Copy
Bekijk deze mail in een nieuw venster
Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!
Ga naar onze website!
Stuur ons een e-mail
Abonneer op ons YouTubekanaal

nieuwsbrief september 2021
ELAN Zuidoost-Friesland

In deze nieuwsbrief over het agrarisch natuurbeheer in de regio:

  • Soortenrijkdom op de akker in Oldelamer
  • Filmpje over de kennismiddag Ecologisch slootschonen in Terwispel
  • Hoe is het gegaan met de Zaaien in Zuidoost randen?
  • Even voorstellen: Hanneke van Daatselaar
  • Heb je schade door fauna? Meld het!
  • RAVON-medewerkers doen watermonsters in Zuidoost
  • Kort nieuws

Soortenrijkdom op de akker in Oldelamer

In Oldelamer bij ELAN-deelnemer Klaas van der Schaar werden begin september 53 verschillende soorten geteld in een ingezaaide akkerrand. Agrarisch natuurbeheer werkt! Foto's: Dink Denzel
Bekijk alle foto's die Dink maakte in Oldelamer

Filmpje over de kennismiddag Ecologisch slootschonen in Terwispel

Sloten hekkelen kan zonder al te veel moeite op een natuurvriendelijke manier, toont een demonstratie in Friesland. Dieren krijgen bij deze natuurvriendelijke methode meer kansen en planten herstellen beter na ecologisch sloot schonen.

Dit filmpje maakte boerderij.nl van onze activiteit op 15 september jl.

Belangrijk: ELAN-algemene ledenvergadering is op 13 oktober

Op woensdag 13 oktober 2021 is de half jaarlijkse Algemene ledenvergadering van ELAN. De ALV is  in de Buorskip in Beetsterzwaag: aanvang 20.00 uur.  

We hebben deze woensdag een bijzondere gast: kunstenaar O.C.Hooymeijer. Hij schrijft iedere maandag een column schrijft over een niet-bestaande vogel. Met pentekeningen en oliepastels van eigen hand. Een rubriek met een vrolijke ondertoon en soms een verborgen, dubbele boodschap.

Adres:

Zalencentrum De Buorskip
Vlaslaan 26
9244 CH Beetsterzwaag

Hoe is het gegaan met de Zaaien in Zuidoost randen? 

In september zijn alle randen van Zaaien in Zuidoost geïnventariseerd. Sommige randen zijn prachtig gelukt en staan nog steeds in bloei. Andere randen zijn iets minder goed gelukt. De leverancier van het zaaizaad, Frisian Seeds, is ook mee geweest met de inventarisatie. 
Samen met Frisian Seeds proberen we voor volgend jaar met een zo goed mogelijke zaai instructie te komen, zodat de kans op een geslaagde rand zo groot mogelijk is. 

Hieronder enkele foto's van randen aangelegd binnen het project Zaaien in Zuidoost

Even voorstellen: Hanneke van Daatselaar

Mijn naam is Hanneke van Daatselaar, 20 september ben ik begonnen als nieuwe medewerker bij Elan. Ik zal me gaan bezig houden met communicatie en daarnaast ondersteunen bij werkzaamheden op het gebied van agrarisch natuurbeheer en projecten. Het lijkt me een hele leuke afwisselende baan, die prima aansluit bij mijn eerdere werkervaring en interesses.

Ik kom uit Oosterwolde, waar ik samen met mijn man Ronnie een melkveebedrijf heb. We hebben twee kinderen, een dochter van 13 jaar en een zoon van 11 jaar. Op ons bedrijf zetten we ons op diverse manieren in voor de biodiversiteit. We hebben een plasdras aangelegd, een vogelakker en een bloemenstrook. Ook verzorg ik boerderijlessen voor basisscholen, educatieve rondleidingen voor iedereen die geïnteresseerd is in het boerenleven en hou ik een facebookpagina bij over ons bedrijf Boerderij Nieuw Weper - Startpagina | Facebook

De afgelopen 10 jaar heb ik er voor gekozen om thuis te zijn voor de kinderen en mee te werken op ons bedrijf. Daarvoor ben ik projectleider geweest bij Katalysator (de voorloper van Projecten LTO Noord) en beleidsmedewerker bij gemeente Midden Drenthe. Nu de kinderen wat groter worden lijkt het me leuk om weer iets buiten de deur op te pakken. 

In mijn vrije tijd loop ik graag hard, hou ik er van om creatief bezig te zijn en sinds kort volg ik een cursus bijenhouden. Kortom; ik vermaak mij wel!

Wie weet tot ziens!

Heb je schade door fauna? Meld het!

Bij de onderbouwing van de noodzaak van predatiebeheer maar ook bij het beperken van schade aan gewassen, constateren we regelmatig dat er onvoldoende gegevens zijn over aard, verspreiding en omvang van schade.

Die schade is in de praktijk veel omvangrijker maar als er geen meldingen en cijfers bekend zijn, is het niet verwonderlijk dat provincies geen ontheffingen kunnen verlenen of bestaande ontheffingen met succes worden aangevochten. Met het oog hierop onderstrepen wij het belang om schadesituaties die zijn veroorzaakt door dieren, te melden bij het Landelijk Meldpunt Faunaschade. Dit kost geen geld maar wel even tijd.
Meer info over het verhalen van schade

RAVON-medewerkers doen watermonsters in Zuidoost

In opdracht van RAVON (de landelijke kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen) wordt momenteel monitoring uitgevoerd op enkele sloten in Zuidoost-Friesland. Medewerkers nemen watermonsters (eDNA) bij ELAN-deelnemers en gaan met schepnet waterfauna bekijken. Uit de watermonsters wordt DNA van waterdieren gehaald, zodat er  aangetoond welke dieren er in de sloten leven.
Lees hier meer over!

Kort nieuws

Vanaf 1 oktober begint het beheren van onder andere de boomwallen en singels weer. Snoeien doet groeien, zeiden wij vorig jaar!

Vragen hierover? Mail Sander Zonderland: sander@elan-zofriesland.nl
Vanaf 1 juli mogen sloten weer worden geschoond. De ervaring leert dat het 'hekkelen' meestal in oktober begint: soms levert dat modder op de weg op! Meer over dit beheerpakket lees je hier.

Wageningen University & Research en Stichting Stimuland voeren in opdracht van het ministerie van LNV een onderzoek uit naar de belangrijkste (financiële) risico’s die gangbare boeren lopen bij het omschakelen naar een duurzame landbouw zoals kringlooplandbouw, natuur inclusief of biologisch.

De WUR en Stichting Stimuland zijn op zoek naar 60 gangbare agrarisch ondernemers (Akkerbouw, Melkveehouderij, Varkenshouderij) in o.a. Fryslân die actief zijn in de volgende sectoren:

Binnen deze sectoren zijn wij op zoek naar drie verschillende typen ondernemers:

  • Ondernemers die aan duurzamere bedrijfsvoering/kringlooplandbouw (gaan) doen.
  • Ondernemers die mogelijk interesse hebben, maar er nog tegen aan hikken.
  • Ondernemers die besloten hebben om niet met verduurzaming/kringlooplandbouw aan de gang te gaan.

Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk 10 oktober aanmelden via dit aanmeldformulier. Voor meer informatie verwijzen we graag naar deze video of de veelgestelde vragen.

Vanuit ELAN vinden wij het belangrijk dat voor- en tegens duidelijk kunnen worden.

Volg ons ook op Instagram

Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!
Ga naar onze website!
Stuur ons een e-mail
Abonneer op ons YouTubekanaal
Copyright © 2021 Collectief, Alle rechten voorbehouden


Wilt u de voorkeuren aanpassen?
U kan de voorkeuren aanpassen of uitschrijven uit de maillijst

Email Marketing Powered by Mailchimp