Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Milieu
De Commissie en het Comité van de Regio’s lanceerden op 4 juni 2021 een Stakeholderplatform ter ondersteuning van het EU-actieplan "Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil", dat op 12 mei 2021 werd aangenomen. Het platform helpt om initiatieven en acties uit het actieplan te realiseren.
Lees meer
Informatiemaatschappij
EU-burgers moeten zich gemakkelijker digitaal kunnen identificeren. Bijvoorbeeld door met de smartphone digitale identiteitsbewijzen, zoals paspoorten of rijbewijzen te delen. Daartoe is er nu een voorstel dat een nieuw kader schetst voor een Europese digitale identiteit.
Lees meer
Betere regelgeving
Het gebruik van datatechnologieën binnen het Betere Regelgevingskader kan bijdragen aan effectievere en efficiëntere Europese wet- en regelgeving. De Raad voor Concurrentievermogen nam hier op 27 mei 2021 conclusies over aan.
Lees meer
Informatiemaatschappij
Hoe kunnen we de mogelijkheden voor beschermde uitwisseling van persoonsgegevens verbeteren? Twee nieuwe hulpmiddelen helpen hierbij: de standaard verwerkersovereenkomst en een modelcontract voor de internationale uitwisseling van persoonsgegevens. 
Lees meer
Regionaal beleid en fondsen
Groen licht voor het Just Transition Fund (JTF). Dit nieuwe Europese fonds financiert activiteiten die bijdragen aan een eerlijke energietransitie. Nederland kan aanspraak maken op ruim 600 miljoen euro.
Lees meer

Raadplegingen

Staatssteun
In twee openbare raadplegingen vraagt de Commissie feedback over de richtsnoeren voor risicofinanciering en de ontwerprichtsnoeren voor klimaat-, energie- en milieusteun. Beide raadplegingen gaan over conceptteksten van de richtsnoeren. 
Lees meer
Vervoer
De Commissie vraagt feedback in een raadpleging over de routekaart van de “dronestrategie 2.0”, ter bevordering van duurzame en slimme mobiliteit. In haar strategie voor duurzame en slimme mobiliteit kondigde de Commissie aan in 2022 een dronestrategie te willen vaststellen, zodat drones een bijdrage gaan leveren aan toekomstige slimme en duurzame mobiliteit.
Lees meer
Juni
17 juni | Feedback regels single-use plastics | Milieu
22 juni | Raadpleging richtlijn energieprestatie van gebouwen | Energie
25 juni | Raadpleging Datawet | Informatiemaatschappij

Juli
2 juli | Raadpleging “dronestrategie 2.0” | Vervoer
12 juli | Raadpleging INSPIRE-richtlijn | Informatiemaatschappij 
16 juli | Raadpleging richtsnoeren risicofinanciering | Staatssteun
21 juli | Update EU-richtlijn behandeling stedelijk afvalwater | Milieu

Augustus
2 augustus | Raadpleging Ontwerprichtsnoeren klimaat-, energie-, en milieusteun | Staatssteun
4 augustus | Raadpleging EU-strategie voor duurzaam textiel | Milieu
23 augustus | Raadpleging duurzaam ontwerp mobiele telefoons en tablets | Interne markt

EUrrest

Aanbesteden
Het Europese Hof van Justitie heeft in de zaak FIGC twee prejudiciële vragen beantwoord over de term ‘publiekrechtelijke instelling’ in de zin van Richtlijn 2014/24. Voor zulke instellingen geldt in principe dat hun opdrachten aanbestedingsplichtig zijn. Het Hof gaat in het arrest FIGC specifiek in op het eerste en derde kenmerk van een publiekrechtelijke instelling: of het gaat om een organisatie die voorziet in een behoefte van algemeen belang en of die onder toezicht staat van een overheidsinstantie.
Lees verder

Agenda


Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: t.vandervalk@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands