Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Europees recht en beleid decentraal
De ACM treedt op als toezichthouder voor de naleving van de Europese Zeehavenverordening. Op grond van de verordening kunnen zeehavenbeheerders minimumeisen of beperkingen stellen aan aanbieders van havendiensten en wordt de transparantie van overheidsbijdragen gereguleerd.
Lees meer
Klimaat
In het kader van de Europese Green Deal heeft de EC een  klimaatadaptatiestrategie ontwikkeld. De nieuwe strategie streeft naar een slimmere, snellere en systematischere klimaatadaptatie en meer internationale aandacht voor het aanpassingsvermogen van landen en regio’s. 
Lees meer
Sociaal domein
Armoede en risico op sociale uitsluiting vormen grote belemmeringen voor de realisatie van gelijke kansen voor kinderen. De Europese Commissie heeft nu een kinderrechtenstrategie en een voorstel voor een Europese kindergarantie gepubliceerd. 
Lees meer
Informatiemaatschappij, klimaat en milieu
Bent u trots op een door u gerealiseerd innovatief project en interesseert u zich voor andere projecten van Europese collega’s? Met de European Public Sector Award (EPSA) worden dit jaar weer prijzen uitgereikt aan innovatieve topprestaties van overheidsorganisaties in heel Europa.
Lees meer
Staatssteun
Elke twee jaar moet er aan de WTO worden gerapporteerd over alle subsidies die onder het WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) vallen. Decentrale overheden worden verzocht het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het ministerie van BZK te informeren over subsidies die onder de reikwijdte van de ASCM vallen.
Lees meer

Raadplegingen en oproepen

Energie
De Europese Unie heeft een openbare raadpleging in het leven geroepen om na te gaan welke verbeteringen volgens belanghebbenden en burgers moeten worden aangebracht in de richtlijn energieprestatie van gebouwen.
Lees meer
Informatiemaatschappij
De EC heeft een voorstel ontwikkeld voor een Europees interoperabiliteitskader voor slimme steden en samenlevingen. Belanghebbenden kunnen hier nu een bijdrage aan leveren. Het voorstel heeft als doel om de samenwerking tussen decentrale overheden te versterken en om hen te ondersteunen bij het verstrekken van interoperabiliteitsdiensten.

Lees meer
April
12 april | Raadpleging duurzaam gebruik pesticiden | Milieu
16 april | Raadpleging mededeling handhaving staatssteunregels door nationale rechterlijke instanties | Staatssteun
16 april | Consultatie over het nieuwe Interreg programma 2021-2027 | Regionaal beleid en fondsen
19 april | Raadpleging bossenstrategie | Biodiversiteit
27 april | Raadpleging herziening van de Europese bodemstrategie | Milieu
27 april | Raadpleging interoperabiliteit in overheidssector | Informatiemaatschappij

Mei
1 mei | Raadpleging methaanlekkage energiesector | Milieu
5 mei | Raadpleging TEN-T | Transport

Juni
9 juni | Raadpleging duurzame producten | Klimaat en Milieu

Uit de praktijk

Brexit
Onze gemeente heeft inkoopcontracten voor dienstverlening met het Verenigd Koninkrijk, en we zijn mogelijk voornemens om in de toekomst nieuwe inkoopcontracten af te sluiten bij dienstverleners uit het VK. Wat is hierover afgesproken in de nieuwe EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst? En hoe kunnen wij hier rekening mee houden?
Bekijk het antwoord

Agenda

April
7 april | Info Day European Public Sector Award (EPSA) 2021 | Europees beleid
13 april | Informatiebijeenkomst SDG: redactiemodel | Informatiemaatschappij
23 april | Introduction Horizon Europe | Europese fondsen

Mei
20-21 mei | European Maritime Day | Maritieme zaken

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: a.smid@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands