Copy
Bekijk deze mail in een nieuw venster
Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!
Ga naar onze website!
Stuur ons een e-mail
Abonneer op ons YouTubekanaal

nieuwsbrief november 2021
ELAN Zuidoost-Friesland

In deze nieuwsbrief over het agrarisch natuurbeheer in de regio:

 • Warner van der Leeuw: "Water vasthouden wordt steeds belangrijker"
 • ELAN praat over toekomst agrarisch natuurbeheer in Zuidoost
 • Meld uitgevoerd beheer, zodat ELAN kan uitbetalen
 • Ontvang advies op maat over natuurinclusieve landbouw
 • Leerlingen De Arke uit Nij Beets zaaien akkerrand in
 • Uitnodiging: Natuurinclusieve melkveehouderij; lit sjen dat it kin!
 • Hoe schoon is uw erf?
 • Meld ganzenschade!
 • Webinar Investeringsfonds duurzame landbouw
 • Vacature: ELAN-afgevaardigde ganzencollectief
 • Kort nieuws

Warner van der Leeuw: "Water vasthouden wordt steeds belangrijker"

Eerlijk is eerlijk. 2021 was een relatief nat jaar. Maar we zien dat er de laatste jaren ook (lange) perioden van droogte zijn geweest. ELAN-deelnemers doen mee aan een pilot 'water vasthouden op hoge zandgronden' van Wetterskip en provinsje. Warner van der Leeuw uit Nij Beets is een van hen.

Warner van der Leeuw: “We hebben gekozen om mee te doen aan deze pilot omdat we het belangrijk vinden dat grondwater niet wegzakt. Voor de grasgroei is een voldoende hoog waterpeil belangrijk, met name in ons deel van Fryslân. Ook voor het drinkwater van vee is water in de sloot belangrijk. En natuurlijk voor vogels en insecten die houden van een vochtige omgeving. We hebben de afgelopen jaren meegemaakt dat er minimaal water in de sloot was. Je zag toen dat de weilanden verdroogden.”
Lees het hele verhaal

ELAN praat over toekomst agrarisch natuurbeheer in Zuidoost

Sinds 2016 zijn we heel actief met agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland. Zuidoost-Friesland is zó divers dat we als één van de weinige collectieven alle vijf de leefgebieden binnen ons werkgebied hebben. We zijn heel tevreden met de resultaten tot nu toe. Maar de periode van agrarisch natuurbeheer loopt eind 2022 ten einde. Afgelopen periode hebben gebiedscoördinatoren Sander Zonderland en Jetty Haaijer namens ELAN bijeenkomsten bijgewoond van BoerenNatuur om de invulling ná 2022 te bespreken.

Wilt u meer weten over het doel van de evaluatie? Lees dan hier verder.

Meld uitgevoerd beheer, zodat ELAN kan uitbetalen
 

ELAN verzorgt de subsidie aanvragen voor agrarisch natuur en landschapsbeheer voor u als deelnemer / grondeigenaar. Deze subsidie keren wij jaarlijks uit, nádat wij een melding hebben ontvangen dat het betreffende beheer is uitgevoerd. Uit de administratie blijkt dat van ongeveer 500 elementen het beheer nog niet is gemeld. In dat geval kan ELAN geen subsidie uitkeren en loopt u als deelnemer uw geld mis. Dus bij deze nogmaals de oproep: heeft u beheer uitgevoerd, meld het ons, zodat wij de subsidie aan u kunnen uitkeren.

Lees hier hoe u dit doet.

Meld u uitgevoerd beheer nu!

Ontvang advies op maat over natuurinclusieve landbouw

Begin 2021 is de Landbouw Adviespool (LAP) opgericht. Dit nadat er bij Living Lab Fryslân en ook bij andere organisaties uit de sector steeds meer vragen van boeren binnenkwamen die advies op maat nodig hadden om tot concretisering van natuurinclusieve landbouw op het eigen bedrijf te komen. Het is een initiatief van de provinsje Fryslân in samenwerking met Living Lab Fryslân.

Lees meer.

 

Leerlingen de Arke uit Nij Beets zaaien akkerrand in

Een zonovergoten winderige nazomerdag, ideale omstandigheden om zaden te plukken. Zo fietsten 15 leerlingen van groep 6 en 7 van basisschool De Arke uit Nij Beets vrijdag 5 november naar de akkerrand bij de boerderij van Warner van der Leeuw aan de Janssen Stichting.

Ze werden opgewacht door initiatiefnemer Japke Weij en Gelbrigje Visser van de Zadenbieb in Gorredijk die vertelde waar je op moet letten en hoe je de zaden het best kunt bewaren.

Lees meer.

 

Uitnodiging: Natuurinclusieve melkveehouderij; lit sjen dat it kin!

We werken in Fryslân als boeren, ketenpartijen en de omgeving al hard aan een duurzame en natuurinclusieve landbouw: een landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan herstel van biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft en duurzaam economisch renderend. De ambitie en eerste voorbeelden zijn er. Maar hoe realiseren we dit op veel meer boerenerven in Fryslân, op zo’n manier dat het ecologisch bijdraagt maar ook economisch haalbaar is? Daarvoor organiseert de Friese Milieu Federatie een erfsessie. 

Aanmelden kan tot en met maandag 22 november. 
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Hoe schoon is uw erf?

Weet u hoe uw erf er aan toe is qua afspoeling van nutriënten en hemelwater? En weet u wat er wel en niet mag op dat gebied? Is het antwoord op (een van) deze vragen nee; meld u dan aan voor het project 'Schoon boerenerf'. 

Het project heeft als doel om melkveehouders te helpen afspoeling van nutriënten tegen te gaan. Het project biedt de deelnemer een kosteloos en vrijblijvend erfadvies. Een erfadviseur met landbouwachtergrond bezoekt de deelnemer om samen een ronde over het erf te lopen om te kijken waar mogelijke verbeterpunten zich bevinden.

Benieuwd naar de voordelen voor u als projectdeelnemer? Klik dan hier.

Meld ganzenschade! 

foto: Saxifraga - Mark Zekhuis

Valt uw bedrijf buiten de aangewezen ganzenfoerageergebieden en heeft u (over)last van overwinterende kolganzen, brandganzen of grauwe ganzen? Per 1 november is het weer mogelijk om verjaagacties met ondersteunend afschot uit te voeren. Dit kan op basis van een provinciale vrijstelling. 

Vrijstelling aanvragen
Om hiervoor in aanmerking te komen moet u, als grondgebruiker, eerst een schademelding doen in het schaderegistratiesysteem. Een schademelding houdt NIET in dat er al schade moet zijn, maar slechts dat er in de komende maanden (ganzen)schade kan worden verwacht.

Webinar Investeringsfonds 

Op vrijdag 19 november om 12:00 uur organiseert het Nationaal Groenfonds het webinar Omschakelen? JA! En de financiering dan? over het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Tijdens het webinar vertellen zij over de werking van het Investeringsfonds, geeft de beoordelingscommissie uitleg over de criteria en hun werk, komen agrariërs aan het woord over hun ervaringen met het IDL en praten ze je bij over nieuwe omschakelplannen en de toegang tot het Investeringsfonds. 

Meteen aanmelden? Dat kan hier. Deelname is gratis. 

Meer lezen kan op de website van het Nationaal Groenfonds.

Vacature: ELAN-afgevaardigde ganzencollectief

Foto: Saxifraga - Piet Munsterman
De ganzenbelangen en -problematiek in Friesland wordt behartigd door een speciaal ganzencollectief. In dit collectief heeft ook ELAN een afgevaardigde. Wij zoeken hiervoor een nieuwe kandidaat. U hoeft niet in een ganzengedooggebied te zitten, maar enige ervaring met ganzen (overlast) is wenselijk. Voor meer info of interesse kunt u telefonisch contact opnemen met Warner van der Leeuw (06 5758 7181) of een email sturen naar Warner@elan-zofriesland.nl

Kort nieuws

Sloten schoon? Meld het!

Heeft u als ELAN-deelnemer ecologisch geschoond? 
Het slootschonen moet voor 1 december afgerond zijn. Vervolgens dient u dit binnen 7 dagen na uitvoering te melden bij ELAN.
 
Mail ELAN
Wijziging in bedrijfssituatie of gegevens? Geef het door!
 • Heeft u een ander e-mailadres? 
 • Is uw bedrijfssituatie veranderd?
 • Heeft u (delen van) uw percelen verkocht?
Geef dit dan door bij ELAN. Wij hebben graag de administratie op orde. Zo voorkomen we misverstanden en miscommunicatie!
 
Meld wijzigingen in (bedrijfs)situatie
Monitoring akkervogels van start

De komende maanden kijken we naar de vogels in de zogenaamde 'wintervoedselakkers'. Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende vogels. Niet geoogste zaden zijn hun voedsel als de vogels in de winter hier in Fryslân blijven en ook voor vogels van elders die hier komen overwinteren. Soorten en aantallen vogels worden geteld. Later informeren we u over de resultaten.
 

Volg ons ook op Instagram

Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!
Ga naar onze website!
Stuur ons een e-mail
Abonneer op ons YouTubekanaal
Copyright © 2021 Collectief, Alle rechten voorbehouden


Wilt u de voorkeuren aanpassen?
U kan de voorkeuren aanpassen of uitschrijven uit de maillijst

Email Marketing Powered by Mailchimp