Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Milieu
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat niet-belanghebbenden in sommige gevallen in beroep kunnen gaan bij de bestuursrechter tegen omgevingsbesluiten. Dit volgt uit het ‘Varkens in Nood’-arrest van het Europees Hof van Justitie. 
Lees meer
Mededinging
De Commissie stelt een verordening voor om de effecten van buitenlandse subsidies op de interne Europese markt aan te pakken. Het voorstel geeft de Commissie de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de effecten van buitenlandse subsidies bij grote overnames, aanbestedingen & overige marktsituaties. 
Lees meer
Aanbesteden
Het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel moet o.a. het inrichten van aanbestedingsprocedures voor inkoop jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger maken.
Lees meer
Maatschappij en gezondheid
De Europese Commissie heeft twee consultaties gepubliceerd die betrekking hebben op de Europese volksgezondheid. Het betreft een herziening van de Europese Patiëntenrichtlijn en het voorstel inzake het opzetten van een Europese dataruimte voor gezondheidsgegevens.
Lees meer

Raadplegingen en oproepen

Milieu
De Europese Commissie vraagt feedback over de Europese regels voor de behandeling van stedelijk afvalwater. De EU-richtlijn voor behandeling van stedelijk afvalwater moet de menselijke gezondheid en het milieu veilig stellen door rioolwater schoon en veilig te houden.
Lees meer
Milieu
De EU moet de wetgeving voor registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen voor chemische stoffen (REACH) herzien in het kader van de duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen. De Commissie lanceert daarom een raadpleging voor de herziening van de REACH-verordening.
Lees meer
Mei
25 mei | Routekaart Nieuw Kader voor Stedelijke Mobiliteit | Vervoer

Juni
1 juni | Herziening REACH-verordening | Milieu
3 juni | Herziening staatssteunregels onderzoek, ontwikkeling, innovatie | Staatssteun
9 juni | Raadpleging duurzame producten | Klimaat 
22 juni | Raadpleging richtlijn energieprestatie van gebouwen | Energie

Juli
12 juli | Raadpleging INSPIRE-richtlijn | Informatiemaatschappij 
21 juli | Update EU-richtlijn behandeling stedelijk afvalwater | Milieu

Praktijkvraag

Aanbesteden
Een gemeente verleent kleine losse overheidsopdrachten aan diverse ingenieursbureaus. De losse opdrachten hebben een waarde onder de Europese aanbestedingsdrempel en kunnen door middel van een enkelvoudige procedure worden gegund aan de ingenieursbureaus. Is dit rechtmatig of moeten deze opdrachten bij elkaar opgeteld worden om de waarde te bepalen en de juiste aanbestedingsprocedure te kiezen?
Bekijk het antwoord

Agenda

Kennissessie over de AVG - 8 juni, 15.00 - 15.30
In deze online kennissessie gaat Kenniscentrum Europa decentraal in op alle relevante zaken uit de AVG, van het inrichten van het verwerkingsregister en het opstellen van een verwerkersovereenkomst tot het melden van datalekken. 
Lees meer
Mei
20-21 mei | European Maritime Day | Maritieme zaken
25 mei | Informatiebijeenkomst SDG: redactiemodel | Informatiemaatschappij
27 mei | Europa voor en door gemeenten | VNG

Juni
8 juni | Kennissessie AVG | KED

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: t.vandervalk@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands