Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Klimaat 
Het startschot is gegeven voor een nieuw Europees project: het Europees Bauhaus. Binnen dit interdisciplinaire project worden duurzaamheid en stijl gecombineerd. Belanghebbenden worden samengebracht om gebouwen op een creatieve manier te verduurzamen en knelpunten in de renovatie aan te pakken.
Lees meer
Europees beleid 
Van 1 januari tot 1 juli 2021 is het de beurt aan Portugal om aan het hoofd van de Europese Unie te staan. De eerste prioriteit van het voorzitterschap betreft de bevordering van het herstel van Europa. Daarnaast is de sociale pijler belangrijk voor een eerlijk en inclusief klimaat en digitale transitie.
Lees meer
Regionaal beleid en fondsen 
Sterker en veerkrachtiger uit de crisis komen. Dat is het doel van het coronaherstelfonds NextGenerationEU en het belangrijkste instrument daarbinnen: de faciliteit voor herstel en veerkracht. De Raad en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over de invulling van deze faciliteit. 
Lees meer
Vacatures 
Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als ‘nationaal expert’. De nieuwste vacatures worden maandelijks in de Europese Ster gepubliceerd.
Lees meer
Klimaat 
De EU Green Week is het grootste jaarlijkse evenement over het Europese milieubeleid, met een beleidsconferentie op hoog niveau in Brussel en partnerevenementen in heel Europa. De organisatie van de EU Green Week doet een oproep voor partnerevenementen. 
Lees meer

Raadplegingen en oproepen

Informatiemaatschappij
De EC vraagt inbreng van stakeholders, waaronder decentrale overheden, omtrent de invoering van een belastingheffing binnen de digitale sector. Volgens de Commissie zou een belastingheffing behulpzaam kunnen zijn bij het reageren op ontwikkelingen en uitdagingen van de digitale economie.
Lees meer
Transport
De oproep tot het indienen van voorstellen voor het CEF Transport MAP voor 2020 is gepubliceerd met een totaal budget van € 200 miljoen. Deze oproep is bedoeld voor projecten die “knelpunten wegnemen, de interoperabiliteit van het spoor verbeteren, ontbrekende schakels overbruggen en in het bijzonder grensoverschrijdende trajecten verbeteren”.
Lees meer
Februari
2 februari | Raadpleging Richtlijn Intelligent Transportsystemen (ITS) | Transport
9 februari | Evaluatie EU-regels voor hernieuwbare energie | Energie
9 februari | Evaluatie en herziening Energie-efficiëntierichtlijn | Energie
11 februari | Aanvangseffectenbeoordeling digitale heffing | Informatiemaatschappij 
15 februari | Consultatie voorstel verordening voor batterijen en afgedankte accu's | Circulaire economie 

Maart
2 maart | Richtlijn ter vermindering van breedbandkosten | Informatiemaatschappij
5 maart | Evaluatie gebruik van zuiveringsslib in de landbouw | Milieu
14 maart | toekomstvisie voor grensregio’s | GROS
22 maart | 2020 CEF Transport MAP call | Transport

Uit de praktijk

Brexit
Ons samenwerkingsverband van gemeenten koopt voor drie gemeenten werken, leveringen en diensten in. Ons samenwerkingsverband is aanbestedingsplichtig. Incidenteel ontvangen wij bij Europese aanbestedingsprocedures inschrijvingen van ondernemers uit het VK. Moeten wij die ondernemers uit het VK blijven toelaten tot Europese aanbestedingsprocedures nu het VK de Europese Unie heeft verlaten? Wat is hierover afgesproken in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK?
Bekijk het antwoord

Agenda

Klimaat 
Hoe kunnen de Europese mededingings- en staatssteunregels bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de Green Deal? Daarover organiseert de Europese Commissie op 4 februari 2021 een online debat. Tijdens het debat zullen verschillende gastsprekers zich over het onderwerp buigen.
Lees meer
Februari
3-4 februari | Masters of Digital | Digitalisering
4 februari | Debat Green Deal | Klimaat

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: a.smid@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands