Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Informatiemaatschappij
De Autoriteit Persoonsgegevens meldt in een rapportage dat er in 2020 een sterke stijging was van het aantal datalekmeldingen. Een datalek kan drastische gevolgen hebben voor decentrale overheden. Gebruik van een meerfactorauthenticatie zou het aantal kunnen verminderen.
Lees meer
Circulaire economie
Op 22 februari lanceerde de EU, in samenwerking met de VN, de Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency. De alliantie is een van de resultaten van het EU-actieplan voor circulaire economie dat in maart 2020 is aangenomen als onderdeel van de Europese Green Deal.
Lees meer
Sociaal domein
De Commissie heeft een actieplan voor de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten gepubliceerd. In het actieplan worden concrete maatregelen geformuleerd die moeten bijdragen aan een sterk sociaal Europa met een eerlijke, inclusieve en veerkrachtige economie.
Lees meer
Informatiemaatschappij
Om persoonsgegevens binnen elektronische communicatie te kunnen beschermen komt er nieuwe Europese regelgeving aan: de ePrivacy-verordening. De verordening versterkt de huidige regels. Vooral de toekomstige regelgeving omtrent cookies zijn voor decentrale overheden van belang.
Lees meer
Regionaal beleid en fondsen
De innovatieve stedelijke projecten binnen het Urban Innovative Actions (UIA) programma hebben een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van stedelijke gebieden in de Europese Unie. Dat blijkt uit het onlangs gepresenteerde rapport naar de uitkomsten van het UIA. 
Lees meer

Raadplegingen en oproepen

Mobiliteit
Het Europees Comité van de Regio’s stelt een advies op over de Europese “Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit”. Robert van Asten (NL/RE) is hiervoor aangewezen als rapporteur. Hij vraagt belanghebbenden hun standpunt over de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit te delen. 
Lees meer
Maart
9 maart | Raadpleging EU-afzetbevorderingsbeleid agrovoedingsproducten | Milieu
9 maart | Raadpleging routekaart Europa’s digitale doelstellingen 2030 | Digitalisering
11 maart | Oproep voorstellen b-solutions programma | GROS
14 maart | toekomstvisie voor grensregio’s | GROS
22 maart | 2020 CEF Transport MAP call | Transport

April
12 april | Raadpleging duurzaam gebruik pesticiden | Milieu
16 april | Raadpleging mededeling handhaving staatssteunregels door nationale rechterlijke instanties | Staatssteun
19 april | Raadpleging bossenstrategie | Biodiversiteit
27 april | Raadpleging herziening van de Europese bodemstrategie | Milieu
27 april | Raadpleging interoperabiliteit in overheidssector | Informatiemaatschappij

Mei
1 mei | Raadpleging methaanlekkage energiesector | Milieu
5 mei | Raadpleging TEN-T | Transport

Uit de praktijk

Staatssteun
Onze gemeente wil in de coronacrisis graag kleine en middelgrote bedrijven ondersteunen. Hiervoor biedt de gemeente een voucherregeling aan, in samenwerking met een groot aantal lokale accountantskantoren. Met een voucher, een soort waardebon, kunnen ondernemers door één van deze accountantskantoren een goede analyse van hun financiële situatie laten maken. De analyse geeft in een beknopt adviesrapport aan of een organisatie perspectief op continuïteit heeft, inclusief aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen. Welke mogelijkheden bieden Europese staatssteunregels om deze vouchers ‘staatssteunproof’ te verlenen?
Bekijk het antwoord

Agenda

Maart
17 maart | Cursus Strategisch Inkopen | Aanbesteden
18 maart | Webinar Green Deal and Urban Agenda | Klimaat en Agenda Stad
25 maart | Climate, Energy and Mobility | Horizon Europe
31 maart | Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment | Horizon Europe

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: a.smid@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands