Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Brexit 
De Brexit impact scan voor overheden is vernieuwd. De inhoud van de scan is geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe informatie naar aanleiding van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. 
Lees meer
Informatiemaatschappij 
De Commissie presenteerde op 15 december een hervorming van de digitale ruimte. Het betreft een uitgebreide reeks nieuwe regels voor alle digitale diensten, waaronder sociale media, onlinemarktplaatsen en andere online platforms die in de Europese Unie actief zijn. 
Lees meer
Staatssteun 
De Commissie heeft besloten de Landbouw­vrijstellings­verordening (LVV) en de Visserij­vrijstellings­verordening (VVV) te verlengen. De Algemene Groeps­vrijstellings­verordening (AGVV) en de de-minimis­verordening werden al verlengd. De verlenging heeft gevolgen voor de kennisgevingen. 
Lees meer
Green Deal 
Het CvdR heeft sinds december 2020 een nieuwe werkgroep: “Green Deal Going Local”. De werkgroep bestaat uit 13 lokale en regionale gekozen vertegenwoordigers die ernaar streven de steden en regio’s van de EU rechtstreeks worden betrokken bij initiatieven in het kader van de Green Deal.
Lees meer
Brexit 
Na lange en intensieve onderhandelingen hebben de EU en het VK een akkoord bereikt over de samenwerking na de overgangsperiode van de Brexit. Deze periode is op 31 december 2020 verlopen en vanaf 1 januari 2021 gelden er andere regels binnen de relatie tussen de EU en het VK.
Lees meer
Klimaat
In december lanceerde de Europese Commissie het Europees klimaatpact, dat als doel heeft om belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld betrekken bij klimaatmaatregelen en duurzamer gedrag te stimuleren. 
Lees meer

Raadplegingen en oproepen

Circulaire economie 
Eind 2020 presenteerde de Commissie een nieuw regelgevend kader voor batterijen en afgedankte accu’s. Het regelgevend kader moet de schadelijke gevolgen van batterijen voor het milieu te beperken. Het voorstel heeft betrekking op de volledige levenscyclus van batterijen en accu’s.
Lees meer

Alerts

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein:
De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) geeft u een beeld van de situatie van het sociaal domein in uw gemeente. U kunt van 1 februari t/m 5 maart 2021 weer gegevens aanleveren voor deze monitor. Meer informatie vind u op de
website van VNG Realisatie.
Nederlandse regionale steunkaart:
De Nederlandse regionale steunkaart, die eind 2020 zou verlopen, is door de Europese Commissie
verlengd t/m 31 december 2021. Deze steunkaart bepaalt welke regio’s in aanmerking komen voor steun en doelt op de bevordering van economische ontwikkeling in achterstandsregio’s. Meer over het onderwerp regionale steun leest u op onze website.

Uit de praktijk

Informatiemaatschappij
Als gemeente werken wij samen met andere gemeenten in een gemeenschappelijke regeling. Voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals de personeelsadministratie, schakelen wij een externe partij in. Volgens de AVG dienen wij een verwerkersovereenkomst af te sluiten met deze partij indien deze persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van ons als gemeenten. De externe partij is in dat geval de verwerker. Moeten we ook met de andere gemeenten in de gemeenschappelijke regeling een verwerkersovereenkomst sluiten? En moeten wij als gemeenten dan allemaal apart een verwerkersovereenkomst sluiten met de verwerker, of kunnen wij deze ook voor de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk afsluiten?
Bekijk het antwoord

Agenda

Januari
14 januari | Online informatiebijeenkomst CEF Transport MAP call | Transport
 

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: a.smid@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands