Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
De Europese instellingen bereikten op 25 juni 2021 een voorlopig politiek akkoord over het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dat moet zorgen voor een eerlijker, groener, diervriendelijker en flexibeler GLB. Het nieuwe GLB zal van start gaan in januari 2023.
Lees meer
Regionaal beleid en fondsen
Op 1 juli trad het wetgevingspakket van het EU-cohesiebeleid 2021-2027 in werking. Dit bestaat uit diverse fondsen en het dient meerdere doelen: het draagt bij aan de groene en digitale transitie en ondersteunt een Europa dat connectiever, inclusiever en socialer is en dichter bij haar burgers staat.
Lees meer
Regionaal beleid
Plattelandsgebieden moeten in 2040 toegang hebben tot goede openbare voorzieningen, veerkrachtig zijn, goede digitale en fysieke infrastructuur hebben en een sociaal inclusieve samenleving vormen. Dat zijn de doelstellingen uit de Europese Langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden. 
Lees meer
Klimaat
In 2050 is de Europese Unie als geheel klimaatneutraal. Dat staat in de Europese Klimaatwet die op 28 juni 2021 door de Europese Raad is aangenomen. Met dit akkoord worden de klimaatdoelstellingen voor de komende 30 jaar in Europese wetgeving verankerd. 
Lees meer
Vacatures
Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als ‘nationaal expert’. De nieuwste vacatures worden maandelijks in de Europese Ster gepubliceerd. Onderstaande vacatures hebben als deadline 26 juli en 27 september 2021.
Lees meer

Brexit

Brexit
De EU en het VK hebben begin juni een principeakkoord bereikt over de vangstmogelijkheden in de visserijsector voor 2021 en voor diepzeebestanden voor 2021 en 2022. De Raad heeft het akkoord een aantal dagen later goedgekeurd. Hiermee zijn de vangstmogelijkheden in de gedeelde EU-VK wateren voor 2021 vastgesteld.
Lees meer
Brexit
Door de Brexit hebben VK-burgers in Nederland een verblijfsdocument nodig om in Nederland te kunnen blijven wonen, werken en studeren. Het kabinet heeft besloten de deadline voor de aanvraag voor een verblijfsdocument met drie maanden te verlengen tot 1 oktober 2021.
Lees meer
Brexit en informatiemaatschappij
Persoonsgegevens kunnen vrij tussen de EU en het VK worden doorgegeven. Dat besloot de Europese Commissie in twee adequaatheidsbesluiten betreffende het VK. De Commissie zegt dat het beschermingsniveau van persoonsgegevens in het VK gelijk is aan het niveau dat EU-wetgeving hanteert.
Lees meer
Brexit
Om lidstaten en de zwaarst getroffen sectoren in staat te stellen de onvoorziene en negatieve gevolgen van de Brexit op te vangen, heeft de Europese Commissie een Brexit Adjustment Reserve voorgesteld. Het voorlopige akkoord tussen de Raad en het Parlement over dit fonds is een grote stap in de richting van goedkeuring van de verordening die dit fonds instelt. 
Lees meer

Raadplegingen

Juli
12 juli | Raadpleging INSPIRE-richtlijn | Informatiemaatschappij 
16 juli | Raadpleging richtsnoeren risicofinanciering | Staatssteun
21 juli | Update EU-richtlijn behandeling stedelijk afvalwater | Milieu

Augustus
2 augustus | Raadpleging Ontwerprichtsnoeren klimaat-, energie-, en milieusteun | Staatssteun
4 augustus | Raadpleging EU-strategie voor duurzaam textiel | Milieu
23 augustus | Raadpleging duurzaam ontwerp mobiele telefoons en tablets | Interne markt
31 augustus | Raapleging Europese digitale identiteit | Informatiemaatschappij 

September
2 september | Raapleging digitale beginselen | Informatiemaatschappij 

Praktijkvraag

Brexit
Een publiekrechtelijke cultuurinstelling in onze regio heeft op dit moment een bruikleenovereenkomst met een museum in het Verenigd Koninkrijk (VK) lopen, waarbij een aantal kunst- en cultuurgoederen aan het VK in bruikleen zijn gegeven. Deze overeenkomst loopt over een aantal jaar ten einde. Welke stappen moet deze instelling nemen om de goederen terug te krijgen nu het VK geen lidstaat van de EU meer is? Met welke formaliteiten moet rekening worden gehouden, mocht in de toekomst weer een overeenkomst met het VK afgesloten worden voor het in bruikleen geven van cultuurgoederen?
Lees verder

Agenda

Juli
28 juni - 9 juli | Horizon Europe Infodagen 

Augustus
2 - 20 augustus | Zomersluiting Coördinatiepunt Staatssteun 

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: t.vandervalk@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands