaparanta. Lisäksi EU tukee hankkeita, joissa Helsingin ja Naantalin satamat ovat mukana. (Lisää LVM:n tiedotteessa 16.7.2020) 

UPM aloittaa raideliikennekuljetuksiensa kilpailutuksen
(Lue juttu Rautatieuutiset-sivustolta.

Uutta tietoa liikenteen päästöjä vähentävien toimien vaikuttavuudesta
(Lue LVM:n tiedote 6.10.2020.)

Juna- ja bussiliikenteen matkustajamäärät ovat pudonneet kiristyneen koronatilanteen takia
(Lue YLEn uutinen 6.10.2020.)

Valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen etenee
(Lue liikenneministeri Timo Harakan ajatuksia LVM:n tiedotteesta 16.9.2020.)

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Pro Rautatie ry, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp