Copy
Bekijk deze mail in een nieuw venster
Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!
Ga naar onze website!
Stuur ons een e-mail
Abonneer op ons YouTubekanaal

nieuwsbrief december 2021
ELAN Zuidoost-Friesland

In deze nieuwsbrief over het agrarisch natuurbeheer in de regio:

 • Kerstwens
 • Kijk onze wintervoedselakkers eens!
 • Beheercontracten voortaan digitaal ondertekenen
 • Vanaf 2022 geen groenverklaringen meer
 • Juiste manier melden van uitgevoerd beheer, zodat ELAN kan uitbetalen
 • Stand van zaken composteren in Zuidoost-Friesland
 • Jubileummagazine BoerenNatuur
 • Kerstsluiting kantoor
 • Kort nieuws

Kerstwens

In de laatste maand van 2021 kijken we als ELAN terug op opnieuw een bijzonder jaar. Opnieuw, omdat de wereldwijde coronapandemie invloed had op ons werk. We kwamen elkaar helaas (!) minder tegen.

Het agrarisch natuurbeheer stond niet stil. En we kijken dan ook positief terug op onder andere:

 • Er zijn 2000 zaaizakjes aangevraagd tijdens ons project Zaaien in Zuidoost,
 • Het aantal deelnemers aan leefgebied Open Akker is verdubbeld,
 • De weidevogelresultaten waren dit jaar in onze regio beter dan het jaar ervoor.

Het agrarisch natuurbeheer staat volop in de belangstelling. Komend jaar sluiten wij een periode van werken aan ecologie en landschap af. Onze wens is dat we ook in 2023 samen met provincie Friesland en Europa verder kunnen met agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland. 

Namens het bestuur, vrijwilligers en medewerkers van ELAN Zuidoost-Friesland:

Veel gezondheid, fijne feestdagen en een goed 2022!

Kijk onze wintervoedselakkers eens!

Een paar jaar geleden zijn we begonnen om akkers in te richten en te beheren voor vogels, zoals geelgors, kneu en patrijs. Afgelopen jaar zijn er meer ELAN-deelnemers bijgekomen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Daarom plaatsen we bij een aantal wintervoedselakkers in Elsloo, Ravenswoud en Boyl een informatiebord. 

Een wintervoedselakker wordt ingezaaid met zaaddragende bloemen en graansoorten, zoals zomertarwe, haver, kleine zonnebloem en korenbloem. Eten voor vogels, die hier in de winter moeten overleven. 

Op 22 december wordt één van de bordjes in Ravenswoud officieel onthuld door gedeputeerde Klaas Fokkinga.

Beheercontracten voortaan digitaal ondertekenen

Het ondertekenen van ANLb contracten en beheerovereenkomsten is altijd een tijdrovende klus. Als ELAN gaan we vanaf nu gebruik maken van de nieuwe mogelijkheid om deze documenten digitaal te ondertekenen. Dit scheelt ons en u veel uitprinten, posten en inscannen en dus veel tijd en geld, dat we ook anders kunnen besteden. 

Wij hopen dat deze manier van ondertekenen ook voor u makkelijker en sneller zal zijn. U hoeft hiervoor niet meer naar kantoor te komen en kunt het thuis achter uw computer regelen. Meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat, kunt u lezen op onze website.

Vanaf 2022 geen groenverklaringen meer

Bij de start van het ANLb in 2016 was het voor deelnemers hieraan, mogelijk om voor de looptijd van deze beheerperiode een groenfinanciering bij de Rabobank af te sluiten. De deelnemer kreeg dan korting op zijn / haar financiering. Daarvoor was een groenverklaring van RVO nodig.  

Ondanks dat de beheerperiode ANLb met één jaar wordt verlengd, worden de bestaande groenverklaringen voor de categorie 'Agrarisch natuurbeheer' niet verlengd. Dat betekent dus ook dat de verleende groenfinancieringen niet met een jaar worden verlengd. De Rabobank meldt dat de huidige groenfinancieringen per 1 januari 2022 worden omgezet in een reguliere financiering. 
 

Juiste manier melden van uitgevoerd beheer, zodat ELAN kan uitbetalen

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij dat er nog veel meldingen van uitgevoerd beheer ontbreken, welke van belang zijn voor de uitbetaling van uw beheervergoeding. Na deze oproep zijn er meldingen binnen gekomen, maar vaak zijn deze niet volledig. 

Bij deze nogmaals de oproep: heeft u grote beheerwerkzaamheden uitgevoerd, doe dan een volledige melding bij ons, zodat wij de beheervergoeding aan u kunnen uitkeren. Melden kan nog tot en met 31 januari 2022. Dan sluiten wij de periode vanaf 2016 tot heden af en kunnen er geen beheervergoedingen meer worden uitbetaald, die niet op tijd zijn gemeld.
NB: Jaarlijks onderhoud hoeft niet gemeld te worden.

De volgende onderhoudswerkzaamheden moeten worden gemeld, indien gereed

 • Het schonen van een poel
 • Dunning bosje
 • Eindkap rand bosje
 • Eindkap hakhoutbosje
 • Tussenkap of eindkap elzensingel
 • Tussenkap of eindkap houtwal of houtsingel
 • Snoeien van solitaire bomen
 • Snoeien van bomenrijen

In uw mail moet u de volgende informatie doorgeven:

 • het nummer van de beheereenheid
 • type uitgevoerd beheer (zie lijst hierboven)
 • datum wanneer werkzaamheden gereed waren

Lees hier het bericht op onze website.

 

Meld uitgevoerd beheer

Stand van zaken composteren in Zuidoost-Friesland

Het lijkt misschien wat stil aan het front als het om composteren gaat. Maar niets is minder waar. Samen met afgevaardigden van de andere Friese collectieven hebben we regelmatig overleg met de stichting Agricycling van melkveehouder Pieter van der Valk. 

We willen als collectieven een soort van platform functie uitoefenen tussen groepen van boeren die op hun eigen erf aan de slag gaan met het verwerken van groene reststromen en een nog op te richten coöperatie die zich bezig gaat houden met wet-en regelgeving, kwaliteitsborging, prijsafspraken en certificering. 

Er is regelmatig overleg om elkaar te informeren en werkafspraken te maken. Het onderwerp leeft op verschillende niveaus. Steeds meer partijen raken geïnteresseerd om door middel van het verwerken van groene reststromen op het boerenerf de regionale kringloop verder sluitend te kunnen maken. We gaan de komende periode benutten om in gesprek met gemeenten in ons werkgebied de mogelijkheden verder te verkennen. 
Zodra we nieuws hebben, hoort u natuurlijk van ons. 
 

Jubileummagazine BoerenNatuur 

BoerenNatuur bestaat 5 jaar! Ter gelegenheid van dit eerste lustrum hebben zij een magazine uitgegeven. Hierin is te lezen waarvoor BoerenNatuur en daarmee ook wij, als ELAN, ons inzetten: een landbouw die natuur en landschap versterkt!

Op onze website leest u meer en kunt u het magazine digitaal inzien.

Kerstsluiting kantoor

Ons kantoor is van maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december gesloten. Vanaf maandag 3 januari staan we weer voor u klaar!

Kort nieuws

Schouw sloten van start

De periode van slootschonen is voorbij. Dat betekent dat onze schouwer Catharinus Post weer op pad gaat om het uitgevoerde beheer van de sloten met een pakket 'Duurzaam slootbeheer' steekproefsgewijs te beoordelen. De betreffende slooteigenaren zijn al per mail geïnformeerd. 

 
Wijziging in bedrijfssituatie of gegevens? Geef het door!
 • Heeft u een ander e-mailadres? 
 • Is uw bedrijfssituatie veranderd?
 • Heeft u (delen van) uw percelen verkocht?
Geef dit dan door bij ELAN. Wij hebben graag de administratie op orde. Zo voorkomen we misverstanden en miscommunicatie!
 
Wijziging bedrijfssituatie melden

Volg ons ook op Instagram

Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!
Ga naar onze website!
Stuur ons een e-mail
Abonneer op ons YouTubekanaal
Copyright © 2021 Collectief, Alle rechten voorbehouden


Wilt u de voorkeuren aanpassen?
U kan de voorkeuren aanpassen of uitschrijven uit de maillijst

Email Marketing Powered by Mailchimp