Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

EU-wijzer magazine: hernieuwbare energie

EU-wijzer
De tweede editie van het EU-wijzer magazine gaat over hernieuwbare energie. Provincies hebben een grote rol en stevige ambities in de transitie naar hernieuwbare energie. Deze EU-wijzer gaat in op relevante Europese beleidsplannen en wetgeving en vermeldt welke nieuwe Europese strategieën eraan komen. Verschillende bronnen van hernieuwbare energie komen aan bod. Het magazine geeft ook inzicht in de kansen voor Europese financiering van hernieuwbare energieprojecten. Interviews en columns illustreren hoe provincies in de praktijk bezig zijn met de energietransitie.
Lees meer

Nieuws

Europese investeringsfondsen
Het EP en de Raad bereikten akkoorden op verschillende Europese investeringsfondsen. Staatssecretaris Keijzer maakte in een Kamerbrief bekend hoe de Nederlandse verdeling van middelen uit EFRO, React-EU en JTF eruit ziet. Input van gedeputeerde Rijsberman namens het CvdR is overgenomen in het akkoord over EFRO.
Lees meer
Migratie | Informatiemaatschappij
De Europese Commissie presenteerde onlangs het actieplan voor integratie en inclusie voor de periode 2021-2027. Dit is gericht op bevorderen van gelijkheid en sociale samenhang in de Europese Unie. In het actieplan staan plannen die van belang zijn voor decentrale overheden, zoals het verbeteren van digitale overheidsdiensten. 
Mobiliteit
De Europese Commissie publiceerde op 9 december de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. De strategie dient samen met een actieplan van 82 initiatieven de komende vier jaar als leidraad. Ze moeten bijdragen aan de Green Deal doelstelling om in 2050 een vermindering van 90% uitstoot in de transportsector te behalen.
Staatssteun
Onlangs publiceerde het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie richtlijnen voor steunverlening ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). De richtlijnen bevatten uitgebreide beslisbomen die decentrale overheden behulpzame informatie bieden over het verlenen van rechtmatige steun voor O&O&I.
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Het Europees Parlement en de Raad sloten op 27 november een akkoord over de manier waarop de huidige regels voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunnen worden verlengd tot eind 2022 en de extra € 8,07 miljard van het Europese herstelinstrument onder de Europese landbouwers kan worden verspreid.
Klimaat | Milieu | Regionaal beleid en fondsen
De besluitvorming over de meerjarenbegroting van de EU en de EU-klimaatdoelstellingen zijn naar het hoogste politieke niveau getild. Tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad op 10 en 11 december 2020 zijn, door de regeringsleiders van de EU-lidstaten een aantal belangrijke stappen gezet.

Raadplegingen en oproepen

Uit de praktijk

Staatssteun
De gemeenteraad wil een onderneming € 170.000,- steun verlenen om een duurzaamheidsproject te realiseren. Voor deze steun willen wij gebruik maken van de de-minimisverordening. Zowel de begunstigde onderneming als onze gemeente zijn gevestigd in een grensstreek. Wij vragen ons daarom af of wij rekening moeten houden met de-minimissteun, die aan deze onderneming is verleend, door een overheid uit een aangrenzende lidstaat.
Bekijk het antwoord

Agenda

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Kerstsluiting Europa decentraal

De feestdagen staan voor de deur. Dit is de laatste Europese Ster van 2020. Dinsdag 5 januari verschijnt de volgende Europese Ster weer in uw mailbox.

Helpdesk
De helpdesk van Europa decentraal is gesloten van maandag 21 december tot maandag 4 januari. Gedurende deze periode zullen er zowel telefonisch als digitaal geen vragen beantwoord worden. Vanaf 4 januari 2021 zijn de adviseurs weer telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. 

Coördinatiepunt Staatssteun
Vanaf maandag 21 december tot maandag 4 januari is het niet mogelijk om kennisgevingen te controleren of door te zetten naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zowel het Coördinatiepunt staatssteun van Kenniscentrum Europa decentraal, als het Coördinatiepunt Staatssteun voor Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in bovengenoemde periode niet beschikbaar voor nieuwe kennisgevingen.
 
Kennisgevingen met een deadline die liggen in de periode tussen 21 december en 4 januari moeten tijdig worden doorgezet. Wij verzoeken om deze kennisgevingen vóór 17 december klaar te zetten in SANI2 ter controle. Kennisgevingen die worden ingediend tijdens de sluitingsperiode zullen vanaf 4 januari in behandeling worden genomen. Hierbij zal voorrang worden verleend aan de kennisgevingen met de meest urgente deadlines. Voor eventuele vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met het Coördinatiepunt via cps@europadecentraal.nl.

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: a.smid@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands