Copy
Avaa viesti selaimessa
VR:n taajamajunayksikkö ja siitä poistuvia ja kyytiin tulevia matkustajia asemalaiturilla.
Ajankohtaista Raiteilta 1/2022

Uutiset Ukrainasta ja Venäjän sotatoimista siellä ovat olleet synkkiä, eikä alkuvuosi tuonutkaan sitä helpotusta, jota koronaan liittyen ehdittiin jo odottaa.

Kotimaisessa raideliikenteessä käynnistynyt kevät toi tullessaan kuitenkin yhden merkkipaalun lisää, kun suomalaisen junaliikenteen käynnistymisestä tuli täyteen pyöreät 160 vuotta. Ensimmäiset junat liikennöivät vuonna 1862 Helsingin ja Hämeenlinnan välillä, ja juhlavuoden historiaan pääsetkin tutustumaan esimerkiksi Hämeen sanomien jutusta tai Ylen Elävässä arkistossa. Hämeenlinna on myös yksi Pro Rautatien jäsenkaupungeista.

Käynnistimme tänä vuonna jo 26. Pro Rautatien toimintavuoden ja luvassa on jälleen paljon raideliikenteen edistämiseen sekä raidealan tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä suunnitelmia. Ole kuulolla tulevasta webinaaristamme ja sen tarkemmasta ajankohdasta seuraamalla esimerkiksi Twitter-tiliämme. Yhtenä tämän vuoden päätavoitteista on varmistaa ja vahvistaa yhdistyksen toiminnan jatkumista lisäämällä jäsenmäärää. Jos organisaatiotasi ei vielä löydy jäsenlistaltamme, ota yhteyttä ja kysy jäsenyydestä lisää!

Atte Mantila, toiminnanjohtaja, Pro Rautatie ry, Twitterissä @ProRautatie

Ota seurantaan Pro Rautatien Twitter-tili
Ota seurantaan Pro Rautatien Twitter-tili
Pro Rautatien nettisivut
Pro Rautatien nettisivut

Henkilöjunaliikennettä mahdollisimman pian myös muillekin kaupunkiseuduille

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti helmikuussa 2022 internetkyselyn, jossa kerättiin näkemyksiä aluekehittämisen tulevaisuustyöhön. Pro Rautatiellä painotimme vastauksessamme alueiden saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän merkittävyyttä. Liikennejärjestelmän keskeisin haaste koko Suomessa on toteuttaa kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä ja päästöjen poistaminen kokonaan vuoteen 2045 mennessä vähentämättä kuitenkaan mahdollisuuksia ihmisten ja tavaroiden liikkumiseen. Rautatieliikenne muodostaa nykyisin noin 1 % kotimaan liikenteen päästöistä.

Päästötavoitteet edellyttävät valtion lisäksi alueitakin löytämään pikaisesti keinoja päästöttömään liikenteeseen. Henkilöjunaliikennettä tarvitaan nykyisten reittien lisäksi mahdollisimman pian myös muillekin kaupunkiseuduille ja alueille. Tähän tarvitaan ainakin aluksi junaliikenteen ostojen laajentamista nykyisestä.

Yhdistyksemme vastaukset kyselyyn kokonaisuudessaan pääset lukemaan tästä (pdf) ja ne löytyvät myös nettisivujemme Mediatiedotteet-kohdasta yhdessä muiden tiedotteidemme kanssa.

Asemalle pysähtyneen Intercity-junan kylki ja matkustajalaiturilla olevat matkustajat.

Hallituksen pöydältä

Suomessa eletään raideliikenteen ja siihen liittyvien palvelujen osalta aivan toisenlaisessa toimintaympäristössä kuin kokoontuessamme yhdistyksen vuosikokoukseen helmikuun puolivälissä. Muutoksen sai aikaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Sodan alkamisen ja sen raakuuden vuoksi Euroopan unioni on tehnyt laajoja pakotepäätöksiä, jotka vaikuttavat vahvasti raideliikenteeseen sekä henkilö- että tavaraliikenteen osalta Venäjän ja Suomen välillä. Suomi on tavaroiden kauttakuljetusmaa monille venäläisille ja venäläisten tarvitsemille tuotteille. Pakotteiden perusteella henkilöliikenne päättyi aikaisemmin kuin tavaraliikenne. Kun sota aikanaan päättyy, niin oletettavaa on, että vuosiin rajan ylittävä liikenne ei palaudu aikaisemmalle tasolle. Sen sijaan voi löytyä toisenlaisia ratkaisuja ja reittejä. Tallinnan ja Helsingin välinen tunnelihanke voi nousta entistä tärkeämmäksi tavoitteeksi.

Maan hallituksen kehysriihen viesti siitä, että liikenne- ja viestintäministeriön kohdennetaan säästöjä, on raideliikenteenkin näkökulmasta huolestuttava. Suomi elää viennistä ja siksi on tärkeää, että raiteemme ja tiemme ovat hyvässä kunnossa, jotta vientiyritykset saavat tuotteensa markkinoille. Onneksi leikkaukset eivät kuitenkaan leikkaa aivan kaikkea siitä määrärahojen kasvusta, joka viimeisten vuosien aikana on toteutunut.

Tänäkin vuonna Pro Rautatie tarjoaa jäsenistölle ja muille toimijoille mahdollisuuksia osallistua kiinnostaviin ja korkeatasoisiin webinaareihin. Jäsenistömme voi tehdä hallitukselle ehdotuksia aihealueista, joista järjestämme keskustelutilaisuuksia.

Tervetuloa osallistumaan yhteisiin tilaisuuksiin.

Tuula Petäkoski-Hult, hallituksen puheenjohtaja
tuula.petakoski-hult@lempaala.fi

Kiinnostaako Pro Rautatie ry:n jäsenyys? Kutsumme uudet jäsenet tervetulleiksi!

Yhdistyksemme toiminta raideliikenteen edistämiseksi ja tiedon jakamiseksi perustuu kuntien, maakuntien liittojen, yritysten ja muiden tahojen jäsenyyteen. Kaikissa Pro Rautatien jäsenyyteen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä toiminnanjohtajaamme Atte Mantilaan joko soittamalla 0400 858 170 tai laittamalla viestiä:
Lähetä sähköpostia atte.mantila@prorautatie.fi
Uuden alueellisen junaliikenteen lisääminen mahdollista

Väyläviraston uutiskirjeessä kerrotaan viraston ja seitsemän eri alueen kanssa yhdessä laatimista alueellisen junaliikenteen selvityksistä. Selvityksissä tarkasteltiin alueellisen junaliikenteen käyttäjäpotentiaalia, maankäytön tilannetta, infran kehittämistarpeita ja radan kapasiteettia. Alueelliselle junaliikenteelle tunnistettiin tutkituilla alueilla erilaisia rooleja. "Erityisesti kaupunkiseuduilla seudun keskusten välillä tunnistettiin matkustajapotentiaalia", kertoo liikennejärjestelmän ja maankäytön asiantuntija Aimo Huhdanmäki Väylävirastosta uutiskirjeessä. Nykytilanteessa kuntien yleis- ja asemakaavat mahdollistavat tutkituilla alueilla hyvin seisakkeiden rakentamisen. Valmiudet ja tahtotila tukea alueellista junaliikennettä maankäytön kehittämisellä ovat selkeästi useilla alueilla vahvistuneet.


Pro Rautatie pitää huomionarvoisena selvitysten johtopäätöstä siitä, että liikenteen aloitus maltillisella vuorotarjonnalla ei vaadi alueilta suuria ratainvestointeja ja että alueellista junaliikennettä on mahdollista sovittaa jo olemassa olevaan ratainfraan. Alueesta riippuen junaliikennettä on selvityksen mukaan mahdollista sovittaa nykyiseen liikennerakenteeseen 6–16 vuoroa yhteen suuntaan vuorokaudessa.

Tutustu Väyläviraston julkaisuihin (pdf-tiedostot):

VR muutti suuntaa – käytettyä kalustoa myös myyntiin

VR:n käytäntö romuttaa kalustoaan välttääkseen kilpailun näytti saaneen suunnanvaihdon, kun yhtiö uutisoi helmikuussa asettavansa käytettyä kalustoaan julkisesti myyntiin. "Jos -- löytyy ostaja, jolla olisi käyttöä kalustolle senhetkisessä kunnossaan, kierrätettävää kalustoa on jatkossa mahdollista ostaa", kertoi VR:n silloinen toimitusjohtaja Lauri Sipponen yhtiön tiedotteessa. Lisää aiheesta mm. tässä Ylen jutussa. Uutinen on Pro Rautatien näkökulmasta hyvä alku alueellisen liikenteen kehittämiseksi Suomessa.

VR uutisoi sittemmin, että Sipponen on irtisanottu tehtävästään 4.4.2022 alkaen. Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimetty matkustajaliikennejohtaja Topi Simola. Irtisanomisen perusteita on puitu mediassa huhtikuun alussa.

Vuosikokous pidettiin helmikuussa

Pro Rautatien sääntömääräinen jäsenten vuosikokous pidettiin 16.2. Yhdistyksen tämän vuoden päätavoitteeksi nostettiin erityisesti yhdistyksen toiminnan voimistaminen lisäämällä jäsenmäärää.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Tuula Petäkoski-Hult, Lempäälä. Puheenjohtajan tavoitat sähköpostilla tuula.petakoski-hult@lempaala.fi.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet) Aleksi Jäntti, Tampere (Tarja Majuri, Hämeenlinna), Toni Haapakoski, Riihimäki (Mika Herpiö, Riihimäki), Sanna Oksa, Satakuntaliitto (Petri Suominen, Uudenmaan liitto) sekä Petteri Portaankorva, Kouvola (Heikki Lahtinen, Limowa ry). Vuosikokouksesta voit lukea lisää täältä.

Polkupyörä nojaa vanhaa juna-asemarakennuksen seinää vasten.

Väylävirasto pyrkii tunnistamaan liityntäpysäköintihankkeiden vaikuttavuutta aiempaa tarkemmin

Uusi valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 linjaa, että valtion roolia liityntäpysäköinnin rahoittamisessa kasvatetaan osana kestävän liikenteen edistämistä. Rautatieasemien liityntäpysäköintihankkeet ovat usein kuntalähtöisiä, koska niihin liittyy tyypillisesti asemanseutujen maankäytön kehittäminen. Väylävirasto osallistuu kuntien liityntäpysäköintihankkeisiin vuotuisen budjettirahoituksen puitteissa, minkä takia valtion osallistuminen liityntäpysäköinnin kehittämiseen on vuosittain vaihdellut.

Juuri julkaistavan Väyläviraston selvityksen tehtävänä on ollut vahvistaa tarvittavaa tietopohjaa, jolla virasto voi aiempaa vahvemmin ja läpinäkyvämmin perustella erilaisten liityntäpysäköinnin kehittämishankkeiden rahoittamista väyläverkolla, erityisesti rautateiden henkilöliikennepaikoilla. Selvitys julkaistaan lähipäivinä huhtikuussa Väyläviraston julkaisusarjassa. Konsultteina selvityksestä vastasivat Linea Konsultit Oy ja Ramboll Finland Oy.

Jäsenkyselystä tukea vuoden toimintaan

Toteutimmme viime vuoden lopussa kyselyn yhdistyksen toiminnasta Pro Rautatien jäsenille. Kyselyn tuloksia käsiteltiin hallituksen kokouksessa joulukuussa ja ne on huomioitu vuoden 2022 toimintaa suunniteltaessa. Vastaajat pitivät yhdistykselle tärkeänä erityisesti raideliikenteen päätöksentekoon vaikuttamista. Tavoitteena onkin ottaa vuonna 2022 näkyvämmin kantaa myös lausunnoin tai kannanotoin, jonka aloitimme jo helmikuussa vastauksella työ- ja elinkeinoministeriön kyselyyn, josta kerroimme ylempänä tässä uutiskirjeessä. Parhaimpina ideoina jäsenkyselyn vastaajat pitivät Pro Rautatien kannanottoja kansanedustajille tai eduskunnan valiokunnille, julkisia kannanottoja sekä kannanottoja ministeriölle.

Kätevimmiksi tavoiksi saada tietoa Pro Rautatien toiminnasta vastaajat nostivat Ajankohtaista Raiteilta -uutiskirjeet, jota luet parhaillaan sekä nettisivumme prorautatie.fi. Muistathan kertoa uutiskirjeestämme myös kollegoillesi!

Muita ajankohtaisimpia uutispoimintoja alkuvuodelta 2022

EU myönsi rahoitusta mm. Laurila–Tornio–Haaparanta-radan sähköistämiseen ja Oulun Oritkarin sataman kolmioraiteelle (8.4.2022 LVM)

Vaasassa halutaan selvittää kaupungin sisäisen raideliikenteen potentiaalia (7.4.2022 Yle Uutiset)

Väylävirasto pyytää lausuntoja viimeistään 2.5.2022 luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023–2030 (1.4.2022 Lausuntopalvelu.fi)

Itärata Oy:n perustamista koskevat asiakirjat on allekirjoitettu. Yhtiön toimialana on Lentorata–Porvoo–Kouvola nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu (29.3.2022 Kouvolan kaupunki) Kouvola on yksi Pro Rautatien jäsenkaupungeista.

Hallitus linjasi kantojaan Euroopan komission TEN-T-asetusehdotuksesta (17.2.2022 LVM)

Jaa uutiskirje Facebookissa Jaa uutiskirje Facebookissa
Twiittaa uutiskirjeestä Twiittaa uutiskirjeestä
Jaa uutiskirje sähköpostilla Jaa uutiskirje sähköpostilla
Jaa uutiskirje LinkedInissä Jaa uutiskirje LinkedInissä
Copyright © 2022 Pro Rautatie ry, All rights reserved.


Voit päivittää tilauksesi tai lopettaa uutiskirjeemme tilauksen.

Email Marketing Powered by Mailchimp