Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Digital Single Market
De Europese Commissie stelt nieuwe regelgeving voor rond data governance. De nieuwe regels moeten het delen van data met andere landen en tussen verschillende sectoren binnen de EU verbeteren en burgers meer controle geven over hun data.
Lees meer
Regionaal beleid en fondsen
De tweede stap in de cyclus van het Europees semester 2021 is begonnen. De Europese Commissie heeft het najaarspakket gepresenteerd. Hierin staan onder andere adviezen over de begrotingsplannen van de lidstaten.

Raadplegingen en oproepen

Energie
De Europese Commissie houdt twee raadplegingen om input te verzamelen voor de voorgenomen herziening van de EU-richtlijnen Hernieuwbare Energie en Energie-efficiëntie. Burgers en belanghebbenden kunnen tot 9 februari 2021 reageren.
Lees meer
Staatssteun
De richtsnoeren voor staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie zijn toe aan vernieuwing, blijkt uit de Staatssteun Fitness Check van de Europese Commissie. De Commissie roept alle belanghebbenden op feedback te geven en ideeën over de herziening te delen.
Lees meer
Informatiemaatschappij
Om overheidswebsites en applicaties voor iedereen toegankelijk te maken is de Europese toegankelijkheidsrichtlijn in het leven geroepen, die nu geëvalueerd wordt. De Commissie roept belanghebbenden op om te reageren op de roadmap van de richtlijn.
Lees meer
Milieu
De EU-regels voor het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw zijn niet meer up-to-date en moeten worden afgestemd op de huidige behoeften. De Europese Commissie gaat de regels daarom evalueren en herzien. Daarbij vraagt ze om uw feedback.
Lees meer
2020
3 december | Raadpleging groene claims | Milieu
4 december | Raadpleging EU-bosstrategie | Milieu
8 december | Toegankelijke web- en digitale inhoud voor mensen met een handicap | Informatiemaatschappij
10 december | Raadpleging EU-bodemstrategie | Milieu
10 december | Raadpleging modelcontracten doorgifte gegevens derde landen | Informatiemaatschappij

2021
5 januari | Evaluatie EU-staatssteunregels breedbandnetwerken | Staatssteun
6 januari | Feedback herziening Verpakkingsrichtlijn | Milieu
7 januari | Raadpleging Staatssteun t.b.v. milieubescherming en energie | Concurrentie
26 januari | Oproep indienen voorstellen Green Deal | Klimaat
2 februari | Raadpleging Richtlijn Intelligent Transportsystemen (ITS) | Transport
9 februari | Evaluatie EU-regels voor hernieuwbare energie | Energie
9 februari | Evaluatie en herziening Energie-efficiëntierichtlijn | Energie
5 maart | Evaluatie gebruik van zuiveringsslib in de landbouw | Milieu

Uit de praktijk

Informatiemaatschappij
Naar aanleiding van recente gebeurtenissen bij organisaties waarbij sprake was van een (poging tot) een hack met gijzelsoftware, wil onze gemeente weten of er in zo’n geval sprake is van een datalek. Zo ja, welke stappen moeten wij dan nemen om dit op te lossen?
Bekijk het antwoord

Agenda

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: a.smid@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands